О некоторых преимуществах райттерапии при различных формах детского церебрального паралича (лечебная верховая езда) [Текст] / Н.И. Ионатамишвили, Д.М. Цверава, М.Ш. Лория, Л.А. Авалиани // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. - 2003. - Т.103, №2. - С. 25-27.
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер
   Терапия (метод)

   ЛошадиДоп.точки доступа:
Ионатамишвили, Н.И.; Цверава, Д.М.; Лория, М.Ш.; Авалиани, Л.А.

Нет сведений об экземплярах618.8.01.053
М 69


    Михайленко, В. Є.
    Клініко-нейрофізіологічне обгрунтування використання фізичних факторів в реабілітації дітей з ДЦП [] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33-курортологія та фізіотерапія : захист 08.06.2005 / В.Є. Михайленко. - Ялта : Кримський респ. НДІ фізич.методів лікування та мед. кліматологіїім.І.М.Сєченова, 2005. - 20 с. - Бібліогр.: с.15-18. -
УДК
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)616.8.01.053
Н73


   
    Нові методи відновлювального лікування церебрального паралічу [Текст] : методичні рекомендації. - Київ : [б. и.], 2005. - 11 с. - Бібліогр.: с.11. - 0.50 р.
УДК
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер

Экземпляры всего: 1
НА (1)
Свободны: НА (1)616.81.002.053
П 58


    Поппандова, М. К.
    Исследование некоторых гностико-праксических функций у детей, страдающих церебральными параличами в связи с задачами восстановительной терапии [] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14.762-нервные болезни : захист 19.05.1971 / М.К. Поппандова. - Л. : Ленинградский НИ психоневрологический ин-т им.В.М.Бехтерева, 1971. - 17 с. - Библиогр.: с. 17. -
УДК
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

    Кравець, О. В.
    Лікування мікроспорії у дітей з дитячим церебральним паралічем [Текст] / О.В. Кравець // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2006. - N2. - С. 84-86
Рубрики: Дерматофитин--дети--тер
   Церебральный паралич--дети--терНет сведений об экземплярах

    Михайленко, В. Е.
    Нейротоксинотерапия в комплексном восстановительном лечении детей со спастическим церебральным параличом [Текст] / В.Е. Михайленко // Український медичний часопис. - 2006. - N5. - С. 29-32
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер
   Нейротоксины--тер прим

   Лекарства-ДиспортНет сведений об экземплярах616.8.01.053
Л56


   
    Лікування дитячого церебрального паралічу [Текст] : монография / І.М. Азарський, В.М. Мороз, О.Г. Процек. - Вінниця-Хмельницький : [б. и.], 2005. - 54 с. - Бібліогр.: с.50-53. - ISBN 966-7872-19-Х : 7.50 р.
    Содержание:
Передмова . - С .4
Загальні дані про дитячий церебральний параліч на даному етапі розвитку медичних, психологічних і педагогічних наук . - С .5
Екологічні фактори і їхній вплив на функціонування людського організму . - С .5
Сучасне визначення поняття "дитячий церебральний параліч" . - С .6
Систематизація етіопатогенетичної і клінічної класифікації дитячого церебрального паралічу . - С .6
Етіопатогенетична класифікація дитячого церебрального паралічу на сучасному етапі розвитку медицини . - С .6
Клінічна класифікація дитячого церебрального паралічу з формами його прояву і перебігу . - С .8
Медикаментозний та інші види лікування для відновлювально-обмінних процесів фізіологічної рівноваги й анатомічної реконструкції на клітинному рівні в організмі профільних хворих дітей . - С .12
Зниження м'язового тонусу . - С .12
Нормалізація психічного і моторного розладу . - С .12
Реконструктивно-компенсаторне поповнення на клітинному рівні . - С .12
Поліпшення рухових функцій . - С .12
3асоби, що поліпшують обмінно-відновлювальні процеси в організмі . - С .12
Використання фізіотерапевтичного лікування . - С .12
Лікувальне харчування . - С .15
Мануальна терапія в сполученні з масажем . - С .18
Мануальна терапія . - С .18
Масаж і його вплив на хворий організм профільного хворого . - С .20
Точковий масаж і особливості його проведення в хворих дитячим церебральним паралічем і придбаною слабкорозумовістю . - С .20
Пірамідальний точковий масаж трійчастого нерва . - С .21
Банковий масаж . - С .22
Неврологічний молоток з пристроєм для точкової пресації, пучкового подразнення шкіри і проведення стимуляції біомеханічних імпульсів і масажу . - С .22
Техніка голкотерапії при чжень-цзю-терапії в профільних хворих дитячим церебральним паралічем, придбаною слабкорозумовістю і педагогічною занедбаністю . - С .25
Типи голок, що використовуються при чжень-цзю-терапії . - С .28
Зберігання голок . - С .30
Засвоювання навичок голковколювання . - С .30
Підготовка рук лікаря і маніпуляційного поля для проведення голковколювання . - С .30
Техніка голковколювання . - С .30
Порядок витягання голки . - С .32
Ускладнення при голковколюванні . - С .32
Мікрохвильова резонансна терапія . - С .33
Лікувально-педагогічні аспекти реабілітації профільних хворих дитячим церебральним паралічем, придбаною слабкорозумовістю та педагогічною занедбаністю - за індивідуальною програмою академіків Азарських . - С .34
Соціальні медико-педагогічні заходи щодо захисту дітей, хворих дитячим церебральним паралічем, придбаною слабкорозумовістю та педагогічною занедбаністю - загальні положення . - С .38
Загальні положення про порядок видачі медичного висновку на дитину-інваліда з дитинства до 16 років (рекомендації для загального керівництва . - С .38
Організація роботи медико-педагогічних комісій з комплектування дитячих садків, установ системи охорони здоров'я і соціального захисту дітей з обмеженим порушенням центральної і периферичної нервової системи (рекомендації для загального керівництва й інформації . - С .39
Варіант змісту роботи і методів обстеження медико-педагогічною комісією дітей-інвалідів і дітей із затримкою психічного розвитку . - С .40
Загальні принципи організації роботи медико-педагогічної комісії, що комплектує допоміжні школи . - С .40
Список лікарських засобів, які рекомендуються при лікуванні: дитячого церебрального паралічу; "Аури психічного опору" чи симптому вчених Азарських" слабкорозумовості та педагогічної занедбаності в профільних хворих дітей (використовувати тільки за призначенням лікуючого лікаря, відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України та фармакологічного державного комітету Мінздраву Росії) Додаток № 1 . - С .42
Список використаної літератури . - С .51
УДК
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер
   ВНМУ-Мороз В.М. (В.М.)

   ВНМУ-Процек Е.Г. (О.Г.)

Аннотация: В монографії аналізуються накопичені за останні 20 років обширні матеріали, котрі стосуються лікування, масажу та голкотерапії, педагогічної та психологічної підготовки, юридичного захисту та соціальної реабілітації профільних хворих з дитячим церебральним паралічем, олігофренією, слабкорозумовістю та педагогічною занедбаністю. Додається список лікарських засобів, що рекомендуються при лікуванні дитячого церебрального паралічу, "Аури психічного опору" чи симптому вчених Азарських", слабоумства і педагогічної занедбаності в профільних хворих дітей. Монографія може бути практичним порадником для вчених різних галузей фундаментальних наук, лікарів усіх спеціальностей, педагогів, психологів, дефектологів, логопедів, соціальних працівників, спеціалістів відновлювальної та лікувальної фізкультури, студентів медичних та психологічних вузів, працівників структур соціального управління, працівників юридичних структур, керівників медичних та реабілітаційних закладів, а також соціальних закладів та реабілітаційних центрів дітей-інвалідів і для батьків профільних хворих дітей з патологіями психічного стану та опорно-рухового апарата.


Доп.точки доступа:
Азарський, І.М.; Мороз, В.М.; Процек, О.Г.
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

    Чумак, А. В.
    Влияние комплексов санаторно-курортного лечения на динамику показателей состояния костной ткани у детей, больных детским церебральным параличом [Текст] / А.В. Чумак // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2007. - N1. - С. 30-33
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер
   Курорты--детиНет сведений об экземплярах

    Кулеш, Н. С.
    Влияние метода динамической проприоцептивной коррекции на двигательные, речевые и психологические особенности больных с детским церебральным параличом [Текст] / Н.С. Кулеш // Педиатрия : Журнал им. Сперанского. - 2007. - Том86, N5. - С. 142-143
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер
   Паралич акушерский--тер

   Проприоцепция--дети

   G-костюмы--детиНет сведений об экземплярах

   
    Возможности сложномодулированной низкочастотной электротерапии в лечении детей с детским церебральным параличом [] / Е.Ю. Сергеенко, О.А. Лайшева, С.А. Парастаев, Фрадкина М.М. // Российский медицинский журнал. - 2007. - N3. - С. 22-24
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер
   Электротерапия--дети--методыДоп.точки доступа:
Сергеенко, Е.Ю.; Лайшева, О.А.; Парастаев, С.А.; Фрадкина, М.М.

Нет сведений об экземплярах

   
    Возможности сложномодулированной низкочастотной электротерапии в лечении детей с детским церебральным параличом [] / Е.Ю. Сергеенко, О.А. Лайшева, С.А. Парастаев, Фрадкина М.М. // Российский медицинский журнал. - 2007. - N3. - С. 22-24
Рубрики: Церебральный паралич--дети--тер
   Электротерапия--дети--методыДоп.точки доступа:
Сергеенко, Е.Ю.; Лайшева, О.А.; Парастаев, С.А.; Фрадкина, М.М.

Нет сведений об экземплярах