616
С91


   
    Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів [Текст] / ред. М. Ю. Мостовий. - 4-е вид., доп. і перероб. - Вінниця : ВДМУ, 2002. - 351 с. - / Вінницк.держ.мед.ун-т). - ISBN 966-621-084-3 : 12.00 р.
УДК
Рубрики: внутренние болезни-клиника
    ВНМУДоп.точки доступа:
Мостовий, М.Ю. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)612.8
Ф50


   
    Фізіологія нервової системи [Текст] : посібник / В.М. Мороз, Н.В. Братусь, О.В. Власенко ; ВДМУ. - Вінниця : ВДМУ, 2001. - 212 с. - Бібліогр.: с. 183-188. - ISBN 966-573-033-9 : 10.00 р.
УДК
Рубрики: нервная система-физиология
    ВНМУ

    Дацишин П.Т.

    Йолтуховский М.В.

Аннотация: У посібнику згідно програми для медичних ВНЗ представлено матеріали загальної фізіології нервової системи, а також спеціальної - з окремих відділів мозку.


Доп.точки доступа:
Мороз , В.М.; Братусь, Н.В.; Власенко, О.В.
Экземпляры всего: 109
УА (98), ЧЗ (6), ХР (4), НА (1)
Свободны: УА (98), ЧЗ (6), ХР (4), НА (1)611.3
М80


   
    Морфологія та гістогенез органів ротової порожнини [Текст] : Посібник для студ. стоматологічного фак-ту / А.П. Король, Н.В. Кульчиковська, Л.П. Пивоварова; Ред. М.С. Пушкар ; ВДМУ, каф-ра гістології, цитології, ембріології. - Вінниця : ВДМУ, 2002. - 41 с. - 2.00 грн.
УДК
Рубрики: ротовая полость-анатомия и гистология
    ВНМУДоп.точки доступа:
Король, А.П.; Кульчиковська, Н.В.; Пивоварова, Л.П.; Пушкар, М.С. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)616.053
И39


    Изюмец, О. И.
    Неонатология [Текст] : Уч. руководство / О.И. Изюмец ; ВГМУ, каф-ра детских болезней. - Винница : ВГМУ, 2000. - 84 с. - 5.00 грн.
УДК
Рубрики: новорожденные-болезни и заболеваемость
    ВНМУ


Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)616.053
И39


    Изюмец, О. И.
    Диагностика и лечение неотложных состояний у новорожденных детей [Текст] : Пособие / О.И. Изюмец ; ВГМУ, каф-ра детских болезней. - Винница : ВГМУ, 2000. - 48 с, 48 с. - Библиогр.: с. 48. -
УДК
Рубрики: неотложные состояния-у детей
    новорожденные-болезни и заболеваемость

    ВНМУДоп.точки доступа:
ВГМУ им. М.И. Пирогова, каф. детских болезней
Экземпляры всего: 2
ХР (1), НА (1)
Свободны: ХР (1), НА (1)616.053
И39


    Изюмец, О. И.
    Диагностика и лечение неотложных состояний у новорожденных детей [Текст] : Пособие / О.И. Изюмец ; ВГМУ, каф. детских болезней. - Винница : ВГМУ, 1999. - 70 с. - Библиогр.: с70 . - 2.00 грн.
УДК
Рубрики: неотложные состояния-у детей
    новорожденные-болезни и заболеваемость

    ВНМУ


Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Кищук, В. В.
    Исследование связи между состоянием лимфоглоточного кольца и развитием патологии в организме [Текст] / В.В. Кищук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2001. - N1. - С. 47-49
Рубрики: миндалины-при пат.состояниях
    ВНМУ

    Кищук В.В.


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Барціховський, А. І.
    Можливості застосування місцевого деконгестанту "Нокспрей" в дитячій ринології [Текст] / А.І. Барціховський, С.В. Зайков, О.Г. Легін // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2001. - N5 (додаток). - С. 3-4
Рубрики: ВНМУ


Доп.точки доступа:
Зайков, С.В.; Легін, О.Г.

Нет сведений об экземплярах

    Зайков, С. В.
    Терапевтичні можливості вітчизняного амоксициліну "Грамокс" при гострих синуїтах та отитах [Текст] / С.В. Зайков, А.І. Брціховський, М.А. Михальчук та інш. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2001. - N5 (додаток). - С. 22-23
Рубрики: Зайков С.В.
    Барціховський А.І.

    Михальчук М.А.

    ВНМУДоп.точки доступа:
Барціховський, А.І.; Михальчук, М.А.

Нет сведений об экземплярах28.5
Б79


    Болоховська, Т. О.
    Навчально методичний посібник до польової практики з медичної ботаніки (для студ.1 курсу фармацевтичного фак-ту) [Текст] / Т. О. Болоховська, В. П. Бобрук, С. Д. Криклива. - Вінниця : ВНМУ ім.М.І.Пирогова, 2002. - 66 с. - 8.00 р., 8.00 р.
УДК
Рубрики: ботаника-учебники,рук-ва и справочники
    лекарственные растения

    ВНМУ

Аннотация: Для самостійної підготовки з медичної ботаніки


Доп.точки доступа:
Бобрук, В.П.; Криклива, С.Д.
Экземпляры всего: 155
ХР (4), УА (148), ЧЗ (3)
Свободны: ХР (4), УА (148), ЧЗ (3)

    Мітюк, І. І.
    Корекція дихальних розладів у потерпілих з травматичними пошкодженнями легень екзогенним сурфактантом [Текст] / І.І. Мітюк, А. Мурад, М.І. Кривецький та ін. // Медична хімія. - 2001. - Т.3, №4. - С. 66-68
Рубрики: ВНМУ
    Митюк И.И.

    легочный сурфактант-при пат.состояниях

    дыхательных расстройств синдром-связь с др.болезнями

    легкие-раны, травмы и разрывы

    легочные болезни-леч.--лекарственноеДоп.точки доступа:
Мурад, А.; Кривецький, М.І.616.12.2
Д33


    Денисюк, В. И.
    Стенокардия [Текст] : (Достижения, проблемы, перспективы) / В.И. Денисюк, В.К. Серкова, Л.Т. Малая. - Винница ; Харьков : ДП "Держ.картограф.ф-ка", 2002. - 512 с. - Библиогр.: с.501-503 . - ISBN 966-7151-21-2 : 30.00 грн.
УДК
Рубрики: стенокардия
    Денисюк В.И.

    Серкова В.К.

    ВНМУДоп.точки доступа:
Серкова, В.К.; Малая, Л.Т.
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ЧЗ (1), НА (5)
Свободны: ЧЗ (1), НА (5)616
М18


    Маленький, В. П.
    Терапія в тестах [Текст] : Навч. посібник / В.П. Маленький ; ВДМУ. - Вінниця : ТВП "Книга-Вега"; ВАТ "Віноблдрукарня", 2002. - 312 с. - Бібліогр.: с. 307-310. - ISBN 966-621-080-0 : 25.00 р.
УДК
Рубрики: терапия-учебники,рук-ва и справочники
    ВНМУ


Экземпляры всего: 26
ЧЗ (2), ХР (4), НА (20)
Свободны: ЧЗ (2), ХР (4), НА (20)616.902.1
К43


    Кириленко, В. А.
    ВИЧ/СПИД у детей [Текст] / В.А. Кириленко. - Винница : Вид-во "Тезис", 2002. - 48 с. - ISBN 966-7699-70-6
УДК
Рубрики: СПИД-у детей
    ВНМУ


Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)611
Ш24


    Шапаренко, П. П.
    Анатомія людини [Текст] : підручник. Т.3. Серцево-судинна система. Черепні нерви. Органи чуття. Антропологія і антропометрія / П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський; Ред. П.П. Шапаренко. - Вінниця : ВДМУ, 2002. - 300 с : ил. - 15.00 грн.
УДК
Рубрики: ВНМУ
    Шапаренко П.П.

    Смольський Л.П.

    анатомия-учебники,рук-ва и справочникиДоп.точки доступа:
Смольський, Л.П.; Шапаренко, П.П. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Філатов, А. М.
    Нетрадиційні методи лікування в комплексній терапії хворих літнього віку з розповсюдженим остеохондрозом хребта [] / А. М. Філатов, В. О. Фіщенко, А. В. Макогончук // Проблеми остеології. - 2000. - Т.3, N2/3. - С. 45-47
Рубрики: остеохондроз позвоночника-в различн. возраст. периоды
    пожилой и старческий возраст-болезни и заболеваемость

    ВНМУ

    Філатов А.М.

    Фіщенко В.О.

    Макогончук А.В.Доп.точки доступа:
Фіщенко, В.О.; Макогончук, А.В.; Філатов, А.М.

Нет сведений об экземплярах

    Поворознюк, В. В.
    Вивчення впливу структурно-функціонального стану кісткової тканини при системних спадкових захворюваннях опорно-рухового апарату на розвиток сколіотичної деформації в дітей [] / В.В. Поворознюк, В.О. Фіщенко, І.Ю. Кисіль // Проблеми остеології. - 2000. - Т.3, N2/3. - С. 68-69
Рубрики: Фіщенко В.О.
    Кисиль И.Ю.

    ВНМУДоп.точки доступа:
Фіщенко, В.О.; Кисіль, І.Ю.

Нет сведений об экземплярах

    Мазорчук, Б. Ф.
    Новые подходы к коррекции перименопаузального периода у женщин [] / Б.Ф. Мазорчук, П.Г. Жученко, С.И. Жук // Проблеми остеології. - 2000. - Т.3, N2/3. - С. 73
Рубрики: ВНМУ
    Мазорчук Б.Ф.

    Жученко П.Г.

    Жук С.И.Доп.точки доступа:
Жученко, П.Г.; Жук, С.И.

Нет сведений об экземплярах

    Якименко, О. Г.
    Явища остеопорозу при гострому гематогенному остеомієліті кісток кульшового суглоба [] / О.Г. Якименко, В.С. Конопліцький, Г.А. Бойко // Проблеми остеології. - 2000. - Т.3, N2/3. - С. 82
Рубрики: ВНМУ
    Якименко О.Г.

    Коноплицкий В.С.Доп.точки доступа:
Конопліцький, В.С.; Бойко, Г.А.

Нет сведений об экземплярах615.5
П69


   
    Практикум для самопідготовки лікарів-інтернів з клінічної фармакології [Текст]. Розділ 1 / О.О. Яковлева, І.Ф. Семененко, В.О. Столярчук и др. - Вінниця : [б. и.], 2003. - 128 с. - Бібліогр.: с. 125-128. - 10.00 грн.
УДК
Рубрики: фармакология-учебники, рук-ва и справочники
    ВНМУДоп.точки доступа:
Яковлева, О.О.; Семененко, І.Ф.; Столярчук, В.О.; Барало, Р.П.; Косован, А.І.; Вакулова, О.В.; Вільцанюк, І.О.
Экземпляры всего: 5
ЧЗ (5)
Свободны: ЧЗ (5)