61(075.3)
П90


    Путинцева, Галина Йосипівна.
    Медична генетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / Г. Й.Путинцева. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Медицина, 2008. - 391 с. - ISBN 978-966-8144-60-8 : 71.00 грн.
    Содержание:
Основи генетики. Медична генетика як наука і галузь охорони здоров'я.
Цитологічні основи спадковості
Біохімічні основи спадковості
Закономірності успадкування ознак
Хромосомна теорія спадковості
Спадковість і середовище
Методи медичної генетики
Спадковість і патологія
Медико-генетичне консультування
ББК Р11я73
РУБ 61(075.3)
Рубрики: Медицина--Генетика--Підручники для вузів
Дескрипторы: ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я. МЕДИЧНІ НАУКИ -- МЕДИЦИНА. МЕДИЧНІ НАУКИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Свободных экз. нет

    Нелін, О.
    До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві [Текст] / О. Нелін // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3. - С. 76-79
Рубрики: Держава і право--Історія

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

    Лебедєва, В. О.
    Методична розробка уроку біології (спецкурс "Вивчаємо генетику") в 11 класі "Закономірності успадкування ознак" [Текст] / В. О. Лебедєва // Біологія. - 2009. - Вересень (№ 25). - С. 17-20.
Рубрики: Біологія--Методика--Урок
   Біологія--Методика--Спецкурс

Кл.слова (ненормированные):
урок-подорож

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Степанчук, Л. М.
    Методика розв'язування типових задач з генетики з усіх тем розділу "Спадковість та мінливість" [Текст] / Л. М. Степанчук // Біологія. - 2010. - Березень (№ 9). - С. 2-5.
Рубрики: Біологія--Генетика--Методика
Кл.слова (ненормированные):
Моногібридне схрещування -- Проміжне успадкування -- Дигібридне схрещування -- Аналізуюче схрещування -- Зчеплене успадкування -- Узаємодія генів

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Будянська, Л. Л.
    Генетика статі. Зчеплене зі статтю успадкування : розробка уроку, 11 клас [Текст] / Л. Л. Будянська // Біологія. - 2010. - Червень (№ 16/18). - С. 54-57.
Рубрики: Біологія--Методика - урок
Кл.слова (ненормированные):
Міжпредметні зв'язки -- біологія -- історія

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Зінченко, О.
    Успадкування за звичаєвим правом африканських держав (на прикладі Кенії, Свазілендук й Танзанії) [Текст] / О. Зінченко // Вісник Академії правових наук України. - 2013. - № 1. - С. 80-89. - Бібліогр. в кінці ст.
РУБ CUKK
Рубрики: Звичаєве право зарубіжних країн--Успадкувення--Африканські країни
Аннотация: У статті на основі порівняльного аналізу встановлюються особливості успадкування за звичаєвим правом африканських держав на прикладі Кенії, Свазіленду й Танзанії. Автор доходить висновку про наявність структурних відмінностей і визначальну змістовну пристайність досліджуваних звичаїв.


    Коноз, Р. І.
    Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Презентація учнівських робіт : розробка уроку, 9 клас [Текст] / Р. І. Коноз // Біологія. - 2014. - № 19/21. - С. 60-68. - Бібліогр.: 8 назв.
Рубрики: Біологія--Урок
Кл.слова (ненормированные):
особливості генетики людини -- генеалогічний метод -- близнюковий метод -- цитологічний метод -- біохімічні методи -- успадкування резус-фактора -- медико-генетичне консультування -- теорія старіння -- смерть -- венеричні хвороби

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД57(07)(075.3)
К18


    Камінський, Олексій Минович.
    Методика розв'язування задач з генетики [Текст] : сборник задач / О. М. Камінський. - Вінниця : ВДПУ, 2002. - 161 с. - 10.00 р., 12.00 р., 15.00 р.
    Содержание:
Передмова
Цитологічні основи спадковості
Моногібрідне схрещування
Дигібрідні схрещування
Три- і полігібрідні схрещування
Відхилення від законів Г. Менделя
Взаємодія неалельних генів
Генетика статі і зчеплене зі статтю успадкування
Зчеплення генів і кросинговер
Мутаційна мінливість
Генетика популяцій
Генетика людини. Аналіз родослівних
Хімічні основи спадковості
ББК Ео4р.я73
РУБ 57(07)(075.3)
Рубрики: Біологія--Генетика
Кл.слова (ненормированные):
генетика -- задачі з генетики
Дескрипторы: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ -- МЕТОДИКА БІОЛОГІЇ -- МЕТОДИКА БІОЛОГІЇ В ВНЗ

Экземпляры всего: 3
ЗБЕРІГАННЯ (2), НАВЧ. ВІДДІЛ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1), НАВЧ. ВІДДІЛ (1)57(075.3)
Л64


    Литвиненко, О. І.
    Генетика: збірник задач [Текст] : навч. посіб. для студ. природ. і природ.-геогр. фак. педінст. / О. І. Литвиненко, Л. О. Атраментова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Фітосоціоцентр, 1987. - 93 с. - 0.15 р.
    Содержание:
Цитологічні основи спадковості
Молекулярні основи спадковості
Основні поняття генетики і символи
Статистичний аналіз в генетиці
Успадкування аутосомних ознак при моногібридному схрещуванні
Успадкування аутосомних ознак при дигібридному та полігібридному схрещуванні
Успадкування аутосомних зчеплених ознак. Кросинговер
Успадкування при взаємодії генів
Успадкування статі та ознак, зчеплених із статтю
Успадкування при еуплоїдії та анеуплоїдії
Генетична структура популяцій
Відповіді та приклади розв'язування задач
ББК Е04я73
РУБ 57(075.3)
Рубрики: Генетика--Збірник задач--Підручник для вищої школи
Кл.слова (ненормированные):
збірник задач з генетики -- генетика задачі
Дескрипторы: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ -- ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ -- ЗАГАЛЬНА ГЕНЕТИКА


Доп.точки доступа:
Атраментова, Л. О.
Экземпляры всего: 18
НАВЧ. ВІДДІЛ (18)
Свободны: НАВЧ. ВІДДІЛ (18)57(075.3)
Л67


    Лишенко, І. Д.
    Генетика з основами селекції [Текст] : навч. посіб. для студ. природ.-геогр. фак-тів пед. НЗ / І. Д. Лишенко. - К. : Вища шк., 1994. - 416 с. : іл. - ISBN 5-11-004287-X : 577250.00 р.
    Содержание:
Генетика як наука
Хімічні та цитологічні основи спадковості
Менделівське успадкування. Множинний алелізм. Взаємодія генів
Генетика статі. Успадкування, счеплене зі статтю. Біологія статі
Хромосомна теорія спадковості
Молекулярні основи спадковості
Генна інженерія і соматична гібридизація
Мінливість, ії причини і методи вивчення
Позахромосомне успадкування
Генетика індивідуального розвитку
Основи популяційної генетики
Генетика людини
Генетичні основи селекції
ББК Е 04я73
РУБ 57(075.3)
Рубрики: Біологія--Генетика
Кл.слова (ненормированные):
генетика -- селекція
Дескрипторы: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ -- ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ -- ЗАГАЛЬНА ГЕНЕТИКА

Экземпляры всего: 85
ЗБЕРІГАННЯ (2), НАВЧ. ВІДДІЛ (83)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (2), НАВЧ. ВІДДІЛ (83)58(075.2)
А32


    Андріанов, В. Л.
    Біологія. Розв'язування задач з генетики [Текст] / В. Л. Андріанов. - К. : Либідь, 1995. - 80 с. - ISBN 5-325-00608-8 : 70000.00 р.
    Содержание:
Матеріальні основи спадковості. Будова і самоподвоєння ДНК
Біосинтез білка
Основи поняття генетики. Моногібридне скрещення
Проміжне успадкування
Дигібридне схрещування
Полігібридне схрещування
Аналізірующе схрещування
Зчеплене схрещування
Успадкування, зчеплення зі статтю
Взаємодія генів. Множинна дія генів
Генетика популяцій
ББК Е0я72
РУБ 58(075.2)
Рубрики: Біологія--Генетика
Дескрипторы: ЗАГАЛЬНА ГЕНЕТИКА -- ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ -- БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Экземпляры всего: 4
НАВЧ. ВІДДІЛ (4)
Свободны: НАВЧ. ВІДДІЛ (4)58(075.2)
А32


    Андріанов, В. Л.
    Біологія. Розв'язування задач з генетики [Текст] / В. Л. Андріанов. - К. : Либідь, 1995. - 80 с. - ISBN 5-325-00608-8 : 70000.00 р.
    Содержание:
Матеріальні основи спадковості. Будова і самоподвоєння ДНК
Біосинтез білка
Основи поняття генетики. Моногібридне скрещення
Проміжне успадкування
Дигібридне схрещування
Полігібридне схрещування
Аналізірующе схрещування
Зчеплене схрещування
Успадкування, зчеплення зі статтю
Взаємодія генів. Множинна дія генів
Генетика популяцій
ББК Е0я72
РУБ 58(075.2)
Рубрики: Біологія--Генетика
Дескрипторы: ЗАГАЛЬНА ГЕНЕТИКА -- ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ -- БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Экземпляры всего: 4
НАВЧ. ВІДДІЛ (4)
Свободны: НАВЧ. ВІДДІЛ (4)

    Коноз, Р. І.
    Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Презентація учнівських робіт : розробка уроку, 9 клас [Текст] / Р. І. Коноз // Біологія. - 2014. - № 19/21. - С. 60-68. - Бібліогр.: 8 назв.
Рубрики: Біологія--Урок
Кл.слова (ненормированные):
особливості генетики людини -- генеалогічний метод -- близнюковий метод -- цитологічний метод -- біохімічні методи -- успадкування резус-фактора -- медико-генетичне консультування -- теорія старіння -- смерть -- венеричні хвороби

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Сєрік, О. В.
    Формування громадянської та національної самосвідомості учнів на уроках біології та екології [Текст] / О. В. Сєрік // Біологія. - 2016. - № 19/21. - С. 3-24. - Бібліогр.: 19 назв.
Рубрики: Біологія--Громадянське виховання
   Екологія--Урок

   Біологія--Урок

Кл.слова (ненормированные):
спадковість -- соціальне успадкування -- культурне успадкування -- громадянська самосвідомість -- походження людини -- заповідна мережа України

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Дейнега, І.
    Генетика людини. Де ховаються генетичні хвороби? [Текст] / Ірина Дейнега // Біологія. - 2017. - Лютий (№ 4). - С. 36-41. - Бібліогр.: 5 назв.
Рубрики: Біологія--Генетика--Урок
Кл.слова (ненормированные):
генотип -- аутосомно-рецесивне успадкування -- родовід -- гемофілія -- фенілкетонурія -- дерматогліфіки (метод) -- генеалогічний метод -- дослідницька робота

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД57(07)
Є25


    Євсеєв, Роман Сергійович.
    Збірник задач з генетики [Текст] / Р. С. Євсеєв. - Харків : Основа, 2016. - 128 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 10(166)). - ISBN 978-617-00-2831-0 : 16.00 грн.
ББК Е0р10
РУБ 57(07)
Рубрики: Біологія--Генетика--Методика--Посібник
Кл.слова (ненормированные):
генетика -- задачі з генетики -- розв'язання задач з генетики -- молекулярні основи спадковості -- успадкування ознак -- взаємодія неалельних генів
Дескрипторы: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ -- МЕТОДИКА БІОЛОГІЇ

Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)

    Гресь, Г. О.
    Хромосомна теорія спадковості [Текст] / Г. О. Гресь // Біологія. - 2018. - № 7/8. - С. 70-79.
Рубрики: Біологія--Лекція
Кл.слова (ненормированные):
профільна школа -- лекційне заняття з біології -- проблемна лекція -- явища зчепленого успадкування -- генетичні карти


Доп.точки доступа:
Морган, Томас Хант (американський біолог, один з основоположників генетики ; 1866-1945) \про нього\
Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Якимчук, Р. А.
    Характер успадкування довжини стебла карликовими мутантами пшениці м'якої озимої, отриманими в зоні Чорнобильської АЕС [Текст] / Р. А. Якимчук // Физиология растений и генетика. - 2018. - Т. 50, № 1. - С. 46-58. - Бібліогр.: 36 назв.
Рубрики: Рослиництво--Генетика
Кл.слова (ненормированные):
карликові мутанти -- успадкування -- довжина стебла -- ступінь домінування -- комбінації схрещування

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Малютіна, Н. О.
    Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи [Текст] / Н. О. Малютіна // Біологія. - 2018. - № 19/21. - С. 31-36.
Рубрики: Біологія--Урок
Кл.слова (ненормированные):
урок біології -- закономірності успадкування -- гібридизація

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Нападій, Тетяна.
    Кучеряві гени [Текст] : інтегрований урок для студентів "Технологія перукарських робіт" / Тетяна Нападій // Біологія. - 2019. - Грудень (№ 12). - С. 18-23.
Рубрики: Біологія--Урок
Кл.слова (ненормированные):
інтегрований урок -- комбінований урок -- успадкування ознак -- викладання у Галицькому коледжі

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД