57
Я45


    Якимчук, Р. А.
    Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Якимчук Руслан Андрійович ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України . - Київ, 2018. - 44 с. : рис., табл. - [2018-8751А]. - Бібліогр.: с. 37-41 (51 назв.) . -
УДК
РУБ 57
Рубрики: Біологія--Генетика--мутагенні чинники--забруднення навколишнього середовища--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
мутагенні чинники -- Triticum aestivum L. -- пшениця м'яка -- хромосомні аберації -- видимі мутації -- гліадинкодувальні локуси -- ступінь домінування -- спонтанний мутагенез -- індукований мутагенез -- техногенне забруднення навколишнього середовища
Дескрипторы: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ -- ЗАГАЛЬНА ГЕНЕТИКА -- ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет

    Якимчук, Р. А.
    Характер успадкування довжини стебла карликовими мутантами пшениці м'якої озимої, отриманими в зоні Чорнобильської АЕС [Текст] / Р. А. Якимчук // Физиология растений и генетика. - 2018. - Т. 50, № 1. - С. 46-58. - Бібліогр.: 36 назв.
Рубрики: Рослиництво--Генетика
Кл.слова (ненормированные):
карликові мутанти -- успадкування -- довжина стебла -- ступінь домінування -- комбінації схрещування

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД