371.01
О-59


    Онопрієнко, Оксана Володимирівна.
    Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / О.В. Онопрієнко ; Ін-т педагогіки АПН України; Наук.кер.д-р пед.наук Бібік Н.М. - К., 2009. - 20 с. -
ББК Ч421.2
РУБ 371.01
Рубрики: Теорія навчання--Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів--Методика реалізації методу проектів
Кл.слова (ненормированные):
Метод проектів -- Проектна діяльність молодших школярів -- Навчальний проект -- Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів
Дескрипторы: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА. ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет

    Капіруліна, С.
    Використання інформаційних комп'ютерних технологій у практиці проективного навчання учнів [Текст] / С. Капіруліна // Географія та основи економіки в школі. - 2006. - № 3. - С. 15-17.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Географія--Методика--Комп'ютерне і програмоване навчання
Кл.слова (ненормированные):
проективне навчання -- навчальний проект -- інформаціїні технології -- навчання в Internet
Дескрипторы: НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ -- МЕТОДИКА ГЕОГРАФІЇ
Аннотация: Навчально-методичні підходи до розробки навчального проекту в межах програми <"Навчання для майбутнього">

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

    Григорчук, А.
    Проектна діяльність учнів на уроках читання [Текст] / А. Григорчук, М. Протопопова // Початкова школа. - 2007. - № 1. - С. 14-17. - Бібліогр.:7 назв.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Українська мова--Методика початкового навчання--Читання
Кл.слова (ненормированные):
навчальний проект -- уроки читання
Аннотация: Організація проектної діяльності на уроках читання.Розвиток зв'язного мовлення у молодших школярів.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Протопопова, М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

    Загоренко, Л. І.
    Поняття про місцеві природні комплекси [Текст] : інтерактивний урок з елементами навчального проектування / Л. І. Загоренко // Географія. - 2008. - Квітень (№ 7). - С. 18-20.
Рубрики: Географія--Методика--Інтегрований урок
Кл.слова (ненормированные):
Навчальний проект -- урок

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Лякина, Г. А.
    Информационные технологии в работе информационно-библиотечного центра [Текст] / Г. А. Лякина // Шкільна бібліотека плюс. - 2009. - Листопад (№ 21). - С. 24-27.
Рубрики: бібліотечна справа--Інформаційні технології
Кл.слова (ненормированные):
метод проектів -- навчальний проект -- методика проектів

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Овчарук, І.
    Проектні інновації на уроках математика [Текст] / І. Овчарук // Математика [газета]. - 2010. - Червень (№ 21). - С. 5-7, 24.
Рубрики: Математика--Методика--Методи навчання
Кл.слова (ненормированные):
навчальний проект

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Корженко, Т.
    Інформаційні технології у проектній діяльності [Текст] / Т. Корженко // Інформатика. - 2010. - Жовтень (№ 37-38). - С. 46-47.
Рубрики: Інформатика--Методика--Плани і програми
Кл.слова (ненормированные):
навчальний проект -- навчальна програма

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Лисюк, З.
    Проект "Портфоліо школяра" [Текст] / З. Лисюк // Сучасна школа України. - 2011. - Червень (№ 6). - С. 58-60.
Рубрики: Педагогіка--Перевірка і оцінка знань
Кл.слова (ненормированные):
навчальний проект

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Буравська, І.
    Складова сучасної освіти [Текст] / І. Буравська // Директор школи. - 2011. - Червень (№ 23). - С. 9-10.
Рубрики: Педагогіка--Вчитель--Педагогічна майстерність
Кл.слова (ненормированные):
проек -- навчальний проект

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Усик, О.
    Запровадження нових технологій у традиційну систему навчання методом проектів [Текст] / Ольга Усик // Математика в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 33-39.
РУБ RKK-VDPU
Рубрики: Математика--Метод проектів
Кл.слова (ненормированные):
метод проектів -- навчальний проект -- портфоліо

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Ротт, В.
    Вивчення фенотипової мінливості кількісних ознак організмів : навчальний проект для учнів 11-го класу [Текст] / В. Ротт, О. Гончаренко-Коротка // Біологія. - 2012. - Березень (№ 5). - С. 18-22.
Рубрики: Біологія--Метод проектів
Кл.слова (ненормированные):
навчальний проект -- оцінювання презентації


Доп.точки доступа:
Гончаренко-Коротка, О.
Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Матюшкіна, Т. П.
    Тести для самопровірки з теми "Новітні технології навчання" [Текст] / Т. П. Матюшкіна // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 20. - С. 2-4.
Рубрики: Педагогіка--Методика
Кл.слова (ненормированные):
модель навчання -- фактор -- навчальний проект -- технологія

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД378
С91


    Кадемія, М. Ю.
    Організація навчального процесу з використанням серверів ВЕБ 2.0 [Текст] / М. Ю. Кадемія, Бекір Адабашев // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, С.У.Гончаренко та ін. - К.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. - Вип.24. - С. 361-366. - Бібліогр.: 3 назв.
ББК Ч48я5 + Ч48,02
РУБ 378
Рубрики: Вища школа--Комп'ютерне програмоване навчання
   Каф. інноваційних та інформ. технологій--Праці викладачів

Кл.слова (ненормированные):
дослідницький проект -- інтерактивність -- мереживні сервіси -- соціальні сервіси ВЕБ 2.0 -- навчальний проект


Доп.точки доступа:
Адабашев, Бекір

    Лук'янова, С.
    Проектно-дослідницька робота учнів - друге народження [Текст] / Світлана Лук'янова // Математика в сучасній школі. - 2013. - № 1. - С. 10-17. - Бібліогр.: 5 назв.
РУБ RKK-VDPU
Рубрики: Математика--Метод проектів
Кл.слова (ненормированные):
проектна діяльність -- типи проектів -- вимоги до використання методу проектів -- метод проектів з математики -- навчальний проект

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД378
К82


    Кришталь, А. О.
    Педагогічні умови застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців зх пожежної безпеки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кришталь Аліна Олександрівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. - Київ, 2014. - 21 с. : іл. - [2014-7103А]. - Бібліогр.: с.16-19 (25 назв.) . -
УДК
ББК Ч489.51
РУБ 378
Рубрики: Вища освіта--Педагогічна--ПРОФЕСІЙНА--ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
професійна підготовка -- майбутні фахівці -- пожежна безпека -- технологія проектного навчання -- педагогічні умови -- застосування технологій -- навчальний проект -- проектно-технологічні уміння і навички
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ВИЩА ОСВІТА -- ПРОФЕСІЙНА І СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет

    Терещенко, Н.
    Розвиток творчого потенціалу учнів / Н. Терещенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 3. - С. 30-33. - Содержание: Учнівська конференція. Захист проектів. Інформаційний проект для 5-го класу з математики на етму "Чи хвилює особисто тебе, звідки до нас прийшла нумерація натуральних чисел?"
РУБ CUKK
Рубрики: Математична освіта в школі--Методика викладання та навчання
Кл.слова (ненормированные):
творчість -- творчі здібності -- мотивація -- уроки мислення -- навчальні ігри -- навчальний проект
Аннотация: Автор ділиться досвідом роботи з розвитку творчого потенціалу учнів на уроках математики.


    Томіліна, Ю. В.
    Електронні презентації. 8 клас. Виховання національної свідомості на уроках інформатики з використанням методу проектів [Текст] / Ю. В. Томіліна // Інформатика в школі. - 2016. - № 5. - С. 11-15. - Бібліогр.: 4 назв.
Рубрики: Інформатика--Методика
Кл.слова (ненормированные):
інформатика -- методи навчання -- метод проектів -- навчальний проект -- етапи розробки і проведення проекту

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Сегедій, О.
    Пріоритетні напрями використання біопалива в Україні [Текст] : проект / Ольга Сегедій, Оксана Краснобай // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2016. - Березень (№ 5). - С. 6-12.
Рубрики: Економічна географія--Метод проектів
Кл.слова (ненормированные):
навчальний проект -- біопаливо -- аналіз світового досвіду -- досвід України -- деревна біомаса -- використання твердих побутових відходів


Доп.точки доступа:
Краснобай, Оксана
Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Томіліна, Ю. В.
    Електронні презентації. 8 клас. Виховання національної свідомості на уроках інформатики з використанням методу проектів [Текст] / Ю. В. Томіліна // Інформатика в школі. - 2016. - № 5. - С. 11-15. - Бібліогр.: 4 назв.
Рубрики: Інформатика--Методика
Кл.слова (ненормированные):
інформатика -- методи навчання -- метод проектів -- навчальний проект -- етапи розробки і проведення проекту

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

    Сегедій, О.
    Пріоритетні напрями використання біопалива в Україні [Текст] : проект / Ольга Сегедій, Оксана Краснобай // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2016. - Березень (№ 5). - С. 6-12.
Рубрики: Економічна географія--Метод проектів
Кл.слова (ненормированные):
навчальний проект -- біопаливо -- аналіз світового досвіду -- досвід України -- деревна біомаса -- використання твердих побутових відходів


Доп.точки доступа:
Краснобай, Оксана
Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД