На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=українська мова<.>)
Найдено 2078 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.

В16


    Валюх, Зоя Орестівна.
    Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові [Текст] : автореф. дис. здоб. наук. ступ. доктора філолог. наук. Спец. (10.02.01) / З.О. Валюх; Ін-т української мови НАН України. - К., 2006. - 36 с. -
ББК Ш141.1
РУБ
Рубрики: Українська мова--Фонетика--Автореферати дисертацій
   Запоріжжя--Провідна установа--Запорізький НУ
Кл.слова (ненормированные):
словотвірна парадигма -- іменник -- семантична позиція
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО -- МОВИ СВІТУ -- УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.

К14


    Казимир, Іванна Іванівна.
    Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова / І.І. Казимир ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна; Наук. кер. д-р філолог. наук Коломієць Л.І. - Х., 2007. - 19 с. -
ББК Ш141.1-3
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Українська мова
Кл.слова (ненормированные):
Концепт ПТАХ. Картина світу. Концептуальний аналіз. Орнітонім.Ментально-психонетичний комплекс. Концептуальна метафора. Предикат. Модус. Міфологема.
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.

К31


    Кашета, Юлія Валеріївна.
    Засоби передачі слов'яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова / Ю.В. Кашета ; ХНУ ім.В.Н. Каразіна; Наук.кер. канд. філолог. наук Муромцев І.В. - Х., 2007. - 20 с. -
ББК Ш141.1-22
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Українська мова--Синтаксис
Кл.слова (ненормированные):
Риторичний синтаксис.Елокуція.Гомілетика. Періодичний стиль.Гіпотаксис. Риторичні фігури.
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.

Л99


    Ляшенко, Роман Олександрович.
    Мікротопонімія Кіровограда [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова / Р.О. Ляшенко ; ХНУ ім.В.Н.Каразіна; Наук.кер.д-р філолог.наук Лучик В.В. - Харків, 2008. - 20 с. -
ББК Ш141.1-3
РУБ
Рубрики: Українська мова--Пропріальна лексика--Мікротопоніми Кіровограда--Структурно-семантичні особливості назв, Др.пол.18-поч.21ст.
Кл.слова (ненормированные):
Антропонім Апелятив Лексема Мікротопонімія Ойконім Словотвірний тип Топонім Урбанонім Кіровоград
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
902.7
Г22


    Гасиджак, Леся Іванівна.
    Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини(кінець ХХ-початокХХІст.) [Текст] : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / Л.І. Гасиджак ; КНУім.Т.Шевченка; наук.кер. д-р істор.наук Борисенко В.К. - К., 2009. - 17 с. -
ББК Т5(4УКР-4ДОН)6
РУБ 902.7
Рубрики: Етнологія України--Трансформація етнокультури українців--Етнокультурна,лінгвістична та демографічна ситуація Донеччини, 20-21ст.
Кл.слова (ненормированные):
Українці -- Донеччина -- Етнічні процеси -- Етнокультура -- Міграції -- Українська мова -- Відродження -- Шахтарі -- Обряди -- Звичаї
Дескрипторы: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
902.7
О-74


    Осипчук, Олена Юріївна.
    Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в другій половині ХХ-на початку ХХІст. [Текст] : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 - українознавство / О.Ю. Осипчук ; КНУім.Т.Шевченка; Наук.кер. д-р істор.наук Борисенко В.К. - К., 2009. - 17 с. -
ББК Т5(4УКР-2К)
РУБ 902.7
Рубрики: Українознавство--Етнокультура передмістя Києва--Процеси трансформації та зміни в культурі етносу українців--Передмістя Києва, 20-21ст
Кл.слова (ненормированные):
Українці -- Передмістя -- Етнокультура -- Трансформація -- Міграції -- Українська мова -- Відродження
Дескрипторы: ЕТНОЛОГІЯ (ЕТНОГРАФІЯ, НАРОДОЗНАВСТВО)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
902.7
В75


    Воропай, Марина Василівна.
    Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині ХХ-на початку ХХІстоліть [Текст] : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / М.В. Воропай ; КНУім.Т.Шевченка; Наук.кер.канд.істор.наук Гончаров О.П. - К., 2009. - 18 с. -
ББК Т5(4УКР)
РУБ 902.7
Рубрики: Етнокультура українців--Ступінь збереженості традиційної обрядової культури українців--Північно-Східна Слобожанщина, 20-21ст.
Кл.слова (ненормированные):
Українці -- Північно-східна Слобожанщина -- Курщина;Білгородщина;Вороніжчина -- Етнічні процеси -- Самовизначення -- Українська мова -- Проблема етнозбереження -- Етнокультура -- Обряди
Дескрипторы: ЕТНОЛОГІЯ (ЕТНОГРАФІЯ, НАРОДОЗНАВСТВО)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
4У(07)
В67


    Волкова, Ірина Вікторівна.
    Формування і розвиток мовних компетентностей учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи (на прикладі вивчення словотвору й орфографії) [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова) / І.В. Волкова ; ПДПУім.К.Д.Ушинського ; Наук.кер.канд.пед.наук Джежелей О.В. - Одеса, 2009. - 20 с. -
ББК Ш141.1-90
РУБ 4У(07)
Рубрики: Теорія і методика навчання(українська мова)--Учні 5-6кл.--Формування і розвиток мовних компетентностей учнів на уроках укр.мови--Вивчення словотвору і орфографії
Кл.слова (ненормированные):
Мовна компетентність -- Мовленнєва компетентність -- Інтелектуально-креативні,творчі й мовні здібності -- Словотвір -- Орфографія
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.

С89


    Сулима, Олеся Петрівна.
    Іменникова вербалізація предикатів в українській мові [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова / О.П. Сулима ; НПУім.М.П.Драгоманова; Наук.кер. д-р філолог.наук Плющ М.Я. - К., 2010. - 17 с. -
ББК Ш141.1
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Іменникові засоби вербалізації предикатів та їх особливості--Семантико-синтаксична структура речень з складеними іменними присудками
Кл.слова (ненормированные):
Складений іменний присудок -- Вербалізація -- Фразеологізм -- Дієслівно-іменний описовий зворот
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
8У6
П31


    Петрушенко, Ольга Олександрівна.
    Лексико-семантичне поле "час" в украънській поезії другої половини ХХст. [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова / О.О. Петрушенко ; Національний авіауніверситет; Наук.кер.канд.філолог.наук Завальнюк І.Я. - К., 2010. - 20 с. -
ББК Ш5(4УКР)6 + Ш141.1-3
РУБ 8У6
Рубрики: Українська мова--Тексти укр.поезії др.пол.20ст.--Лексико-семантична та функціонально-стилістична природа авторських образів із темпоральною семантикою
Кл.слова (ненормированные):
Лексико-семантичне поле -- Лексико-тематична група -- Лексико-семантичне мікрополе -- Темпоральна номінація -- Епітет -- Метафора -- Порівняння
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.

К17


    Калинюк, Наталія Василівна.
    Лінгвостилічна динаміка образу земля в українській поетичній мові [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Н. В. Калинюк ; Нац. пед. ун - т ім. М. П. Драгоманова, [Вінницький держ. пед. ун - т ім. М. Коцюбинського ]. - Київ, 2010. - 20 с. - Бібліогр.:с. 16- 17 (8 назв.). -
УДК
ББК Ш141.1-3 + Ш5(4УКР)6-35
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Лінгвістика--поетична мова--УКРАЇНСЬКА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
поетичний образ -- слово- образ -- поетична образна номінація -- лексико - стилістична парадигма
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА -- ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- КРИТИКА ЛІТЕРАТУРНА -- ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА КРИТИКИ -- ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО УКРАЇНСЬКЕ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.

Д33


    Денисюк, Тетяна Констянтинівна.
    Способи оцінної дієслівної дії в сучасній українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Т. К. Денисюк ; Національний пед. ун - т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 19, [1] с. - Бібліогр.:с.16-17 (8 назв.). -
УДК
ББК Ш141.1
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Дієслівна лексіка--УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
оцінні способи дієслівної дії -- лексико - семантичні групи -- архісема -- уявно - видове партнерство -- валентність -- дієслівний предикат
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.

О-78


    Островська, Юлія Костянтинівна.
    Оцінні неологізми в англійській та українській мовах кінця ХХ - початку ХХІ століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17"Порівняльно - історичне і типологічне мовознавство " / Ю. К. Островська ; Донецький нац. ун - т. - Донецьк, 2011. - 22 с. : табл. - Бібліогр.: с.18-18 ( 11 назв.). -
УДК
ББК Ш12/17-32
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--неологізми, 20 ст. - початок 21 ст--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
оцінний неологізм -- оцінка -- інновація -- ціннісна картина світу -- семантико - ідеографічний клас -- структурний тип
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- МОВИ СВІТУ -- УКРАЇНСЬКА МОВА -- АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.

Л84


    Лук'яник, Людмила Василівна.
    Методика формування лінгвоукраїнознавчої компетенції молодшого школяра в умовах західного регіону [Текст] : автореф. дис. . канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 " Теорія і методика навчання ( українська мова)" / Л. В. Лук'яник ; Південноукраїнський нац. пед. ун - т ім. К. Д. Ушинського, [Рівненський держ. гаманітарний ун - т]. - Одеса, 2011. - 21 с. : табл. - Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.). -
УДК
ББК Ш141.1-90.0
РУБ
Рубрики: Мовознавство--МЕТОДИКА НАВЧАННЯ--Початкове--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
лінгвоукраїнознавча компетенція -- компетенція -- компетентність -- усне та писемне мовлення -- учні початкових класів -- західний регіон
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА -- МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ (УМ)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
4У(07)
М27


    Маркотенко, Тамара Савеліївна.
    Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів соціально - обрядовими фразеологізмами [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)" / Т. С. Маркотенко ; Південноукраїнський нац. пед. ун - т ім. К. Д. Ушинського, [Луганський нац. ун - т ім. Тараса Шевченка]. - Одеса, 2011. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с.16-17 (20 назв.). -
УДК
ББК Ш141.1-923р30
РУБ 4У(07)
Рубрики: Мовознавство--вихователь--Мова і мовлення--дошкільні заклади--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
увиразнення мовлення -- майбутні вихователі -- дошкільний заклад -- соціально - обрядові фразеологізми -- когнітивно - розвивальні вправи -- педагогічні умови
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
4У(070.2)
К78


    Кратасюк, Людмила Миколаївна.
    Інтерактивні методи в навчанні учнів 5-6 класів створювати тексти різних типів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)" / Л. М. Кратасюк ; Інститут педагогіки НАПН України. - Київ, 2011. - 20,[1] с. : рис. - Бібліогр.:с.17-18(15 назв.). -
УДК
ББК Ш141.1-0
РУБ 4У(070.2)
Рубрики: Мовознавство-- ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
текстотворча діяльність -- текстотворча компетентність -- текстотворчі вміння -- інтерактивне навчання -- інтерактивні методи
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.

К95


    Кучман, Ігор Миколайович.
    Функціонально- семантична категорія каузативності в сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / І. М. Кучман ; Національний пед. ун- т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - 19 с. - Бібліогр.: с.15-16 (7 назв.) . -
УДК
ББК Ш141.1-3
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--УКРАЇНСЬКА МОВА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
категорія каузативності -- каузативне відношення -- каузативна ситуація -- каузативне дієслово -- причина -- наслідок -- каузатор -- антецедент -- консеквент
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
4У(070.1)
М69


    Михасюк, Т. В.
    Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)" / Михасюк Тетяна Володимирівна ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Рівенський державний гуманітарний ун- т] . - Тернопіль, 2012. - 19 с. : ил, табл. - укр. - Бібліогр.: с.16(7 назв.). -
УДК
ББК Ш141.1-90.0
РУБ 4У(070.1)
Рубрики: Українська мова--Методика--навчально- мовленнєва діяльність--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
молодші школяри -- розвиток мовлення -- позакласна народознавча робота -- позакласна мовленнєва діяльність -- народознавчі засоби -- народознавча лексика -- національно-мовленнєва особистість
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА -- МЕТОДИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
4У(07)
С91


   
    Сучасна українська мова. Лексика і фразеологія [Мультимедиа] : для вищ. загальноосв. навч. закл.: версія 1.0: педагогічний програмний засіб. - К. : ЗАТ "Транспортні системи", 2006. - ел. опт. диск (CD-ROM) : іл. - Из содерж.: Лексикологія: ; Лексикологія як розділ мови ; Омоніми ; Пароніми ; Антоніми ; Синоніми ; Склад лексики сучасної української мови за походженням ; Активна і пасивна лексика ; Неологізми ; Застаріла лексика ; Лексика української мови зі стилістичного погляду ; Фразеологія: ; Класифікація фразеологічних одиниць ; Системні зв'язки у фразеології ; Фразеологія і мовне кліше ; Мовні штампи. - 3.00 р.
[Інсталяційний компакт-диск]
РУБ 4У(07)
Рубрики: Геометрія--Методика--Підручники та навчальні посібники--10 клас
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА
Аннотация: Електронний навчальний курс "Сучасна українська мова. Лексика і фразеологія" - інтерактивний навчальний засіб. Окремі розділи ("Біографічна інформація", "Словник термінів" - відсутні). Замість "Додаткової інформації до розділів" - помилково включена інформація по курсу "Астрономія. 11 клас "
Програма працює в двох режимах: "Викладач", "Конструктор уроків". Допомагає вчителю, на основі наборів розроблених уроків, формувати власні уроки, проводити тестування знань учнів

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 14
ЗЕІ (14)
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.

М74


    Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
    Мовна палітра Поділля [Текст] : філологічний збірник з регіональних проблем. Вип. 1. Щорічник / відп. ред. А. В. Костюк ; Інститут української мови НАН України. - Вінниця : [б. и.], 2008. - 201 с. - Из содерж.: Подільські студії у просторі діалектної лексикології ; „Російсько-український словник” С.Іваницького та Ф.Шумлянського як джерело вивчення подільських флорономенів / І.В. Гороф’янюк. Лексикографічні джерела вивчення мови ремесел подільського говору на різних часових зрізах / Г.П. Краєвська. Семантика дієслів на позначення паравербальних дій усмішки та сміху / І.А. Мельник. Варіювання формальної структури слова / А.А. Стахова. Із спостережень над мікологічною лексикою говірки села Павлівка Калинівського району Вінницької області / О.Ю. Зотікова. Зовнішня модифікація слова на основі ТГЛ “Посуд та кухонне начиння” / І.С. Саулко. Явище варіативності у лексиці ТГ «Їжа та напої» / А.С. Свентух. Номінація страв у говірці села Голдашівка Бершадського району Вінницької області / С.В. Усатюк. Номінація рис людини у говірковому мовленні подолян / М.А. Мельник. Лексико-семантичний аналіз номінації рис людини в мікродіалекті с. Криштопівка Іллінецького району Вінницької області / І.В. Козаченко. Із спостережень над лексикою на позначення людини та її рис у говірці с. Хоменки Шаргородського району Вінницької області / М.М. Мазурик. Бджільницька лексика як джерело вивчення подільської говірки / О.В. Міньківська. Лексика говірки села Гриненки Немирівського району Вінницької області у відношенні до літературного ідіому (на матеріалі сільськогосподарської лексики) / Т.В. Волощук. Структурна організація сільськогосподарської лексики села Писарівка Вінницького району Вінницької області / І.В. Бондар. Номінація сільськогосподарських знарядь праці у говірці села Старостинці Погребищанського району Вінницької області / М.П. Вальчук. Лексика традиційного народного ткацтва подільської говірки села Старого Пикова Калинівського району Вінницької області / К.Л. Миколюк. Дослідження лінгвальних особливостей подільських мікродіалектів ; Живомовні процеси у спільному мікросоціумі / А.В. Костюк. Лексичні і граматичні процеси у мовному просторі села Олександрівна Тростянецького району Вінницької області / О.О. Русак. Лінгвальні особливості говірки села Сподахи Немирівського району Вінницької області / Г.М. Сич. Лексика говірки села Сутиски Тиврівського району Вінницької області / М.В. Вергелес. Особливості говіркового мовлення села Гриженці Тиврівського району Вінницької області / Н.Д. Швець. Особливості говіркового мовлення мешканців села Стратіївка Чечельницького району Вінницької області / В.М. Молоченко. Особливості говіркового мовлення у селі Кацмазові Жмеринського району Вінницької області / М.В. Бабчук. Особливості говіркового мовлення мешканців м. Липовця Вінницької області / Л.О. Дерман. Духовна культура подолян крізь призму етнолінгвістики ; Ткацька виробнича лексика на Хмельниччині / В.А. Косаківський. Номінація поховально-поминальних обрядів села Бушинка Тиврівського району Вінницької області / Л.Р. Іщенко. Номінація традиційних календарних зимових свят в етнолінгвістичному аспекті / Р.Г. Горділа. Лінгвальні особливості номінації оберегів та застережень в у подільській говірці с.Краснопілка Гайсинського району Вінницької області / Н.Л. Іванченко. Демонологія подільського континууму та її номінація / А.М. Загнітецька. Посуд у звичаях та віруваннях подолян (на матеріалі діалектних текстів) / Б.В. Костюк. Відомості про авторів. - ISBN 978-966-568-891-4 : 35.00 грн.
ББК Ш141.1-3
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Українська мова--Лексика--Діалекти--Поділля
Кл.слова (ненормированные):
бджільницька лексика -- сільськогосподарська лексика
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА -- СИСТЕМА МОВИ -- ДІАЛЕКТОГРАФІЯ ЗАГАЛЬНА -- ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОГРАФІЯ
Аннотация: У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми регіональної лексикології та етнолінгвістики, які засвідчують результати науково-пошукової та експедиційної роботи студентів і викладачів кафедри української мови й загального мовознавства у контексті загальнонаукового проекту “Лексика Поділля”. ??Для викладачів, аспірантів і науково обдарованої молоді.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Гороф’янюк, І. В.; Краєвська, Г. П.; Мельник, І. А.; Стахова, А. А.; Зотікова, О. Ю.; Саулко, І. С.; Свентух, А. С.; Усатюк, С. В.; Мельник, М. А.; Козаченко, І. В.; Мазурик, М. М.; Міньківська, О. В.; Волощук, Т. В.; Бондар, І. В.; Вальчук, М. П.; Миколюк, К. Л.; Костюк, А. В.; Русак, О. О.; Сич, Г. М.; Вергелес, М. В.; Швець, Н. Д.; Молоченко, В. М.; Бабчук, М. В.; Дерман, Л. О.; Косаківський, В. А.; Іщенко, Л. Р.; Горділа, Р. Г.; Іванченко, Н. Л.; Загнітецька, А. М.; Костюк, Б. В.; Костюк, А. В. \відп. ред.\
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017