На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=текст<.>)
Найдено 1266 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


    Киричук, Світлана Анатоліївна.
    Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Юрія Липи [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук / С.А. Киричук ; КНУім.Т.Шевченка;Наук.кер.канд.філолог. наук Руснак І.Є. - К., 2007. - 20 с. -
ББК Ш5(4УКР)6-4
РУБ 8У6
Рубрики: Українська література--Поезія--Публіцистика--Персоналія--20ст.
Кл.слова (ненормированные):
Твір.Текст.Прототекст. Метатекст. -- Інтертекстуальність.Текстуальність.Код.Дискурс.
Дескрипторы: ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Липа, Ю.І.
Экземпляры всего: 2
ЗБЕРІГ (2)
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
158.015
Д50


    Діхтяренко, Світлана Юріївна.
    Психологічні особливості розуміння студентами сучасних пісень [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / С.Ю. Діхтяренко ; АПН України.Ін-т психології ім. Г.С.Костюка; Наук.кер. д-р психолог.наук Моляко В.О. - К., 2009. - 19 с. -
ББК Ю984.0
РУБ 158.015
Рубрики: Педагогічна та вікова психологія--Психологічні особливості розуміння пісенного тексту--Студентська молодь
Кл.слова (ненормированные):
Пісенний текст -- Розуміння -- Новоутворення -- Інтерпретація -- Творчий потенціал
Дескрипторы: ПСИХОЛОГІЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
4И(АНГЛ)
К82


    Кришталюк, Ганна Анатоліївна.
    Заперечення в сучасному американському газетному дискурсі : функціональний та лінгвокогнітивний аспекти [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / Г.А. Кришталюк ; ДНУ ; Наук.кер.д-р філолог.наук Потапенко С.І.; . - Донецьк, 2009. - 19 с. -
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(АНГЛ)
Рубрики: Германські мови--Лінгвокогнітивні особливості функціонування заперечних одиниць в американських газетах(новини та аналітичні статті)--Сучасна англ.мова із семантикою заперечення
Кл.слова (ненормированные):
Заперечення -- Концептуалізація -- Міжреферентні відношення -- Газетний дискурс -- Текст новин -- Аналітична стаття -- Композиційно-смислова структура тексту
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
378
Б90


    Буднік, Анжела Олександрівна.
    Формування дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання(укр.мова) / А.О. Буднік ; ПНПУім.К.Д.Ушинського; Наук.кер. канд.пед.наук Горіна Ж.Д. - Одеса, 2010. - 21 с. -
ББК Ч489.51 + Ш141.1-91
РУБ 378
Рубрики: Теорія і методика навчання(українська мова)--Навчально-мовленнєва діяльність студентів філолог.спец.ВНЗ--Пед.умови формування дискурсних умінь та активізації корпусу національно-прецедентних текстів у навчально-мовленнєвій діяльності студентів філолог.спец.
Кл.слова (ненормированные):
Дискурсні вміння -- Національно-прецедентний текст -- Філологічні спеціальності -- Студенти
Дескрипторы: ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
4И(АНГЛ)
М81


    Мосієнко, О. В.
    Номінативна організація американського газетного дискурсу : лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Мосієнко Олена Володимирівна ; Донецький нац. ун- т, [Житомирський державний ун- т імені Івана Франка]. - Донецьк, 2011. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.) . -
УДК
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(АНГЛ)
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
номінативно-референційна одиниця (НРО) -- означена НРО -- неозначена НРО -- газетний дискурс -- текст -- дискурсивно- номінативна стратегія -- дискурсивно-номінативна тактика
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
4И(Англ)
Ч-89


    Чуланова, Галина Валеріївна.
    Лінгво- прагматичні особливості тексту- регулятиву в рекламно- художньому дискурсі сучасної англійської мови [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Г. В. Чуланова ; Донецький національний ун- т, [Сумський державний ун- т]. - Донецьк, 2012. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.) . -
УДК
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--АНГЛІЙСЬКА МОВА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
англомовний рекламно- художній дискурс -- текст-регулятив -- читач-респонсер -- комунікативні стратегії й тактики -- середовище -- режим -- ословлення
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
4И(Англ)
М47


    Мелешкевич, Л. М.
    Предикати індентифікації і характеризації в англомовних текстах енциклопедичних статей : семантичні і функціонально- граматичні особливості [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Мелешкевич Лариса Миколаївна ; Київський національний лінгвістичний ун- т. - Киiв, 2011. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17 ( 9 назв.) . -
УДК
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--ГЕРМАНСЬКІ МОВИ--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
предикат -- семантична структура речення -- поверхнева структура -- англомовний біографічний текст -- енциклопедична стаття
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
4У(075.3)
Г85


    Гриценко, Т. Б.
    Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - [472] эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Філологічні науки). - 25.00 р.
    Содержание:
Українська мова в житті суспільства
Лексика
Стилістика
Текст
Найтиповіші наукові тексти
Офіційно-діловий стиль
Писемна форма офіційно-ділового стию. Документи, їх різновиди
Документи щодо особового складу
Довідково-інформаційні документи
Листування
Службове листування
Обліково-фінансові документи
Господврсько-договірні документи
Організаційні документи
Розпорядчі документи
Реклама
Додатки
Фонетика
ББК Ш141.1-923
РУБ 4У(075.3)
Рубрики: Українська мова
Дескрипторы: . -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА -- ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)
Найти похожие


9.
Шифр: О0014-ЖУ/2011/3
   

Освіта в Україні : нормативно-правове регулювання [Текст] : систематичне видання. - Издание является приложением к журналу "Освіта вУкраїні"
2011г. N 3
Содержание:
Довідкова таблиця станом на 01.08.2011р. (кнопка "Повний текст")
Вища освіта
Середня освіта
Професійно-технічна освіта
Позашкільна освіта
Дошкільна освіта
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Найти похожие


10.
Шифр: Е0010-ЖР/2012/1
   Газета

English [Электронный ресурс] : электронное приложение к журналу "Английский язык" : Первое сентября. - Загл. с этикетки диска. - http://eng.1september.ru. - CD-R
2012г. N 1
Содержание:
"PDF-версии журнала "Английский язык" № 1/2012 и газеты "Первое сентября" № 21/2011 и № 22/2012
Материалы к номеру:
Be an Active Teacher. Текст
E-Lerning. Innovate, Engage, Inspire. Текст
English Club
Letter R:
R STATE QUIZ: Rhode Island. Текст
Rain related phases and idioms. Презентация
A few facts on rainforests. Презентация
Respected Authors. Текст
Rewordings. Текст
Riddles. Текст
Rock'n'Roll. Презентация
Devil's Dictionary R. Текст
Writing Letters. Презентация
Сказки об английском глаголе:
The Present Indefinite Tense. Презентация
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Найти похожие


11.
Шифр: Е0010-ЖР/2012/2
   Газета

English [Электронный ресурс] : электронное приложение к журналу "Английский язык" : Первое сентября. - Загл. с этикетки диска. - http://eng.1september.ru. - CD-R
2012г. N 2
Содержание:
PDF-версии журнала «Английский язык» № 2/2012 и газеты «Первое сентября» № 1/2011
Материалы к номеру:
American Mosaic (презентации):
Skateboarding. Soccer in America. Spy Museum. Summer Camps
English Club
Letter S: S State Quiz: South Carolina; South Dakota. Saga. Текст. Store is no sore. Текст. Suitable for Selected. Текст. Superiors. Текст. Surnames. Текст
Сказки об английском глаголе:
Present Continuous Tense. Презентация
Тренировочные упражнения к ЕГЭ
Проект "Школа цифрового века" в 2012/13 учебном году
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Найти похожие


12.
Шифр: C0002-ЖУ/2012/9
   

Chip. DVD [Электронный ресурс] : Изд. дом "Бурда". - Загл. с этикетки диска. - Электронное приложение к журналу "Chip"
2012г. № 9
Содержание:
Windows: Smart PC Locker Pro, Daphne 7z SFX Builder, SystemNavigator
Linux: RFRemix 17 Open Octave Midi 2011 3.1, Novacut 12.06.0
Текст: GoodSync 9.2.3.3.PureSyns 3.6.1, Allway Syns 12.1.1
Безопасность: Dr. WebSecurity, Space, Trust Port Internet Security
Лучшие редакторы для вашего видео и аудио + более 100 программ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Найти похожие


13.
78(Н)
Н85


   
    Ноты для акордеонистов [Ноты] : партитуры. - М. : [б. и.], 2001. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Из содерж.: Самоучитель / М. Двилянский. Школа игры на аккордеоне / В. Лушникова. Этюды ; Ноты + Мр-3 ; Ноты + Миди ; Только ноты ; Нотные сборнички ; Антошка ; Вместе весело ; Все мы делим пополам ; Все отлично ; Голубой вагон ; Голубой вагон ; Из чего же, из чего же ; Когда мои друзья со мной ; Тексты песен ; Музыкант-турист ; На крутом бережку ; Настоящий друг ; Неприятность эту мы переживем ; Песенка друзей ; Песенка крокодила Гены ; Песенка львенка и черепахи ; Песенка о зарядке ; Песенка о кузнечике ; Улыбка ; Чунга-Чанга ; Джазовые миниатюры для аккордеона / Власов. Украинские песни ; Іде дощ ; Копав криниченьку ; Коханочка ; Місяць на небі ; Налетіли журавлі ; Ніч яка місячна ; Одна гора високая ; Ой джигуне, джигуне ; Ой на горі жито ; Ой при лужку при лужку ; Ой у вишневому садочку ; Пасла дівка лебеді ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Розпрягайте хлопці коні ; Сяк-так до вечора ; Так казала мені солоха ; Тече вода каламутна ; Ти ж мене підманула ; Тут була, там була ; Чорнії брові, карії очі ; Чумарочка рябесенька ; Зарубежные исполнители ; Два танго Джена Лосеса ; Два танго Пьяццолы ; Двадцать вальсов ; Двадцать танго ; Семь фокстротов ; Три польки ; Эдит Пиаф - Под небом Парижа ; Российский репертуар ; Вальсы ; Танго ; Фокстроты ; Хорошо, что есть каникулы ; Интересно. - 25.00 р.
ББК Щ9577
РУБ 78(Н)
Рубрики: Музика--Ноти
Кл.слова (ненормированные):
ноти партитури -- ноти для акордеонистів -- вальс -- танго -- фокстрот -- народныі пісні -- романси -- радянські пісні -- фронтові пісні -- текст -- ноти
Дескрипторы: МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО -- МУЗИКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Двилянский, М.; Лушникова, В.; Власов
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)
Найти похожие


14.
40
Я29


    Ягич, Игнатий Викентьевич.
    Маріинское Четвероевангелие с примечаниями и приложениями [Текст] : издание отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук / И.В. Ягич. - СПб. : Тип. Императорской АН, 1883. - 607 с. : фото. - (Памятник глаголической писменности). - Из содерж.: Введение ; Текст Четвероевангелия ; Приложения ; Отметки при тексте ; О палеографических особенностях памятника ; О грамматических особенностях памятника ; Словоуказатель. - 200.00 р.
[Два фотоснимка оригинальных листов текста в натуральную величину]
Сохранность документа: Стан добрий, пошкоджено авантитул
ББК Ш12/17-02
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--Загальне--Давня словянська мова
   Глаголиця

Кл.слова (ненормированные):
палеографія -- джерелознавство -- старослов'янські тексти

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
9У1
К38


   
    Киевская Русь [Текст] : сборник статей в 2-х томах. Т. 1 / под ред. В. Н. Сторожева. - 2-е испр. изд. - М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. - 664 с. - (Б-ка для самообразования / под ред. В. И. Вернадского, Н. Д. Виноградова, А. Э. Вормса и др. ; XIII). - Из содерж.: Древнейший общественный строй России ; Развитие государственного строя России ; Киевска Русь XI XII вв. ; Политический и социальный строй Киевской Руси ; Политическое значение древне-русского города ; Князь и дружина ; Юридический строй Киевской Руси ; Текст "Русской Правды" по Троицкому списку ; "Русская Правда", как юридический сборник древней Руси. - 50.00 руб
Пометки владельца коллекции: Штамп Библиотека Винницкого Педагогического Института ; Штамп Академическая Библиотека Ин-та К. Либкнехта
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Т3(4УКР)44 + Х3(4УКР)
РУБ 9У1
Рубрики: Історія--Київська Русь--Київ, Давній світ- XII ст.
   Україна--Київська Русь--Київ
Дескрипторы: ІСТОРІЯ -- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ -- ДАВНІЙ СВІТ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Мономах, Владимир \про нього\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
4И(ФР)Т
D25


    Daudet, A.
    La Fedor [Text] : pages de la vie / A. Daudet. - Paris : [б. в.], [б. г.]. - 258 p. : s. - 50.00 грн.
ББК Ш147.11-923.8
РУБ 4И(ФР)Т
Рубрики: Французька мова--Текст для читання
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ) -- ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЄВРОПИ -- ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ФРАНЦІЇ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.


   
    Тит Ливий [Текст] : историческая литература. Кн. 21. Нашествие Аннибала. Ч. 1. Текст / объяснил Ф. Зелинский ; Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями под ред. Л. Георгиевского и С. Манштейна. - 13-е изд. напечат. без перемен с 12-го изд., пересмотренного и дополн. - Петроград : Лештуковская Паровая Скоропечатня П. О. Яблонского, 1917. - [276] с. : рис., карты. - Б. ц.
С введением, примечаниями, рис., географ. картами и планами
Пометки владельца коллекции: Штамп Библиотека Винницкого Педагогического Института ; Штамп НКЮ-УРСР. Президія Вінницької обласної Колегії Адвокатів ; Штамп МЮ УССР. Президиум Винницкой Обласной Коллегии Адвокатов
Сохранность документа: Стан добрий
Рубрики: Історія--Всесвітня--Іспанія

Приплетено:
Ч. 2: Комментарий. - [Б.м. : Б.и.]

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Зелинский, Ф. \исполн.\; Георгиевский, Л. \ред.\; Манштейн, С. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


18.
8Р1.1
Л52


   
    Летопись Нестора со включением поучения Владимира Мономаха [Текст]. Текст летописи по Лаврентьевскому списку, с примечаниями. Поучение Владимира Мономаха. Три объяснительные статьи. Словарь. - 3-е испр. изд. И. Глазунова. - СПб. : Типография Глазунова, 1912. - [208] с. : ил. - (Русская классная библиотека / издаваемая под ред. А. Н. Чудинова) (Пособие при изучении русской литературы ; вып. 16). - 10.00 руб.
Экслибрис: "QUAERENDO"
Пометки владельца коллекции: Штамп Бібліотека Вінницького Педінституту ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ім. Ів. Франка ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ; Штамп Ученическая Библиотека Винницкого учительского института
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Ш5(4РОС)3 + ш5(4УКР)3
РУБ 8Р1.1
Рубрики: Література російська--Давня
   Література українська--Давня

Дескрипторы: ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- ЛІТЕРАТУРА -- УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА -- РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 3
ЗБЕРІГАННЯ (3)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (3)
Найти похожие


19.
9(М)03
Л55


    Ливий, Тит.
    Нашествие Аннибала [Текст]. Кн. 21. ч. 1. Текст / Тит Ливий; объяснил Ф. Зелинский ; Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями под ред. Л. Геогиевского и С. Манштейна. - 13-е изд. напечат. без перемен с 12-го изд., пересмотренного и дополн. - Петроград : Лештуховская Паровая Скоропечатня П. О. Яблонского, 1917. - [276] с. : рис., планы, карты. - 70.00 руб.
С введением, примечаниями, рис., географ. картами и планами
Пометки владельца коллекции: Штамп Библиотека Винницкого Педагогического Института ; Штамп НКЮ-УРСР. Президія Вінницької обласної Колегії Адвокатів ; Штамп М.Ю. Президиум Винницкой Обласной Колдегии Адвокатов
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Т3(0)32
РУБ 9(М)03
Рубрики: Історія--Всесвітня--Іспанія

Приплетено:
ч. 2: Комментарий. - [Б.м. : Б.и.]

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Зелинский, Ф. \исполн.\; Георгиевский, Л. \ред.\; Манштейн, С. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


20.
7(07)
Г 65


    Гонтова, Л.
    Історія мистецтв як культурний текст. ХХ ст. [Текст] / Л. Гонтова. - К : Ред. загальнопед. газ., 2005. - 112 с. - (Б-ка "Шк. світу"). - ISBN 966-8651-05-7 : 4.00 р.
ББК Щ 0р10
РУБ 7(07)
Рубрики: мистецтво
Дескрипторы: МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО -- МИСТЕЦТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 2
НАВЧ. ВІДДІЛ (1), ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017