На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=мова<.>)
Найдено 29644 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.

В16


    Валюх, Зоя Орестівна.
    Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові [Текст] : автореф. дис. здоб. наук. ступ. доктора філолог. наук. Спец. (10.02.01) / З.О. Валюх; Ін-т української мови НАН України. - К., 2006. - 36 с. -
ББК Ш141.1
РУБ
Рубрики: Українська мова--Фонетика--Автореферати дисертацій
   Запоріжжя--Провідна установа--Запорізький НУ
Кл.слова (ненормированные):
словотвірна парадигма -- іменник -- семантична позиція
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО -- МОВИ СВІТУ -- УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.

К93


    Курушина, Марина Анатоліївна.
    Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01- українська мова / М.А. Курушина ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна; Наук. кер. канд. філолог. наук Муромцев І.В. - Х., 2007. - 16 с. -
ББК Ш141.1-3
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Українська мова
Кл.слова (ненормированные):
Словесний товарний знак.Комерційний номен.Відономастична модель.Ономастична конотація.Прагматична спрямованість.Мотив номінування.
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.

К12


    Кабиш, Оксана Олександрівна.
    Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркованої лексики [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01- українська мова / О.О. Кабиш ; НПУ ім. М.П.Драгоманова; Наук. кер. канд.філолог. наук Шевчук С.В. - К., 2007. - 22 с. -
ББК Ш141.1-3
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Українська мова--Лексикологія
Кл.слова (ненормированные):
Маркована лексика. Лексичне значення слова. Семантична структура слова. Семантичні зміни. Актуалізація. Пасивізація. Переорієнтація номінацій.
Дескрипторы: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МОВОЗНАВСТВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.

К14


    Казимир, Іванна Іванівна.
    Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова / І.І. Казимир ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна; Наук. кер. д-р філолог. наук Коломієць Л.І. - Х., 2007. - 19 с. -
ББК Ш141.1-3
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Українська мова
Кл.слова (ненормированные):
Концепт ПТАХ. Картина світу. Концептуальний аналіз. Орнітонім.Ментально-психонетичний комплекс. Концептуальна метафора. Предикат. Модус. Міфологема.
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.

К31


    Кашета, Юлія Валеріївна.
    Засоби передачі слов'яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова / Ю.В. Кашета ; ХНУ ім.В.Н. Каразіна; Наук.кер. канд. філолог. наук Муромцев І.В. - Х., 2007. - 20 с. -
ББК Ш141.1-22
РУБ
Рубрики: Мовознавство--Українська мова--Синтаксис
Кл.слова (ненормированные):
Риторичний синтаксис.Елокуція.Гомілетика. Періодичний стиль.Гіпотаксис. Риторичні фігури.
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
371.01
П60


    Порядченко, Леся Анатоліївна.
    Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова) / Л.А. Порядченко ; ПДПУ ім.К.Д. Ушинського;Наук.кер. канд. пед. наук Калмикова Л.О. - Одеса, 2007. - 21 с. -
ББК Ч421.221
РУБ 371.01
Рубрики: --Дидактика--Теорія та методика навчання--Українська мова--Молодший шкільний вік
Кл.слова (ненормированные):
Наступність.Опис.Мовленнєві навички,вміння.Об"єктивація мови
Дескрипторы: ДИДАКТИКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
4И(Англ)
С13


    Савчук, Інна Іванівна.
    Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04- германські мови / І.І. Савчук ; ДНУ;Наук.кер. д-р філолог.наук Левицький А.Е. - Донецьк, 2007. - 20 с. : іл. -
ББК Ш143.21
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Англійська мова--Засоби--Когнітивність.Комунікативність
Кл.слова (ненормированные):
Концепт Суперництво. Семантичний зміст концепту -- Референтна ситуація суперництва.Комунікативні стратегії,тактики,ходи -- Композиція художнього прозового тексту
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
53(07)
Т46


    Тихонська, Наталія Іванівна.
    Методика навчання мови фізики учнів середньої загальноосвітньої школи [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання фізики / Н.І. Тихонська ; НПУім.М.П.Драгоманова; Наук.кер. д-р пед.наук Сергєєв О.В.,канд. фіз-мат.наук Мінаєв Ю.П. - К., 2007. - 21 с. : рис. -
ББК В3р10
РУБ 53(07)
Рубрики: Методика навчання фізики--Учні школи--Мова фізики
Кл.слова (ненормированные):
Знаково-символічні засоби мови фізики. -- Навчання мови фізики. -- Розвиток розумових здібностей учнів
Дескрипторы: ФІЗИКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
4И(07)
А90


    Асадчих , Оксана Василівна.
    Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - Теорія та методика навчання : східні мови / О.В. Асадчих ; КНУім.Т.Шевченка; Наук.кер. канд.філолог.наук Биркун Л.В. - К., 2007. - 23 с. : іл. -
ББК Ш12-9
РУБ 4И(07)
Рубрики: Вища пед. освіта--Теорія та методика навчання--Східні мови--японська мова
Кл.слова (ненормированные):
Монолог-опис. Монолог- розповідь. -- Візуальні опори. Навчальні відеофонограми. Фонограми
Дескрипторы: МОВИ СВІТУ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
37У(09)
Т45


    Титова, Марія Василівна.
    Дидактичні основи вивчення української мови у шкільництві Галичини (друга половина ХІХ-перша третина ХХст.) [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / М.В. Титова ; ПНУ ім.В.Стефаника; Наук.кер. д-р пед. наук Завгородня Т.К. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с. -
ББК Ч33(4УКР)
РУБ 37У(09)
Рубрики: Історія педагогіки--Вивчення укр.мови в школах--Галичина--19-20ст
Кл.слова (ненормированные):
Українська мова Галичина -- Початкове і середнє шкільництво -- Дидактичні основи -- Навчально-методичне забезпечення
Дескрипторы: ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.

Л68


    Лобачова, Наталія Олександрівна.
    Термінологія сільськогосподарських угідь в російській писемності ХУІ-ХУІІст. [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.02 - Російська мова / Н.О. Лобачова ; НПУ ім.М.П.Драгоманова;Наук.кер. канд.філолог.наук Гончаров В.І. - К., 2007. - 16 с. -
ББК Ш141.2-3
РУБ
Рубрики: Російська мова--Історична термінологія--Сільськогосподарська, 16-17ст.
Кл.слова (ненормированные):
Лексема -- Семантичний обсяг -- Термінологічне сполучення
Дескрипторы: РОСІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
4И(Англ)
С30


    Семенюк, Антоніна Афанасіївна.
    Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої поведінки в сімейному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / А.А. Семенюк ; ДНУ; Наук.кер.канд.філолог. наук Олікова М.О. - Донецьк, 2007. - 22 с. -
ББК Ш143.21
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Лінгвістика--Гендерні та вікові особливості мовленнєвої поведінки--Англійська мова--Мовленнєво-комунікативна діяльність
Кл.слова (ненормированные):
Кооперативний сімейний діалогічний дискурс -- Сімейний та прескриптивний діалогічний дискурс -- Гендер Вік
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
4И(Англ)
Г78


    Грачова, Ірина Євгеніївна.
    Становлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові (УІІ-ХУІІ) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / І.Є. Грачова ; КНЛУ; Наук.кер. д-р філолог.наук Буніятова І.Р. - К., 2007. - 19 с. -
ББК Ш143.21
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Англійська мова,історичний розвиток--Слова-квантифікатори--Мовні системи, 7-17ст.
Кл.слова (ненормированные):
Слова-квантифікатори -- Механізм радикальної реінтерпретації -- Протоквантифікатори Плаваючі квантифікатори -- Синтаксична дистрибуція -- Предетермінативна і номінативна дистрибуції
Дескрипторы: МОВИ СВІТУ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
4И(Англ)
Б40


    Безребра, Наталя Юріївна.
    Лінгвостилістичний та семантико-когнітивний аспекти поетики Е.Дікінсон [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / Н.Ю. Безребра ; КНЛУ; Наук.кер. канд.філолог. наук Чеснокова Г.В. - К., 2007. - 19 с. -
ББК Ш143.21
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Американська поезія--Лінгвостилістика--Семантико-когнітивний аспект, 19ст.
Кл.слова (ненормированные):
Поетика ідіолект ідіостиль когнітивний стиль -- Лінгвостилістичний та семантико-когнітивний аспекти -- Тропи метафора концептуальний образ
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
4И(Англ)
Ч-49


    Черненко, Ольга Віталіївна.
    Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії (на матеріалі англомовної прози ХХстоліття) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / О.В. Черненко ; КНЛУ; Наук.кер. канд.філолог.наук Серякова І.І. - К., 2007. - 20 с. -
ББК Ш143.21
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Германські мови--Лінгвокогнітивні особливості--Англомовна проза 20ст.
Кл.слова (ненормированные):
Конфліктний дискурс Завершальна фаза конфліктної взаємодії Збалансована/незбалансована структура Концепт Фрейм -- Іллокутивна мета Комунікативні стратегії і тактики Вербальні та невербальні засоби комунікації Гендерний чинник
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО,НІМЕЦЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
4И(Англ)
В19


    Васік, Юлія Анатоліївна.
    Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу ( експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / Ю.А. Васік ; ДНУ; Наук.кер. канд.філолог.наук Штакіна Л.О. - Донецьк, 2008. - 19 с. -
ББК Ш143.21
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Германські мови--Політичний дискурс--Експериментально-фонетичне дослідження--Промови політиків Великої Британії
Кл.слова (ненормированные):
Англомовний політичний дискурс просодичний ритм семантичний ритм -- Антропоцентри Ритмометричний вимір Макроступінь
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
4И(Фр)
В75


    Вороніна, Марина Юріївна.
    Складносурядні речення як мовленнєві акти у сучасній французькій мові [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 - романські мови / М.Ю. Вороніна ; КНЛУ; Наук.кер. д-р філолог.наук. - К., 2008. - 20 с. -
ББК Ш147.11
РУБ 4И(Фр)
Рубрики: Мовознавство--Синтаксис французької мови--Складносурядні речення--Мовленнєві особливості
Кл.слова (ненормированные):
Складносурядне речення сполучник сурядності подвійна номінація смислові відношення знак мовної системи -- Простий мовленнєвий акт складний мовленнєвий акт
Дескрипторы: ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.

Л99


    Ляшенко, Роман Олександрович.
    Мікротопонімія Кіровограда [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 - українська мова / Р.О. Ляшенко ; ХНУ ім.В.Н.Каразіна; Наук.кер.д-р філолог.наук Лучик В.В. - Харків, 2008. - 20 с. -
ББК Ш141.1-3
РУБ
Рубрики: Українська мова--Пропріальна лексика--Мікротопоніми Кіровограда--Структурно-семантичні особливості назв, Др.пол.18-поч.21ст.
Кл.слова (ненормированные):
Антропонім Апелятив Лексема Мікротопонімія Ойконім Словотвірний тип Топонім Урбанонім Кіровоград
Дескрипторы: УКРАЇНСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
4И(Англ)
М80


    Морозова, Олена Іванівна.
    Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативногоутворення (на матеріалі сучасної англійської мови) [Текст] : автореферат дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / О.І. Морозова ; КНЛУ;Наук.консульт. д-р філолог.наук Воробйова О.П. - К., 2008. - 32 с. -
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Англійська мова--Когнітивна лінгвістика--Когнітивно-комунікативне утворення - неправда
Кл.слова (ненормированные):
Неправда як когнітивно-комунікативне утворення Дискурсема неправди Модуси концепту НЕПРАВДА -- Поняттєва категорія неправди Конфігуратор Ризома Фазова модель Фрейм Прототип
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
4И(Англ)
К71


    Косенко, Юлія Вікторівна.
    Структурно-семантичні функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / Ю.В. Косенко ; ДНУ; Наук.кер.д-р філолог.наук Швачко С.О. - Донецьк, 2008. - 20 с. -
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Германські мови--Англійська мова--Структурні,семантичні та прагматичні особливості МКБП
Кл.слова (ненормированные):
Діалогічний дискурс Комунікативні стратегії і тактики Метакомунікативний блок прощання (МКБП) Розмикання мовленнєвого контакту -- Передзавершальні/постзавершальні контакторозмикаючі метакомунікативні висловлювання Невербальні засоби комунікації
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017