На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=фрейм<.>)
Найдено 43 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
4И(Англ)
Ч-49


    Черненко, Ольга Віталіївна.
    Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії (на матеріалі англомовної прози ХХстоліття) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / О.В. Черненко ; КНЛУ; Наук.кер. канд.філолог.наук Серякова І.І. - К., 2007. - 20 с. -
ББК Ш143.21
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Германські мови--Лінгвокогнітивні особливості--Англомовна проза 20ст.
Кл.слова (ненормированные):
Конфліктний дискурс Завершальна фаза конфліктної взаємодії Збалансована/незбалансована структура Концепт Фрейм -- Іллокутивна мета Комунікативні стратегії і тактики Вербальні та невербальні засоби комунікації Гендерний чинник
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО,НІМЕЦЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
4И(Англ)
М80


    Морозова, Олена Іванівна.
    Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативногоутворення (на матеріалі сучасної англійської мови) [Текст] : автореферат дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / О.І. Морозова ; КНЛУ;Наук.консульт. д-р філолог.наук Воробйова О.П. - К., 2008. - 32 с. -
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Англійська мова--Когнітивна лінгвістика--Когнітивно-комунікативне утворення - неправда
Кл.слова (ненормированные):
Неправда як когнітивно-комунікативне утворення Дискурсема неправди Модуси концепту НЕПРАВДА -- Поняттєва категорія неправди Конфігуратор Ризома Фазова модель Фрейм Прототип
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
4И(Нем)
Г15


    Галицька , Олена Богуславівна.
    Сучасний німецькомовний науковий дискурс з лінгвістичної проблематики: основні характеристики та фреймова організація [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / О.Б. Галицька ; КНЛУ; Наук.кер. д-р філолог. наук Кусько К.Я. - К., 2008. - 20 с. -
ББК Ш143.24
РУБ 4И(Нем)
Рубрики: Германські мови--Німецька лінгвістика--Основні характеристики--Фреймова організація
Кл.слова (ненормированные):
Науковий дискурс Сучасний німецькомовний науковий дискурс Фрейм
Дескрипторы: НІМЕЦЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
4И(Англ)
Р49


    Рибалко, Мирослава-Марія Олександрівна.
    Вербальний та невербальний аспекти дискурсивної поведінки обманника (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / М.-М.О. Рибалко ; КНЛУ ; Наук.кер. канд.філолог.наук Сєрякова І.І. - К., 2008. - 20 с. -
ББК Ш143.21-3 + Ш5(4ВЕЛ)
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Філологія--Германські мови--Сучасна англомовна художня проза--Поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування
Кл.слова (ненормированные):
Дискурс обманника -- Фрейм уведення в оману -- Комунікативні стратегії і тактики -- Вербальні і невербальні комунікативні засоби
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
40
Р88


    Русановська, Тетяна Вікторівна.
    Вторинна номінація у творенні комічного (на матеріалі сленгових соматизмів сучасних української й німецької мов) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Т.В. Русановська ; КНЛУ; Наук.кер.д-р філолог.наук Манакін В.М. - К., 2010. - 23 с. -
ББК Ш103
РУБ 40
Рубрики: Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство--Сленгові вторинні номінації на позначення частин тіла людини в українській й німецькій мовах--Особливості вторинних номінацій частин тіла людини як засобу вербального вираження комічного в сучасному укр. й нім. сленгу
Кл.слова (ненормированные):
Сленг -- Комічне -- Фрейм -- Семантична трансформація -- Національна специфіка -- Архетипи
Дескрипторы: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
4И(АНГЛ)
Г94


    Гулівець, Наталя Олександрівна.
    Лінгвокультурологічний аспект реалізації концепту дозвілля (на матеріалі англійської літератури УІІІ-ХХІстоліть) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / Н.О. Гулівець ; ДНУ; Наук.кер.д-р філолог.наук Левицький А.Е. - Донецьк, 2010. - 20 с. -
ББК Ш143.21
РУБ 4И(АНГЛ)
Рубрики: Германські мови--Внутрішня структура та зміст концепту дозвілля шляхом аналізу способів його вербалізації--Твори англ.літ. 8-21ст.
Кл.слова (ненормированные):
Лінгвокультурологія -- Національна мовна картина світу -- Вербалізація -- Засоби номінації -- Акціональний фрейм -- Слот
Дескрипторы: АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
8И ( АНГЛ)
З-78


    Зозуля, Марія Олександрівна.
    Метафора - персоніфікація в романах У. Голдінга : лінгвокогкітивний аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд.філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / М. О. Зозуля ; Донецький нац. ун - т. - Донецьк, 2011. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). -
УДК
ББК Ш5(4 ВЕЛ)
РУБ 8И ( АНГЛ)
Рубрики: Література світова--літературознавство--метафора--романи К. Голдінга
Кл.слова (ненормированные):
ідіостиль -- концептуальна метафора -- метафорична модель -- мнтафоричний перенос -- персоніфікація -- фрейм
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
4И(Англ)
Б24


    Барбанюк, Олеся Олександрівна.
    Лінгвосеміотичні характеристики гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі( на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн циклу "Земномор'я") [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / О. О. Барбанюк ; Київський нац. лінгвістичний ун- т, [Нац. пед. ун- т імені М. П. Драгоманова]. - Київ : [б. и.], 2011. - 20 с. : табл, рис. - Б. ц.
УДК
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Мовознавство--АНГЛІЙСЬКА МОВА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
знак -- гіперреальність -- фрейм -- номінація-симулякр -- лексема-симулякр -- фразеологізм-симулякр -- жанр фентезі
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
40
Б44


    Бєляєва, А. В.
    Концепт освіта в англійській, французькій, українській та російській мовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Бєляєва Анастасія Вікторівна ; Донецький національний ун- т, [Запорізький національний ун- т ]. - Донецьк, 2012. - Бібліогр.: с.16-17( 11 назв.) . -
УДК
ББК Ш100
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--ЗАГАЛЬНЕ--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
концепт -- мовна картина світу -- структура концепту -- фрейм -- концептуальна метафора -- лексико-семантична асиметрія
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО -- ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
40
С53


    Сніцар, В. П.
    Засоби етномовного кодування семантем кримінального права: контрастивний аспект ( на матеріалі сучасного британського та українського юридичних дискурсів) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Сніцар Валентина Павлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун- т. - Київ, 2012. - 20 с. : табл, іл. - укр. - Бібліогр.: с.17 (7 назв.). . -
УДК
ББК Ш10
РУБ 40
Рубрики: Філологічні науки--Мовознавство--ЗАГАЛЬНЕ--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
засоби етномовного кодування -- семантема -- наївна правова картина світу -- наукова правова картина світу -- термін -- терміносистема -- концепт -- фрейм -- паремія
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.


    Вішнікіна, Л.
    Навчальне моделювання на уроках географії [Текст] / Л. Вішнікіна // Географія та основи економіки в школі. - 2006. - № 5. - С. 43-45.
Рубрики: Географія--Методика--Методи
Кл.слова (ненормированные):
фрейм
Аннотация: Спираючись на досвід практичної діяльності, автор розглядає навчальне моделювання

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие


12.


    Омельчук, С.
    Проблемно-пошукуве навчання синтаксису рідної мови [Текст] : на матеріалі складнопідрядного речення / С. Омельчук // Дивослово. - 2007. - № 10. - С. 2-7. - Бібліографія: 9 назв
РУБ CUKK
Рубрики: Методика викладання мови--РІДНА МОВА--ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ
Кл.слова (ненормированные):
проблема -- фрейм-проблема -- демонстраційний експеримент -- міні-диспути
Аннотация: В статті подається методика викладання рідної мови. А саме, розглядається лінгводидактична модель проблемно-пошукового навчання синтаксису рідної мови.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие


13.


    Болотов, В. И.
    А.А. Потебня и когнитивная лингвистика [Текст] / В.И. Болотов // Вопросы языкознания. - 2008. - № 2. - С. 82-96.
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія
Кл.слова (ненормированные):
Лексема -- слово -- концепт -- фрейм -- семантичне поле -- текст

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


14.


    Соколова, Е. Е.
    Фреймовий подход к обучению иностранному языку [Текст] / Е. Е. Соколова // Иностранные языки в школе. - 2011. - № 1. - С. 28-32.
Рубрики: Іноземні мови--Технології навчання
Кл.слова (ненормированные):
фрейм в навчанні -- текст

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


15.


    Салімон, В.
    Використання фреймів у сугестопедичній технології навчання [Текст] / В. Салімон // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - Січень (№ 2-3). - С. 10-11.
Рубрики: Географія--Методика
Кл.слова (ненормированные):
фрейм -- візуальний фрейм -- семантичні фрейми -- фрейми-сценарії -- фрейми-розповіді

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


16.


    Шуневич, Оксана
    Використання фреймових структур у процесі формування загальнонавчальних умінь учнів на уроках української мови й літератури [Текст] / Оксана Шуневич // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 3. - С. 8-12. - Бібліогр.: 12 назв.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Українська мова--Процес навчання
   Українська література--Процес навчання

Кл.слова (ненормированные):
здобуття інформації -- структурування -- навчальна інформація -- візуалізація -- фрейм -- загальнонавчальні вміння
Аннотация: У статті порушується проблема необхідності структурування навчального матеріалу на уроках української мови й літератури з метою формування в учнів загальнонавчальних умінь. З'ясовуються особливості фреймового структурування на уроках словесності. Вивчаються переваги й недоліки використання фреймів, методичні особливості їх застосування у процесі навчання української мови й літератури.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие


17.


    Рахилина, Е. В.
    Фреймовый подход к лексической типологии [Текст] / Е. В. Рахилина // Вопросы языкознания. - 2013. - № 2. - С. 3-31. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія
   Мовознавство--Семантика

Кл.слова (ненормированные):
лексична типологія -- лексична семантика -- семантичний перехід -- фрейм і мікрофрейм -- метафора -- метонімія

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


18.


    Гринёва, Л. Г.
    Урок-фрейм "Понятие о сложноподчинённом предложении" (с элементами гендерного воспитания) [Текст] : 9-й класс / Л. Г. Гринёва // Русский язык и литература в школах Украины. - 2013. - № 12. - С. 8-11.
Рубрики: Російська мова--Синтаксис--Складне речення--Методика
   Російська мова--Урок

   Російська мова--Комп'ютерне і програмоване навчання

Кл.слова (ненормированные):
головне та підрядне речення -- місце підрядного речення -- гендерні стереотипи -- гендерна дискримінація

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


19.


    Ковтун, І. О.
    Про методологію формування стратегії підприємства [Текст] / І. О. Ковтун // Економіка України. - 2014. - № 9. - С. 19-34. - Бібліогр. 16 назв
РУБ CUKK
Рубрики: Підприємства--Стратегічне управління
Кл.слова (ненормированные):
фрейм -- моделювання -- подання інформації -- стратегії інновацій -- стратегічні альтернативи -- слоти -- вікна-меню
Аннотация: Як базовий універсальний інструмент формування та представлення стратегії підприємства запропоновано фреймову модель, в основі якої лежить ідея фреймового подання знань (інформації) у вигляді вікон-меню за аналогією з OS Windows. Завдяки застосуванню даної моделі передбачено можливість відображення різних аспектів та альтернатив як самої стратегії підприємства, так і методів проведення його стратегічного позиціонування та аналізу, а також параметрів ідентифікації стратегії. Запропоновано використовувати її як навігатор при формуванні, виборі та ідентифікації підприємством адекватної, унікальної, успішної стратегії.


Найти похожие


20.
4И(АНГЛ)
Я81


    Ясінська, О. В.
    Концептуалізація синонімічно-антонімічних зв'язків у сфері комп'ютерних неологізмів сучасної англійської мови [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Ясінська Оксана Володимирівна ; Львіський нац. ун- т імені Івана Франка, [Східноєвропейський нац. ун- т імені Лесі Українки] . - Львів, 2014. - 20 с. : іл, табл. - [2014- 7031А]. - Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.) . -
УДК
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(АНГЛ)
Рубрики: Англійська мова--ЛЕКСИКОЛОГІЯ--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
комп'ютерний неологізм -- англійська мова -- кіберблок -- кіберсиноніми/ кіберантоніми, квазісиномія/ -- концепт -- предметний фрейм -- акціональний фрейм -- слот -- лексико-семантичний варіант -- мовний конфлікт -- зв'язки
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- АНГЛІЙСЬКА МОВА

Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-43 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017