На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=форма<.>)
Найдено 1032 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
611.3
К 63


    Комиссаров, С. В.
    Форма, размеры, пространственное расположение толстой кишки и строение ее мышечно-соединительнотканного комплекса у мужчин [] : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.02-анатомия человека / С.В. Комиссаров . - Красноярск : Красноярская гос.мед.академия, 2002. - 26 с. - Библиогр.: с. 25-26. -
УДК


Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
1
П12


    Павленко, Юрій Олексійович.
    Антропологічні виміри ідеології [Текст] : автореферат дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 - філософська антропологія,філософія культури / Ю.О. Павленко ; НПУім.М.П.Драгоманова; Наук.кер.д-р філософ.наук Загороднюк В.П. - К., 2010. - 19 с. -
ББК Ю5
РУБ 1
Рубрики: Філософська антропологія--Антропологічні виміри ідеології та їх втілення в культурних та ідеологічних детермінантах--"Суб'єкт ідеології" як форма присутності індивідуума в соціумі,його соціокультурні та політичні експлікації
Кл.слова (ненормированные):
Ідеологія -- Суб'єкт -- Метафізична очевидність -- Дискурс -- Інтерпеляція -- Гегемонія -- Суспільна практика -- Габітус
Дескрипторы: ФІЛОСОФІЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
9У2
Г67


    Горбань, Анатолій Вікторович.
    Український самостійницький рух як форма громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939-1940-і роки) [Текст] : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / А.В. Горбань ; ЧНУім.Б.Хмельницького; Наук.кер.д-р істор.наук Виговський М.Ю. - Черкаси, 2010. - 20 с. -
ББК Т3(4УКР)6
РУБ 9У2
Рубрики: Історія України--Тоталітарний режим та громадянське протистояння у роки Другої світової війни--Розвиток та структурні зміни укр.самостійницького руху як форми громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму
Кл.слова (ненормированные):
Український самостійницький рух -- Громадянське протистояння -- Тоталітаризм -- Політичний конфлікт -- Національно-патріотичні сили
Дескрипторы: 4. УКРАЇНА В ХХI СТОЛІТТІ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
7А.06
К17


    Калмикова, Юлія Сергіївна.
    Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [ спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Ю. С. Калмикова ; Львівський держ. ун- т- фіз. культури; [Харківська держ. академ. фіз культури ]. - Лівів, 2010. - 22,[1] с. : рис. - Бібліогр.: с.19-20(10 назв).-100 пр. . -
ББК Ч510.9
РУБ 7А.06
Рубрики: Фізична культура і спорт--СПОРТИВНА МЕДИЦИНА--ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ -- інфільтративна форма туберкульозу легенів -- дихальна гімнастика -- йогівські асани
Дескрипторы: КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА,ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
4И(НЕМ)
Д64


    Долгополова, Лілія Анатоліївна.
    Становлення і розвиток інфінітива у німецькій мові ( VIII- XX cт.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра.філол. наук : [спец.] 10.02.04" Германські мови" / Л. А. Долгополова ; Київський нац. лінгвістичний ун - т. - Київ, 2010. - 32 с. : рис, табл. - Бібліогр.:с.27-29 (29 назв.). -
УДК
ББК Ш143.24-0
РУБ 4И(НЕМ)
Рубрики: Мовознавство--Інфінітив--НІМЕЦЬКА МОВА , VIII- XX cт.--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
інфінітив -- інфінітивна клауза -- граматична форма -- граматичне значення -- давньо-, середньо- і нововерхньонімецький періоди
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- НІМЕЦЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
378
М69


    Михайленко, Любов Федорівна.
    Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання [Текст] : дисертація на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Л.Ф. Михайленко ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 236 с. - Бібліогрс.176-199(263назви). -
УДК
ББК Ч489.51
РУБ 378
Рубрики: Освіта--професійна освіта
Кл.слова (ненормированные):
професійна підготовка -- система методичної підготовки -- вчитель математики -- заочна форма навчання
Дескрипторы: ВИЩА ОСВІТА,ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
37У(09)
К45


    Кітова, Ольга Анатоліївна.
    Організація продуктивної праці старшокласників загальноосвітніх шкіл Донецького промислового регіону ( друга половина ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / О. А. Кітова ; Полтавський нац. пед. ун- т імені В. Г. Короленка,[Слов'янський державний пед. ун-т]. - Полтава, 2011. - 20 с. - Бібліогр.:с.16-18 (13назв.). -
УДК
ББК Ч33(4УКР)
РУБ 37У(09)
Рубрики: Педагогіка--Загальна--ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ--старшокласник--Україна--Донецьк, друга половина 20 ст.--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
продуктивна праця -- форма організації -- загальноосвітня школа -- промисловий регіон -- трудова підготовка -- старшокласники
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
378
С50


    Смирнова, Марина Євгенівна.
    Підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів на засадах андрагогіки в післядипломній освіті [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / М. Є. Смирнова ; Полтавський нац. пед ун- т імені В. Г. Короленка, [Харківський нац. пед. ун- т імені Г. С. Сковороди]. - Полтава, 2010. - 20 с. : рис, табл. - Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.) . -
УДК
ББК Ч489.51
РУБ 378
Рубрики: Освіта--ВИЩА--Підвищення кваліфікації--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
андрагогіка -- симтема післядипломної освіти -- процес підвищення кваліфікації -- модель освітнього процесу -- рівнево-кваліфікаційна харектеристика -- керівник ЗНЗ -- модульно-пролонгована форма навчання
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ВИЩА ОСВІТА -- ПРОФЕСІЙНА І СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
40
Т51


    Токарев, К. О.
    Внутрішня форма слова як параметр міжмовного зіставлення (на матеріалі англійської та української мов) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Токарев Кирило Олександрович ; Донецький національний ун- т, [Кіровоградський державний пед. ун-т ім. В. К. Винниченка]. - Донецьк, 2011. - 20 с. - Бібліогр.: с.18-19 ( 11 назв.). -
УДК
ББК Ш103
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
внутрішня форма -- зіставне мовознавство -- мовне порівняння -- мовна картина світу -- концепт -- семантика -- морфологічне значення -- образ
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
40
Б69


    Близнюк, Володимир Васильович.
    Витоки милозвучності сучасних української та італійської літературних мов (на матеріалі фонемної структури слова) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / В. В. Близнюк ; Київський нац. лінгвістичний ун- т. - Київ, 2011. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с.17( 6 назв.) . -
УДК
ББК Ш103
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--укр. мова--італійська мова--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
фонема -- диференційна ознака -- сполучуваність -- фонемна структура слова -- канонічна форма -- милозвучність
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО -- ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
378
К69


    Корсунський, В. О.
    Методика навчання майбутніх дизайнерів основ формотворення у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)" / Корсунський Віктор Олексійович ; Українська інженерно- педагогічна академія, [Кримський гуманітарний ун- т]. - Харків, 2012. - 20 с. : іл, табл. - укр. - Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.). . -
УДК
ББК Ч489.51
РУБ 378
Рубрики: Освіта-- ВИЩА--МЕТОДИКА НАВЧАННЯ--Фахові дисципліни--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
майбутній дизайнер -- методика навчання -- основи формотворення -- художньо- конструкторська підготовка -- фахові дисципліни -- формотворчі методи -- структурні компоненти -- форма -- стилізація -- трансформація -- комбінаторика -- тривимірна форма
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ВИЩА ОСВІТА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
4И(Англ)
С89


    Субота, С. В.
    Фонемна структура кореневої морфеми в давньо-, середньо- та новоанглійський період ( на матеріалі лексикографічних джерел) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Субота Сергій Володимирович ; Київський нац. лінгвістичний ун- т. - Київ, 2012. - 19 с. : іл. - укр. - Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.). . -
УДК
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--АНГЛІЙСЬКА МОВА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
фонема -- коренева морфема -- фонемна структура -- варіативність -- довжина -- канонічна форма -- симетричність
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
15(075.3)
В18


    Варій, М. Й.
    Загальна психологія [Текст] : підручник / М. Й. Варій. - 3-ге вид. випр. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 1007 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Психологія. Педагогіка. Соціологія та соціальна робота). - ISBN 978-966-364-817-0 : 25.00 грн.
    Содержание:
Розвиток психології
Психологічні напрями, школи і концепції
Предмет і завдання сучасної психології, її значення для життєдіяльності людини
Центральна нервова система людини, її психіка і всесвіт у своїй єдності та самостійності
Психічна норма та відхилення
Методологія, принципи та методи психології
Особистість у виміраї психологічної науки
Людська психіка і психічне
Біопсихічна підструктура особистості
Ментально-психічна підструктура особистості
Інтраіндівідуальна підструктура особистості : загальна характеристика
Пам'ять
Мислення
Мислення та інтелект
Загальна характеристика емоцій та почуттів
Увага
Характеристика зних емоцій
Розуміння емоцій іншої людини та управління своїми емоціями
Характеристика різних почуттів
Емоційно, зумовлена поведінка та емоційні типи
Професійні, вікові, статеві та патологічні особливості емоційно-почуттєвої сфери особистості людини
Воля
Здібності
Відчуття
Психосемантика
Сприйняття
Соціопсихічна підструктура особистості
Підструктура особистості "свідомість-самосвідомість"
Психічні стани
Основи психології діяльності
Соціалізація, девіантна поведінка і депривація
Увага, як особлива форма психічної діяльності
Основи психології діяльності
Психомоторика
Основи психології навчання
Мова і мовлення. Психолінгвістика
Соціалізація особистості
Спілкування
Психологічний захист особистості
Девіантна поведінка і депривація
Психічне здоров'я особистості
Гармонія особистості
Саногенний потенціал особистості
Кризи особистості в сучасному суспільстві
Контроль і планування планування поведінки особистості
Розвиток конкурентноспроможноїособистості в сучасному суспільстві
ББК Ю9я73
РУБ 15(075.3)
Рубрики: Психологія--Загальна
Дескрипторы: ПСИХОЛОГІЯ -- ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ -- ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ Й ПОВЕДІНКИ -- ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ -- ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ -- СВІДОМІСТЬ -- ОСОБЛИВИЙ СТАН І ЯВИЩА ПСИХІКИ -- ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ І СТАНИ -- СОЦІАЛЬНА (СУСПІЛЬНА) ПСИХОЛОГІЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 2
ЗЕІ (2)
Свободны: ЗЕІ (2)
Найти похожие


14.
4У(075.3)
Г85


    Гриценко, Т. Б.
    Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - [472] эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Філологічні науки). - 25.00 р.
    Содержание:
Українська мова в житті суспільства
Лексика
Стилістика
Текст
Найтиповіші наукові тексти
Офіційно-діловий стиль
Писемна форма офіційно-ділового стию. Документи, їх різновиди
Документи щодо особового складу
Довідково-інформаційні документи
Листування
Службове листування
Обліково-фінансові документи
Господврсько-договірні документи
Організаційні документи
Розпорядчі документи
Реклама
Додатки
Фонетика
ББК Ш141.1-923
РУБ 4У(075.3)
Рубрики: Українська мова
Дескрипторы: . -- МОВОЗНАВСТВО -- УКРАЇНСЬКА МОВА -- ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)
Найти похожие


15.
808.5(075.3)
Х76


    Хоменко, І. В.
    Еристика [Текст] : учебник / І.В. Хоменко. - К. : Центр навчальної літерартури, 2008. - 25.00 р.
    Содержание:
Предмет та історія еристики
Аналіз аргументації
Форма аргументації
Структура аргументації
Правила та помилки в суперечці
Прийоми впливу в суперечці
Підсумкова робота
ББК Ш7я73
РУБ 808.5(075.3)
Рубрики: Риторика
Кл.слова (ненормированные):
еристика -- аргументація -- суперечка
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
Шифр: Г0015-ГР/2012/1
   

География [Электронный ресурс] : элетронное приложение. - Загл. с этикетки диска. - Електронний додаток до газети "Географія"
2012г. № 1
Содержание:
Снег и лёд (иллюстративный материал)
Граница Европы и Азии. Виды Урала
Съезд учителей географии. Фоторепортаж
Конференция в МГОУ. Фоторепортаж
Карты и фото к темам "Южная Америка" (7-й класс) и "Латинская Америка" (10-й класс)
Методика определения реки-рекордсменки. Таблицы (Word)
Филиппины в январе
Молдавия. Карта
Конкурса "Географическое пополнение". Итог тура "Фотосессия". Форма ответа на тур "Семеро первых" (Word)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Найти похожие


17.
Шифр: Г0016-ЖР/2013/1
   

География в школе [Электронный ресурс] : теоретический и научно-методический журнал. - Издание является приложением к журналу "Георафия в школе"
2013г. N 1 . - Систем. требования: Для просмотра содержимого диска требуется Adobe Reader
Содержание:
К статье Говорушко С. М. Вулканы и человечество
Никитина, И. И. Урок-встреча «Климатические особенности пустыни Сахара» / И. И. Никитина
Борисова, Е. В. Урок на тему «Электроэнергетика России» / Е. В. Борисова
Черкашина, Н. Б. Урок по теме «Изучение национального / Н. Б. Черкашина
Бабкин, Г. Г. Исследовательская деятельность как средство формирования творческой активности школьников на уроках географии / Г. Г. Бабкин
Новикова, Л. М. Использование презентаций на уроках географии / Л. М. Новикова
Пяткова, Л. В. Уроки географии в экспериментальном лицее / Л. В. Пяткова
Ефимова, Т. П. Экскурсия как форма организации учебно- воспитательной работы: познавательная, эстетическая и духовно-нравственная ориентация школьников / Т. П. Ефимова
Царева, Л. А. Изучение промыслов народов России в курсе «Географии России» / Л. А. Царева
Долгова, Т. Н. Экономическая игра «Биржа знаний» / Т. Н. Долгова
Винокурова, Н. Ф. Рабочая тетрадь магистра второго года образования / Н. Ф. Винокурова, Н. Н. Демидова, А. В. Зулхарнаева
Короткова, Г. О. Учебная экологическая тропа / Г. О. Короткова
Муртузалиева, Л. Ф. Сценарий географо-краеведческого вечера «Ирбитская ярмарка» / Л. Ф. Муртузалиева, А. В. Огородникова
Агаларова, П. И. Экологическая игра «Путешествие на бархан Сарыкум» / П. И. Агаларова
Гальцева, Е. В. Элективный курс «Главное богатство Воронежского края» / Е. В. Гальцева
Куприна, Л. Е. Курс «Экология, туризм, рекреация» / Л. Е. Куприна
Информация к статье Хомутовой И. В. «Памяти учителя»
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Найти похожие


18.
52(075.2)
П48


    Покровский, К. Д.
    Краткий учебник космографии [Текст] : историческая литература / К. Д. Покровский. - Л. : Гос. Изд., 1924. - 97 с. : рис., карты. - (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). - 1.00 руб.
Экслибрис: Государственное издательство типография Печатный Двор Ленинград, Гатчинская 26
Пометки владельца коллекции: Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ім. Ів. Франка ; Штамп Бібліотека Вінницького Педінститу ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму
Сохранность документа: Стан добрий
ББК В6я72
РУБ 52(075.2)
Рубрики: Астрономія--Космографія
Кл.слова (ненормированные):
горизонт -- земля -- зорі -- сонце -- сонячний годинник -- широта і довгота -- форма землі -- паралакс -- місяць -- закон Кеплера -- закон тяготіння -- сонячна система -- планети і астероїди -- комета
Дескрипторы: АСТРОНОМІЯ -- КОСМОЛОГІЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


19.
34И
К22


    Кареев, Н.
    Происхождение современного народно-правового государства [Текст] : исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX века / Н. Кареев; Типологические курсы по истории государственного быта. - СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1908. - 496 с. - 2.25 руб.
Бывшим товарищам, членам первой Государственной Думы посвящаю эту книгу
Пометки владельца коллекции: Штамп Библиотека Винницкого Педагогического Института
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Х3(2/8) + Т3(0)
РУБ 34И
Рубрики: Держава і право--Європа, до середини 19 ст.
   Історія--Всесвітня--Європа, до середини 19 ст.

   Америка--Походження народно-правової держави, до середини 19 ст.
    Франція--Походження народно-правової держави, до середини 19 ст.

    Італія--Походження народно-правової держави, до середини 19 ст.

    Англія--Походження народно-правової держави, до середини 19 ст.

    Німеччина--Походження народно-правової держави, до середини 19 ст.

    Австорія--Походження народно-правової держави, до середини 19 ст.

    Венгрія--Походження народно-правової держави, до середини 19 ст.

Кл.слова (ненормированные):
абсолютна монархія -- середньовічна форма свободи -- англійська конституція -- політичні вчення -- демократична революція -- декларація прав людини -- громадянство -- конституція -- епоха реставрвції -- лібералізм -- революційні рухи -- соціальні рухи -- республіканський устрій -- демократизація -- рецепція конституційного устрою -- ідеологія конституційної держави
Дескрипторы: ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ -- ПРАВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


20.
809
И33


   
    Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии и вестник литературы [Текст] : историко-литературный и критико-библиографический иллюстрированный журнал, год XVI / издание Т-ва М. О. Вольф. - СПб. ; М. : ИзданиеТ-ва М. О. Вольф, 1913. - [1920] с. : рис. - 5.00 руб.
Экслибрис: "Печать типографии Т-ва М. О. Вольф С.Петербург. Вас. Остр. 16 линия соб. дом. 1913 " ; "МОВ 1853-1883"
Пометки владельца коллекции: Штамп Бібліотека Вінницького Педінституту ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ім. Ів. Франка ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ; Штамп Фундаментальная библиотека Винницкого учительского института
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Ш4г
РУБ 809
Рубрики: Література--Теорія--Література як форма суспільної свідомості
   Літературознавство--Російське--Історія

Дескрипторы: ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ -- ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- ЛІТЕРАТУРА -- ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ -- ЛІТЕРАТУРА І ЧИТАЧ -- РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017