На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=фольклор<.>)
Найдено 1527 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
Ф9
М22


    Мамедова, Алла Іванівна.
    Когнітивно-семантична і комунікативно-функціональна організація німецької народної загадки [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / А.І. Мамедова ; ДНУ;Наук.кер. д-р філолог.наук Приходько А.М. - Донецьк, 2008. - 20 с. -
ББК Ш3(0/8)
РУБ Ф9
Рубрики: Фольклористика німецької мови--Когнітивно-дискурсивна парадигма--Німецька народна загадка
Кл.слова (ненормированные):
Загадка -- Пареміологія -- Мовленнєвий жанр -- Предикативна організація -- Синтаксична структура
Дескрипторы: СВІТОВИЙ ФОЛЬКЛОР В ЦІЛОМУ,СВІТОВИЙ ФОЛЬКЛЬОР. ФОЛЬКЛЬОР НАРОДІВ ОКРЕМИХ КРАЇН

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
37У(09)
Г67


    Горбатюк, Наталія Миколаївна.
    Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ століття [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Н.М. Горбатюк ; КДПУім.В.Винниченка; Наук.кер.д-р пед.наук Кузь В.Г. - Кіровоград, 2009. - 20 с. -
ББК Ч33(4УКР)
РУБ 37У(09)
Рубрики: Загальна педагогіка та історія педагогіки--Історія української педагогічної науки--Основні засади принципу народності в пед.науці, 19-20ст.
Кл.слова (ненормированные):
Націнальна ідея -- Національне виховання -- Народність -- Український народ -- Рідна мова -- Фольклор
Дескрипторы: ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
371.01
Ш37


    Шевченко, Алла Миколаївна.
    Гендерне виховання молодших школярів засобами фольклору в умовах полікультурного регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / А.М. Шевченко ; СНУім.В.Даля; Наук.кер.канд.пед.наук Горбунова Н.В. - Луганськ, 2009. - 20 с. -
ББК Ч421.046
РУБ 371.01
Рубрики: Теорія і методика виховання школярів--Гендерне виховання--Виховання засобами фольклору--Полікультурний регіон
Кл.слова (ненормированные):
Гендерне виховання -- Гендерна поведінка -- Гендерне виховання молодших школярів -- Фольклор народів Криму -- Полікультурний регіон
Дескрипторы: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА. ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
378
Я45


    Яківчук, Галина Василівна.
    Виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення українського музичного фольклору [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Г.В. Яківчук ; Ін-т проблем виховання АПН України ; Наук.кер.канд.пед.наук Рагозіна В.В. - К., 2009. - 20 с. -
ББК Ч481.02
РУБ 378
Рубрики: Теорія і методика виховання--Процес виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики--Пед.умови виховання творчої особистості майб.вчителя музики
Кл.слова (ненормированные):
Майбутній вчитель музики -- Творча особистість -- Український музичний фольклор -- Технологія особистісного зростання
Дескрипторы: ВИЩА ОСВІТА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
902.7
Г79


    Гребеньова, Валентина Олександрівна.
    Дитяча субкультура українців другої половини ХХ- початку ХХІ ст.( на матеріалах Вінниччини) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05- етнологія / В. О. Гребеньова ; Київський національний ун- т імені Тараса Шевченка. - Киiв, 2011. - 19 с. - Бібліогр: с.16-17(6 назв.). -
ББК Т5(4УКР-4ВІН)6
РУБ 902.7
Рубрики: Етнологія--дитяча субкультура--УКРАЇНА--Вінничина, друга половина ХХ- початок ХХІ ст.--автореф. дис.
Кл.слова (ненормированные):
дитяча субкультура -- дитячий фольклор -- ігри -- інкультурація -- виховання
Дескрипторы: ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ -- ЕТНОЛОГІЯ (ЕТНОГРАФІЯ, НАРОДОЗНАВСТВО)

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободны: ЗБЕРІГ (1)
Найти похожие


6.

М23


    Мандюк, Андрій Богданович.
    Ціннісний аспект фізичної культури в усній народній творчості українців [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фізитчного виховання і спорту : 24.00.02- фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / А. Б. Мандюк ; Прикарпатський національний ун- т імені Василя Стефаника. - Івано- Франківськ, 2010. - 20 с. : табл. - Бібліогр.:с.16-17(10 назв) . -
ББК Ч511.14
РУБ
Рубрики: Фізична культура--Теорія та методика фіз. виховання--система. культури--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
Цінності фізичної культури -- український фольклор -- школярі -- навчально- виховний процес
Дескрипторы: КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА -- ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
78У(075.3)
І-19


    Іваницький, А. І.
    Історична Хотинщина [Звукозапис] [Текст] / А. І. Іваницький. - Вінниця : [б. и.], 2007. - Загл. с этикетки диска. - Б. ц.
Издание является приложением к документу:
Монографії Анатолія Іваницького "Історична хотинщина"
    Содержание:
Українська музична фольклористика : методологія і методика (К., 1997)
Основи логіки музичної форми : Проблеми походження музики (К., 2003)
Український музичний фольклор (Вінниця, 2004)
Чумацькі пісні (К., 1989)
Квітка, К. Українські народні мелодії (ч. 1 Збірник; ч. 2 Коментар) (К., 2005) / К. Квітка
РУБ 78У(075.3)
Рубрики: Музика--Народна українська--Пісні--Чернівецька обл.
Дескрипторы: МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО -- МУЗИКА -- УКРАЇНСЬКА МУЗИКА -- ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФОЛЬКЛОРУ -- МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ -- УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР
Аннотация: Містить 35 зразків пісенної народної творчості жителів Чернівецької області, записаних протягом 1985-1986 років

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 5
ЗЕІ (5)
Свободны: ЗЕІ (5)
Найти похожие


8.
Ф9У
У45


   
    Українські патріотичні пісні [Ноты] : музыкальное произведение, сценическое. - : [б. и.], 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 25.00 р.
ББК Ш3(4УКР)-611
РУБ Ф9У
Рубрики: Фольклор--Патріотичні пісні--Україна
Дескрипторы: ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР -- ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ -- ЛІРИЧНІ ЖАНРИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)
Найти похожие


9.
Ф9У
У45


   
    Українські народні пісні [Ноты] : музыкальное произведение, сценическое. - : [б. и.], 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 25.00 р.
ББК Ш3(4УКР)-611
РУБ Ф9У
Рубрики: Фольклор--Жанри--Народні пісні
Дескрипторы: ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР -- ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ -- УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)
Найти похожие


10.
78У
У45


   
    Українські пісні у виконанні Бориса Гмирі [Ноты] : музыкальное произведение, сценическое. - : [б. и.], 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 25.00 р.
ББК Ш313(4УКР)
РУБ 78У
Рубрики: Фольклор--Жанри--Пісні
Дескрипторы: ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР -- ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ -- УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
Ф9У
К62


   
    Колядки церковні [Текст] : колядки, щедрівки і желаня / зібрав о. М. Кінаш. - : [б. и.], [2009]. - эл. опт. диск (CD-R). - 20.00 р.
ББК Ш3(4УКР)-633
РУБ Ф9У
Рубрики: Фольклор--Жанри--Обрядові пісні
Дескрипторы: ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР -- ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ -- УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ -- ОБРЯДОВА ПОЕЗІЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)
Найти похожие


12.
78У
П57


    Поплавський, Михайло.
    Українські хіти [Ноты] : концерт М. Поплавського / М. Поплавський. - К. : [б. и.], 2010. - эл. опт. диск (DVD-ROM). - 20.00 р.
[Два диска, один - аудіо, другий - відео]
ББК Щ313(4УКР)
РУБ 78У
Рубрики: Фольклор--Жанри--Пісні
Дескрипторы: ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР -- ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ -- УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗЕІ (1)
Свободны: ЗЕІ (1)
Найти похожие


13.
901
К72


    Костомаров, Николай Иванович.
    Литературное наследие [Текст] : очерки, эссе / Н.И. Костомаров. - СПб.? : [б. и.], [1890]. - 512? с. : фото на отдельных листах. - 2.00 руб.
[Роздрукувати комплект карток]
Сохранность документа: Стан задовільний. Відсутній титульний лист, відсутні останні сторінки.
    Содержание:
Автобиография . - С .3
Стихотворения Еремии Галки 1841-1880 . - С .221
Украинские сцены из 1649 года . - С .241
Стихотворения (написанные в Крыму в 1852 году) . - С .261
О воспоминаниях борьбы козаков с мусульманством в народной южнорусской поэзии . - С .275
Кл.слова: український фольклор, історичні пісні
Семейный быт в произведениях южнорусского народного песенного творчества . - С .289
Кл.слова: сімейний побут, родинно-побутовий фольклор
Последняя работа . - С .481
Библиографический указатель сочинений Н.И. Костомарова . - С .493
ББК Т5(4УКР) + Т1(4УКР)5-8 + Ш6(4УКР)5
РУБ 901
Рубрики: Етнографія України
   Література українська--Персоналії, 19 ст.

   Література російська--Персоналії, 19 ст.

   Історія Росії, 19 ст.

   Історія України, 19 ст.

   Україна--Етнографія
Аннотация: Костомаров Микола Іванович (04.05.1817-07.04.1885), псевдоніми Єремія Галка, Богучарський.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Єремія Галка
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


14.
9(М)01
П29


    Петискус, А. Г.
    Олимп, или греческая и римская мифология в связи с египетской, германской и индийской [Текст] : книга для взрослого юношества, молодых художников и для высших учебных заведений / А. Г. Петискус; пер. с 12-го улучшенного нем. изд. 1860 г. П. Евстафиев ; издание книгопродавца и типографа М. О. Вольфа. - СПб. : Тип. Маврикия Осиповича Вольфа, 1861. - [578] с. : рис. - Указ.: аллегорических изображений при "Олимпе"; примечаний к "Олимпу"; собственных имен, находящихся в "Олимпе". - 1.00 руб.
(С приложением 67 рис.)
Пометки владельца коллекции: Штамп Библиотека Винницкого Педагогического Института ; Штамп Библиотека Донск. Духовной Семинарии
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Т3(0)3 + Ш3(0)
РУБ 9(М)01
Рубрики: Історія--Всесвітня--Олімп--Греція
   Фольклор--Міфи

Дескрипторы: ІСТОРІЯ -- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ -- ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Евстафиев, П. \пер.\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


15.
Ф9Р
Ж42


    Жданов, Ив.
    Русский былевой эпос [Текст] : изследования и материалы. Т. 1/5 / Ив. Жданов ; издание Л. Ф. Пантелеева. - СПб. : Типография и Литография В. А. Тиханова, 1895. - [631] с. - Указ.: с. 618-629. - 1.00 руб.
Пометки владельца коллекции: Штамп Бібліотека Вінницького Педінституту
Сохранность документа: Стан добрий ; Відсутні с. 625-629
ББК Ш3(4РОС)-611
РУБ Ф9Р
Рубрики: Література російська--Билини
   Фольклор--Жанри--Билини--Росія

Дескрипторы: ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- ЛІТЕРАТУРА -- РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА -- ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- РОСІЙСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


16.
Ф9Р
Б91


    Бунаков, Н.
    Народные былины о русских могучих богатырях [Текст] : с объяснительным текстом и примечаниями / Н. Бунаков; составлено по сборникам: Кирши Данилова, Киръевского, Рыбникова, Гильфердинга [и др.] ; книгоиздательство В. Д. Карчагина. - 4-е изд. испр. и доп., Издание с рисунками / А. Н. Бунаков. - М. : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1912. - 156 с. : рис. - 17.25 руб.
Пометки владельца коллекции: Штамп Библиотека Винницкого Педагогического Института
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Ш3(4РОС)-611
РУБ Ф9Р
Рубрики: Література російська--Билини
   Фольклор--Жанри--Билини--Росія

Дескрипторы: ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- ЛІТЕРАТУРА -- РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА -- ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- РОСІЙСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Кирша Данилов; Киръевский; Рыбников; Гильфердинг
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


17.
8Р1
И90


   
    Историческая хрестоматия по истории русской словесности [] : сборник. Т. 1. Вып. 1. Народная словесность / сост. В. В. Сиповский ; издание Я. Башмакова и К°. - 9-е изд. - Петроград : Типография А. Бенке, 1915. - 256 с. - 1.00 руб.
Применительно к "Истории русской словесности" Ч. 1, Вып. 1 того же автора
Пометки владельца коллекции: Штамп Бібліотека Вінницького Педінституту ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ім. Ів. Франка ; Штамп В.У.С.
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Ш5(2РОС) + Ш5(4УКР) + Ш3(4УКР)
РУБ 8Р1
Рубрики: Література російська--Жанри літературні--Росія--Хрестоматії
   Література українська--Жанри літературні--Хрестоматії

   Фольклор--Жанри--Україна

Кл.слова (ненормированные):
обрядові пісні -- хороводи -- притчі -- заговори -- билини -- історичні пісні -- побутові пісні -- балади -- розбійницькі пісні -- солдатські пісні -- прислів'я -- приказки -- загадки -- казки -- духовні вірші
Дескрипторы: ЛІТЕРАТУРА -- ЛІТЕРАТУРНІ РОДИ, ВИДИ І ЖАНРИ -- РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА -- УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА -- ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Сиповский, В. В. \сост.\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


18.
Ф9Р
Б95


   
    Былины. Былины про старших богатырей. Былины киевского и новгородского циклов. Духовные стихи. Исторические песни. Восем объяснительных статей [Текст] : историческая литература / сост. Т. Г. Рябинин [и др.]. - 3-е изд. без перемен / И. Глазунов. - СПб. : Типография Глазунова, 1912. - [202] с. : ил. - (Русская классная библиотека : пособие при изучении русской литературы / издаваемая под ред. А. Н. Чудинова ; вып. 13). - 3.50 руб.
Портрет Т. Г. Рябинина
Экслибрис: "QUAERENDO"
Пометки владельца коллекции: Штамп Бібліотека Вінницького Педінституту ; Штамп Ученическая библиотека Винницкого учительского института ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ; Штамп Бібліотека Вінницький Український Педагогічний Технікум Ів. Франка
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Ш3(4РОС)-611
РУБ Ф9Р
Рубрики: Фольклор--Жанри--Росія
   Фольклор--Жанри--Билини

   Фольклор--Жанри--Історичні пісні

Кл.слова (ненормированные):
билини -- духовні вірші -- історичні пісні
Дескрипторы: ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- РОСІЙСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР -- ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ -- РОСІЙСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР - ПЕРСОНАЛІЇ ТВОРЦІВ І ВИКОНАВЦІВ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Чудинов, А. Н. \ред.\; Рябинин, Трофим Григорьевич \сост.\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


19.
Ф9
Л87


    Лучаковский, Константин.
    Взори поезії і прози для п'ятої кляси шкіл середніх [Текст] : историческая литература / К. Лучаковский. - 2-ге вид. - Львів : [б. и.], 1909. - [480] с. - 110.00 руб.
Накладом фонду краєвого. З друкарні наукового товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарского
Пометки владельца коллекции: Штамп Бібліотека Вінницького педуніверситету
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Ш3(0/8)
РУБ Ф9
Рубрики: Фольклор--Жанри
Кл.слова (ненормированные):
поезія епічна -- епопея народна -- епос лицарський -- епос релігійний -- епос комічний -- епос звіринний -- поезія епічно-лірична -- легенди -- балади -- байки -- приказки -- поезія лірична -- думи -- думки -- лірика сумна -- лірика краєвидів -- сонети -- пісні -- оди -- гімни -- псалми -- пісні релігійні -- пісні обрядові -- пісні суспільні -- лірика гномічна -- лірика епіграматична -- описи поетичні -- проза поетична -- поезія лірико-епічна -- народні думи -- притчі -- листи -- сатира -- сміховинки -- сьціволомки -- поезія драматична -- проза оповідна -- проза описова -- проза наукова -- проза реторична
Дескрипторы: ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА -- СВІТОВИЙ ФОЛЬКЛОР В ЦІЛОМУ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГАННЯ (1)
Свободны: ЗБЕРІГАННЯ (1)
Найти похожие


20.
8Р1
П34


    Писарев, Д. И.
    Полное собрание сочинений [Текст] : в 6 т. Т. 3 / Д. И. Писарев. - СПб. : Типография П. П. Сойкина, 1894. - 572 с. - 75.00 р.
Портрет автора и статья о его литер. деятельности помещены при 6 т.
Пометки владельца коллекции: Штамп Бібліотека Вінницького Педінституту ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму ім. Ів. Франка ; Штамп Бібліотека Вінницького Українського Педагогічного Технікуму
Сохранность документа: Стан добрий
ББК Ш3(2РОС) + Ш5(2РОС)
РУБ 8Р1
Рубрики: Література російська, 1863-1864 рр.
   Літературознавство--Критика літературна

   Фольклор--Росія

Кл.слова (ненормированные):
історичні ескізи -- юмор -- драма
Дескрипторы: ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО -- СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА -- РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободны: ЗБЕРІГ (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017