На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=контамінація<.>)
Найдено 13 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 13

1.
40
С38


   
    Синтаксис словосполучення і простого речення [Текст] : (синтаксичні категорії і звязки). - К. : Наукова думка, 1975. - 211 с. - 1.70 р.
ББК Ш102
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--Синтаксис
   Українська мова--Синтаксис--Словосполучення

   Українська мова--Синтаксис--Речення просте

Кл.слова (ненормированные):
категоріальні ознаки речень -- словосполучення -- синтаксична структура -- категорії речення -- будова речення -- інфінітивні речення -- номінація -- сегментація -- контамінація -- однорідність -- бездієслівні речення -- синтаксична варіантність -- активні конструкції -- пасчивні конструкції -- складений присудок -- модальність речень -- семантика речень
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО -- ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО -- СИНТАКСИС ЗАГАЛЬНИЙ -- СИСТЕМА МОВИ -- ГРАМАТИКА ЗАГАЛЬНА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 6
НАУК. АБОНЕМЕНТ (2), ЗБЕРІГ (3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.


    Святовець, В.
    Контамінація як образотворчий засіб [Текст] / В. Святовець // Урок української. - 2004. - № 11-12. - С. 19-20.
Рубрики: Теорія літератури

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободных экз. нет

Найти похожие


3.


    Андрос, Євген.
    Серія монографій з універсалій культури та семіотики дискурсу [Текст] / Є. Андрос // Філософська думка. - 2007. - № 3. - С. 157-159.
Рец. на кн.:: Универсалии культуры и семиотика дискурса. Миф. - .- Одесса: Рось, 1996.- 142 с.;
Универсалии культуры и семиотика дискурса. Новелла. - .- Одесса: Астропринт, 1998.- 143 с.;
Універсальні виміри української культури. - .- Одеса: ЦГО НАН України, 2000.- 216 с.;
Універсалії культури і семіотики дискурсу. Казка та обряд. - .- Одеса: Автограф. Видання перше.- 2003; Видання друге, доповнене та виправлене.- 2005.- 372 с.
РУБ CUKK
Рубрики: Філософія культури
   Рецензії на книги

Кл.слова (ненормированные):
Контамінація -- Категорія граничних підвалин -- Зворотня реконструкція
Аннотация: Стаття є рецензією на серію монографій з універсалій культури та семіотики дискурсу.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Кирилюк, О.; Пропп, В.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие


4.


    Коцюба, З. Г.
    Паремійні фонди мов як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних нашарувань [Текст] / З. Г. Коцюба // Мовознавство. - 2008. - № 4-5. - С. 101-118. - Библиогр.: 104 назви
Рубрики: Прислів'я і приказки--Європейські мови
Аннотация: У статті зроблено спробу визначити хронологічні межі становлення паремійних корпусів сучасних європейських мов, проведено дослідження історії формування сучасного складу тематичних груп прислів'їв і приказок із ключовими словами "жінка" і "баба" в українській мові в зіставленні з іншими слов'янськими, германськими та романськими мовами.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Найти похожие


5.


    Кузнецова, Н. Н.
    "С молнией в глазах" : О метафорах у А. Блока [Текст] / Н. Н. Кузнецова // Русская речь. - 2010. - № 1. - С. 22-24. - Бібліогр.: 4 назви.
Рубрики: Російська література--Новітня--Персоналії
Кл.слова (ненормированные):
контамінація сталих словосполучень -- образні асоціації


Доп.точки доступа:
Блок, О. \про нього\
Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


6.
06
Т35


    Єременко, О.
    Парадигма образної системи: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка) [Текст] / О. Єременко // Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. Наукові записки. Сер.: Літературознавство : збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / за ред. Н. М. Поплавської. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - Вип. 27. - С. 65-74. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISBN 9-7425-09-6
ББК я54 + Ш5(4Укр)5-4
РУБ 06
Рубрики: Література українська--Нова--Персоналії
Кл.слова (ненормированные):
парадигма -- кореляція -- синкретизм -- дифузія -- контамінація -- літературні впливи


Доп.точки доступа:
Шевченко, Т. Г. \про нього\

Найти похожие


7.


    Романишина, Н.
    Методичний аспект вивчення творчості письменника, відомого одночасно як драматург і прозаїк [Текст] / Наталія Романишина // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 7. - С. 31-35. - Бібліогр.: 13назв. - журнал.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Література--Теорія--жанри літератури
   Літературознавство--Праця письменника--Творчий процес

Кл.слова (ненормированные):
прозаїк -- драматург -- цілісні художні твори -- роди літератури -- контамінація компонентів структури різних жанрів
Аннотация: У статті йдеться про те, що майбутні філологи мають навчатися на високому рівні утруднення; аналізувати цілісні художні твори; досліджувати такі глибинні зв'язки, як взаємопроникнення родів літератури, контамінація компонентів структури різних жанрів.

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


8.


    Святовець, В.
    Енергетика контамінації [Текст] / В. Святовець // Літературна Україна. - 2011. - 19 травня (№ 20). - С. 10.
Рубрики: Літературознавство--Специфіка літератури--Стилістика
Кл.слова (ненормированные):
контамінація як стилістична фігура -- П. Тичина, В. Самійленко, І. Карпенко-Карий, М. Лєсков та ін. -- контамінація в журналістиці

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


9.


    Головина, Э. Д.
    Когда смешивают ареал с ореолом, а балахон с балдахином [Текст] / Э. Д. Головина // Русская речь. - 2011. - № 3. - С. 58-62.
Рубрики: Російська мова--Лексикологія
Кл.слова (ненормированные):
синоніми -- пароніми -- лексична помилка -- авторські новоутворення -- мовна компетентність -- ненормативна контамінація

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


10.


    Егорова, Е. В.
    Игра слов в романе В. В. Набокова "Отчаяние" [Текст] / Е. В. Егорова // Русский язык и литература в школах Украины. - 2012. - № 6. - С. 14-20. - Бібліогр.: 6 назв.
Рубрики: Російська література--Набоков Володимир Володимирович (1899-1936 рр.)
Кл.слова (ненормированные):
ігрова поетика -- ігрова стилістика -- двійництво -- каламбуротворення -- контамінація -- дискурс -- автокодування -- формалізм


Доп.точки доступа:
Набоков, Володимир Володимирович (1899-1977) \про нього\
Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


11.


    Тиха, О. В.
    Феномен контамінації у європейській художній культурі ХVІ-початку ХVІІ століття [Текст] / О. В. Тиха // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2011. - № 4. - С. 46-49. - Бібліогр.: 8 назв.
Рубрики: Культурологія--Історична
   Культура--Культура Середньовіччя

Кл.слова (ненормированные):
контамінація -- маньєризм -- бароко -- традиція -- трансформація

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


12.


    Киклевич, А. К.
    Вариативность структуры сложного предложения в речи [Текст] / А. К. Киклевич // Русская речь. - 2013. - № 4. - С. 39-45 ; Русская речь. - 2013. - № 5. - С. 37-41. - Библиогр.: 6 назв.
Рубрики: Російська мова--Синтаксис--Складне речення
Кл.слова (ненормированные):
мовленнєва діяльність -- динамічна лінгвістика -- синтаксична конверсія -- синтаксична контамінація -- синтаксичний перерозклад -- синтаксичне опрощення

Заказаны экз-ры для отделов: ЧЗПЕРІОД

Найти похожие


13.


    Генералюк, Леся.
    Екфразис і гіпотипозис: проблеми диференціації [Текст] / Леся Генералюк // Слово і час. - 2013. - № 11. - С. 50-61. - Бібліогр. в кінці ст.
РУБ CUKK
Рубрики: Літературознавство--Компаративістика--Літературні види
Кл.слова (ненормированные):
контамінація -- диференціація -- опис -- образотворче мистецтво
Аннотация: У статті йдеться про вивчення художніх образів у літературі, реалізованих завдяки взаємодії візуального та вербального кодів.


Найти похожие
 1-10    11-13 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017