На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=компонент<.>)
Найдено 378 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
40
Г61


    Головіна, Наталія Борисівна.
    Фразеологізми зі значенням побажання в німецькій та українській мовах (лінгвокультурологічний аспект) [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Н.Б. Головіна ; КНЛУ; Наук.кер. д-р філолог.наук Кочерган М.П. - К., 2007. -
ББК Ш103.3
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--Порівняльно-історична лінгвістика--Національно-мовна специфіка фразеологізмів--Німецька та укр.мови
Кл.слова (ненормированные):
Фразеологізм побажання прокльон -- Конотативна модальність денотативний компонент корелят
Дескрипторы: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
4И(Нем)
К90


    Кулик, Надія Дмитрівна.
    Семантика німецьких адвербальних фразеологізмів у лексикографічному висвітленні: денотативний та конотативний аспекти [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / Н.Д. Кулик ; КНЛУ; Наук.кер.канд.філолог.наук Гаврись В.І. - К., 2008. - 20 с. -
ББК Ш143.24-3
РУБ 4И(Нем)
Рубрики: Германські мови--Німецькі фразеологізми--Лексикографія
Кл.слова (ненормированные):
Семантика Адвербальний фразеологізм Денотативний компонент Конотативний компонент -- Типи словникових дефініцій
Дескрипторы: НІМЕЦЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
40
О-54


    Олійник, Сергій Валерійович.
    Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українській мовах: лінгвокогнітивний аспект [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / С.В. Олійник ; ДНУ; Наук.кер. д-р філолог.наук Бєссонова О.Л. - Донецьк, 2008. - 22 с. -
ББК Ш103
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--Порівняльне мовознавство--Англ. та укр. мови--Лінгвокогнітивний аспект
Кл.слова (ненормированные):
Оцінна фразеологічна одиниця -- Оцінний та культурний компонент значення слова -- Фразеологічна номінація -- Етнокультурна домінанта
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
158.015
Б59


    Бідна, Інна Семенівна.
    Особливості прояву оперативного мислення студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вирішення комп'ютерних задач [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / І.С. Бідна ; ПДПУім.К.Д.Ушинського; Наук.кер.д-р психолог.наук Чебикін О.Я. - Одеса, 2009. - 20 с. -
ББК Ю984.0
РУБ 158.015
Рубрики: Педагогічна та вікова психологія--Студенти гуманітарних спеціальностей,оперативне мислення--Рішення комп'ютерних задач студентами-гуманітаріями
Кл.слова (ненормированные):
Оперативне мислення -- Операціональний компонент -- Когнітивний компонент -- Індивідуально-особистісний компонент -- Комп'ютерна задача -- Розвиток оперативного мислення студентів
Дескрипторы: ПСИХОЛОГІЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
4И(АНГЛ)
К89


    Кузнєцова, Дарія Юріївна.
    Номінативне поле"вираз обличчя" в сучасному англомовному художньому дискурсі : емотивний та прагматичний аспекти [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 - германські мови / Д.Ю. Кузнєцова ; КНЛУ; Наук.кер.канд.філолог.наук Сєрякова І.І. - К., 2009. - 20 с. -
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(АНГЛ)
Рубрики: Германські мови--Англомовні номінації невербального компонента комунікації"вираз обличчя"--Емотивний та прагматичний аспекти номінацій виразу обличчя в сучасному англомовному художньому дискурсі
Кл.слова (ненормированные):
Невербальний компонент комунікації -- Вираз обличчя -- Номінації виразу обличчя -- Невербальний емотивний знак
Дескрипторы: МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
371.01
О-78


    Островерхова, Надія Михайлівна.
    Теоретико-методологічні засади аналізу якості уроку як педагогічної системи [Текст] : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Н.М. Островерхова ; Ін-т педагогіки АПН України; Наук.консульт.д-р пед.наук Гончаренко С.У. - К., 2010. - 40 с. -
ББК Ч421.2
РУБ 371.01
Рубрики: Теорія навчання--Урок як педагогічна система--Методологія аналізу якості уроку як пед.системи
Кл.слова (ненормированные):
Урок -- Аналіз -- Система -- Компонент -- Параметр -- Ефективність -- Технологія -- Критерій
Дескрипторы: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА. ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
8И(ФР)
А65


    Андрієвська, Вікторія Валеріївна.
    Концепт АНТИЛЮДИНА у французькій драматургії абсурдизму : структура,семантика,прагматика [Текст] : автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 - романські мови / В.В. Андрієвська ; КНЛУ; Наук.кер.д-р філолог.наук Кагановська О.М. - К., 2010. - 20 с. -
ББК Ш5(4ФРА)
РУБ 8И(ФР)
Рубрики: Романські мови--Концепт АНТИЛЮДИНА у творах франкомовних драматургів-абсурдистів--Структурні,семантико-когнітивні та лінгвопрагматичні особливості репрезентації концепту Антилюдина у п'єсах фр.театру абсурду
Кл.слова (ненормированные):
Текстовий концепт-ідея -- Концептуальний компонент -- Театр абсурду -- Антикомунікація -- Синтаксичні гіперфігури

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
373.04
Н21


    Наказний , Микола Олексійович.
    Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку [Текст] : автореф. дис. ... д-ра. пед наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Миколо Олексійович Наказний М. О. ; Ін - т проблем виховання НАПН України. - Київ, 2011. - 42 с. - Бібліогр.: с.34-38 (47 назв.). -
УДК
ББК Ч421.058.5
РУБ 373.04
Рубрики: Педагогіка--Шкільна--оздоровлення та відпочинок--дитячий заклад--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку -- проектна діяльність -- виховний компонент -- оздоровчий компонент -- соціально - педагогічний компонент -- концепція
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА -- ДОШКІЛЬНА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
37И
Л68


    Лобанова, Світлана Іванівна.
    Соціокультурні детермінанти формування моделей виховання дітей і молоді у Стародавньому Римі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / С. І. Лобанова ; Вінницький державний пед. ун - т імені Михайла Коцюбинського, [Волинський нац. ун - т імені Лесі Українки]. - Вінниця, 2011. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с.15-16 (8 назв.). -
УДК
ББК Ч33(4/8)
РУБ 37И
Рубрики: Педагогіка--Виховання--Стародавній Рим--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
виховання -- соціальне виховання -- соціокультурний феномен виховання -- модель виховання -- система виховання -- середовищний компонент -- соціально - педагогічний компонент
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА -- ВИХОВАННЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
371.01
Х91


    Хребтова, Наталя Ростиславівна.
    Мотиваційний компонент у змісті підручників для початкової школи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09"Теорія навчання" / Н. Р. Хребтова ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка]. - Київ, 2011. - 20 с. : рис. - Бібліогр.:с.17-18(12 назв.). -
УДК
ББК Ч421.215.1 + Ч421.22.1
РУБ 371.01
Рубрики: Педагогіка--Шкільна--ДИДАКТИКА--підручники--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
підручник -- початкова школа -- мотивація -- навчальна мотивація -- мотиваційна функція -- емоціогенність змісту -- дизайн навчальної книги
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА -- ДИДАКТИКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
37И
Л68


    Лобанова, Світлана Іванівна.
    Соціокультурні детермінанти формування моделей виховання дітей і молоді у Стародавньому Римі [Текст] : дисертація на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / С. І. Лобанова ; Волинський нац. ун- т імені Лесі Українки. - Луцьк, 2011. - 221 с. : рис, дод. - Бібліогр.:с192-221(353 назв.). -
УДК
ББК Ч33(4/8)
РУБ 37И
Рубрики: Педагогіка--Виховання--Стародавній Рим--Дисертації
Кл.слова (ненормированные):
виховання -- соціальне виховання -- соціокультурний феномен виховання -- модель виховання -- система виховання -- середовищний компонент -- соціально - педагогічний компонент
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА -- ВИХОВАННЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
40
О-53


    Оленяк, Мар'яна Ярославівна.
    Семантико - синтаксичні функції уточнення в англійській , українській та польській мовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.07"Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / М.Я. Оленяк ; Донецький національний ун- т. - Донецьк, 2011. - 20 с. : рис, табл. - Бібліогр.:с.16-17(9 назв.). -
УДК
ББК Ш103
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--Загальне--ЛЕКСИКОЛОГІЯ--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
категорія уточнення -- уточнений компонент -- уточнювальний компонент -- композиційність конструкції -- семантико-синтаксичнтий рівень -- коефіцієнт уточнювальності
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
40
П31


    Пефтієва, О. Ф.
    Образованість як семантичний компонент лексичного значення слова : лінгвокогнітивний аспект ( на матеріалі іменників- найменувань особи в англійській та українській мовах) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно- історичне і типологічне мовознавство" / Пефтієва Олена Федорівна ; Донецький національний ун- т. - Донецьк, 2011. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с.16-17 ( 17 назв.) . -
УДК
ББК Ш103
РУБ 40
Рубрики: Лексикологія--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
образність -- образний компонент -- Лексичне значення слова -- макроконцепт -- мікроеопцент -- образний складник -- структурні типи
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
15
Б12


    Бабчук, О. Г.
    Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності [Текст] : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Бабчук Олена Григорівна ; Південноукраїнський національний пед. ун- т імені К. Д. Ушинського. - Одеса, 2012. - 19 с. : табл, рис. - Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.). . -
УДК
ББК Ю9
РУБ 15
Рубрики: Психологія--ОСОБИСТІСТЬ--ТОЛЕРАНТНІСТЬ--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
толерантність -- структура толерантності -- емоційний -- когнітивний -- поведінковий компонент толерантності -- тип толерантності -- тип емоційності
Дескрипторы: ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ (1) -- ПСИХОЛОГІЯ -- ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
4И(Англ)
Т19


    Тараненко, Ольга Володимирівна.
    Оцінні реалії в сучасній англійській мові: лінгвокультурологічний аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / О. В. Тараненко ; Донецький національний ун- т. - Донецьк, 2012. - 22 с. : табл. - Бібліогр.: с.18-19 (12 назв.) . -
УДК
ББК Ш143.21-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Мовознавство--Лексикологія--АНГЛІЙСЬКА МОВА--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
оцінка -- оцінна реалія -- оцінний компонент значення -- національно- культурний компонент -- ідеографічна група -- структурний тип
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО -- АНГЛІЙСЬКА МОВА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
15
Р34


    Резникова, Н. В.
    Інтуїтивний компонент у структурі когнітивного стилю навчальної діяльності студентів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Резникова Наталія Валеріївна ; НАПН України Інститут психології імені Г.С. Костюка. - Киiв, 2012. - 20 с. : табл. - укр. - Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.) . -
УДК
ББК Ю952
РУБ 15
Рубрики: Психологія--Особистості--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
інтуїтивне мислення -- когнітивні стилі -- інтуїтивний компонент -- навчальна діяльність -- розв'язання математичних завдань -- формування понять
Дескрипторы: ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ (1) -- ПСИХОЛОГІЯ -- ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
40
М74


    Мова і культура [Текст] : наукове видання / Ред. кол.: Д.С.Бураго (гол. ред.), А.Й.Багмут, В.М.Бріцин та ін. - К. : Вид. Дім Дмитра Бураго.
   Вип. 4, Т. II, Ч. 1 : Культурологічний компонент мови. - [Б. м.] : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2002. - 207 с. - (Філологія). - ISBN 966-7825-44-2 : 12.00 р.
ГРНТИ
ББК Ш1я5
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--ПЕРІОДИЧНІ І ПРОДОВЖУЮЧІ ВИДАННЯ
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Бураго Д.С. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободны: ЗБЕРІГ (1)
Найти похожие


18.
40
М74


    Мова і культура [Текст] : наукове видання / Ред. кол.: Д.С.Бураго (гол. ред.), А.Й.Багмут, В.М.Бріцин та ін. - К. : Вид. Дім Дмитра Бураго.
   Вип. 4.-Т.ІІ. Ч.2 : Культурологічний компонент мови. - К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2002. - 189 с. - (Філологія). - ISBN 966-7825-44-2 : 12.00 р.
ББК Ш1я5
РУБ 40
Рубрики: Мовознавство--ПЕРІОДИЧНІ І ПРОДОВЖУЮЧІ ВИДАННЯ
Дескрипторы: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА -- МОВОЗНАВСТВО

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
371.01(075.3)
К38


    Кизенко, Василь Іванович.
    Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі [Текст] : посібник для вчителів, керівників загальноосвіт. навч. закл., працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В. І. Кизенко; АПН України, ін-т педагогіки. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 133 с. + Бібліогр.: с. 130-133. - ISBN 978-966-644-073-3 : 22.00 грн.
ББК Ч421.21я73
РУБ 371.01(075.3)
Рубрики: Педагогіка--Шкільна--Навч. посіб.
   Україна
Кл.слова (ненормированные):
Дидактичні принципи -- досвід
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА. ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА -- ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
15
П86


   
    Психолого-педагогические проблемы коллектива и личности [Текст] : сб. науч. трудов / АПН СССР. НИИ Общей Педагогики; под общ. ред. А. А. Бодалева. - М. : [б. и.], 1978. - 95 с. : табл. - 3.24 р.
    Содержание:
Бодалёв, А. А. Психолого-педагогические проблемы коллектива и личности / А. А. Бодалёв
Иванов, М. А. Социально-психологические аспекты развития малой группы / М. А. Иванов, Р. Л. Кричевский
Максакова, В. И. Школьный клас как обьект и субьект воспитания / В. И. Максакова
Дёжникова, Н. С. Коллективная деятельность в познании как фактор сплочения ученического коллектива / Н. С. Дёжникова
Маслова, Н. Ф. Категория времени и прцесс формирования личности в коллективе / Н. Ф. Маслова
Казакина, М. Г. Жизненые цели как компонент направленности личности школьника / М. Г. Казакина
Кузьмина, В. Е. Факторы,влияющие на взаимоотношения учащихся в учебной группе ПТУ / В. Е. Кузьмина
Бодалёв, А. А. Об изучении общения / А. А. Бодалёв
Шуменко, В. П. Особенности общения старших подростков в условиях школы-интерната / В. П. Шуменко
Хазанова, М. А. Исследование факторов,способствующих успешности общени / М. А. Хазанова
Мудрик, А. В. Подготовка школьников к коммукативной деятельности / А. В. Мудрик
Кузнецов, В. М. Формирование генностных ориентаций личности в коллективе среднего ПТУ / В. М. Кузнецов
ББК Ю983.6
РУБ 15
Рубрики: Психологія--Педагогічна--Особистості
Кл.слова (ненормированные):
особистість -- колектив -- шкільний клас -- об`єкт виховання -- суб`єкт виховання -- спілкування -- направленість особистості -- мала група -- школа-інтернат
Дескрипторы: ПСИХОЛОГІЯ,ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ,ПЕДАГОГІКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
А. А. Бодалева \под ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ ППН (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017