На главную Библиотеки США

Библиотеки


Винница ВГПУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=екологічне виховання<.>)
Найдено 226 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
51(07)
Г82


    Гриб'юк, Олена Олександрівна.
    Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко - біологічного профілю [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)" / О. О. Гриб'юк ; Нац. пед. ун - т ім. М. П. Драгоманова,[ Рівненський держ. гуманітарний ун - т]. - Киiв, 2011. - 24 с. : рис. - Бібліогр.: с.19-21 (16 назв.). -
УДК
ББК В1р10
РУБ 51(07)
Рубрики: Математика--ЕКОЛОГІЧНЕ Виховання--учень--хіміко - біологічний профіль--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
математична модель -- математичне моделювання -- методика навчання математики -- екологічне виховання -- навчально - пізнавальна діяльність -- переконання
Дескрипторы: ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ -- МАТЕМАТИКА -- МЕТОДИКА МАТЕМАТИКИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
378
Г55


    Глуханюк, Віталій Миколайович.
    Підготовка майбутнього вчителя технологій до екологічного виховання учнів основної школи у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / В. М. Глуханюк ; Вінницький держ. пед. ун- т імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2011. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.). -
УДК
ББК Ч489.51
РУБ 378
Рубрики: Педагогіка--Вища освіта--майбутній вчитель--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
учитель технологій -- екологічне виховання -- екологічна культура -- трудове навчання
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ВИЩА ОСВІТА -- ПЕДАГОГІКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
378
Г55


    Глуханюк, Віталій Миколайович.
    Підготовка майбутнього вчителя технологій до екологічного виховання учнів основної школи у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : дис. на ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / В. М. Глуханюк ; Вінницький держ. пед. ун- т імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2011. - 259 с. : рис, табл, дод. - Бібліогр.: с.237-259 (298 назв.). -
УДК
ББК Ч489.51
РУБ 378
Рубрики: Педагогіка--Вища освіта--майбутній вчитель--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
учитель технологій -- екологічне виховання -- екологічна культура -- трудове навчання
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ВИЩА ОСВІТА -- ПЕДАГОГІКА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
378
С65


    Сорокіна, Галина Олександрівна.
    Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх фахівців у галузі туризму до екологічного виховання учнів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Г. О. Сорокіна ; Луганський нац. ун- т імені Тараса Шевченка. - Луганськ, 2011. - 44 с. : табл, рис. - Бібліогр.: с.35-41(57 назв.) . -
УДК
ББК Ч489.51
РУБ 378
Рубрики: Освіта--ВИЩА--ПРОФЕСІЙНА--фахівець галузі туризму--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
професійна готовність -- туристична освіта -- екологічне виховання -- екологізація -- геоекологізація -- педагогічна система -- майбутній фахівець
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ВИЩА ОСВІТА -- ПЕДАГОГІКА -- ПРОФЕСІЙНА І СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
Аннотация: туризм

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
371.011
Ш26


    Шарко, В. В.
    Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Шарко Віталій Володимирович ; Тернопільський нац. пед. ун- т імені Володимира Гнатюка, [Херсонський державний ун- т ]. - Тернопіль, 2012. - укр. - Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.) . -
УДК
ББК Ч421.051.8
РУБ 371.011
Рубрики: Педагогіка--Шкільна--ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ--Автореферати дисертацій
Кл.слова (ненормированные):
педагогічні засади -- природоохоронна діяльність -- екологічне виховання -- екологічно активні школи -- учні -- загальноосвітні школи Австралії
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА -- ВИХОВАННЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
016:5
О-92


   
    Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Украины [Текст] : библиографический указатель. Январь - июнь Вып. 1-2 (61-62) / сост. В. Г. Шишкина, отв. ред. А. П. Федоренко. - К. : ЦНБ АН Украины, 1992. - 176 с. - Именной указ. ; геогр. указ. - 52.00 грн.
828 источников.
ББК Я19:Б1 + Б1я1
РУБ 016:5
Рубрики: Охорона природи--Україна--Бібліографічні покажчики
   Україна--Охорона природи -- Бібліографічні покажчики
Кл.слова (ненормированные):
екологічне моделювання і прогнозування -- екологічне виховання -- інтродукція рослин -- охорона флори і фауни -- охорона ландшафтів
Дескрипторы: ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА -- ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА -- БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Шишкина, В.Г. \сост.\; Федоренко, А.П. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободны: ЗБЕРІГ (1)
Найти похожие


7.
016:5
О-92


   
    Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів України [Текст] : бібліографічний покажчик. Липень - грудень Вип. 3-4 (63-64) / уклад. В.Г. Шишкіна, відп. ред. А.П. Федоренко. - К. : ЦНВ АН України, 1992. - 128 с. - Іменний покажчик ; геогр. покажчик. - 52.00 грн.
677 джерел.
ББК Я19:Б1 + Б1я1
РУБ 016:5
Рубрики: Охорона природи--Україна--Бібліографічні покажчики
   Охорона живої природи

   Україна--Охорона природи -- Бібліографічні покажчики
Кл.слова (ненормированные):
екологічне моделювання і прогнозування -- екологічне виховання -- інтродукція рослин -- охорона флори і фауни -- охорона ландшафтів
Дескрипторы: ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА -- ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА -- БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Шишкіна, В.Г. \уклад.\; Федоренко, А.П. \відп. ред.\
Экземпляры всего: 1
ЗБЕРІГ (1)
Свободны: ЗБЕРІГ (1)
Найти похожие


8.
372(075.3)
П56


    Поніманська, Тамара Іллівна.
    Дошкільна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. - К. : Академвидав, 2006. - 456 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-8226-19-4 : 32.00 грн., 32.00 грн., 40.00 грн., 38.00 грн.
ББК Ч41я73
РУБ 372(075.3)
Рубрики: Педагогіка--Дошкільна--Підручник
Кл.слова (ненормированные):
Виховання -- розумове виховання -- фізичне виховання -- трудове виховання -- моральне виховання -- естетичне виховання -- правове виховання -- екологічне виховання -- економічне виховання -- статеве виховання -- гендерне виховання -- гра
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА -- ДОШКІЛЬНА

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 24
НАВЧ. ВІДДІЛ (20), ЧЗ ППН (2), ЗБЕРІГ (2)
Свободны: НАВЧ. ВІДДІЛ (20), ЧЗ ППН (2), ЗБЕРІГ (2)
Найти похожие


9.
371.011
М61


    Минаева, Вера Михайловна.
    Экологическое воспитание в начальных классах [Текст] : пособие для учителя / В. М. Минаева. - Мн. : Народная асвета, 1987. - 112 с. - 0.20 р.
    Содержание:
От автора
Основные условия эффективности экологического воспитания
Экологическое воспитание в учебном процессе
Воспитание бережного отношение к природе во внеклассной работе
Общественно полезный труд в экологическом воспитании
Природоохранительная работа в пионерском лагере
Материалы к беседам, внеклассным мероприятиям
Рекомендуемая литература
ББК Ч421.051.4
РУБ 371.011
Рубрики: Педагогіка--Екологічне виховання
Кл.слова (ненормированные):
Екологія -- екологічне виховання -- початкові класи -- вчитель -- екскурсия -- вихователь
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА -- ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА. ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА -- МЕТОДИКА ПЕДАГОГІКИ -- ОСВІТА -- ПЕДАГОГІКА
Аннотация: В книге предлагаются пути пробуждения интереса у учащихся к природе, к труду, пути формирования таких нравственных качеств как доброта, заботливость, чуство ответственности потребность охранять и приумножать природные богатства.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 2
ЧЗ ППН (1), НАУК.АБ (1)
Свободны: ЧЗ ППН (1), НАУК.АБ (1)
Найти похожие


10.
371.011
Л64


    Листопад, О. Г.
    Нетрадиционные методы в экологическом воспитании и образовании [Текст]. Вып. 4. / О. Г. Листопад, В. Е. Борейко ; Укр. представительство Ассоциации "зеленой" пресы СоЭС, Киевский эколого-кул. центр. - К. : [б. и.], 1996. - 128 с. - (Природоохранная пропаганда). - Из содерж.: Досуг - с экологией ; Использование народных поверий и традиций в экологическом воспитании. - 3.00 р.
ББК Ч421.051.4
РУБ 371.011
Рубрики: Педагогіка--Екологічне виховання
Кл.слова (ненормированные):
екологія -- екологічне виховання -- народні традиції -- вікторини -- ігри
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА -- ВИХОВАННЯ
Аннотация: Расказывается о нетрадиционных формах и методах в экологическом воспитании и образовании - использовании народных традииций и досуговых форм (кросвордов, викторин, настольных и др. игр). Расчитана на активистов общественных экологических организаций педагогов.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Борейко, В. Е.
Экземпляры всего: 1
ЧЗ ППН (1)
Свободны: ЧЗ ППН (1)
Найти похожие


11.
371.011
О84


   
    Отношение школьников к природе [Текст] : монография / ред.: И. Д, Зверев, И. Т. Суравегина ; Науч.-ислед. ин-т содержания и методов обучения, Акад. пед. наук СССР. - М. : Педагогика, 1988. - 127 с. - 0.70 р.
    Содержание:
Теоритические основы формирования отношения школьников к природе
Методология проблемы формирования отношения личности к природе
Психолого-педагогические основы формирования отношения личности к природе
Принципы формирования ответственного отношения личности к природе
Экологический аспект взаимоотношений ученика и учителя
Содержание экологического образования
Активизация деятельности учащихся по изучению и охране природы
Организация экспериментального иследования
ББК Ч421.51.4
РУБ 371.011
Рубрики: Педагогіка--Екологічне виховання
Кл.слова (ненормированные):
виховання -- екологічне виховання -- природа -- охорона природи -- екологія -- відношення до природи
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ПЕДАГОГІКА -- ВИХОВАННЯ
Аннотация: Идейно-политическое, нравственное, трудовое и другие аспекты воспитания тесно связаны с формированием ответственного отношения к природе. Авторы монографии показали единство содержательной и деятельностной стороны экологического образования, необходимость переориентации школы на новый подход к изучению учащимися взаимодействия общества и природы. Для специалистов в области педагогики.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Зверев , И. Д, \ред.\; Суравегина, И. Т. \ред.\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ ППН (2)
Свободны: ЧЗ ППН (2)
Найти похожие


12.
52(07)
Л36


    Левитан, Ефрем Павлович.
    Основы обучения астрономии [Текст] : метод. пособие / Е. П. Левитан. - М. : Высшая школа, 1987. - 135 с. - (В помощь преподавателю СПТУ. Астрономия). - 0.25 р.
    Содержание:
Специфика астрономии как учебного предмета
Воспитание и развитие в процессе обучения астрономии
Оптимизация процесса обучения
Современный урок астрономии
Поурочная разработка курса
ББК В6р10
РУБ 52(07)
Рубрики: Астрономія--Метод вивчення
Кл.слова (ненормированные):
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З АСТРОНОМії -- ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ -- АТЕЇСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Дескрипторы: АСТРОНОМІЯ -- СОНЯЧНА СИСТЕМА -- ЗОРЯНІ СИСТЕМИ. ЗОРЯНА АСТРОНОМІЯ

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Экземпляры всего: 2
НАВЧ. ВІДДІЛ (2)
Свободны: НАВЧ. ВІДДІЛ (2)
Найти похожие


13.


    Коваль, Василь.
    Звіт-концерт "Бережи природу" [Текст] : для учнів 3-4 класів / В. Коваль // Початкова школа. - 2005. - № 7. - С. 23-27.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Природничі науки--Вивчення і викладання--Позакласна робота
Кл.слова (ненормированные):
сценарій -- екологічна культура -- екологічне виховання

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободных экз. нет

Найти похожие


14.


    Маковецька, Тетяна.
    Цілющі скарби рідної землі [Текст] : (Екологічна подорож) / Т. Маковецька // Початкова школа. - 2005. - № 7. - С. 36-40.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Природничі науки--Вивчення і викладання--Позакласна робота
Кл.слова (ненормированные):
екологічне виховання -- сценарій

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободных экз. нет

Найти похожие


15.


    Жемулюкіна, Тетяна.
    Взаємоповага, довіра і любов до дітей [Текст] / Т. Жемулюкіна // Дошкільне виховання. - 2005. - № 9. - С. 15-17.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Педагогіка--Дошкільне виховання
Кл.слова (ненормированные):
батьки -- екологічне виховання
Дескрипторы: ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Аннотация: Стаття розповідає про те, як досягти порозуміння дошкільного навчального закладу й батьків, пробудити в батьків інтерес до своєї дитини як особистості.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободных экз. нет

Найти похожие


16.


    Рябчук, Т.
    Виховання екологічно свідомої особистості [Текст] / Т. Рябчук, Н. Івченко // Директор школи. - 2006. - Берез.(№9). - С. 17-19
Рубрики: Педагогіка--Виховання
Кл.слова (ненормированные):
Екологічне виховання

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Івченко, Н.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие


17.


    Сапронова, О.
    Практичні завдання-дослідження "Допоможи птахам" [Текст] / О. Сапронова, Т. Васильєва // Початкова школа. - 2006. - № 4. - С. 25-26.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Природознавство--Початкове навчання
Кл.слова (ненормированные):
годівнички для птахів -- екологічне виховання
Дескрипторы: ПОЧАТКОВА ОСВІТА -- ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ
Аннотация: Практичні поради для молодших школярів про те, як зробити будиночок для птахів, годівнички; практичні завдання на дослідження природи.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Васильєва, Т.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие


18.


    Малая, О.
    Розвиток особистості засобами краєзнавства [Текст] / О. Малая // Географія та основи економіки в школі. - 2006. - № 4. - С. 30-34.
РУБ CUKK-VDPU
Рубрики: Географія--Краєзнавство
   Географія--Методика--Урок

Кл.слова (ненормированные):
туризм -- екскурсія -- екологія -- гра-подорож -- факультативне заняття -- екологічне виховання
Дескрипторы: НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ -- КРАЇНОЗНАВСТВО. КРАЄЗНАВСТВО -- КРАЄЗНАВСТВО
Аннотация: Про навчальну краєзнавчу роботу в позаурочний час. Пропонується сценарій гри-подорожі "Лісовими стежками", а також розробка факультативного заняття з екології.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие


19.


    Коваленко, О. М.
    Теоретична модель виховної роботи у вищому навчальному закладі в умовах загрози світової екологічної катастрофи [Текст] / О.М. Коваленко, В.О. Коваленко // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 3. - С. 55-64.
Рубрики: Педагогіка--Вища школа--Виховання
   Педагогіка--Виховання--Екологічне

   Україна--Освіта вища
Кл.слова (ненормированные):
екологічне виховання -- єдність суспільства -- екологічна відповідальність -- модель виховання
Дескрипторы: ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА -- ВИЩА ОСВІТА
Аннотация: Стаття висуває концепцію виховної роботи у вузі, в центрі якої - екологічне виховання, серцевиною якого є відповідальність кожного студента за збереження довкілля. Саме на цій основі, на думку авторів, має об'єднатися українське суспільство.

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета

Доп.точки доступа:
Коваленко, В.О.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие


20.


    Копилець, Є.
    Виховання екологічних цінностей у підлітків під час вивчення загальної географії: технологічний аспект [Текст] / Є. Копилець // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 2. - С. 43-46.
Рубрики: Географія--Методика--Виховання в процесі викладання
Кл.слова (ненормированные):
екологічне виховання
Аннотация: Діагностичність цілей, алгоритмізація процесу навчання, чіткість поточного й підсумкового контролю за його ефективністю - усе це сприяє швидкому зростанню популярності педагогічних технологій в освіті

Держатели документа:
Библиотека Винницкого государственного педагогического университета
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗПЕРІОД (1)
Свободны: ЧЗПЕРІОД (1)

Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017