616.9
   В64


   Возіанова.

    Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст] : у 3-х томах :[навчальний посібник для студ. вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів / Жанна Іванівна Возіанова. - К. : Здоров'я.
   Т. 3. - 2003. - 846 с. - Бібліогр.: с. 841-846. - ISBN 5-311-01326-5 : 070.00 грн, 080.00 грн, 170.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Инфекционные болезни--Навчальний посібник
   Паразитарные болезни--Навчальний посібник

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 5
Уч.Аб. (2), Наук.Аб. (3)
Свободны: Уч.Аб. (2), Наук.Аб. (3)   616-053.2
   П24


    Педиатрия: [в 8-ми кн.] [Текст] : руководство / под ред. Р.Е. Бермана, В.К. Вогана ; под ред. И.М. Воронцова. - М. : Медицина, 1987 - 1989.
   Кн. 3 : Инфекционные заболевания / пер. с англ. М.А. Карачунского. - 1987. - 628 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Пер.изд.: Nelson Textbook of Pediatrics / Richard E. Behrman, Victor C. Vaughan. - 12th ed. - 1983. - 003.80 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Инфекционные болезни--дети
   ПедиатрияДоп.точки доступа:
Берман, Р.Е. \ред.\; Воган, В.К. \ред.\; Behrman, Richard E.; Vaughan, Victor C.
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.927
   Б43


    Белозеров, Евгений Степанович
    Брюшной тиф и паратифы [Текст] : монография / Евгений Степанович Белозеров, Николай Васильевич Продолобов. - Л. : Медицина, 1978. - 192 с. : ил. - (Библиотека практического врача. Инфекционные и паразитарные болезни). - Библиогр.: с. 185-191. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Паратиф
   Брюшной тиф

Кл.слова (ненормированные):
Инфекционные болезни -- Лихорадки


Доп.точки доступа:
Продолобов, Николай Васильевич
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.9
   А65


    Андрейчин, Михайло Антонович
    Важливі зоонози [Текст] : [навчальний посібник для студ., лікарів-інтернів мед. вузів] / Михайло Антонович Андрейчин, Всеволод Афанасійович Булгаков, Євгенія Олександрівна Шабловська. - К. : Здоров'я, 1994. - 255 с. - Бібліогр.: с. 254. - ISBN 5-311-01017-7 : 12661.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Зоонози
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК -- Инфекционные болезни


Доп.точки доступа:
Булгаков, Всеволод Афанасійович; Шабловська, Євгенія Олександрівна
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.98
   В54


   
    ВИЧ-инфекция [Текст] / П.Л. Новиков, В.М. Баран, Ю.Ф. Королев и др. - Минск : Вышэйшая школа, 1989. - 30 с. - Библиогр.: с. 29. - ISBN 5-339-00292-6
ГРНТИ
УДК
Рубрики: ВИЧ-инфекция


Доп.точки доступа:
Новиков, П.Л.; Баран, В.М.; Королев, Ю.Ф.; Золотовский, Л.Б.; Бабин, А.Ф.
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)   616.93
   Е51


    Елкин, Иван Иванович
    Дизентерия : (Эпидемиология и профилактика) [Текст] : монография / Иван Иванович Елкин, Олег Александрович Крашенинников. - М. : Медицина, 1975. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-191. - 000.98 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Дизентерия
Кл.слова (ненормированные):
Инфекционные болезни -- Лихорадки


Доп.точки доступа:
Крашенинников, Олег Александрович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)   616.9
   І-74


   
    Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : [підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів] / Аза Михайлівна Михайлова, Лія Олексіївна Трішкова, Сергій Олександрович Крамарєв, Ольга Михайлівна Кочеткова. - К. : Здоров'я, 1998. - 416 с. : іл. - ISBN 5-311-02746-0 : 017.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Інфекционные болезни
   Дети

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК -- Педиатрия


Доп.точки доступа:
Михайлова, Аза Михайлівна; Трішкова, Лія Олексіївна; Крамарєв, Сергій Олександрович; Кочеткова, Ольга Михайлівна
Экземпляры всего: 243
ЧЗ (2), Уч.Аб. (240), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (2), Уч.Аб. (240), Наук.Аб. (1)   616.9
   В19


    Васильев, Владимир Семенович
    Практика инфекциониста [Текст] : монография / Владимир Семенович Васильев, Вячеслав Иосифович Комар, Владимир Максимович Цыркунов. - Изд. 2-е, стереотип. - Минск : Вышэйшая школа, 1994. - 495 с. - Библиогр.: с. 480-482. - ISBN 5-339-01038-4 : 010.00 грн, 100000.00 крб грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Инфекционные болезни
   Врачебная практикаДоп.точки доступа:
Комар, Вячеслав Иосифович; Цыркунов, Владимир Максимович
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.927
   Б82


    Борисова, Муза Андреевна
    Брюшной тиф и паратифы А и В [Текст] / Муза Андреевна Борисова, Анатолий Минович Зарицкий, Сергей Петрович Цеюков. - К. : Здоровья, 1990. - 191 с. - Библиогр.: с. 188-190. - ISBN 5-311-00413-4 : 000.95 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Брюшной тиф
   Паратифы

Кл.слова (ненормированные):
Инфекционные болезни -- Лихорадка


Доп.точки доступа:
Зарицкий, Анатолий Минович; Цеюков, Сергей Петрович
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.9
   Б73


    Богадельников, Игорь Владимирович
    Дифференциальный диагноз важнейших инфекционных болезней у детей [Текст] : [учебное пособие для студ. и врачей] / Игорь Владимирович Богадельников ; МЗ Украины, Акад. технолог. наук Украины, Крым. АН. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Симферополь : Крым-Фарм-Трейдинг, 2002. - 520 с. - Библиогр.: с. 518-520. - ISBN 966-7491-34-Х : 029.17 грн, 029.17 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Детские инфекции
   Диагностика дифференциальная

Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ

Экземпляры всего: 31
ЧЗ (2), Наук.Аб. (29)
Свободны: ЧЗ (2), Наук.Аб. (29)   616.9
   К14


    Казанцев, Александр Павлович
    Справочник по инфекционным болезням [Текст] : справочное издание / Александр Павлович Казанцев, Валерий Сергеевич Матковский. - Изд. 4-е. - Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. - 407 с. - ISBN 5-362-00103-5 : 001.60 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Инфекционные болезни--справочники медицинские


Доп.точки доступа:
Матковский, Валерий Сергеевич
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.98-053.8
   П63


    Постовит, Вячеслав Андреевич
    Детские капельные инфекции у взрослых [Текст] / Вячеслав Андреевич Постовит. - Л. : Медицина, 1982. - 207 с. - (Библиотека практического врача. Инфекционные и паразитарные болезни). - Библиогр.: с. 204-206. - 000.60 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Инфекционные болезни
   Возрастные факторы


Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.98
   П59


    Порохницкий, Валентин Григорьевич
    Что мы знаем о СПИДе [Текст] : научно-популярная литература / Валентин Григорьевич Порохницкий, Виталий Николаевич Гирин. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : Здоров'я, 1994. - 79 с. : ил. - ISBN 5-311-00790-7 : 4700.00, крб грн, 000.05 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: СПИД


Доп.точки доступа:
Гирин, Виталий Николаевич
Экземпляры всего: 7
Наук.Аб. (6), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (6), ЧЗ (1)   616.9
   П61


   
    Посібник з діагностики, терапії та профілактики інфекційних хвороб в умовах поліклініки [Текст] : [посібник для курсантів ін-тів удосконалення лікарів] / за ред. М.А. Андрейчина ; Михайло Антонович Андрейчин, Валентина Пилипівна Борак, Наталія Аврумівна Васильєва та ін. - К. : Здоров'я, 1992. - 256 с. - ISBN 5-311-00740-0 : 073.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Инфекционные болезни
   Амбулаторно-поликлинические учреждения

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Андрейчин, Михайло Антонович; Борак, Валентина Пилипівна; Васильєва, Наталія Аврумівна; Ільїна, Н.І.; Кійко, Л.Г.; Іщук, І.С.; Луцук, О.С.; Пізар, Г.В.; Чемич, М.Д.; Андрейчин, Михайло Антонович \ред.\
Экземпляры всего: 308
ЧЗ (1), Уч.Аб. (307)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (307)   616.932
   П48


    Покровский, Валентин Иванович
    Холера [Текст] : монография / Валентин Иванович Покровский, Виктор Васильевич Малеев. - Л. : Медицина, 1978. - 232 с. : ил. - (Библиотека практического врача. Инфекционные и паразитарные болезни). - Библиогр.: с. 230-231. - 000.70 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Холера
Кл.слова (ненормированные):
Инфекционные болезни


Доп.точки доступа:
Малеев, Виктор Васильевич
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.98
   П48


    Покровский, Валентин Иванович
    СПИД. Синдром приобретенного иммунодефицита [Текст] / Валентин Иванович Покровский, Вадим Валентинович Покровский. - М. : Медицина, 1988. - 46 с. : ил. - (Научно-популярная медицинская литература). - ISBN 5-225-00344-3
ГРНТИ
УДК
Рубрики: СПИД
Кл.слова (ненормированные):
Инфекционные болезни


Доп.точки доступа:
Покровский, Вадим Валентинович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.98
   Г51


    Гирин, Виталий Николаевич
    Что мы знаем о СПИДе [Текст] / Виталий Николаевич Гирин, Валентин Григорьевич Порохницкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Здоровья, 1989. - 47 с. - ISBN 5-311-005431-2
ГРНТИ
УДК
Рубрики: СПИД
Кл.слова (ненормированные):
Инфекционные болезни


Доп.точки доступа:
Порохницкий, Валентин Григорьевич
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (2), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (2), ЧЗ (1)   616.931
   Д50


   
    Дифтерия [Текст] : монография / Л.А. Фаворова, Н.В. Астафьева, М.П. Корженков и др. - М. : Медицина, 1988. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 195-206. - ISBN 5-225-00175-0 : 000.75 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Дифтерия
Кл.слова (ненормированные):
Инфекционные болезни


Доп.точки доступа:
Фаворова, Л.А.; Астафьева, Н.В.; Корженков, М.П.; Кузнецова, Л.С.; Максимова, Н.М.; Михайлов, В.В.; Сухорукова, Н.Л.; Черкасова, В.В.; Шмелева, Е.А.
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)   616.988
   З-69


    Злыдников, Дмитрий Михайлович
    Терапия вирусных болезней [Текст] / Дмитрий Михайлович Злыдников, Александр Павлович Казанцев, Павел Дмитриевич Старшов. - Л. : Медицина, 1979. - 312 с. - Библиогр.: с. 305-310. - 001.70 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вирусные болезни
   Терапия (метод)Доп.точки доступа:
Казанцев, Александр Павлович; Старшов, Павел Дмитриевич
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.9
   К78


    Краснов, Виктор Валентинович
    Инфекционные болезни в практике педиатра [Текст] / Виктор Валентинович Краснов. - Нижний Новгород : НГМА, 1997. - 102 с. - (Библиотека практического врача. Педиатрия). - Библиогр.: с. 101. - ISBN 5-7032-0153-5 : 004.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Инфекционные болезни детей

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)