616.12
   М91


    Мурашко, Владислав Владимирович
    Электрокардиография [Текст] : учебное пособие / Владислав Владимирович Мурашко, Андрей Владиславович Струтынский. - 5-е вид., 6-е вид. - М. : МЕДпресс-информ, 2001, 2004. - 314 с. : ил. - Библиогр.: с.314. - ISBN 5-901712-09-9 : 035.00 грн, 030.00 грн, 032.00 грн, 045.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография
   Диагностика кардиоваскулярная

Кл.слова (ненормированные):
Сердечно-сосудистые болезни


Доп.точки доступа:
Струтынский, Андрей Владиславович
Экземпляры всего: 7
Уч.Аб. (6), ЧЗ (1)
Свободны: Уч.Аб. (6), ЧЗ (1)   616.13
   С32


    Середюк, Нестор Миколайович
    Гострі коронарні синдроми [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. і фармац. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Нестор Миколайович Середюк, І.П. Вакалюк. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 191 с. - Бібліогр.: с.188-189 . - ISBN 966-7364-89-5 : 020.00 грн, 010.00 грн, 015.00 грн, 040.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Коронарные артерии
   Ишемическая болезнь сердца

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Вакалюк, І.П.
Экземпляры всего: 8
ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)   616.1
   К49


   
    Клініка та діагностика захворювань органів кровообігу [Текст] : (навчальний посібник для студ. II-VI курсів мед. фак-тів і лікарів-інтернів) / Олена Михайлівна Ковальова, Юрій Миронович Гольденберг, Євген Євгенович Петров, Зінаїда Олексіївна Борисова ; МОЗ, ЦМК, УМСА, Харків.ДМУ. - Полтава : АСМІ, 2004. - 284 с. : ил. - Бібліогр.: с. 283-284. - ISBN 966-7654-17-3 : 025.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Кардиология--Навчальний посібник
   Диагностика кардиоваскулярная--Навчальний посібник

   Терапия--Навчальний посібник

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Ковальова, Ольга Миколаївна; Гольденберг, Юрій Миронович; Петров, Євген Євгенович; Борисова, Зінаїда Олексіївна; УМСА
Экземпляры всего: 5
ЧЗ (2), Наук.Аб. (3)
Свободны: ЧЗ (2), Наук.Аб. (3)   616.12
   Ф24


   
    Фармакотерапія аритмій серця [Текст] : учбовий посібник для студ. та лікарів-інтернів мед. і педіатр. фак. вищ. мед. навч. закладів / Юрій Олексійович Капустник, Микола Григорович Бойко, Іван Кіндратович Латогуз, Євген Олексійович Курочка. - Полтава : АСМІ, 2002. - 334 с. - Бібліогр. с. 314-330 ; Покаж.: с. 331-334. - ISBN 966-7653-03-3 : 027.50 грн, 025.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Аритмия
   Лекарственная терапия

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Капустник, Юрій Олексійович; Бойко, Микола Григорович; Латогуз, Іван Кіндратович; Курочка, Євген Олексійович
Экземпляры всего: 51
ЧЗ (1), Наук.Аб. (50)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (50)   616.12
   Б72


    Бобров, Володимир Олександрович
    Ехокардіографія [Текст] : навчальний посібник для лікарів-інтернів, курсантів ін-тів і фак. удосконалення лікарів / Володимир Олександрович Бобров, Леонід Антонович Стаднюк, Володимир Олександрович Крижанівський. - К. : Здоров'я, 1997. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 147-150. - ISBN 5-311-00862-8 : 003.00 грн, 003.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Эхокардиография
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Стаднюк, Леонід Антонович; Крижанівський, Володимир Олександрович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.12
   А62


   Амосова.

    Клиническая кардиология [Текст] : в 2-х т. / Екатерина Николаевна Амосова. - К. : Здоров'я, 2002.
   Т. 2. - 2002. - 989 с. : ил. - Библиогр.: с.954-964 . -Предм. указ.: с. 965-989. - ISBN 5-311-01231-5 : 80.00 грн, 095.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Кардиология

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   615(075)
   Ю31


    Юлдашев, Карим Юлдашевич
    Пособие по клинической фармакологии для кардиолога [Текст] / Карим Юлдашевич Юлдашев, Владимир Григорьевич Кукес, Иван Михайлович Корочкин. - Ташкент : Медицина, 1988. - 279 с. - Библиогр.: с. 266. - ISBN 5-638-00030-5 : 001.30 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая--кардиология
   кардиология--фармакология клиническая

Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Кукес, Владимир Григорьевич; Корочкин, Иван Михайлович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.12
   Б79


    Болезни сердца и сосудов [Текст] : в 4-х т.: руководство для врачей / под ред. Е.И. Чазова. - М. : Медицина, 1992.
   Т. 1 / И.И. Алмазов, Д.М. Аронов, О.Ю. Атьков и др. - 491 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-225-02169-7 : 630000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сердечно-сосудистые болезни--руководство


Доп.точки доступа:
Чазов, Е.И. \ред.\; Алмазов, И.И.; Аронов, Д.М.; Атьков, О.Ю.; Беленков, Ю.Н.; Беркенблит, м.Я.; Виноградов, А.В.; Дощицин, В.Л.; Зайцев, В.П.; Иваницкий, А.В.; Изаков, В.Я. и др
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.12
   Б79


    Болезни сердца и сосудов [Текст] : в 4-х т.: руководство для врачей / под ред. Е.И. Чазова. - М. : Медицина, 1992.
   Т. 2 / Р.С. Акчурин, А.П. Борисенко, В.И. Бураковский и др. - 509 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-225-02170-0 : 630000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сердечно-сосудистые болезни--руководство


Доп.точки доступа:
Чазов, Е.И. \ред.\; Акчурин, Р.С.; Борисенко, А.П.; Бураковский, В.И.; Гогин, Е.Е.; Голиков, А.П.; Грацианский, Н.А.; Иваницкий, А.В.; Карпов, Р.С.; Маколкин, В.И.; Мухарлямов, Н.М. и др.
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.12
   Б79


    Болезни сердца и сосудов [Текст] : в 4-х т.: руководство для врачей / под ред. Е.И. Чазова. - М. : Медицина, 1992.
   Т. 3 / Г.Г. Арабидзе, Ю.И. Бредикис, Н.В. Верещагин и др. - 444 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-225-02171-9 : 630000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сердечно-сосудистые болезни--руководство


Доп.точки доступа:
Чазов, Е.И. \ред.\; Арабидзе, Г.Г.; Бредикис, Ю.И.; Верещагин, Н.В.; Кириенко, А.И.; Мазур, Н.А.; Мухарлямов, Н.М.; Покровский, А.В.; Савельев, В.С.; Степанов, Н.В.; Шхвацабая, И.К. и др
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.12
   Б79


    Болезни сердца и сосудов [Текст] : в 4-х т.: руководство для врачей / под ред. Чазова. - М. : Медицина, 1992 - 1992.
   Т. 4 / Д.М. Аронов, В.М. Боголюбов, А.И. Воробьев и др. - 447 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-225-02172-7 : 630000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сердечно-сосудистые болезни--руководство


Доп.точки доступа:
Чазов, Е.И. \ред.\; Аронов, Д.М.; Боголюбов, В.М.; Воробьев, А.И.; Губачев, Ю.М.; Елисеев, О.М.; Иванова-Смоленская, И.А.; Кассирский, Г.И.; Князева, Т.А.; Коркушко, О.В.; Лепилин, М.Г. и др
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.12
   Б72


    Бобров, Владимир Алексеевич
    Кардиология [Текст] : монография / Владимир Алексеевич Бобров, Алексей Григорьевич Каминский. - К. : Здоров'я, 1994. - 103 с. - Библиогр.: с. 97-102. - ISBN 5-311-00851-0 : 50000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Кардиология


Доп.точки доступа:
Каминский, Алексей Григорьевич
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)   616.12
   Г67


    Горбачев, Владимир Васильевич
    Трудности и ошибки в диагностике некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы [Текст] / Владимир Васильевич Горбачев. - Минск : Беларусь, 1978. - 175 с. - Библиогр.: с. 168-171. - 000.85 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сердечно-сосудистые болезни
   Диагностика кардиоваскулярная


Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.12(075)
   Г85


    Грицюк, Александр Иосифович
    Пособие по кардиологии [Текст] : справочное издание / Александр Иосифович Грицюк. - К. : Здоров'я, 1984. - 558 с. : ил. - 003.00 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сердечно-сосудистые болезни--справочники медицинские
Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ

Экземпляры всего: 50
Наук.Аб. (50)
Свободны: Наук.Аб. (50)   616.12
   Г85


    Грицюк, Александр Иосифович
    Воспалительные заболевания сердца [Текст] / Александр Иосифович Грицюк, Валентина Трофимовна Чувикина, Валентин Иванович Щигельский. - К. : Здоров'я, 1986. - 231 с. - Библиогр.: с. 229-230. - 001.20 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сердца болезни
Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Чувикина, Валентина Трофимовна; Щигельский, Валентин Иванович
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)   616.12
   Д18


    Дановский, Леопольд Владимирович
    Основы клинической электрокардиографии [Текст] : руководство / Леопольд Владимирович Дановский. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1976. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-172. - 000.82 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография

Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.12
   Д 71


    Дощицин, Владимир Леонидович
    Лечение аритмий сердца [Текст] / Владимир Леонидович Дощицин. - М. : Медицина, 1993. - 320 с. : ил. - (Библиотека практического врача. Сердечно-сосудистые заболевания). - Библиогр.: с. 318. - ISBN 5-225-01209-47 : 1000.00 крб, 1000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Аритмия

Экземпляры всего: 3
ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)   616.12
   З-28


    Заноздра, Николай Степанович
    Гипертонические кризы [Текст] / Николай Степанович Заноздра, Адольф Александрович Крищук. - К. : Здоров'я, 1987. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 163-164. - 000.95 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гипертензия
Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Крищук, Адольф Александрович
Экземпляры всего: 3
ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)   616.1
   И74


   
    Инфаркт миокарда [Текст] : монография / А.В. Виноградов, А.М. Вихерт, З.З. Дорофеева, Е.И. Чазов ; под ред. Е.И. Чазова ; АМН СССР. - М. : Медицина, 1971. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 288-310. - 002.19 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Инфаркт миокарда


Доп.точки доступа:
Виноградов, А.В.; Вихерт, А.М.; Дорофеева, З.З.; Чазов, Е.И.; Чазов, Е.И. \ред.\
Экземпляры всего: 4
ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)   616.12
   З-92


    Зудбинов, Юрий Иванович
    Азбука ЭКГ [Текст] / Юрий Иванович Зудбинов. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 159 с. : ил. - ISBN 5-222-00868-1 : 012.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография

Экземпляры всего: 10
ЧЗ (1), Наук.Аб. (9)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (9)