575.1
   Б48


    Бердишев, Геннадій Дмитрович
    Медична генетика [Текст] : навч. посібник для студ. мед. уч-щ / Геннадій Дмитрович Бердишев, Іван Федорович Криворучко. - К. : Вища школа, 1993. - 143 с. : iл. - Бібліогр.: с. 142-143. - ISBN 5-11-004007-9 : 2330.00 куп.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская
Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Криворучко, Іван Федорович
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616-056.7
   С71


   
    Спадкові захворювання і природжені вади розвитку в перинатологічній практиці [Текст] : навчальний посібник для студ.вищ. навч. закладів III і IV рівнів акредитації / Валерій Миколайович Запорожан, Андрій Михайлович Сердюк, Юрій Іванович Бажора та ін. - К. : Здоров'я, 1997. - 355 с. : іл. - Бібліогр.: с. 351-354. - ISBN 5-311-00927-6 : 007.80 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Перинатология
   Генетика медицинская

Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Запорожан, Валерій Миколайович; Сердюк, Андрій Михайлович; Бажора, Юрій Іванович; Аряєв, М.Л.; Бариляк, і.Р.
Экземпляры всего: 146
ЧЗ (1), Уч.Аб. (144), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (144), Наук.Аб. (1)   616-056.7(03)
   Н31


   
    Наследственные болезни [Текст] : справочник / Л.О. Бадалян, Ю.Е. Вельтищев, Т.В. Виноградова и др; под ред. Л.О. Бадаляна. - Ташкент : Медицина, 1980. - 414 с. - 002.70 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Наследственные болезни


Доп.точки доступа:
Бадалян, Л.О.; Вельтищев, Ю.Е.; Виноградова, Т.В.; Гусев, Е.И.; Жуковский, М.А.; Исаков, Ю.Ф.; Калинина, Л.В.; Кисляк, Н.С.; Князев, Ю.А.; Ковалевский, Е.И.; Бадалян, Л.О. \ред.\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616-056.7
   Л57


    Лильин, Евгений Теодорович
    Генетика для врачей [Текст] / Евгений Теодорович Лильин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 1990. - 255 с. : табл. - (Библиотека практического врача. Важнейшие вопросы внутренней медицины). - Библиогр.: с. 252-255. - ISBN 5-225-01140-3 : 000.80 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская


Доп.точки доступа:
Богомазов, Евгений Александрович; Гофман-Кадошников, Платон Борисович
Экземпляры всего: 5
ЧЗ (1), Наук.Аб. (4)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (4)   616-056.7
   Г81


    Гречаніна, Олена Яківна
    Клініка та генетика спадкових захворювань, що супроводжуються шлунково-кишковими та загальними абдомінальними симптомами [Текст] / Олена Яківна Гречаніна, Раїса Василівна Богатирьова, Олександр Миколайович Біловол, О.В. Бугайова та ін. - Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008. - 215 с. : ил. - Бібліогр.: с. 204-214. - ISBN 978-966-673-120-6 : 060.00 грн
На титул. с. та обкл. - тільки три автори
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Наследственные болезни
   Гастроэнтерология

Аннотация: ЗмістПЕРЕДМОВА..ЗВСТУП... 4ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВИХ ХВОРОБ ОБМІНУ...10Особливості обстеження хворого з підозрою на МХ...19Порушення проміжного обміну...59Аміноацидопатії ... 59Оцінка абдомінальних симптомів при діагностиці метаболічних хвороб...73Оцінка та значення блювання ..73Оцінка болю в животі...80Періодичні лихоманки .83Запори та псевдонепрохідність кишечника.92Генералізоване порушення травлення. Діарея...95Панкреатит...104Мальабсорбція..117Асцит. 131Жовтяниця та порушення функції печінки..137Природжені вади розвитку шлунково-кишкового тракту... 170ДОДАТКИ. 181ЛІТЕРАТУРА... 204


Доп.точки доступа:
Богатирьова, Раїса Василівна; Біловол, Олександр Миколайович; Бугайова, О.В.; Булавіна, А.А.; Васильєва, О.В.; Гречаніна, Ю.Б.; Гусар, В.А.; Глухова, А.О.; Здибська, О.П.; Майборода, Т.А. та ін
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-056.7
   Б86


    Бочков, Николай Павлович
    Наследственность человека и мутагены внешней среды [Текст] : монография / Николай Павлович Бочков, Александр Николаевич Чеботарев ; АН, АМН. - М. : Медицина, 1989. - 270 с. - Библиогр.: с. 260-267. - ISBN 5-225-01468-2 : 002.20 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Мутагенез


Доп.точки доступа:
Чеботарев, Александр Николаевич
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616-056.7
   Д75


    Дронин, Михаил Степанович
    Основы медицинской генетики [Текст] : учебное пособие для студ. мед. ин-тов / Михаил Степанович Дронин. - Минск : Вышэйшая школа, 1978. - 95 с. - Библиогр.: с. 90. - 000.25 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская

Экземпляры всего: 5
Наук.Аб. (5)
Свободны: Наук.Аб. (5)   616-056
   К65


    Конюхов, Борис Владимирович
    Биологическое моделирование наследственных болезней человека [Текст] : научное издание / Борис Владимирович Конюхов ; АМН. - М. : Медицина, 1969. - 303 с. : ил. - Библиогр.: с. 277-301. - 002.86 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Наследственные болезни
Кл.слова (ненормированные):
Генетика медицинская

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.5
   Б43


    Беленький , Георгий Борисович
    Генетические факторы в дерматологии [Текст] : монография / Георгий Борисович Беленький . - М. : Медицина, 1970. - 208 с. : фото, ил. - Библиогр. в конце глав. - 001.35 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Дерматология
   Генетика медицинская

   Наследственные болезни

Кл.слова (ненормированные):
Дерматогенетика -- Кожи болезни

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.89
   П50


    Полищук, Иосиф Адамович
    Клиническая генетика в психиатрии [Текст] / Иосиф Адамович Полищук, Лидия Александровна Булахова. - К. : Здоров'я, 1981. - 199 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 195-198. - 000.80 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская
   ПсихиатрияДоп.точки доступа:
Булахова, Лидия Александровна
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616-056.7
   А72


   
    Антенальная диагностика генетических болезней [Текст] : монография / Под ред. Эмери ; Пер. с англ. Брусиловского А.И. - М. : Медицина, 1977. - 203 с. : ил. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК


Доп.точки доступа:
Эмери, А.Е. \ред.\
Экземпляры всего: 1
КС НА (1)
Свободны: КС НА (1)   616-056
   Б73


    Богатирьова, Раїса Василівна
    Генетика репродуктивних втрат [Текст] : монография / Раїса Василівна Богатирьова, Олена Яківна Гречаніна. - К. : [б. и.], 2003 (Харків. Глобус). - 206 с. : ил. - Бібліогр.: с. 137-193, 205. - ISBN 5-88500-083-2 : 075.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская
   Аномалии врожденные

Аннотация: Вступ...................... ЗГенетичні фактори порушень репродуктивної функції сім'ї 6Генетичне зумовлені мимовільні викидні ........ 27Природжені вади розвитку як причина перинатальних втрат 54Факоматози як причина репродуктивних порушень .... 102Система верифікації діагнозу як складова точного прогнозу та адекватної профілактики ........ 118Організація первинної та вторинної профілактики спадково зумовлених репродуктивних втрат ..... 132Використана література......... 137Додаток. Первинна (преконцепційна) профілактикагенетичних дефектів як складова частина планування сім'ї ................ 194


Доп.точки доступа:
Гречаніна, Олена Яківна
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   575
   К90


    Кулікова, Ніна Андріївна
    Медична генетика [Текст] : [підручник для студентів вищих мед. навч. закладів освіти I-II рівнів акредитації] / Ніна Андріївна Кулікова, Лариса Євгенівна Ковальчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 187 с. : ил. - Бібліогр.: с. 174-175. -Покажчик термінів: с. 176-183. - ISBN 966-673-038-3 : 045.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская--Підручник
Аннотация: Розділ 1. ГЕНЕТИКА. ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ. МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА ЯК НАУКА І ГАЛУЗЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (Н. А. Кулікова) 51.1. Генетика- наука про спадковість і мінливість ................... 51.2. Основні етапи розвитку генетики.............................. 61.3. Основи генетики людини ..................................... 101.4. Особливості генетики людини ................................. 111.5. Медична генетика як наука .................................. 121.6. Медична генетика як галузь охорони здоров'я.................. 14Розділ 2. ЦИТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ (Н.А.Кулікова)... 152.1. Клітина - основна структурна і функціональна одиниця життя.... 152.2. Ядро, його структура і роль ................................... 162.3.Структура, типи і властивості метафазних хромосом............. 172.4. Поняття про каріотип: гомологічні хромосоми, автосоми, статеві хромосоми ................................................ 202.5. Видова специфічність хромосом ............................... 252.6. Еухроматин і гетерохроматин ................................ 252.7. Статеві хромосоми ......................................... 262.8. Основні типи поділу еукаріотичних клітин..................... 262.9. Клітинний цикл та його періоди - інтерфаза, мітоз .............. 272.10. Мітоз, біологічна роль ..................................... 272.11. Порушення, які виникають у мітозі, їх наслідки ................. 302.12. Мейоз, біологічна роль...................................... ЗІ2.13. Поведінка хромосом у процесі мейозу ......................... 342.14. Особливості першого та другого мейотичного поділів ........... 352.15. Генетика унікальності гамет ................................ 362.16. Порушення розходження хромосом у процесі мейозу, їхніпричини, механізми і наслідки .............................. 382.17. Збільшення частоти порушень мейозу в жінок у зв'язку з віком.... 392.18. Запліднення, його суть..................................... 402.19. Порушення запліднення, його наслідки....................... 41Розділ 3. МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ (Н.А.Кулікова) .. 423.1. Докази генетичної рол і нуклеїнових кислот .................... 423.2. Будова ДНК............................................... 443.3. Універсальність та індивідуальна специфічність ДНК............. 463.4. Реплікація ДНК............................................ 473.5. РНК, її види .............................................. 493.6. Поняття про спадкову інформацію як інформацію про білки ...... 513.7. Генетичні визначення первинної структури білків.............. 523.8. Генетичний код ............................................. 523.9. Біосинтез білка. Транскрипція, трансляція ..................... 543.10. Ген, його хімічна будова ..................................... 573.11. Оперон, його будова і функція ................................ 603.12. Механізм реалізації спадкової інформації в ознаках організму..... 623.13. Роль АТФ і ферментів у біосинтезі білків ..................... 623.14. Порушення, які виникають на етапах генетичного кодування, їхнаслідки.................................................. 633.15. Генетична інженерія і біотехнологія ...... ............... 633.16. Тератогени, їх роль............... ....... 653.17. Роль молодшого медичного спеціаліста в профілактиці тератогенезу. 67Розділ 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК (Н.А.Кулікова) ...... 694.1. Основні поняття генетики - генотип, фенотип, алельні, неалельні гени........................................................ 694.2. Гомозиготні, гетерозиготні та гемізиготні організми............. 704.3. Закономірності успадкування ознак, встановлені Г. Менделем ..... 704.4. Перший закон Г.Менделя - закон одноманітності гібридів першого покоління 724.5. Другий закон Г.Менделя - закон розщеплення ознак .............. 734.6. Закон чистоти гамет........................................ 744.7. Аналізуюче схрещування ..................................... 744.8. Третій закон Г.Менделя —закон незалежного комбінування ознак ... 754.9. Менделюючі ознаки в людини та типи їх успадкування............ 784.10. Умови прояву законів Г.Менделя.............................. 80 Розділ 5. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНІВ (Н.А.Кулікова)......... ... 815.1. Основні положення хромосомної теорії спадковості та її значення. 825.2. Хромосомне визначення статі................................ 835.3. Ознаки, зчеплені із статтю ..................................... 845.4. Кросинговер як генетична закономірність, залежність його частоти від відстані між генами ....................................... 865.5. Хромосомна карта, її зміст, значення ........................ 885.6. Множинні алелі ....... ........ 895.7. Успадкування груп крові АВО і резус-фактора ................... 915.8. Взаємодія генів ........ 945.9. Взаємодія алельних генів ..... .. 945.10. Взаємодія неалельних генів .... . 965.11. Кількісна та якісна специфіка проявів генів в ознаках. Поняття про пенетрантність, експресивність, плейотропію................... 99 Розділ 6. СПАДКОВІСТЬ І СЕРЕДОВИЩЕ (Н.А.Кулікова) ........... 1016.1. Мінливість організмів, її значення ............ 1026.2. Роль спадковості і середовища в мінливості ознак............... 1026.3. Модифікаційна мінливість. Норма реакції...................... 1036.4. Фенокопії, механізм їх виникнення ........... 1046.5. Мутаційна мінливість і її роль у патології людини ............... 1056.6. Геномні, хромосомні та генні мутації .................... 1076.7. Частота генних мутацій. Випадковий характер мутацій........... 1126.8. Соматичні та генеративні мутації............................ 1126.9. Мутагени: фізичні, хімічн, біологічні .................... 1136.10. Екологічні і медико-біологічні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції ........ 115 6.11Фактичні і очікувані рівні вікових злоякісних утворень. ТяжкігенетичнІ наслідки 1166. 12. Генетична небезпека, забруднення навколишнього середовищамутагенними чинниками ........ 1166.13. Мутагенез і репарація ДНК. .............. 1176.14. Комбінативна мінливість. 119 Розділ 7. СПАДКОВІСТЬ І ПАТОЛОГІЯ (Л.Є. Ковальчук)........... 1217.1. Спадкові хвороби, їх визначення, місце в патології людини...... 121 7.2. Класифікація спадкових хвороб ......... 1227.3 Генні хвороби . ....... 1237.4. Автосомно-домінантні, автосомно-рецесивні та зчеплені із статтю і8 моногенні хвороби ..... 1247.5. Ензимопатії ...... 1287.6. Хромосомні хвороби....... ........ 1297.7 Хромосомні хвороби, пов'язані зі зміною числа хромосом ........ 1307.8. Мультифакторіальні хвороби ........ 133 7.9 Роль спадковості і середовища в генезі хвороб .................. 1357.10. Природжені вади розвитку, їх причини, механізм виникнення .... 135Розділ 8. МЕТОДИ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ (Л.Є.Ковальчук)......... 1378.1. Генеалогічний метод........................................ 1378.2. Методика складання родоводу, аналіз родоводу................ 1378.3. Особливості родоводів при різних тилах успадкування ........... 1408.4. Цитогенетичний метод ...................................... 1458.5. Методика вивчення каріотипу людини, складання каріограми.... 1468.6. Метод вивчення статевого хроматину, його значення ............. 1498.7. Близнюковий метод............. .............. 1518.8. Біохімічний метод ... .......... 1548.9. Метод дерматогліфіки ......... .... 1558.10. Популяційно-статистичний метод ............................ 1578.11. Молекулярно-генетичні методи . .............. 158Розділ 9. МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ (Л.Є. Ковальчук) 1619.1 Медико-генетичне консультування, принципи, загальні положення 1619.2. Принципи визначення генетичного ризику спадкової і природженої патології та етапи консультування . ..... 1639.3. Гетерозиготні носії, спадкова схильність ..... 1649.4. Пренатальна (допологова) діагностика ....................... 1659.5. Деонтологія в медико-генетичному консультуванні............. 171ЛІТЕРАТУРА.................................................. 174ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ ........................................ 176


Доп.точки доступа:
Ковальчук, Лариса Євгенівна
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   612.014
   Г85


    Гриневич, Юрий Акимович
    Иммунные и цитогенетические эффекты плотно- и редкоионизирующих излучений [Текст] : монография / Юрий Акимович Гриневич, Эмилия Анатольевна Демина ; под ред. А.А. Ярилина. - К. : Здоров'я, 2006. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 182-198. - ISBN 5-311-01388-5 : 045.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Иммунология--Излучения воздействие
   Цитология--Излучения воздействие

   Генетика--Излучения воздействие

   Излучения воздействие

Кл.слова (ненормированные):
Радиационная гигиена
Аннотация: Предисловие -------------3Введение --------------8Иммунологические аспекты действия редко-и плотноионизирующих излучений -------------------- 12Действие излучений на иммунную систему --------------- 12Прямое и опосредованное действие ионизирующих излученийна структуру и эндокринную функцию вилочковой железы - - - - 17Исследование закономерностей и механизмов изменения эндокринной функции вилочковой железы после облучения-------- 26Состояние эндокринной функции вилочковой железы при лучевой терапии онкологических больных --------------------- 47Состояние эндокринной функции вилочковой железы у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС -------------- 55Модифицирующее влияние препаратов тимического происхождения на процессы восстановления иммунной системы после облучения 66Цитогенетические аспекты действия редко-и плотноионизирующих излучений -------------------- 88Характеристика лимфоцитов человека как объекта радиационно-цитогенетических исследований ----------------------- 88Митотический цикл лимфоцитов человека ---------------- 93Особенности цитогенетического действия редко- и плотноионизи-рующих излучений на лимфоциты человека в зависимостиот дозы излучения и стадии митотического цикла ---------- 97Зависимость стадия — эффект, доза — эффект для аберраций хромосом в лимфоцитах человека при гамма-облучении ---------- 98Зависимость стадия — эффект, доза — эффект для аберраций хромо-сом в лимфоцитах человека при действии быстрых нейтроновсо средней энергией 6 МэВ --------------------------120Относительная биологическая эффективность быстрых нейтронов 136 Модификация цитогенетических эффектов быстрых нейтронов - 148Модифицирующее влияние гипертермии на цитогенетические эффекты быстрых нейтронов в лимфоцитах человека --------148Модифицирующее действие кофеина на цитогенетическиеэффекты быстрых нейтронов в лимфоцитах человека -------- 167Модифицирующее влияние препаратов тимического происхождения на процессы постлучевого восстановления хромосом лимфоцитов человека -----------------------------170Заключение ------------------------------------174Список литературы -----------------------------


Доп.точки доступа:
Демина, Эмилия Анатольевна; Ярилин, А.А. \ред.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   575
   М42


   
    Медична генетика (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) [Текст] : довідник для студента з вивчення дисципліни / уклад. Михайло Юрійович Дельва ; МОЗ, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2009 (РВВ УМСА). - 11 с. - Бібліогр.: с. 9-11. - ISBN Зак. 431
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская


Доп.точки доступа:
Дельва, Михайло Юрійович \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 205
ЧЗ (1), Уч.Аб. (197), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (197), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)   575
   М42


   
    Медицинская генетика [Текст] : методическое пособие по медицинской биологии для преподавателей и иностранных студентов / Сергей Иванович Дубинин, Анжела Владимировна Ващенко, Валентин Алексеевич Пилюгин и др ; УМСА. - Полтава : РИО УМСА, 2006. - 108 с. : ил. - ISBN Зак. 62 : 003.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская


Доп.точки доступа:
Дубинин, Сергей Иванович; Ващенко, Анжела Владимировна; Пилюгин, Валентин Алексеевич; Стороженко, Любовь Владимировна; Улановская, Наталья Аркадьевна; Рябушко, Елена Борисовна; УМСА. [Кафедра медицинской биологии]
Экземпляры всего: 142
Наук.Аб. (6), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (130)
Свободны: Наук.Аб. (6), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (130)   61:575
   М42


   
    Медицинская генетика [Text] : методические рекомендации по мед. биологии, паразитологии и генетике для студ. и преподавателей высших мед. учеб. заведений Украины / Сергей Иванович Дубинин, О.В. Шендрик, Анжела Владимировна Ваценко и др. ; МОЗ, ЦМК, УМСА = Medical Genetics : Methodical recommendations in Medical Biology, Parasitology and Genetics for students and teachers of the Hinger Medical Educational Esteblishments of Ukraine / S.I. Dubinin, O.V. Shendryk, A.V. Vatsenko et al. ; Ukraine Ministry of Public Healt, Ukrainian medical dentical academy. - Полтава : [s. n.], 2007 ([РВВ УМСА]). - 76 p. : ил. - На англ. языке. - 002.50 грн
Обл. на англ. и рус. яз.
УДК
Рубрики: Генетика медицинская(англ)--Навчальний посібник(англ)


Доп.точки доступа:
Дубинин, Сергей Иванович; Шендрик, О.В.; Ваценко, Анжела Владимировна; Пилюгин, Валентин Алексеевич; Улановская, Наталья Аркадьевна; УМСА
Экземпляры всего: 92
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Уч.Аб. (85)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Уч.Аб. (85)   88
   Ц29


    Цебржинський, Олег Ігоревич
    Психогенетика [Текст] : (вибрані лекції) / Олег Ігорович Цебржинський. - Миколаїв ; Полтава : Полімет, 2011. - 59 с. - Бібліогр.: с. 53-59. - ISBN 978-966-2580-02-0
ГРНТИ
УДК
ББК 88.2+28.7
Рубрики: Психология
   Генетика

Кл.слова (ненормированные):
Наследственность -- Генетика поведения

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   57
   Т36


   
    Тести і задачі з медичної біології. Студента першого курсу ________________ факультету __ групи _______________________ [Текст]. Розділ 3. Медична генетика / Сергій Іванович Дубінін, Анжела Володимирівна Ваценко, Валентин Олександрович Пілюгін та ін. ; УМСА, Кафедра медичної біології. - Полтава : Глушков О.Є., 2009. - 106 с. - Бібліогр.: с. 106. - ISBN Зам. 71
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская--Тесты
Кл.слова (ненормированные):
Биология медицинская


Доп.точки доступа:
Дубінін, Сергій Іванович; Ваценко, Анжела Володимирівна; Пілюгін, Валентин Олександрович; Улановська, Наталія Аркадіївна; Рябушко, Олена Борисівна; УМСА. Кафедра медичної біології
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)   57
   Т36


   
    Тести і задачі з медичної біології. Студента першого курсу ________________ факультету __ групи _______________________ [Текст]. Розділ 3. Медична генетика / Сергій Іванович Дубінін, Анжела Володимирівна Ваценко, Валентин Олександрович Пілюгін та ін. ; УМСА, Кафедра медичної біології. - Полтава : Глушков О.Є., 2008. - 106 с. : ил. - Бібліогр.: с. 106. - ISBN Зам. 71
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Генетика медицинская--Тесты
Кл.слова (ненормированные):
Биология медицинская


Доп.точки доступа:
Дубінін, Сергій Іванович; Ваценко, Анжела Володимирівна; Пілюгін, Валентин Олександрович; Улановська, Наталія Аркадіївна; Рябушко, Олена Борисівна; УМСА. Кафедра медичної біології
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)