615.8
   В54


    Вітенко, Іван Семенович
    Основи загальної і медичної психології [Текст] : [навчальний посібник для учнів медичних училищ] / Іван Семенович Вітенко, Любов Михайлівна Дутка, Людмила Яківна Зименковська. - К. : Вища школа, 1991. - 271 с. - ISBN 5-11-003589-7 : 002.40 крб
ГРНТИ
УДК
ББК 88+
Рубрики: Психологія--Навчальний посібник училищ
   Психологія медична--Навчальний посібник училищ

   Медична етика--Навчальний посібник училищ

Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Дутка, Любов Михайлівна; Зименковська, Людмила Яківна
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   68.49(2)
   В63


   
    Военная педагогика и психология [Текст] / под ред. А.В. Барабанщикова. - М. : Воениздат, 1986. - 240 с. - (Библиотека офицера). - 001.20 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Военное дело
   Педагогика

   Психология военнаяДоп.точки доступа:
Барабанщиков, А.В.; Давыдов, В.П.; Утлик, Э.П.; Феденко, Н.Ф.; Барабанщиков, А.В. \ред.\
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.89
   В54


    Вітенко, Іван Семенович
    Медична психологія [Текст] : підручник для ВМНЗ IV рівня / Іван Семенович Вітенко. - К. : Здоров'я, 2007. - 208 с. - Бібліогр.: с. 207-208. - ISBN 978-966-463-007-5 : 045.00 грн
УДК
ББК 88.4я73
Рубрики: Психология медицинская--учебник
Аннотация: Викладені питання, що включені до програми з дисципліни "Медична психологія", яка затверджена Міністерством охорони здоров'я України для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія" та 7.110105 "Медико-профілактична справа". У перших трьох розділах підручника розглянуто загальні питання медичної психології, зокрема предмет, методи дослідження та завдання медичної психології; поняття про психічне здоров'я людини; особистість та хвороба, внутрішня картина хвороби, психічні функції людини та хвороба. Згідно з 2-м змістовним модулем програми висвітлюються практичні аспекти медичної психології: психологія медичних працівників у процесі лікувально-діагностичної діяльності; психосоматичні розлади; психологічні особливості поведінки пацієнтів з різними захворюваннями, особливості суїцидальної поведінки; психогігієна, психопрофілактика та психотерапія як основа збереження психічного здоров'я. Підручник розраховано на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Разом з тим видання може бути корисним для студентів-психологів, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів І-III рівнів акредитації

Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)   88.4
   Х76


    Хомуленко, Т. Б.
    Основи психосоматики [Текст] : учебно-методический комплекс / Т.Б. Хомуленко. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 120 с. : ил. - Бібліогр.: с. 119-120. - ISBN 978-966-382-193-1 : 040.00 грн
ГРНТИ
УДК
ББК 88.4я7
Рубрики: Психология медицинская

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-071.1
   К12


    Кабанов, Модест Михайлович
    Методы психологической диагностики и коррекции в клинике [Текст] : монография / Модест Михайлович Кабанов, Андрей Евгеньевич Личко, Владимир Михайлович Смирнов. - Л. : Медицина, 1983. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 298-308. - 001.80 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психология медицинская


Доп.точки доступа:
Личко, Андрей Евгеньевич; Смирнов, Владимир Михайлович
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.8
   Б23


    Банщиков, Василий Михайлович
    Медицинская психология [Текст] : учебник для студ. мед. ин-тов / Василий Михайлович Банщиков, Виктор Степанович Гуськов, Иван Федорович Мягков. - М. : Медицина, 1967. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 234-236. - 000.65 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психология медицинская
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ


Доп.точки доступа:
Гуськов, Виктор Степанович; Мягков, Иван Федорович
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.89
   З-13


    Завьялов, Владимир Юрьевич
    Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости [Текст] : монография / Владимир Юрьевич Завьялов; отв. ред. Ц.П. Короленко ; АН СССР. Сибирское отделение. Новосибирский ин-т биоорганической химии. - Новосибирск : Наука, 1988. - 197 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 187-196. - ISBN 5-02-028672-9 : 002.30 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Алкоголизм
   Психология медицинскаяДоп.точки доступа:
Короленко, Ц.П. \ред.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   88.4
   Т28


    Творогова, Надежда Дмитриевна
    Психология управления [Текст] : лекции : [учебное пособие для студ. мед. вузов] / Надежда Дмитриевна Творогова. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 383 с. : рис., табл. - (XXI век). - ISBN 5-9231-0075-4 : 030.00 грн.
Учебное пособие для вузов
ГРНТИ
УДК
ББК 88.4я73
Рубрики: Психология медицинская--Учебное пособие
   Организация и управление

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ -- Психология прикладная

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   88
   С45


    Скребець, Василь Олексійович
    Екологічна психологія : онкопсихологічний практикум [Текст] : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / Василь Олексійович Скребець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2011. - 335 с. - Бібліогр.: с. 324-328. - ISBN 978-966-194-064-1 : 055.00 грн, 055.00 грн
ГРНТИ
УДК
ББК 88.4:55.6я73
Рубрики: Психология--Навчальний посібник
   Онкология--Навчальний посібник

   Медицинская психология--Навчальний посібник

Кл.слова (ненормированные):
Онкопсихология
Аннотация: ПЕРЕДМОВА (замість вступу) ЗПРОГРАМА курсу «Екологічна психологія: онкопсихологічний практикум» 9Ескіз 1.ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ОНКОПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ1.1. Психологічні проблеми раку з першого наближення 241.2. Психологічні механізми адаптації людей до раптового горя, що з ними трапляється (лекція) 291.3. Розкриття діагнозу в самосвідомості хворих 471.4. Духовне цілительство або можливості психіки взаємодіяти з хворобою 751.5. Екопсихологічна проблема впливу в онкопсихології 821.6. Методологічні проблеми онкологічної психології -визначення ключових понять 87Ескіз 2.ОБ'ЄКТИВНІ І СУБ'ЄКТИВНІ ПРИЧИНИ ТАВЛАСНЕ ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ РАКОВОГО ЗАХВОРЮВАННЯ. ПОШУКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ У ЛІКУВАННІ2.1. Психологія в онкології (питання онтології) 95 2.1.1. Об'єктивні (зовнішні) та суб'єктивні (внутрішні) причини виникнення раку 962.1.2. Психологічні чинники, що сприяють раковому захворюванню 1032.2. Свідомість мети лікуватися і стратегія співробітництва. Апельсин 109Ескіз 3.МЕТОДИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТА ДІЯЛЬНІСНОМАНШУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ОНКОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ3.1. Метод аудіалізації проблеми раку. Психодрама в онкологічній клініці 1213.2. Метод візуалізації проблеми раку американських авторів Саймонтонів в онкопсихології 1303.3. Діяльнісно-маніпулятивний метод. Гра в карти на одужання як технологія психологічного впливу 1503.4. Проблема переживань. Від психологічних уявлень до психічних станів .1673.5. Небажані стани переживань болю і смерті. 176Ескіз 4.ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА В ОНКОДИСПАНСЕРІ4.1. Біохімічна імунодіагностика результатів роботи психолога в онкодиспансері 1854.2. Психологічна діагностика. Динамічний установчо-орієнтувальний ефект першого заняття (зрушення з місця. Розкриття діагнозу) 1874.3. Пошуково-орієнтувальний вектор другого заняття (тренування з вибором стратегії. Апельсин) 191"4.4. Психологічне протиборство за одужання третього заняття (активне дійство. Психодрама) 1934.5. Емоційно-енергетична мобілізація четвертого заняття (накопичення потенціалу. Гра в карти на одужання) 1964.6. Психологічний захист п'ятого заняття (переживання. Аутотренінг) 2004.7. Психотенія, механізми впливу та наукове уявлення екстрасенсорики 204334Ескіз 5.ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГАВ ОНКОДИСПАНСЕРІ5.1. Уявлення вузлових психологічних проблем онкоклініки 2175.2. Емпіричний досвід онкопсихологічної практики. Психолог в онкоклініці — вузький спеціаліст 2355.3. Психолог у поліклініці онкодиспансеру 2465.4. Психолог у стаціонарі онкодиспансеру 256Ескіз 6.МОТИВАЦІЯ ПОШУКОВОЇ АКТИВНОСТІ ОНКОХВОРИХ6.1. Неоднозначність мотивації хворих в онкології 2666.2. Поведінка типу А та стихійна пошукова активність в онкології 2766.3. Семіотика симптомів хвороби та міфологемність процесу лікування онкохворих 283Ескіз 7.ТЕОРІЯ В ПРАКТИЧНІЙ ОНКОПСИХОЛОГІЇ. МЕХАНІЗМИ КОРТИКО-ВІСЦЕРАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ У ПІДТРИМЦІ ІМУННОЇ НОРМОТОНІЇ РАКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (психофізіологічний аспект)7.1. Модель онкологічного захворювання по К. і С.Саймонтонам 2937.2. Лімбічна система мозку - посередник внутрішньої мобілізації сил і ресурсів на одужання онкологічно хворої людини 3017.3. Сомато-сенсорна мобілізація гіпокампу та роль орієнтувального рефлексу в інтимних механізмах лікування онкологічних захворювань 309ВИСНОВКИ. 319ЛІТЕРАТУРА 324ДОДАТОК А. КАРТИ ГРАЛЬНІ ПСИХОЛОГІЧНІ В НАДІЮ ХВОРОЇ ЛЮДИНИ НА ОДУЖАННЯ 329

Экземпляры всего: 4
ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)   88.4
   М54


   
    Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з медичної психології для студентів медичних ВУЗів, аспірантів, магістрів, клінічних ординаторів та лікарів-інтернів медичних спеціальностей [Текст] : методические указания / скл.: Г.Т. Сонник, О.О. Зайцев, А.М. Скрипніков та ін. ; УМСА, Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології. - Полтава : РВВ УМСА, 2001. - 144 с. - Бібліогр.: с. 142-143. - Б. ц.
ГРНТИ
ББК 88.4(075.8)
Рубрики: Психология медицинская


Доп.точки доступа:
Сонник, Г.Т. \сост.\; Зайцев, О.О. \сост.\; Скрипніков, Андрій Миколайович \сост.\; Касьяненко, М.А. \сост.\; Денеко, М.О. \сост.\; Борисенко, В.В. \сост.\; Телюков, О.С. \сост.\; Савченко, О.В. \сост.\; Рудь, В.О. \сост.\; Сонник, Є.Г. \сост.\; УМСА. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.89
   З-41


   
    Збірка тестів і задач з психіатрії, наркології та медичної психології [Текст] : для студентів вищих мед. навч. закладів, аспірантів, магістрантів, клінічних ординаторів та лікарів-інтернів / А.М. Скрипніков, Г.Т. Сонник, І.С. Вітенко та ін. ; МОЗ України, УМСА, Кафедра психіатрії, наркології та мед. психології. - Полтава : [б. и.], 2002. - 104 с. - 001.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психиатрия--Тесты
   Психология медицинская--ТестыДоп.точки доступа:
Скрипніков, А.М.; Сонник, Г.Т.; Вітенко, І.С.; Касьяненко, М.А.; Рудь, В.О.; Телюков, О.С.; Ісаков, Р.І.; УМСА. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   88
   Ц29


    Цебржинський, Олег Ігоревич
    Психогенетика [Текст] : (вибрані лекції) / Олег Ігорович Цебржинський. - Миколаїв ; Полтава : Полімет, 2011. - 59 с. - Бібліогр.: с. 53-59. - ISBN 978-966-2580-02-0
ГРНТИ
УДК
ББК 88.2+28.7
Рубрики: Психология
   Генетика

Кл.слова (ненормированные):
Наследственность -- Генетика поведения

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)