88
   С28


    Сєдих, Кіра Валеріївна
    Основи загальної психології [Текст] : курс лекцій для студентів мед. вузів / Кіра Валеріївна Сєдих, Тетяна Олександрівна Лещенко ; МОЗ України, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2003. - 98 с. - Бібліогр. в лекціях. - 003.00 грн, 005.00 грн
ГРНТИ
ББК 88я7
Рубрики: Психология--Навчальний посібник
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Лещенко, Тетяна Олександрівна
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   615.8
   В54


    Вітенко, Іван Семенович
    Основи загальної і медичної психології [Текст] : [навчальний посібник для учнів медичних училищ] / Іван Семенович Вітенко, Любов Михайлівна Дутка, Людмила Яківна Зименковська. - К. : Вища школа, 1991. - 271 с. - ISBN 5-11-003589-7 : 002.40 крб
ГРНТИ
УДК
ББК 88+
Рубрики: Психологія--Навчальний посібник училищ
   Психологія медична--Навчальний посібник училищ

   Медична етика--Навчальний посібник училищ

Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Дутка, Любов Михайлівна; Зименковська, Людмила Яківна
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   68.49(2)
   В63


   
    Военная педагогика и психология [Текст] / под ред. А.В. Барабанщикова. - М. : Воениздат, 1986. - 240 с. - (Библиотека офицера). - 001.20 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Военное дело
   Педагогика

   Психология военнаяДоп.точки доступа:
Барабанщиков, А.В.; Давыдов, В.П.; Утлик, Э.П.; Феденко, Н.Ф.; Барабанщиков, А.В. \ред.\
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   88
   З-47


    Зейгарник, Блюма Вульфовна
    Патопсихология [Текст] : [учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Психология"] / Блюма Вульфовна Зейгарник. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 1986. - 287 с. - Библиогр.: с. 280-286. - 000.65 грн
ГРНТИ
ББК 88я72+616.89-008.1(075.8)
Рубрики: Психология--Учебник
   Психиатрия--Учебник

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК

Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   88
   А90


    Асмолов, Александр Григорьевич
    Психология личности : Принципы общепсихологического анализа [Текст] : [учебник для студ. вузов, обучающ. по спец. "Психология"] / Александр Григорьевич Асмолов. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 1990. - 367 с. - ISBN 5-211-00221-0 : 001.00 р.
ГРНТИ
ББК 88я73
Рубрики: Психология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   88.5
   Б75


    Бодалев, Алексей Александрович
    Психология о личности [Текст] : монография / Алексей Александрович Бодалев. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 1988. - 188 с. - ISBN 5-211-00021-8 : 000.65 р.
ГРНТИ
ББК 88.5
Рубрики: Личность
   Психология социальная


Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   88
   П86


   
    Психология [Текст] : словарь / под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского ; сост. Л.А. Карпенко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Политиздат, 1990. - 495 с. - ISBN 5-250-00364-8 : 002.40 р., 002.40 р.
ГРНТИ
ББК 88
Рубрики: Психология--Словарь


Доп.точки доступа:
Абраменкова, В.В.; Аванесов, В.С.; Агамова, Н.С.; Агарков, С.Т.; Агеев, В.С.; Аллахвердян, А.Г.; Алешина, Ю.Е.; Алифанов, С.А.; Андреева, Г.М.; Артемева, О.Ю. и др.; Петровский, А.В. \ред.\; Ярошевский, М.г. \ред.\
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   88
   М99


    М'ясоїд, Петро Андрійович
    Загальна психологія [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / Петро Андрійович М'ясоїд. - 2-е вид., доп. - К. : Вища школа, 2001. - 487 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-642-077-5 : 010.00 грн, 025.00 грн
ГРНТИ
ББК 88я73
Рубрики: Психологія--Навчальний посібник
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (2), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (2), ЧЗ (1)   88.5
   Р35


    Рейнвальд, Наталия Ивановна
    Психология личности [Текст] : монография / Наталия Ивановна Рейнвальд. - М. : Изд-во УДН, 1987. - 197 с. - Библиогр.: с. 185-197. - 001.00 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психология социальная
   Личность


Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.89
   В54


    Вітенко, Іван Семенович
    Медична психологія [Текст] : підручник для ВМНЗ IV рівня / Іван Семенович Вітенко. - К. : Здоров'я, 2007. - 208 с. - Бібліогр.: с. 207-208. - ISBN 978-966-463-007-5 : 045.00 грн
УДК
ББК 88.4я73
Рубрики: Психология медицинская--учебник
Аннотация: Викладені питання, що включені до програми з дисципліни "Медична психологія", яка затверджена Міністерством охорони здоров'я України для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія" та 7.110105 "Медико-профілактична справа". У перших трьох розділах підручника розглянуто загальні питання медичної психології, зокрема предмет, методи дослідження та завдання медичної психології; поняття про психічне здоров'я людини; особистість та хвороба, внутрішня картина хвороби, психічні функції людини та хвороба. Згідно з 2-м змістовним модулем програми висвітлюються практичні аспекти медичної психології: психологія медичних працівників у процесі лікувально-діагностичної діяльності; психосоматичні розлади; психологічні особливості поведінки пацієнтів з різними захворюваннями, особливості суїцидальної поведінки; психогігієна, психопрофілактика та психотерапія як основа збереження психічного здоров'я. Підручник розраховано на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Разом з тим видання може бути корисним для студентів-психологів, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів І-III рівнів акредитації

Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)   88
   С28


    Седых, Кира Валериевна
    Основы психологии [Текст] : курс лекций для иностранных студентов / Кира Валериевна Седых, Валентина Ивановна Владимирова ; МЗУ, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2004. - 68 с. - Библиогр.: с. 67. - 010.00 грн
ГРНТИ
ББК 88я73
Рубрики: Психология--Учебное пособие
Аннотация: Тема 1. Вступление 3. 2. Личность 6. 3. Общение 11. 4. Деятельность 21. 5. Эмоционально-волевая сфера 30. 6. Ощущения и восприятие 34. 7. Внимание и память 38 8. Воображение и мышление 49. 9. Темперамент и характер 54. Список рекомендованной литературы 67


Доп.точки доступа:
Владимирова, Валентина Ивановна; УМСА
Экземпляры всего: 6
Наук.Аб. (5), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (1)   88
   С28


    Седих, Кіра Валеріївна
    Психологія взаємодії систем: "сім'я" та освітні інституції [Текст] : научное издание / Кіра Валеріївна Седих ; Ін-т психології АПНУ. - Полтава : Довкілля-К, 2008. - 227 с. - Бібліогр.: с. 216-227. - ISBN 966-8791-14-2 : 015.00 грн
ГРНТИ
ББК 88
Рубрики: Психология
   Образование

   Семья

Аннотация: I. СІМ'Я Й ОСВІТНІ ІНСТИТУЦІЇ ЯК СИСТЕМИ 1.1. Загальне уявлення про системи в сучасній науці і психології 7 1.2. Сім'я як система 19 II. СІМ'Я ЯК ДЖЕРЕЛО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ 26 2.1. Сім'я та її проблеми 26 2.2. Культурно-історичний аспект ставлення батьків до дітей 30 2.3. Сім'я в різних культурах: російська сім'я, американська, японська 39 2.4. Українська сім'я. Сучасна українська сім'я 54 2.5. Кризи сім'ї та шляхи подолання кризи 66 III. ВЗАЕМОДІЯ СІМ'Ї Й ОСВІТНЬОЇ ІНСТИТУЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 79 3.1. Взаємодія традиційна і взаємодія системна 79 3.2. Чинники психологічної взаємодії в системі «сім'я - школа» 84 3.3. Сімейні системні тренінг 97 3.4. Використання ресурсу сім'ї в навчально-виховному процесі 104 3.5. Роль сім'ї в системі «студент - вищий навчальний заклад» 123 IV. РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У СТВОРЕННІ УМОВ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМНОЇ ВЗАЄМОДІІ 4.1. Системні підходи до психологічного консультування в системі освіти 143 4.2. Вплив особливості сімейної історії психолога та психотерапевта на його роботу 148 4.3. Застосування казок у психологічному консультуванні сімей 161 4.4. Співпраця психолога з освітніми інституціями як системами 174 4.4.1. Група власного досвіду як засіб підвищення кваліфікації психолога- консультанта закладів освіти 177 4.4.2. Інтервізії та супервізії для шкільних психологів1 914.4.3. Ідеї сучасної психотерапії в Україні 205Післямова 215Використана література 216

Экземпляры всего: 6
Наук.Аб. (5), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (1)   88
   Г85


    Гришина, Наталия Владимировна
    Психилогия конфликта [Текст] : учебное пособие для студентов ВУЗ, обучающ. по спец. психологии / Наталия Владимировна Гришина. - СПб. : Питер, 2007. - 464 с. : ил. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 454-464. - Части: Основы изучения конфликтов. Феноменология конфликтов. Разрешение конфликтов. Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах и их конструктивного разрешения. - ISBN 978-5-314-000115-8. - ISBN 5-314-00115-2 : 075.00 грн
ГРНТИ
ББК 88.5(075.8)
Рубрики: Психология

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   88
   Л87


    Лучинин, Алексей Сергеевич
    Психогенетика [Текст] : учебное пособие для студентов ВМУЗ / Алексей Сергеевич Лучинин. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. - 158 с. - (Конспекты лекций для медицинских вузов). - Библиогр.: с. 153-158. - ISBN 5-305-00129-3 : 040.00 грн
ГРНТИ
ББК 88.5(075.8)
Рубрики: Генетика поведенческая--Учебное пособие

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   88
   М17


    Максименко, Сергей Дмитриевич
    Общая психология [Текст] : [учебник для студентов высш. учеб. мед. заведений III-IV уровней аккредитации] / Сергей Дмитриевич Максименко, Г.В. Вештеюнас, В.В. Клименко, В.А. Соловиенко ; авторизов. пер. с укр. под общ ред., с доп. и прилож. С.Д. Максименко. - М. : Рефл-бук : Ваклер, 2000. - 524 с. : ил. - (Образовательная библиотека). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 966-543-048-3 (серия). - ISBN 966-543-029-7 (Ваклер). - ISBN 5-87983-081-0 (Рефл-бук) : 065.00 грн
ГРНТИ
ББК 88я73
Рубрики: Психология
Аннотация: Изложение основ нормативного курса общей психологии. В нем раскрываются общие вопросы психологии, закономерности психических процессов, психической деятельности, эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные особенности, освещены вопросы психологии личности, коллектива, общения, деятельности и механизмов творчества. В структуру учебника включен блок информационно-методических процедур, которые обеспечивают активную и сознательную переработку и усвоение учебной информации. Система заданий для самостоятельной работы предусматривает раскрытие ключевых понятий каждой темы, содержит формализованную структуру основных ее логико-психологических элементов


Доп.точки доступа:
Вештеюнас, Г.В.; Клименко, В.В.; Соловиенко, В.А.
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   615.851
   Г84


    Гримак, Леонид Павлович
    Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности [Текст] : научно-популярная литература / Леонид Павлович Гримак. - Изд. 2-е, доп. - М. : Изд-во полит. лит., 1989. - 319 с. : ил. - ISBN 5-250-01002-4 : 001.40 р.
ГРНТИ
ББК 615.851
Рубрики: Психология
   Личность


Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   88.4
   Х76


    Хомуленко, Т. Б.
    Основи психосоматики [Текст] : учебно-методический комплекс / Т.Б. Хомуленко. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 120 с. : ил. - Бібліогр.: с. 119-120. - ISBN 978-966-382-193-1 : 040.00 грн
ГРНТИ
УДК
ББК 88.4я7
Рубрики: Психология медицинская

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   615.851
   Ц26


    Цвейг, Стефан
    Врачевание и психика. Франц Антон Месмер, Мери Бекер - Эдди, Зигмунд Фрейд [Текст] : сборник биографической информации / Стефан Цвейг. - СПб. : Гамма, 1992. - 237 с. - ISBN 5-87270-001-6 : 102000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психотерапия--Персоналии
   Психология--ПерсоналииДоп.точки доступа:
Месмер, Ф. А. \о нем\; Бекер-Эдди, М. \о ней\; Фрейд, З. \о нем\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616-071.1
   К12


    Кабанов, Модест Михайлович
    Методы психологической диагностики и коррекции в клинике [Текст] : монография / Модест Михайлович Кабанов, Андрей Евгеньевич Личко, Владимир Михайлович Смирнов. - Л. : Медицина, 1983. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 298-308. - 001.80 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психология медицинская


Доп.точки доступа:
Личко, Андрей Евгеньевич; Смирнов, Владимир Михайлович
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   88
   Ж86


    Жуков, С. М.
    Історія психології [Текст] : навчальний посібник : для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Жуков, Т.В. Жукова ; МОНУ. - Вид. 2-ге, доп., випр. та перероб. - К. : Кондор, 2009. - 230 с. - Бібліогр.: с. 212-230. - ISBN 978-966-351-217-4 : 040.00 грн
ГРНТИ
ББК 88я73
Рубрики: Психология
   История психологии

Аннотация: ЗМІСТВступ 4Розділ І. Виникнення і розвиток психології в країнах Сходу 71.1.Стародавній світ психології 71.2 Китай 111.3 Індія 261.4. Ісламський світ 331.5. Японія 43Розділ II. Розвиток психології в Україні 502.1. Виникнення та розвиток психології в XVI І сторіччі 502.2. Подальший розвиток психології (XVIII ст.) 582.3. Розвиток психології в XIX-першій половині XX ет. 69Розділ III. Розвиток радянської (російської) психології 813.1. Розвиток психології в Росії (друга половина XIX -початок XX ст.) 813.2. Розвиток психології в радянський час 91РозділІУ. Розвиток психології в зарубіжних країнах 1044.1. Розвиток психології від античності до XIX сторіччя 1044.2. Розвиток психології в XIX сторіччі 1114.3. Розвиток психології в XX сторіччі 1314.4. Деякі нотатки з історії психології 193Заключення 199ОСНОВНІ ПОЯСНЕННЯ 201ДОДАТКИ 203ЛІТЕРАТУРА 212


Доп.точки доступа:
Жукова, Т.В.
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)