378
   В75


    Вороненко, Юрій Васильович
    Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань : принципи, етапи створення, методологія [Текст] : [навчальний посібник для викладачів вищ. мед. навч. закладів] / Юрій Васильович Вороненко, Озар Петрович Мінцер, Володимир Володимирович Краснов ; МОЗУ, НМАПО. - К. : [б. и.], 2009 (Вінниця. НМУ). - 159 с. - Бібліогр.: с. 136-139. - 025.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшая школа
   Медицинские институты

   Обучение

   Учебники

   Компьютерные методы

Аннотация: ЗМІСТ??Список скорочень 4??Вступ 5??Розділ 1. Теоретичні аспекти створення електронних систем навчання 9??1.1. Компетентнісний підхід при забезпеченні якості освіти 9??1.2. Процедурні знання як основа компетентнісного підходу 17??І.З.Процесний підхід 21??1.4. Структура пам'яті людини і відображення інформації у ній в вигляді послідовності дій 29??1.5. Використання принципів процесного підходу в медицині 32??1.6. Електронне навчання лікарів 33??1.7. Проблема відображення знань в процесах навчання за допомогою електронних технологій 37??1.8. Електронні засоби навчання 38??1.9. Поняття гіпертексту 49??1.10. Системи автоматизованого контролю знань в автономних електронних навчальних засобах 48??Розділ 2. Методика побудови електронних навчальних посібників для відображення медичних процедурних знань 54??2.1. Визначення програмного забезпечення та стандарту відображення знань 54??2.2. Розробка дизайну та інтерфейсу посібника 59??2.3. Визначення принципів навігації по посібнику 70??2.4. Мультимедіа елементи 76??2.5. Визначення додаткових компонентів навчального процесу: тезаурус, допомога, пошук, історія 86??2.6. Контроль знань 94??2.7. Визначення основних атрибутів змісту навчального посібника 98??2.8. Визначення зовнішніх атрибутів процесу 1-го рівня 101??2.9. Дефрагментація процесів. Визначення основної структури змісту посібника 105??2.10. Змістовна структура модулю 110??Розділ 3. Оцінка якості електронного навчання 115??Глосарій 127??Література 136??Додатки 140


Доп.точки доступа:
Мінцер, Озар Петрович; Краснов, Володимир Володимирович; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)