61(091)
   С45


    Скрипніков, Микола Сергійович
    Історія української медичної стоматологічної академії в особах. До 80-річчя від заснування вузу [Текст] : сборник биографической информации / Микола Сергійович Скрипніков, Юрій Олександрович Максимук. - Полтава : Дивосвіт, 2001. - 71 с. : фото. - Бібліогр.: с. 67-70. - Гофунг Е.М., Нежданов М.В., Ткаченко С.З., Личман Г.А., Власенко П.В., Воронянський Г.С., Лісова Н.Д., Малікова Н.Я., Дельва В.О., Скрипніков М.С. - ISBN 966-95846-2-0 : 015.00 грн, 015.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: История медицины
   Медицина Украины

   Медицинские институты

   Медицина ПолтавщиныДоп.точки доступа:
Максимук, Юрій Олександрович; УМСА \о нем\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   378
   Б 74


    Боголіб, Тетяна Максимівна
    Принципи управління вузом [Текст] : монография / Тетяна Максимівна Боголіб ; МОН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - К. : Знання, 2004. - 202 с. : іл. - Бібліогр.: с. 188-200. - ISBN 966-820-089-9 : 029.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшее образование

Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (2), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (2), ЧЗ (1)   4И(Англ.)
   П64


    Потяженко, Лідія Вікторівна
    Spoken english [Текст] : [навчальний посібник для студ., магістрів та аспірантів вищ. мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / Лідія Вікторівна Потяженко, Євдокія Євдокимівна Юдіна, Таісія Петрівна Скрипнікова ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2001 (Нові Санжари). - 191 с. - Переклад назви : Розмовна англійська мова. - ISBN 966-573-127-0 : 010.00 грн, 018.00 грн, 015.00 грн
ГРНТИ
ББК 4И(Англ)(076.5)
Рубрики: Англійська мова
   Медичні вузи--англійська мова

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Юдіна, Євдокія Євдокимівна; Скрипнікова, Таісія Петрівна; УМСА
Экземпляры всего: 294
ЧЗ (2), Уч.Аб. (292)
Свободны: ЧЗ (2), Уч.Аб. (292)   378
   Ж 91


    Журавський, Віталій Станіславович
    Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] : наук.-метод. видання / Віталій Станіславович Журавський, Михайло Захарович Згуровський ; МОН України, Київ. політех. ін-т. - К. : Політехніка, 2003. - 195 с. - Бібліогр.: с. 191-192. - ISBN 966-622-146-2 : 035.00 грн
ГРНТИ
ББК 378
Рубрики: Высшее образование
   Болонский процессДоп.точки доступа:
Згуровський, Михайло Захарович
Экземпляры всего: 3
ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)   378.1(477)
   З-41


   
    Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі [Текст] : довідник для працівників вищ. навч. закладів. Вип. 1 / автор-упорядник В.В. Коровайченко ; М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. - К. : УАЗТ, 2003. - 408 с. - 049.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшее образование--Украина


Доп.точки доступа:
Коровайченко, В.В.
Экземпляры всего: 5
Наук.Аб. (5)
Свободны: Наук.Аб. (5)   378.1
   С42


    Скідін, Олег Леонідович
    Основи використання соціальних технологій в управлінні вищими закладами освіти [Текст] : [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів] / Олег Леонідович Скідін. - Запоріжжя : ЗДУ, 2003. - 276 с. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 966-599-020-9 : 035.00 грн
ГРНТИ
УДК
ББК +60.5
Рубрики: Высшее образование
   Институты

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   378(477)
   З-41


   
    Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) [Текст] : сборник / за ред. М.І. Панова ; МОН України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Гриф, 2003. - 335 с. - ISBN 966-7165-74-4 : 049.00 грн
ГРНТИ
ББК 378(477)+67.9(4Укр)
Рубрики: Высшее образование

Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   378(477)
   В55


   
    Вища освіта в Україні : нормативно-правове регулювання [Текст] : законы и законодательные акты / за заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського ; М-во юстиції України, МОН України. - К. : ФОРУМ, 2003. - 1020 с. - ISBN 966-95843-7-Х : 060.00 грн
ГРНТИ
ББК 378(477)
Рубрики: Высшее образование--Законодательство--Украина


Доп.точки доступа:
Заєць, А.П. \ред.\; Журавський, В.С. \ред.\
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   378
   С17


   
    Самостійна робота студентів і кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : (Матеріали навчально-методичної конференції) / Ред. кол.: В.М. Ждан та ін. ; МОЗ, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2007 (РВВ УМСА). - 168 с. - 005.00 грн, Б.ц. грн
УДК
Рубрики: Вища освіта медична--самостйна робота студентів--кредитно-модульна система навчання--Съезды и конференции


Доп.точки доступа:
УМСА
Экземпляры всего: 10
Наук.Аб. (10)
Свободны: Наук.Аб. (10)   378
   П32


    Підаєв, Андрій Володимирович
    Болонський процес в Європі. Що це таке і чи потрібний він Україні? Чи можлива інтеграція медичної освіти України в Європейський освітній простір? [Текст] : научное издание / Андрій Володимирович Підаєв. - К. ; Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2004. - 188 с. - Бібліогр.: с. 77-81. - ISBN 966-7733-58-0 : 012.50 грн
ГРНТИ
ББК 378+61:378.661
Рубрики: Высшее образование


Доп.точки доступа:
Передерій, В'ячеслав Григорович
Экземпляры всего: 135
Наук.Аб. (133), ЧЗ (2)
Свободны: Наук.Аб. (133), ЧЗ (2)   4И(063)
   Л59


   
    Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної [Текст] : матеріали 4-ої міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 черв. 2002 р. / ред. колегія : В.К. Зернова та ін.; відп. за вип. В.К. Зернова ; МОНУ, МОЗ України, УМСА, Каф. іноз. мов, ПДПУ, ПУСК. - Полтава : [б. и.], 2002. - 210 с. - Бібліогр. в кінці виступів. - 005.00 грн.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Лінгвістика--іноземні мови
   Іноземні мови--методика викладання

Кл.слова (ненормированные):
Конференция


Доп.точки доступа:
Зернова, В.К. \ред.\; УМСА. Кафедра іноземних мов з курсом лат. мови та основ мед. термінологіїКонференція міжнародна науково-практична (4 ; 2002 ; Полтава)
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)   61(09)
   І-90


   
    Історія Харківського державного медичного університету [Текст] : биография коллективная / за ред. А.Я. Циганенка. - Харків : Контраст, 2005. - 751 с. : ил. - ISBN 966-7744-26-4 : 050.00 грн, 100.00 грн
ХДМУ-200 років(1805-2005)
Есть автограф: Лісовий, В. М. (Ректор ХДМУ)
ГРНТИ
УДК
Рубрики: История медицины--Харьков, 1805-2005 гг.
   Медицинские институты--Харьков, 1805-2000 гг.Доп.точки доступа:
Циганенко, Анатолій Якович \ред.\; Харківський державний медичний університет \о нем\
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   613
   В15


   
    Валеологічна освіта як шлях до формування здоров'я сучасної людини [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкологія: В.О. Пащенко та ін ; Полтав. держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава : [б. и.], 1999 (Скайтек). - 235 с. - Виступи укр. та рос. мовами. - 015.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Валеология--Съезды и конференции


Доп.точки доступа:
Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка; Всеукраїнська наукова конференція "Валеологічна освіта як шлях до формування здоров'я сучасної людини" ([1999] ; Полтава. Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка)
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   378
   А86


    Артемова, Любов Вікторівна
    Педагогіка і методика вищої школи [Текст] : навчально-методичний посібник : для студ. вищ. навч. закладів / Любов Вікторівна Артемова. - К. : Кондор, 2008. - 271 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-351-110-8 : 060.00 грн
Інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшее образование

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   378
   В75


    Вороненко, Юрій Васильович
    Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань : принципи, етапи створення, методологія [Текст] : [навчальний посібник для викладачів вищ. мед. навч. закладів] / Юрій Васильович Вороненко, Озар Петрович Мінцер, Володимир Володимирович Краснов ; МОЗУ, НМАПО. - К. : [б. и.], 2009 (Вінниця. НМУ). - 159 с. - Бібліогр.: с. 136-139. - 025.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшая школа
   Медицинские институты

   Обучение

   Учебники

   Компьютерные методы

Аннотация: ЗМІСТ??Список скорочень 4??Вступ 5??Розділ 1. Теоретичні аспекти створення електронних систем навчання 9??1.1. Компетентнісний підхід при забезпеченні якості освіти 9??1.2. Процедурні знання як основа компетентнісного підходу 17??І.З.Процесний підхід 21??1.4. Структура пам'яті людини і відображення інформації у ній в вигляді послідовності дій 29??1.5. Використання принципів процесного підходу в медицині 32??1.6. Електронне навчання лікарів 33??1.7. Проблема відображення знань в процесах навчання за допомогою електронних технологій 37??1.8. Електронні засоби навчання 38??1.9. Поняття гіпертексту 49??1.10. Системи автоматизованого контролю знань в автономних електронних навчальних засобах 48??Розділ 2. Методика побудови електронних навчальних посібників для відображення медичних процедурних знань 54??2.1. Визначення програмного забезпечення та стандарту відображення знань 54??2.2. Розробка дизайну та інтерфейсу посібника 59??2.3. Визначення принципів навігації по посібнику 70??2.4. Мультимедіа елементи 76??2.5. Визначення додаткових компонентів навчального процесу: тезаурус, допомога, пошук, історія 86??2.6. Контроль знань 94??2.7. Визначення основних атрибутів змісту навчального посібника 98??2.8. Визначення зовнішніх атрибутів процесу 1-го рівня 101??2.9. Дефрагментація процесів. Визначення основної структури змісту посібника 105??2.10. Змістовна структура модулю 110??Розділ 3. Оцінка якості електронного навчання 115??Глосарій 127??Література 136??Додатки 140


Доп.точки доступа:
Мінцер, Озар Петрович; Краснов, Володимир Володимирович; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.31
   К28


    Каськова, Людмила Федорівна
    Виробнича практика в якості медичної сестри стоматологічного відділення [Текст] : навчальний посібник / Людмила Федорівна Каськова, О.О. Бабіна, Л.І. Амосова ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : Друкарська майстерня : Шевченко Р.В., 2007. - 138 с. : ил. - Бібліогр.: с. 134-138. - 015.00 грн, 025.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Стоматология--Навчальний посібник
   Клиническая практика студентов--Навчальний посібник

   Медсестринская деятельность--Навчальний посібник

Кл.слова (ненормированные):
Образование зубоврачебное
Аннотация: І. Вступ 5II. Організація роботи стоматологічного відділення 12III. Санітарно-протиепідемічний режим в стоматології 191. Антисептика й асептика 202. Дезинфекція 222.1. Види дезинфекції 232.1.1. Вогнищева дезинфекція 232.1.2. Профілактична дезинфекція 252.2. Методи дезинфекції 252.2.1. Фізичний метод 262.2.2. Хімічний метод 273. Передстерилізаційна очистка 313.1. Способи передстерилізаційної очистки 313.1.1. Ручний спосіб 32 3.1.2. Механізований спосіб 333.2. Дезинфекція і передстерилізаційна очистка, що поєднані в одному етапі - передстерилізаційна очистка 364. Стерилізація 424.1. Паровий метод 424.2. Повітряний метод 504.3. Стерилізація іонізуючим випромінюванням 544.4. Хімічний метод (холодна стерилізація) із застосуванням хімічних розчинів та газів 545. Обробка інструментарію та обладнання в стоматології 58 5.1. Обробка інструментарію та інших об'єктів в кабінетахтерапевтичної стоматології 585.2. Обробка інструментарію та інших об'єктів в кабінетах хірургічної стоматології 70 5.3. Обробка інструментарію та інших об'єктів в кабінетахортопедичної стоматології та ортодонтії 715.4. Обробка інструментарію та інших об'єктів в фізіотерапевтичних кабінетах 756. Прибирання приміщень у стоматологічному відділенні 767. Вимоги щодо особистої гігієни медичного персоналу стоматологічного відділення 808. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій, що передаються парентеральним шляхом 868.1. Заходи, що застосовуються при ризику парентерального інфікування медичних працівників і пацієнтів 888.2. Специфічна профілактика інфекцій, що передаютьсяпарентеральним шляхом 1019. Заходи при підозрі та виникненні карантинних інфекцій 10410. Правила техніки безпеки та протипожежні заходи 109IV. Рекомендації щодо ведення щоденника з виробничої практики 110V. Орієнтовний перелік питань для захисту виробничої практики 112VI. Додатки 114VII. Література 134


Доп.точки доступа:
Бабіна, О.О.; Амосова, Л.І.; УМСА
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   378
   А87


    Архангельский, Сергей Иванович
    Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы [Текст] / Сергей Иванович Архангельский. - М. : Высшая школа, 1980. - 368 с. : ил. - 001.00 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшее образование

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   74.58
   Ж47


    Жеданов, Сергей Андреевич
    Современные средства визуальной информации на вузовской лекции [Текст] : монография / Сергей Андреевич Жеданов. - К. : Выща школа, 1989. - 146 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 142-144. - ISBN 5-11-002303-4 : 001.80 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшее образование

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   74.58
   Е33


   
    Единство теории и практики в процессе обучения и воспитания студентов [Текст] : сборник научных трудов / под ред. И.А. Сыченикова ; редколлегия : Л.В. Соломатина и др. ; МЗ СССР, I Москов. мед. ин-т им. И.М. Сеченова. - М. : [б. и.], 1987. - 132 с. : табл. - 001.20 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшее образование


Доп.точки доступа:
Сычеников, И.А. \ред.\; Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   74.03(3)
   Г36


    Георгиева, Татьяна Серафимовна
    Высшая школа США на современном этапе [Текст] : научное издание / Татьяна Серафимовна Георгиева. - М. : Высшая школа, 1989. - 144 с. : табл. - Библиогр.: с. 134-143. - ISBN 5-06-001496-7 : 002.00 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшее образование

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)