Шуба, Н. М.
    Гепатотоксичность НПВП: существует ли реальная угроза? [Текст] / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 33-39 : рис. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬ -- ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ -- ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Воронова, Т.Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуба, Н. М.
    Клиническое наблюдение пациента с синдромом Рейно и легочной артериальной гипертензией при системной склеродермии, современные подходы к их терапии [Текст] / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, М.Ю. Ткаченко // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 26-29 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ
   СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ -- СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ


Доп.точки доступа:
Воронова, Т.Д.; Ткаченко, М.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуба, Н. М.
    Невідкладні стани у пацієнтів із ревматичними хворобами: сучасні підходи до лікування [Текст] / Н.М. Шуба // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 41-48 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ -- ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ -- ПУЛЬС-ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Системний червоний вовчак: патогенетичні особливості клінічної симптоматики,сучасна діагностична і терапевтична тактики ведення хворих [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Білявська Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 13-23 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- РИТУКСИМАБ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.; Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клиническое наблюдение эффективности применения адалимумаба у пациента с анкилозирующим спондилитом [Текст] / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, М.Ю. Ткаченко, Калугина А.А. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 39-43 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: СПОНДИЛИТ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ
   СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СПОНДИЛИТ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ -- АДАЛИМУМАБ


Доп.точки доступа:
Шуба, Н.М.; Воронова, Т.Д.; Ткаченко, М.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуба, Н. М.
    Терапія невідкладних станів у хворих на ревматичні хвороби [Текст] / Н.М. Шуба // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 3-11. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
   РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ -- РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуба, Н. М.
    Миісце та значення кліничного розбору хворих на циклах тематичного удосконалення "Актуальні питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб" [Текст] / Н.М. Шуба, А.Г. Дубкова, Т.Д. Воронова // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 29-31. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: РЕВМАТОЛОГИЯ
   ОСТЕОАРТРИТ

   БОЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ -- РЕВМАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Дубкова, А.Г.; Воронова, Т.Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Основні підходи до ведення пацієнтів із ревматоїдним артритом згідно з останніми рекомендаціями Європейської антиревматичної ліги (2010) [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Білявська Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 6-17 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК -- АНТИРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.; Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуба, Н. М.
    Обновленные (2009 г.) согласованные положения (consensus statement) о применении биологических препаратов в лечении ревматических заболеваний [Текст] / Н.М. Шуба // . - С. 15-35
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
   РЕВМАТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АБАТАЦЕПТ -- АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- ТОЦИЛИЗУМАБ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуба, Н. М.
    Місце препарату "Долобене гель" в лікуванні ревматичних хвороб [Текст] / Н.М. Шуба // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N2. - С. 93-98 . - ISSN 1605-7295
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ -- ДОЛОБЕНЕ ГЕЛЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клиническое наблюдение пациента с легочной артериальной гипертензией при вторичном антифосфолипидном синдроме. Современные подходы к терапии [Текст] / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, А.С. Крылова, Ткаченко М.Ю. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2011. - N2. - С. 89-95 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ЛЕГОЧНАЯ -- РИВАРОКСАБАН -- ИЛОПРОСТ ИНГАЛЯЦИОННЫЙ


Доп.точки доступа:
Шуба, Н.М.; Воронова, Т.Д.; Крылова, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 1. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N3. - С. 43-50 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ
   ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОПОРОЗ СИСТЕМНЫЙ -- ВИТАМИН Д -- ГЛЮКОКОРТИКОИДНАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Ч.2. Лікування і профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N5. - С. 46-53. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ
   РЕВМАТОЛОГИЯ

   ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНАЯ ТЕРАП -- ОСТЕОПОРОЗ -- РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуба, Н. М.
    Влияние противовоспалительных препаратов на минеральную плотность костной ткани по данным литературы [Текст] / Н.М. Шуба, Т.Н. Тарасенко, А.С. Крылова // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2011. - N4. - С. 59-64 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ
   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
КОСТНОЙ ТКАНИ ПЛОТНОСТЬ -- НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ -- ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ -- ГЛЮКОЗАМИН СУЛЬФАТ


Доп.точки доступа:
Тарасенко, Т.Н.; Крылова, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи корекції [Текст] / Н. М. Шуба [та ін.] // Укр. ревматол. журнал. - 2012. - N 1. - С. 51-58
Рубрики: ОСТЕОАРТРИТ
   ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ

   ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ ИНГИБИТОРЫ

   ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТЫ

Кл.слова (ненормированные):
нимесулид


Доп.точки доступа:
Шуба, Н.М.; Воронова, Т.Д.; Тарасенко, Т.М.; Крилова, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуба, Н. М.
    Особенности клинической симптоматики гонартроза у больных со сниженной плотностью костной ткани [Текст] / Н. М. Шуба, Т. Н. Тарасенко // Укр. ревматол. журнал. - 2012. - N 2. - С. 33-36
Рубрики: ОСТЕОАРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА--OSTEOARTHRITIS, KNEE
   КОСТИ ПЛОТНОСТЬ--BONE DENSITY

   ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ--LABORATORY TECHNIQUES AND PROCEDURES

   C-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК--C-REACTIVE PROTEINДоп.точки доступа:
Тарасенко, Т.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи його корекції [Текст] / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, Т.М. Тарасенко, Крилова А.С. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2012. - N2. - С. 113-120 : цв.ил. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: АРТРИТ
   ХОНДРОИТИН--CHONDROITIN

Кл.слова (ненормированные):
ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ -- ОСТЕОАРТРОЗ


Доп.точки доступа:
Шуба, Н.М.; Воронова, Т.Д.; Тарасенко, Т.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616.1/.4
   В20


   
    Внутрішні хвороби [Текст] : [підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та курсантів] / за ред. І.М. Ганджі, В.М. Коваленка ; І.М. Ганджа, В.М. Коваленко, Н.М. Шуба та ін. - К. : Здоров'я, 2002. - 988 с. - ISBN 5-311-01196-3 : 041.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Терапія
Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Ганджа, І.М.; Коваленко, В.М.; Шуба, Н.М.; Бабиніна, Л.Я.; Лисенко, Г.І.; Бобров, В.О.; Жаринов, О.Й.; Дегтярьов, І.І.; Харченко, Н.В.; Свирид, Л.М. та ін.; Ганджа, І.М. \ред.\; Коваленко, В.М. \ред.\
Экземпляры всего: 391
ЧЗ (1), Уч.Аб. (389), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (389), Наук.Аб. (1)   616-002.77
   П69


   
    Практичні навички в ревматології [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби ; Володимир Миколайович Коваленко, Н.М. Шуба, Віталій Казимирович Казимірко та ін. - К. : МОРІОН, 2008. - 255 с. : ил. - Бібліогр.: с. 253-255. - ISBN 978-966-2066-06-7 : 075.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ревматология
Аннотация: ЗМІСТКласифікація ревматичних хвороб згідно з міжнародною статистичноюкласифікацією хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям.10-й перегляд, проф. В.М. Коваленко 4Класифікація ревматичних хвороб, проф. В.М. Коваленко, проф. Н.М. Шуба. 16 Діагностичні алгоритми в ревматології, проф. Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова 44Діагностичні критерії ревматичних хвороб, проф. В.М. Коваленко,проф. Н.М. Шуба, д-р мед. наук О.П. Борткевич 51Дослідження опорно-рухового апарату, Т.С. Сілантьєва 76Оцінка вираженості болю та функціонального стану суглобів,проф. Н.М. Шуба 93Клінічна оцінка імунологічного стану при ревматичних хворобах,проф. Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова 100Біохімічні методи дослідження при ревматичних хворобах, Т.С. Сілантьєва... 108 Трактування результатів гістологічного дослідження біоптатів шкіри,м'язів, синовіальної оболонки, А.Г. Дубкова 116Інтерпретація результатів аналізу синовіальної рідини, А.Г. Дубкова 117Рентгенологічне дослідження суглобів, А.Г. Дубкова 118Інструментальні методи візуалізації в ревматології, О.П. Борткевич 120Оцінка ЕКГ, проф. В.К. Казимірко 180Оцінка результатів рентгенологічного обстеження серця, А.Г. Дубкова 197Оцінка даних ехоКГ 202Підбір базисних протизапальних препаратів для лікування ревматичниххвороб, проф. Н.М. Шуба 205Підбір адекватних доз глюкокортикоїдів, проф. Н.М. Шуба 216Лікування ревматичних хвороб нестероїдними протизапальнимипрепаратами, проф. Н.М. Шуба 219Методика проведення пульс-терапії, проф. Н.М. Шуба 222Екстракорпоральні методи лікування, Т.С. Сілантьєва 225Методика проведення пункції крупних та дрібних суглобів, Л .М. Іваницька. 230 Локальна терапія при ревматичних хворобах, Л.М. Іваницька 233Методика проведення терапії невідкладних станів при ревматичниххворобах, проф. Н.М. Шуба 237Основи проведення лікарсько-трудової експертизи пацієнтів зревматичними хворобами 245Показання до проведення фізіотерапевтичного лікування, механотерапії 246Профілактика ревматичних хвороб, проф. В.К. Казимірко 247Показання для санаторно-курортного лікування в санаторіях різногопрофілю 251Оформлення облікової та звітної документації 252Література 253


Доп.точки доступа:
Коваленко, Володимир Миколайович; Шуба, Н.М.; Казимірко, Віталій Казимирович; Борткевич, О.П.; Дубкова, А.Г.; Сілантьєва, Т.С.; Іваницька, Л.М.; Воронова, Т.Д.; Коваленко, Володимир Миколайович \ред.\; Шуба, Н.М. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)