Критерии выбора метода пластики паховых грыж [Текст] / УМСА // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 161-163. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГРЫЖА ПАХОВАЯ
   ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ПАХОВАЯ ГРЫЖА -- ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ -- ГЕРНИОПЛАСТИКА
Аннотация: Целью исследования явилось определение оптимального метода герниопластики паховых грыж на основании анализа морфологических, топографических и социальных критериев


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д.; Лысенко, Б.Ф.; Лысенко, Р.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Відеолапароскопічна діагностика як етап хірургічного алгоритму при деструктивних формах гострого холециститу [Текст] / В.Д. Шейко, С.В. Малик, А.Л. Челішвілі, Осіпов О.С., Кучеренко Д.О. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 159-160
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ ОСТРЫЙ -- ДИАГНОСТИКА


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д.; Малик, С.В.; Челішвілі, А.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шейко, В. Д.
    Прогнозування гнійно-септичних ускладненень в динаміці травматичної хвороби при політравмі [Текст] / В.Д. Шейко, С.П. Кравченко, Д.О. Лаврынко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 195-198 : табл.
Рубрики: ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
   ТРАВМА МНОЖЕСТВЕННАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЛИТРАВМА -- ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Кравченко, С.П.; Лаврынко, Д.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шейко, В. Д.
    Проблема ожиріння і дихальної недостатності при хірургічному лікування вентральних гриж [Текст] / В.Д. Шейко, Д.О. Лавренко, С.П. Кравченко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N3. - С. 223-225. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ
   ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

   ОЖИРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ГРЫЖИ ВЕНТРАЛЬНЫЕ -- ОЖИРЕНИЕ


Доп.точки доступа:
лавренко, Д.О.; Кравченко, С.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Виховання активної громадської позиції у студентів медичного вузу [Текст] / В.Д. Шейко, Д.Г. Дем'янюк, В.І. Ляховський, Крижановський О.А., Котлубай В.В. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 15-18
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   ВРАЧИ

Кл.слова (ненормированные):
СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д.; Дем'янюк, Д.Г.; Ляховський, В.І.; Крижановський О.А., О.А., Котлубай В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок [Текст] / В.Д. Шейко, В.І. Ляховський, О.М. Безкоровайний, Сакевич П.П., Дем'янюк Д.Г., Ляховський А.В. // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2009. - N 11/12. - С. 93 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ
   ЯЗВЫ

Кл.слова (ненормированные):
ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ НИЖНИХ КОНЕ -- ВЕНОЗНЫЕ ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д.; Ляховський, В.І.; Безкоровайний, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   611
   А43


    Скрипников, Н. С.
    Хирургическое лечение кровоточащих постбульбарных язв двенадцатиперсной кишки [Текст] : материалы временных коллективов / Н.С. Скрипников, В.Ф. Лысенко, С.І. Дубінін, В.Д. Шейко // Актуальні питання морфогенезу : (матеріали наукової конференції) / редколегія: В.П. Пішак (відп. ред.). - Чернівці : [ЧДМУ], 1996. - С. 306
УДК
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДВЕНАДЦАТИПЕРСНОЙ КИШКИ -- ЯЗВА ДУОДЕНАЛЬНАЯ -- КРОВОТЕЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Лысенко, В.Ф.; Дубінін, С.І.; Шейко, В.Д.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)

   
    Лікування хворих із післяопераційним перитонітом та показники тяжкості їх стану [Текст] / В.Д. Шейко, Д.А. Ситнік, О.А. Крижановський, Белінський І.В. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 2. - С. 123-125 : рис.
Рубрики: ПЕРИТОНИТ
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛАКАРОТОМИЯ -- БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ САНАЦИЯ -- ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЯ


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д.; Ситнік, Д.А.; Крижановський, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шейко, В. Д.
    Ультразвукова діапевтика обмежених рідинних скупчень у хворих на тяжкий гострий панкреатит [Текст] / В.Д. Шейко, А.Г. Оганезян // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 1. - С. 157-159. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
   ЖИДКОСТИ ТЕЛА

   ПАНКРЕАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ -- ЖИДКОСТЬ В ТКАНЯХ -- УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА


Доп.точки доступа:
Оганезян, А.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шейко, В. д.
    Характеристика антибіотикочутливості та видового спектру мікрофлори у хворих на тяжку форму гострого панкреатиту з гнійно-септичними ускладненнями [Текст] / В.д. Шейко, С.В. Должковий, Р.А. Прихідько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 1. - С. 159-161 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ
   АНТИБИОТИКИ

   ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ (ТЕСТЫ)

Кл.слова (ненормированные):
МИКРОФЛОРА -- АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ -- ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ -- ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИ


Доп.точки доступа:
Должковий, С.В.; Прихідько, Р.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шейко, В. Д.
    Аналіз летальності при гострому тяжкому панкреатиті з позиції об'єктивізації тяжкості стану пацієнтів та ступеня поліорганної дисфункції [Текст] / В.Д. Шейко, С.І. Панасенко, С.В. Должковий // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N8. - С. 25-27. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ
   ХИРУРГИЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ

   НЕДОСТАТОЧНОСТИ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕТАЛЬНОСТЬ -- ДИСФУНКЦИЯ ПОЛИОРГАННАЯ -- ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ


Доп.точки доступа:
Панасенко, С.І.; Должковий, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   617
   М54


   
    Методичні рекомендації з обстеження пацієнта і написання академічної історії хвороби в клініці хірургічних хвороб [Текст] : для студентів II, III, IV курсів стоматологічного факультету / уклад.: Б.П. Лисенко, А.Я. Кузнєцов ; УМСА. Кафедра хірургічних хвороб. - Полтава : [б. и.], 2000. - 12 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Хірургія
   ДіагностикаДоп.точки доступа:
Лисенко, Б.П. \уклад.\; Кузнєцов, А.Я. \уклад.\; Петрушова, Л.Д. \уклад.\; Шейко, В.Д. \уклад.\; Ксьонз, І.В. \уклад.\; Челішвілі, А.Л. \уклад.\; Шумейко, В.М. \уклад.\; Дудченко, М.О. \уклад.\; Малик, С.В. \уклад.\; Лисенко, Р.Б. \уклад.\; УМСА. Кафедра хірургічних хвороб
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   617
   У90


   
    Учбова історія хвороби [Текст] : навчальний посібник (силабус) / В.Д. Шейко, С.І Панасенко, В.І. Ляховський та ін. ; УМСА, Кафедра госпітальної хірургії . - Полтава : [б. и.], 2009 (РВВ УМСА). - 96 с. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия--История болезни--Учебное пособие
Кл.слова (ненормированные):
Диагностика


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д.; Панасенко, С.І; Ляховський, В.І.; Дем'янюк, Д.Г.; Безручко, М.В.; УМСА. Кафедра госпітальної хірургії
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   617
   Х50


   
    Хірургія. Спеціальність: 7.110101 Лікувальна справа. 7.110105 Педіатрія. 5-й рік навчання [Текст] : довідник для студентів з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання). Модуль 2. Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія / уклад.: В.Д. Шейко, В.І. Ляховський, О.А. Крижановський, О.М. Люлька ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 15 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-15. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия--Навчальний посібник


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д. (професор) \уклад.\; Ляховський, В.І. (професор) \уклад.\; Крижановський, О.А. (доцент) \уклад.\; Люлька, О.М. (доцент) \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)   617
   Х50


   
    Хірургія. Спеціальність: 7.110101 Лікувальна справа. 6 рік навчання [Текст] : довідник для студентів з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання). Модуль 3. Симптоми та синдроми в хірургії / уклад.: В.Д. Шейко, В.І. Ляховський, О.А. Крижановський, О.М. Люлька ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 15 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-15. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия--Навчальний посібник


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д. (професор) \уклад.\; Ляховський, В.І. (професор) \уклад.\; Крижановський, О.А. (доцент) \уклад.\; Люлька, О.М. (доцент) \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)   617
   Х50


   
    Хірургія. Спеціальність: 7.110104 Педіатрія. 6-й рік навчання [Текст] : довідник для студентів з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання). Модуль 4. Симптоми та синдроми в хірургії / уклад.: В.Д. Шейко, В.І. Ляховський, О.А. Крижановський, О.М. Люлька ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 15 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-15. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия--Навчальний посібник


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д. (професор) \уклад.\; Ляховський, В.І. (професор) \уклад.\; Крижановський, О.А. (доцент) \уклад.\; Люлька, О.М. (доцент) \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)