Фадєєнко, Г. Д.
    Атрофічний гастрит: механізм виникнення, окремі питання діагностики та оборотності розвитку [Текст] / Г.Д. Фадєєнко, К.О. Просоленко, Т.А. Соломенцева // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N2. - С. 8-13 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ
Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- HELICOBACTER PYLORI -- ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ


Доп.точки доступа:
Просоленко, К.О.; Соломенцева, Т.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фадєєнко, Г. Д.
    Роль нейрогормонів у розвитку психосоматичних розладів у хворих з функціональною диспепсією [Текст] / Г.Д. Фадєєнко, О.Г. Гапонова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 3. - С. 4-7 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДИСПЕПСИЯ
   ДЕПРЕССИЯ

   МЕЛАТОНИН

Кл.слова (ненормированные):
ДИСПЕПСИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ -- ДЕПРЕССИЯ -- МЕЛАТОНИН


Доп.точки доступа:
Гапонова, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фадєєнко, Г. Д.
    Шляхи подолання резистентності Helicobacter Pylori до антибіотиків. Порівняння класичної потрійної та послідовної терапії з використанням "Де-Нолу" при пептичних виразках [Текст] / Г.Д. Фадєєнко, К.О. Просоленко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 5. - С. 64-69 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА
   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ТЕРАПИЯ -- ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА


Доп.точки доступа:
Просоленко, К.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив поліморфізму гена PPARy на клінічні вияви хвороби у пацієнтів з інсулінорезистентністю та артеріальною гіпертензією [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, Н.В. Ярмиш, Молодан В.І., шапошникова Ю.М., Степанова О.В. // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2010. - N 2. - С. 12-17 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
   МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Ярмиш, Н.В.; Молодан В.І., В.І., шапошникова Ю.М., Степанова О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Показники клітинної ланки на хронічний некалькульозний холецистит, при застосуванні комбінованої терапії [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Пересадін М.О., Сідорова В.С. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 3. - С. 12-17 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ИММУНИТЕТ КЛЕТОЧНЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ИММУНИТЕТ КЛЕТОЧНЫЙ -- ПОДРОСТКИ


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Пересадін М.О., М.О., Сідорова В.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Соцька Я.А. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 5. - С. 5-11 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГЕПАТИТ С
   ПОЛИОКСИДОНИЙ

   ГЛУТАТИОН

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ С ХРОНИЧЕСКИЙ -- ПОЛИОКСИДОНИЙ -- КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Соцька, Я.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оцінка ефективності "Еукарбону" в комплексі медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із синдромом подразненого кишечнику, та його вплив на показники метаболічної інтоксикації [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Круглова О.В. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 6. - С. 5-9 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
   КИШЕЧНИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СТЕАТОГЕПАТИТ НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ -- ИНТОКСИКАЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ -- КАЧЕСТВО ЖИЗНИ


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Круглова, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Залежність змін показників вуглеводного обміну та антропометричних показників від генотипу гена рецептора AT1R у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з інсулінорезистентністю [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, Н.В. Ярмиш, Молодан В.І. // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2011. - N 2. - С. 20-25. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН

   АНТРОПОМЕТРИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ -- ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА AT1R


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Ярмиш, Н.В.; Молодан, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні засобів антигомотоксичної терапії [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Пересадін М.О., Круглова О.В. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N4. - С. 62-68 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ
   АНТИОКСИДАНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
СТЕАТОГЕПАТИТ НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ -- АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ -- ГЕПАР КОМПОЗИТУМ ХЕЕЛЬ -- ЛИМФОМИОЗОТ -- ХЕПЕЛЬ


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фадєєнко, Г. Д.
    "Гептрал" у лікуванні внутрішньопечінкового холестазу при хронічних захворюваннях печінки [Текст] / Г.Д. Фадєєнко, В.М. Чернова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N4. - С. 94-100 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ
   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕСТАЗ ПОДПЕЧЕНОЧНЫЙ -- ГЕПТРАЛ® -- ПЕЧЕНИ ПОРАЖЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Чернова, В.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив поліморфізму гена рецептора AT1R на ліпідний обмін у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з інсулінорезистентністю [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, Н.В. Ярмиш, Молодан В.І. // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2011. - N3. - С. 67-71 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ДИСЛИПИДЕМИЯ -- ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН -- ЛИПОПРОТЕИДЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОС -- ЛИПОПРОТЕИДЫ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТ -- ХОЛЕСТЕРИН


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Ярмиш, Н.В.; Молодан, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Патогенетичне обгрунтування використання метаболічно активних засобів при неалкогольній жировій хворобі печінки, поєднаній із хронічним некалькульозним холециститом [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, О.В. Круглова // Укр. терапевт. журн. - 2012. - N1. - С. 6-13
Рубрики: ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ--FATTY LIVER
   ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS

Кл.слова (ненормированные):
ПЕЧЕНИ НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГЛУТАРГИН -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Круглова, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Показники синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, при застосуванні комбінованої терапії [Текст] / О. Я. Бабак [та ін.] // Сучас. гастроентерологія. - 2012. - N 1. - С. 19-24. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ
   ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ

   ХОЛЕЦИСТИТ

   ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

   ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС

   ПЕЧЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

   РАСТЕНИЙ ЭКСТРАКТЫ

   АРТИШОК

   АРГИНИН

   МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

Кл.слова (ненормированные):
ГЛУТАРГИН -- ИНТОКСИКАЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ -- ИНТОКСИКАЦИЯ ЭНДОГЕННАЯ -- СТЕАТОГЕПАТИТ НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- АРТИШОК


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Круглова, О. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ефективність медичної реабілітації хворих з хронічним некалькульозним холециститом, поєднаним із синдромом подразненого кишечнику та дисбіозом [Текст] / О. Я. Бабак [та ін.] // Сучас. гастроентерологія. - 2012. - N 2. - С. 17-24
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫЙ
   ОБОДОЧНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

   ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА

   РАСТЕНИЙ ЭКСТРАКТЫ

   АМИНОКИСЛОТЫ

   АРТИШОК

   ЛЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗ

Кл.слова (ненормированные):
глутаргин -- артишока экстракт-здоровье


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Круглова, О. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фадєєнко, Г. Д.
    Шляхи оптимізації гіполіпідемічної терапії при коморбідній патології [Текст] / Г.Д. Фадєєнко, В.А. Чернишов // Укр. терапевт. журн. - 2012. - N2. - С. 123-127
Рубрики: ДИСЛИПИДЕМИЯ--DYSLIPIDEMIAS
   ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА--HYPOLIPIDEMIC AGENTS

   КОМОРБИДНОСТЬ--COMORBIDITYДоп.точки доступа:
Чернишов, В.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ефективність агоністів PPARs глітазонів, фібратів, сартанів та селективних модуляторів у зниженні серцево-судинного ризику при ожирінні [Текст] / О. Я. Бабак [та ін.] // Укр. терапевт. журн. - 2012. - N 3/4. - С. 101-110. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ОЖИРЕНИЕ--OBESITY

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES

   ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ--INSULIN RESISTANCE

Кл.слова (ненормированные):
ОЖИРЕНИЕ -- МОДУЛЯТОРЫ -- АГОНИСТЫ -- ФИБРАТЫ


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Кравченко, Н.О.; Ярмиш, Н. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)