Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР [Текст] : постанова Кабінету Міністрів від 9 січня 2008 року №1 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - №2. - С. 19-21
Рубрики: ПОСТАНОВА
   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

   ОЩАДНИЙ БАНК    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про внесення змін до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян і Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення [Текст] : постанова Кабінету Міністрів від 9 липня 2008р.№617 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - №51. - С. 37-39
Рубрики: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ. ПОСТАНОВА
   ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ--ПОСТАНОВА

   САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення [Текст] : постанова Кабінету Міністрів від 9 липня 2008р.№620 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - №51. - С. 41
Рубрики: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ. ПОСТАНОВА
    ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ--ПОСТАНОВА    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів [Текст] : постанова Кабінету Міністрів від 2 червня 2003р.№820 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - №51. - С. 151
Рубрики: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ. ПОСТАНОВА
   КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують [Текст] : постанова Кабінету Міністрів від 9 липня 2008р.№621 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - №52. - С. 11-24
Рубрики: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ. ПОСТАНОВА
   АКТИВНИЙ МЕДИЧНИЙ ВИРІБ    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2008 році [Текст] : постанова Кабінету Міністрів від 9 липня 2008р.№633 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - №52. - С. 33-119
Рубрики: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ. ПОСТАНОВА
   ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян [Текст] : постанова Кабінету міністрів України від 16 липня 2008р. №654 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - №54. - С. 20-22
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України№518 від 04.06.2008р.) [Текст] : постанова КМ України № 770 від 06.05.2000р. / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - №7. - С. 22-30
Рубрики: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ. ПОСТАНОВА
   ПРО ПЕРЕЛІК НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян [Текст] : постанова КМ України №530 від 28.05.2008р. / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - №8. - С. 31-34
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра [Текст] : постанова № 1719 від 13.12.2006р.(із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1193 від 03.10.2007, №565 від 25.06.2008, №660 від 23.07.2008) / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - №9. - С. 34
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


Свободных экз. нет

    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про внесення змін до переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. №879 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - №76. - С. 78-80
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2005-2007 роки [Текст] : постанова Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2008 р. № 885 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 76. - С. 82
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про затвердження Державної цільової соціальної програми " Трансплантація" на період до 2012 року [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 894 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 78. - С. 103-111
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА " ТРАНСПЛАНТАЦІЯ"    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва медичної техніки на 2009-2013 роки [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 968 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 86. - С. 72-78.
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   МЕДИЧНА ТЕХНІКА    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коєфіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери [Текст] : постанова Кабінету Міністрів №1298 від 30.08.2002р. / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - №11. - С. 100-107
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   ОПЛАТА ПРАЦІ

   ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА РОЗРЯДІВ І КОЕФІЦІЄНТІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення [Текст] : постанова №955 від 17 жовтня 2008р. / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - №12. - С. 3
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009р.№144 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2009. - №15. - С. 9-11
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   РЕЄСТРАЦІЯ БЕЗРОБІТНИХ


Свободных экз. нет

    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік(Бюджетної декларації) [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009р.№151 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2009. - №15. - С. 20-25
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   БЮДЖЕТНА ДЕКЛАРАЦІЯ НА 2010 РІК    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р.№ 181 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2009. - №18. - С. 99-101
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   ПІДРУЧНИКИ    Україна. Кабінет Міністрів. Постанова.
    Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009р. №198 / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. // Офіційний вісник України. - 2009. - №19. - С. 21-23
Рубрики: ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
   ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ