Томашевська, О. Я.
    Клініко-лабораторні показники в пацієнтів із метаболічним синдромом залежно від рівня загального холестеролу в крові [Текст] / О.Я. Томашевська // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомIII-IV, N2. - С. 66-71 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ

   ИНСУЛИН

   ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НАРУШЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- ХОЛЕСТЕРОЛ -- ОЖИРЕНИЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Томашевська, О. Я.
    Геометрія та функція лівого шлуночка у хворих з метаболічним синдромом [Текст] / О.Я. Томашевська // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 66-70 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ
   ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

   ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Антитромбоцитарні препарати у профілактиці їшемічного інсульту. Причини резистентності до ацетилсалицилової кислоти [Текст] / О.Я. Томашевська, Є.І. Дзісь, А.Л. Філіпюк, Дзісь І.Є. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 98-101 . - ISSN 1562-1146
Рубрики: МОЗГА ГОЛОВНОГО ИНФАРКТ
   АСПИРИН

Кл.слова (ненормированные):
ИНСУЛЬТ ИШЕМИЧЕСКИЙ -- АНТИТРОМБОЦИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ -- АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА


Доп.точки доступа:
Томашевська, О.Я.; Дзісь, Є.І.; Філіпюк, А.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)