Ткаченко, І. М.
    Особливості надання ортопедичної допомоги хворим на хронічний генералізований пародонтіт II та III ступенів тяжкості [Текст] / І.М. Ткаченко, О.А. Писаренко // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N1. - С. 60-61
Рубрики: ПАРОДОНТИТ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ
Кл.слова (ненормированные):
ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ -- ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ПАРОДОНТИТ
Аннотация: Предлагается принцип индивидуализации лечения


Доп.точки доступа:
Писаренко, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Визначення витривалості пародонта інтактних зубів до навантаження [Текст] / М.Д. Король, І.М. Ткаченко, Р.В. Козак, Митченок О.В. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N 1. - С. 48-50
Рубрики: СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
   ОККЛЮЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГНАТОДИНАМОГРАФИЯ -- ЗУБЫ ОПОРНЫЕ -- ЗУБНОЙ РЯД


Доп.точки доступа:
Король, М.Д.; Ткаченко, І.М.; Козак, Р.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Морфометричне дослідження твердих тканин зубів у осіб молодого віку як фактор вибору лікувальних заходів при патологічній стертості зубів [Текст] / І.М. Ткаченко, О.А. Писаренко // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N 2. - С. 67-69 : диаграмма
Рубрики: ЗУБОВ СТИРАНИЕ
   СТУДЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОВ ТВЁРДЫЕ ТКАНИ -- НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ -- МОЛОДОЙ ВОЗРАСТ -- ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ


Доп.точки доступа:
Писаренко, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Етіологічні чинники в розвитку патологічної стертості емалі зубів [Текст] / І.М. Ткаченко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 48-51. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ
   ЗУБОВ СТИРАНИЕ

   МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗА -- СТИРАЕМОСТЬ ЗУБА -- ЭМАЛЬ ЗУБОВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Щербатих, Л. Ю.
    Взаємозв'язок гемодинаміки пародонту та системної гемодинаміки у хворих із парадонтитом, що перебігає на тлі гіпертонічної хвороби [Текст] / Л.Ю. Щербатих, І.М. Ткаченко, Ю.М. Гольденберг // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N3. - С. 51-53 : табл.
Рубрики: ПАРОДОНТИТ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- РЕОГРАФИЯ -- ПАРОДОНТОПАТИЯ


Доп.точки доступа:
Ткаченко, І.М.; Гольденберг, Ю.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Методика нормалізації оклюзійних взаємовідношень при патологічному стиранні зубів [Текст] / І.М. Ткаченко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N3,т.1. - С. 174-178 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗУБОВ СТИРАНИЕ
   ОККЛЮЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СТИРАНИЕ ЗУБО -- ОККЛЮЗИЙНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Особливості визначення оклюзійних взаємовідношень при патологічному стиранні зубів [Текст] / І.М. Ткаченко // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N5. - С. 17-20
Рубрики: ЗУБОВ СТИРАНИЕ
   ОККЛЮЗИЯ

   СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
СТИРАНИЕ ЗУБОВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Стан кісткової тканини щелеп за даними гістограмної морфометрії ортопантомограм [Текст] / Д.М. Король, І.М. Ткаченко, Г.Ю. Апєкунов, Білий С.М. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N6. - С. 6-8 : табл.
Рубрики: КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ
   АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК

Кл.слова (ненормированные):
МОРФОМЕТРИЯ -- ГИСТОГРАММА -- АРХИТЕКТОНИКА -- КОСТНОЙ ТКАНИ ПЛОТНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Король, Д.М.; Ткаченко, І.М.; Апєкунов, Г.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Структурні особливості емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів [Текст] / І.М. Ткаченко, М. Скорик // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N6. - С. 15-19 : фото
Рубрики: ЗУБОВ СТИРАНИЕ
   ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СТИРАНИЕ ЗУБО -- ЭМАЛЕВЫЕ ПРИЗМЫ -- ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ -- МИКРОСКОПИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РАСТ -- СПЕКТРОМЕТРИЯ -- ЭМБРИОГЕНЕЗ


Доп.точки доступа:
Скорик, М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Дослідження кореляційних звязків морфологічного та мікроелементарного складу емалі зубів при фізіологічній стертості [Текст] / І. М. Ткаченко, М. Скорик // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2012. - Том 2, N 2. - С. 256-260 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ--Dental Enamel


Доп.точки доступа:
Скорик, М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Особливості дослідження щільності та структурної особливості емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів [Текст] / І.М. Ткаченко, Д.М. Король // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2012. - N1. - С. 18-22 : фото
Рубрики: ЗУБОВ СТИРАНИЕ
   ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ -- ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБА -- ЭМАЛЕВЫЕ ПРИЗМЫ


Доп.точки доступа:
Король, Д.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Дослідження взаємозв'язку структурних компонентів емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів [Текст] / І.М. Ткаченко, М. Скорик // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2012. - N4. - С. 15-18 : фото
Рубрики: ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ
   ЗУБОВ СТИРАНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЭМАЛЕВЫЕ ПРИЗМЫ -- МИКРОСКОПИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ -- МИКРОСТРУКТУРА


Доп.точки доступа:
Скорик, М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, І. М.
    Дослідження функціонального стану жувальних м'язів у нормі електроміографічним методом [Текст] / І.М. Ткаченко // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2012. - N6. - С. 55-57. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ
   ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

   ЗУБОВ СТИРАНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
СТИРАНИЕ ЗУБОВ -- МЫШЦЫ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616.31
   И90


   
    История стоматологии : IV Всероссийская конференция (с международным участием) : Чтения, посвященные памяти профессора Г.Н. Троянского [Текст] : доклады и тезисы / Московский государственный медико-стоматологический университет, Кафедра истории медицины. - М. : РИО МГМСУ, 2010. - 232 с. - Среди прочих материалов по истории стоматологии - также харьковские истории. - 010.00 грн
    Содержание:
Аветиков, Давид Соломонович. История кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ... УМСА / Д.С. Аветиков, О.В. Рыбалов, Л.И. Волошина. - С .4-6
Ждан, Вячеслав Николаевич. История ... УМСА / В.Н. Ждан, В.Н. Бобырев, О.В. Шешукова, Нетудыхата, Александра Николаевна. - С .64-66
Другие авторы: Бобырев В.Н., Шешукова О.В., Нетудыхата, Александра Николаевна
Каськова, Людмила Федоровна. История кафедры детской терапевтической стоматологии ... УМСА / Л.Ф. Каськова, Л.И. Амосова, Ю.И. Солошенко, Абрамова Е.Э. - С .89-91
Другие авторы: Амосова Л.И., Солошенко Ю.И., Абрамова Е.Э.
Ковалев, Е. В. Исторические этапы развития учебно-методической и научной работы кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии УМСА / Е.В. Ковалев, А.И. Сидорова, И.Я. Марченко и др. - С .96-98
Другие авторы: Сидорова А.И., Марченко И.Я., Шундрик М.А., Назаренко З.Ю.
Король, М. Д. История кафедры пропедевтики ортопедической стоматологии ... УМСА / М.Д. Король, Л.С. Коробейников, И.М. Ткаченко. - С .100-102
Николишин, А. К. История кафедры терапевтической стоматологии ... УМСА / А.К. Николишин, Т.А. Петрушанко, Н.Н. Иленко. - С .132-134
Скрипников, П. Н. Развитие кафедры последипломного образования врачей-стоматологов УМСА / П.Н. Скрипников, Т.П. Скрипникова, Т.А. Хмиль, Шешукова О.В. - С .181-183
Другие авторы: Скрипникова Т.П., Хмиль Т.А., Шешукова О.В.
Ткаченко, П. И. История кафедры детской хирургической стоматологии / П.И. Ткаченко, Н.М. Лохматова. - С .185-187
Шилова, Г. Б. Этапы становления школы ортодонтов в ... УМСА / Г.Б. Шилова, Л.П. Григорьева, В.Д. Куроедова, Смаглюк Л.В. - С .220-222
Другие авторы: Григорьева Л.П., Куроедова В.Д., Смаглюк Л.В.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: История стоматологии--Съезды и конференции


Доп.точки доступа:
Нетудыхата, Александра Николаевна; Абрамова, Е.Э.; Шундрик, М.А.; Назаренко, З.Ю.; Московский государственный медико-стоматологический университет. Кафедра истории медицины; Конференция Всероссийская с международным участием "История медицины" (IV ; 2010 ; Москва)
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)