Приходько, Н. П.
    Індивідуальні особливості перебігу кардіогенного шоку у хворих на гострий інфаркт міокарда похилого та старечого віку [Текст] / Н.П. Приходько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 304
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
   ШОК КАРДИОГЕННЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ШОК КАРДИОГЕННЫЙ -- ИНФАРКТ МИОКАРДА -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Приходько, Н. П.
    Гендерні особливості ремоделювання серця, показників інтерлейкіну-10 та рівня аутоантитіл до білка теплового шоку 60 у хворих на прогресуючу стенокардію [Текст] / Н.П. Приходько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 2. - С. 90-93 : табл.
Рубрики: СТЕНОКАРДИЯ
   ИНТЕРЛЕЙКИНЫ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ -- АУТОАНТИТЕЛА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Приходько, Н. П.
    Диференційна діагностика синдрому запалення у хворих на нестабільну стенокардію та гострий інфаркт міокарда за даними гемограми [Текст] / Н.П. Приходько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 3. - С. 225-228 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СТЕНОКАРДИЯ НЕСТАБИЛЬНАЯ
   ГЕМОГРАММА

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕЙКОЦИТЫ -- МОНОЦИТЫ -- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Приходько, Н. П.
    Диференційні значення аутоімунітету до шаперону 60, С-реактивного протеїну та інтерлейкіну 10 у хворих на гострі форми ІХС [Текст] / Н.П. Приходько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 153-156. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: АУТОИММУНИТЕТ
   БЕЛОК С-РЕАКТИВНЫЙ

   ПРОТЕИНКИНАЗА С

Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕРЛЕЙКИН-10 -- АУТОИММУНИТЕТ -- С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК -- С-РЕАКТИВНЫЙ ПРОТЕИН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Приходько, Н. П.
    Особливості співвідношень про- та противозапальних факторів у хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця старших вікових груп [Текст] / Н.П. Приходько, О.А. Шапошник // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N4 ч.1. - С. 68-70. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ
   ИНФАРКТ МИОКАРДА

   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

   СТЕНОКАРДИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СТЕНОКАРДИЯ НЕСТАБИЛЬНАЯ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ИНФАРКТ МИОКАРДА -- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ


Доп.точки доступа:
Шапошник, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    приходько, Н. П.
    Предиктори несприятливого перебігу ішемічної хвороби серця та спосіб його прогнозування [Текст] / Н. П. приходько // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2012. - Том 1, N 3. - С. 99-102 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--Myocardial Ischemia
   СТЕНОКАРДИЯ НЕСТАБИЛЬНАЯ--Angina, Unstable


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Приходько, Н. П.
    Прогностичне значення рівня аутокоїдів у хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця [Текст] / Н. П. Приходько, О. А. Шапошник // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2012. - Том 12, N 1/2. - С. 150-152. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--Myocardial Ischemia
   ИНТЕРЛЕЙКИН-10--Interleukin-10Доп.точки доступа:
Шапошник, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)