Траверсе, Г. М.
    Проблеми харчової інтолерантності у новонароджених дітей із перинатальною асфіксією [Текст] / Г.М. Траверсе, В.І. Похилько, О.М. Ковальова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N3. - С. 41-43 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПИТАНИЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ
   НОВОРОЖДЕННЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
АСФИКСИЯ


Доп.точки доступа:
Похилько, В.І.; Ковальова, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Зміни рівня лактатдегідрогенами, нейроспецифічної енолази у новонароджених з асфіксією на фоні лікування цереброкурином й ліпіном [Текст] / Т.К. Знаменська, В.І. Похилько, О.М. Ковальова, Костюкова К.О. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N3. - С. 56
Рубрики: НОВОРОЖДЕННЫЙ
Кл.слова (ненормированные):
АСФИКСИЯ -- ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА


Доп.точки доступа:
Знаменська, Т.К.; Похилько, В.І.; Ковальова, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Похилько, В. І.
    Прогнозування неврологічних ускладнень у новонароджених з асфікцією шляхом визначення лактатдегідрогенази як маркера гіпоксичного ураження [Текст] / В.І. Похилько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N4, ч.1. - С. 145-147 : табл.
Рубрики: ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА
   НОВОРОЖДЕННЫЙ

   АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

Кл.слова (ненормированные):
АСФИКСИЯ -- НОВОРОЖДЕННЫЙ -- ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Похилько, В. І.
    Морфологічні зміни мембран мітохондрій нейроцитів у щурят в умовах експериментальної моделі гіпоксії [Текст] / В.І. Похилько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 2. - С. 109-112 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МИТОХОНДРИИ
   ГИПОКСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПОКСИЯ -- МИТОХОНДРИИ -- КРЫСЫ


Доп.точки доступа:
Розова, К.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Похилько, В. І.
    Генетичні детермінанти розвитку деяких станів у передчасно народжених дітей, госпіталізованих до відділення інтенсивної терапії [Текст] / В.І. Похилько, О.М. Ковальова, З.І. Россоха // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Журнал имени Г.Н.Сперанского. Научно-практический двухмесячный медицинский журнал. - 2010. - Том 72, №4. - С. 121. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-403х
Рубрики: ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
   НОВОРОЖДЕННЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕНЕТИКА -- ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Ковальова, О.М.; Россоха, З.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Похилько, В. І.
    Ефективність метаболічної та нейропротекторної терапії новонароджених з асфіксією на основі аналізу обстеження немовлят за шкалою нейроповедінкового моніторингу [Текст] / В.І. Похилько // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 130-134 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ТЕРАПИЯ (МЕТОД)
   НОВОРОЖДЕННЫЙ

   МОНИТОРИНГ

Кл.слова (ненормированные):
ШКАЛА -- НОВОРОЖДЕННЫЙ -- МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Похилько, В. І.
    Захворюваність та нервово-психічний розвиток дітей, які перенесли асфіксію та отримували в ранньому неонатальному періоді метаболічну і нейропротекторну терапію [Текст] / В.І. Похилько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 3. - С. 297-304 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПОКСИЯ
   НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ -- НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ -- МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ -- НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ -- ЦЕРЕБРОКУРИН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Наслідки катетерізації центральних вен у дітей: ускладнення чи несприятливі медичні події? [Текст] / В.І. Похилько, О.М. Ковальова, В.П. Саричев, Ксьонз І.В., Гриценко И.І. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 151-155 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ВЕНЫ
   ДЕТИ

   СЕРДЦЕ

Кл.слова (ненормированные):
КАТЕТЕРИЗАЦИЯ -- СЕРДЦЕ -- МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Похилько, В.І.; Ковальова, О.М.; Саричев, В.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Медико-психологічний супровід матерів під час лікування їхніх дітей у відділенні інтенсивного виходжування та реабілітації новонароджених [Текст] / О. М. Ковальова [та ін.] // Соврем. педиатрия. - 2011. - N 6. - С. 55-57
Рубрики: ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
   МАТЕРИ

   СТРЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ -- МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ -- НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Ковальова, О.М.; Похилько, В.І.; Гончарова, Ю.О.; Мироненко, К. Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Похилько, В. І.
    Спосіб діагностики вродженої аномалії розвитку стравоходу у новонароджених [Текст] / В. І. Похилько // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2012. - Том 1, N 3. - С. 253-256 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПИЩЕВОД--Esophagus
   АНОМАЛИИ--Abnormalities


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клінічний випадок ембріональної гепатобластоми [Текст] / І.В. Ксьонз, В.І. Похилько, О.М. Ковальова, Чернявська Ю.І. // ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ : Науково-практичний медичний журнал. - 2012. - N2. - С. 84-88 : фото
Рубрики: ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ -- ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Ксьонз, І.В.; Похилько, В.І.; Ковальова, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616-053.31
   Е63


   
    Ентеральне харчування новонароджених дітей у відділеннях інтенсивної терапії [Текст] : (методичні рекомендації) / укл.: Т.К. Знаменська, В.І. Похилько, О.М. Ковальова ; установа-розробник: УМСА ; установа-співрозробник: Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ; УЦНМІПЛР. - Полтава : Техсервіс, 2010. - 29 с. - Бібліогр.: с. 29. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Неонатология
   Детей питаниеДоп.точки доступа:
Знаменська, Т.К. \сост.\; Похилько, В.І. \сост.\; Ковальова, О.М. \сост.\; УМСА
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616-053.31
   Г34


   
    Генетичний моніторинг новонароджених у відділеннях інтенсивної терапії (на прикладі сімейства глутатіон-S-трансфераз) [Текст] : (методичні рекомендації) / укл.: Н.Г. Горовенко, Є.С. Шунько, Т.К. Знаменськата ін.; установа-розробник: Укр. мед. стомат. академія ; МОЗУ, УЦНМІПЛР. - Полтава : АСМІ, 2010. - 35 с. : ил. - Бібліогр.: с. 34-35. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Новорождённый
   Генетика

   Неотложная медицинская помощьДоп.точки доступа:
Горовенко, Н.Г. \сост.\; Шунько, Є.С. \сост.\; Знаменська, Т.К. \сост.\; Ковальова, О.М. \сост.\; Похилько, В.І. \сост.\; Россоха, З.І. \сост.\; УМСА
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616-053.2
   П24


   
    Педіатрія. Спеціальність: 7.110101 Лікувальна справа. 7.10104 Педіатрія. 5 рік навчання [Текст] : довідник для студента з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання). Модуль 2. Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей ; Модуль 3. Неонатологія ; Модуль 4. Дитячі інфекційні хвороби / укладачі: Г.М. Траверсе, В.І. Похилько, С.М. Цвіренко, В.І. Ільченко, К.Ю. Прилуцький ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 20 с. : табл. - Загл. обл. : ... для студентів.. - Бібліогр.: с. 19-20. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Педиатрия--Навчальний посібник


Доп.точки доступа:
Траверсе, Г.М. (професор) \уклад.\; Похилько, В.І. (доцент) \уклад.\; Цвіренко, С.М. (доцент) \уклад.\; Ільченко, В.І. (доцент) \уклад.\; Прилуцький, К.Ю. (доцент) \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)