Нагірний, Я. П.
    Особливості імунних розладів і ефективність їх корекції цинктералом у хворих з переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N3. - С. 55-58 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   ИММУННАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПЕРЕЛОМЫ -- ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА -- ИММУННАЯ СИСТЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Вплив ендокринної системи на показники мінерального обміну у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2007. - N2. - С. 2-6 : табл.
Рубрики: ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
   ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ТРАВМЫ

   ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА -- ПАРАТГОРМОНЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Вплив потоку електромагнітного випромінювання низькотемпературної плазми на регіональний кровообіг і мінералізацію кісткової тканини у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2007. - N3. - С. 24-27 : табл.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- КРОВООБРАЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ -- МИНЕРАЛИЗАЦИЯ КОСТНОЙ МАТРИЦЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Вплив ендокринної системи на маркери кісткового метаболізму у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2007. - N3. - С. 37-40 : табл.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ПАРАМЕТРЫ ЕНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ -- МЕТАБОЛИЗМ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Прогностичне значення впливу змін показників мінерального обміну на порушення репаративного остеогенезу у хворих з переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2005. - N2. - С. 60-62 : табл.
Рубрики: ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
   ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН -- ОСТЕОГЕНЕЗ
Аннотация: Исследованы изменения минерального обьмена у больных с переломами нижней челюсти.Дисперсный анализ показал, что повышение содержания кальция и снижение содержания щелочной фосфатазы в сыворотке крови можно рассматривать как факторы, существенно влияющие на нарушение репаративного остеогенеза.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Клінічне застосування цинктералу для корекції репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N3. - С. 67-69 : табл.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ЦИНКТЕРАЛ
Аннотация: Активний вплив цинктералу на процес репаративного остеогенезу у хворих з ТПНЩ, який реалізується через оптимізацію концентрації іонів кальцію в сироватці крові, підвищення рівня лужної фосфатази при значному зниженні рівня оксипроліну. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є вивчення можливості застосування цинктералу для корекції інших систем, які регулюють репаративний гомеостаз.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Оцінка імунного статусу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи методом дискримінантного аналізу [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 49-51 : рис.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ -- ИММУННЫЙ СТАТУС -- ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: У хворих з травматичними переломами нижньої щелепи дисбаланс у функціонуванні імунної системи в перші 10 днів перебування в стаціонарі значною мірою обумовлений змінами гуморальної ланки імунітету, в подальшому - клітинної. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є вивчення клінічної ефективності методом дискримінантного аналізу застосування імуномодулюючих засобів цілеспрямованої дії на характер перебігу репаративного остеогенезу у такої категорії хворих.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)616.31
Н16


    Нагірний, Я. П.
    Аналіз показників остеоденситометрії у хворих з переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // Новини стоматології. - 2005. - №1(42). - С.50-51.
УДК
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ОСТЕОПЕНИЯ
Аннотация: Результаты исследованиясостояния костной ткани у больных с переломами нижней челюсти свидетельствуют о наличии остеопенического синдрома, выраженность которого корелирует с возрастом и массой тела больных с разной степенью детерминантного влияния.


    Дем'Яненко, В. В.
    Застосування цитолюмінесцентного аналізу для оцінки активності метаболічних процесів при травматичних переломах нижньої щелепи [Текст] / В.В. Дем'Яненко, Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2007. - N4. - С. 93-96 : табл.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ -- МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ


Доп.точки доступа:
Нагірний, Я.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Вплив імунної системи на маркери кісткового метаболізму у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2007. - N2. - С. 12-16 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ

   ИММУННАЯ СИСТЕМА

   ГОМЕОСТАЗ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЗМ -- ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ -- ИММУННАЯ СИСТЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ступницький, Р. М.
    Вплив ентеросгелю і біологічноактивної добавки OsteoPlus на показники кальцій-фосфорного обміну і маркери кісткового метаболізму у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Р.М. Ступницький, Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2011. - N 1. - С. 54-56
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
   ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- МАРКЕРЫ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА -- КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНЫЙ ОБМЕН -- БИОАКТИВНЫЕ ДОБАВКИ


Доп.точки доступа:
Нагірний, Я.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Клінічна ефективність застосування ентеросгелю і біологічно активної добавки "Osteo Plus" в схемі комплексного лікування хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N 1. - С. 36-40 : табл.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   РАНЫ И ТРАВМЫ

Кл.слова (ненормированные):
БИОДОБАВКИ -- СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ -- ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Вплив "Ентеросгелю" і біологічно активної добавки "ОsteoPlus" на показники імунного статусу у хворих із травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N 3. - С. 37-41 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЭНТЕРОСГЕЛЬ -- ДОБАВКИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Вплив ентеросгелю і біологічно активної добавки OsteoPlus на показники ендогенної інтоксикації у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2011. - N3. - С. 82-84 : граф.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
БИОДОБАВКИ -- ДЕТОКСИКАЦИЯ -- ИММУННЫЙ СТАТУС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Клінічний досвід корекції гіпертрофічних рубців голови та шиї в передопераційному періоді [Текст] / Я.П. Нагірний // Шпит. хірургія. - 2012. - N1. - С. 65-66
Рубрики: ГОЛОВА--HEAD
   ШЕЯ--NECK

   РУБЕЦ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ--CICATRIX, HYPERTROPHIC

Кл.слова (ненормированные):
РУБЦЫ КОЖИ -- ХИРУРГИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ -- ХИРУРГИЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Перспективи розвитку стоматологічного факультету [Текст] / Я. П. Нагірний // Мед. освіта. - 2012. - N 1. - С. 107-108.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ--EDUCATION, DENTAL

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Динаміка показників місцевого імунітету порожнини рота у хворих після операції атипового видалення нижніх третіх молярів [Текст] / Я.П. Нагірний, Р.В. Ощипко // Новини стоматології. - 2012. - N3. - С. 20-22
Рубрики: ЗУБОВ ЭКСТРАКЦИЯ--TOOTH EXTRACTION
   РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ--MOUTH

Аннотация: Вивчено динаміку вмісту лізоциму і секреторного імуноглобуліну А у ротовій рідині 15 хворих після видалення ретенованих нижніх третіх молярів. Установлено, що динамічні зміни їх концентрації корелюють з вираженістю запальної реакції м'яких тканин у ділянці комірки видаленого зуба.


Доп.точки доступа:
Ощипко, Р.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)