Малик, С. В.
    Ведення післяопераційного періоду у хворих з обтураційною жовтяницею непухлинного походження [Текст] / С.В. Малик // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N2. - С. 79-84. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Кл.слова (ненормированные):
ОБТУРАЦИОННАЯ ЖЕЛТУХА -- ЛЕЧЕНИЕ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация: Після оперативного втручання хворим з обтураційною жовтяницею інфузійно-медикаментозна терапія повинна призначатися з урахуванням індивідуальних особливостей

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Відеолапароскопічна діагностика як етап хірургічного алгоритму при деструктивних формах гострого холециститу [Текст] / В.Д. Шейко, С.В. Малик, А.Л. Челішвілі, Осіпов О.С., Кучеренко Д.О. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 159-160
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ ОСТРЫЙ -- ДИАГНОСТИКА


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д.; Малик, С.В.; Челішвілі, А.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Актуальні аспекти лікування хворих з гострим холециститом [Текст] / Д.О. Кучеренко, Б.П. Лисенко, С.В. Малик, Лисенко Р.Б. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 2. - С. 62-63
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
Кл.слова (ненормированные):
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ -- ХИРУРГИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ


Доп.точки доступа:
Кучеренко, Д.О.; Лисенко, Б.П.; Малик, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Малик, С. В.
    Доопераційна діагностика деструктивних форм гострого холециститу [Текст] / С.В. Малик, Д.О. Кучеренко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 4. - С. 24-26
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ДОППЛЕРОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА -- ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- СОНОГРАФИЯ


Доп.точки доступа:
Кучеренко, Д.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Безручко, М. В.
    Сучасний погляд на проблему хірургічного лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком [Текст] / М.В. Безручко, С.В. Малик, О.С. Осіпов // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 4. - С. 204-208
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК -- ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИОННАЯ ХОЛЕЦИСТОСТОМИЯ -- АНЕСТЕЗИИ -- СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Малик, С.В.; Осіпов, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Осіпов, О. С.
    Сучасний стан проблеми післяопераційних ранових ускладнень у хворих із супутнім ожирінням [Текст] / О.С. Осіпов, С.В. Малик, М.В. Безручко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 4. - С. 236-240
Рубрики: --ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--ОЖИРЕНИЕ
Кл.слова (ненормированные):
ЛЕТАЛЬНОСТЬ -- ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НАРУШЕНИЯ -- РАНА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ


Доп.точки доступа:
Малик, С.В.; Безручко, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Малик, С. В.
    Залежність рівня "стресових" гормонів від оперативного доступу при холецистектомії у пацієнтів з гострим холециститом [Текст] / С.В. Малик, М.В. Безручко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 1. - С. 82-84. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ГОРМОНЫ

   СТРЕСС

Кл.слова (ненормированные):
СТРЕССОВЫЕ ГОРМОНЫ -- ХОЛЕЦИСТИТ ОСТРЫЙ -- КОРТИЗОЛ -- ПРОЛАКТИН -- СТРЕСС ОПЕРАЦИОННЫЙ


Доп.точки доступа:
Безручко, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Малик, С. В.
    Застосування метформіну в комплексі профілактики ранових ускладнень після планових абдомінальних хірургічних втручань у хворих з супутнім ожирінням. Рани, ранова інфекцфя, пластика та електрозварювання живих тканин. XI-та щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю. Тези доповідей 1-2 грудня 2011 р. м. Київ [Текст] / С.В. Малик, О.С. Осіпов // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N11. - С. 33-34 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: МЕТФОРМИН
   РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ

   ОЖИРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ОЖИРЕНИЕ -- МЕТФОРМИН -- РАНЕВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Осіпов, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Рання діагностика післяопераційних ранових ускладнень у хворих з супутнім ожирінням [Текст] / С.В. Малик, О.С. Осіпов, М.В. Безручко, Кравченко С.П. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N4. - С. 115-117 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОЖИРЕНИЕ--OBESITY
   РАНЫ И ТРАВМЫ

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ -- РАНЕВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ -- ОЖИРЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Малик, С.В.; Осіпов, О.С.; Безручко, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості мікроциркуляторного кровообігу передньої черевної стінки у хворих з надмірною масою тіла [Текст] / М. Ю. Ничитайло [та ін.] // Клініч. хірургія. - 2012. - N 6. - С. 27-29
Рубрики: ОЖИРЕНИЕ--OBESITY
   БРЮШНЫЕ МЫШЦЫ--ABDOMINAL MUSCLES

   МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ--MICROCIRCULATION

   ФЛОУМЕТРИЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ--LASER-DOPPLER FLOWMETRYДоп.точки доступа:
Ничитайло, М.Ю.; Малик, С.В.; Осіпов, О.С.; Кравченко, С. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Малик, С. В.
    Хірургічне лікування хворих з деструктивним холециститом шляхом застосування лапароліфтингу [Текст] / С. В. Малик, Д. О. Кучеренко, Д. О. Лавренко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2012. - Том 12, N 1/2. - С. 126-129. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--Cholecystitis
   ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ--Cholecystectomy, LaparoscopicДоп.точки доступа:
Кучеренко, Д.О.; Лавренко, Д.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    УЗД-діагностика післяопераційних ранових ускладнень у хворих із супутнім ожирінням [Текст] / О. С. Осіпов, С. В. Малик, Д. О. Лавренко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2012. - Том 12, N 1/2. - С. 138-139 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: РАНЫ И ТРАВМЫ--Wounds and Injuries
   ОЖИРЕНИЕ--ObesityДоп.точки доступа:
Осіпов, О.С.; Малик, С.В.; Лавренко, Д.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   617
   М54


   
    Методичні рекомендації з обстеження пацієнта і написання академічної історії хвороби в клініці хірургічних хвороб [Текст] : для студентів II, III, IV курсів стоматологічного факультету / уклад.: Б.П. Лисенко, А.Я. Кузнєцов ; УМСА. Кафедра хірургічних хвороб. - Полтава : [б. и.], 2000. - 12 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Хірургія
   ДіагностикаДоп.точки доступа:
Лисенко, Б.П. \уклад.\; Кузнєцов, А.Я. \уклад.\; Петрушова, Л.Д. \уклад.\; Шейко, В.Д. \уклад.\; Ксьонз, І.В. \уклад.\; Челішвілі, А.Л. \уклад.\; Шумейко, В.М. \уклад.\; Дудченко, М.О. \уклад.\; Малик, С.В. \уклад.\; Лисенко, Р.Б. \уклад.\; УМСА. Кафедра хірургічних хвороб
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616-083
   Д59


   
    Догляд за хворими (практика) [Текст] : довідник для студентів з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання). Спеціальність: 7.110106 Стоматологія / підгот.: Ігор Петрович Кайдашев, Михайло Сахнович Расін, О.А. Борзих, Н.І. Дігтяр та ін. ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2010. - 16 с. - Бібліогр.: с. 15-16. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Уход за больными


Доп.точки доступа:
Кайдашев, Ігор Петрович (проф.) \уклад.\; Расін, Михайло Сахнович (проф.) \уклад.\; Борзих, О.А. (доц.) \уклад.\; Дігтяр, Н.І. (доц.) \уклад.\; Малик, С.В. (проф.) \уклад.\; Челішвілі, Анатолій Леонідович (доц.) \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (5), Гурт.4 (5), Уч.Аб. (173)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (5), Гурт.4 (5), Уч.Аб. (173)   617
   З-14


   
    Загальна хірургія. Спеціальність 7.110106 Стоматологія [Текст] : довідник для студентів з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) / уклад. : С.В. Малик, А.Л. Челішвілі ; МОЗ України, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 11 с. : табл. - Бібліогр.: с. 10-11. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия--Навчальний посібник


Доп.точки доступа:
Малик, С.В. (професор) \уклад.\; Челішвілі, А.Л. (доцент) \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Уч.Аб. (181)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Уч.Аб. (181)   617
   Х50


   
    Хірургія. Спеціальність 7.110106 «Стоматологія» [Текст] : довідник для студента з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) / уклад.: С.В. Малик, А.Л. Челішвілі ; МОЗ України, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 18 с. : табл. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия--Навчальний посібник


Доп.точки доступа:
Малик, С.В. (професор) \уклад.\; Челішвілі, А.Л. (доцент) \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (179)