Лісовий, В. М.
    Випадок пухлини нирки у хворого, що знаходився на перитонеальному діалізі [Текст] / В.М. Лісовий, Н.М. Андоньєва // ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. - 2006. - N5. - С. 53-55 . - ISSN 1028-6616
Рубрики: ПОЧКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ДИАЛИЗ ПЕРИТОНЕАЛЬНАЫЙ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ -- ОПУХОЛИ


Доп.точки доступа:
Андоньєва, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Безперервний професійний розвиток лікарів і проблеми сучасної психогігієни [Текст] / В.М. Лісовий, В.А. Капустник, В.О. Коробчанський, Воронцов М.П. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 10-15 : табл. . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ПСИХОГИГИЕНА


Доп.точки доступа:
Лісовий, В.М.; Капустник, В.А.; Коробчанський, В.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Базова практично орієнтована підготовка лікаря загальної практики в галузі медицини права в аспекті Болонської системи [Текст] / В.М. Лісовий, В.А. Капустник, В.О. Коробчанський, Воронцов М.П. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 8-12 : табл. . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Лісовий, В.М.; Капустник, В.А.; Коробчанський, В.О.; Воронцов, М.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лісовий, В. М.
    Якість освіти в контексті Болонського процесу:реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю"Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ України: результати, проблеми та перспективи", 20-21 травня 2010, Тернопіль [Текст] / В.М. Лісовий, В.А. Капустник // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 120-123 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Капустник, В.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лісовий, В. М.
    Сучасні системи організації навчального процесу у формуванні медико-правових знань [Текст] / В.М. Лісовий, В.О. Ольховський, В.В. Хижняк // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 33-36 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО


Доп.точки доступа:
Ольховський, В.О.; Хижняк, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лісовий, В. М.
    Поранення органів сечовивідної системи при трансвагінальній гістеректомії та запобігання їм [Текст] / В.М. Лісовий, Ю.С. Паращук // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том73, N3. - С. 114-117 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГИСТЕРЭКТОМИЯ
   МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ

   РАНЫ И ТРАВМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ -- ГИСТЕРЭКТОМИЯ -- МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ТРАВМЫ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ


Доп.точки доступа:
Паращук, Ю.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лісовий, В. М.
    Вплив різної кількості стовбурових клітин на гормональний статус самців щурів і стан їх антиоксидантного захисту на моделі андрогенного дефіциту [Текст] / В. М. Лісовий, І. М. Антонян, Ю. Ю. Микулінський // Експерим. і клініч. медицина. - 2011. - N 4. - С. 31-34
Рубрики: АНДРОГЕНЫ--ANDROGENS
   СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ТРАНСПЛАНТАЦИЯ--STEM CELL TRANSPLANTATION

   ГОРМОНЫ--HORMONES

   АНТИОКСИДАНТЫ--ANTIOXIDANTS

   ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ--OXIDATION-REDUCTION

   ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ--ANIMAL EXPERIMENTATION

   КРЫСЫ--RATS

Аннотация: Виконано експеримент з використання різної кількості стовбурових клітин для лікування вторинного андрогенного дефіциту у самців щурів. Для моделювання патології використовувався CdCl2 в дозі 150 мкг/100 г маси тварини. Протягом експерименту досліджували гормональний статус тварин і стан антиоксидантного захисту. Для лікування змодельованої патології стовбурові клітини використовували в кількостях 80 000,100 000 та 200 000 в кожне яєчко. Встановлено, що використання стовбурових клітин в кількості 200 000 при введенні в обидва яєчка є доцільним для лікування вторинного андрогенного дефіциту.


Доп.точки доступа:
Антонян, І.М.; Микулінський, Ю.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)