Волосянко, А. Б.
    Удосконалення діагностики поєднаної патології гепатобіліарної системи у школярів [Текст] / А.Б. Волосянко, І.С. Лембрик, В.В. Ходан // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 12-15 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ
   ДОППЛЕРОГРАФИЯ

   ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПАТОЛОГИЯ

   ШКОЛЬНИКИ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТОБИЛИАРНАЯ СИСТЕМА -- ДОПЛЕРОГРАФИЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ -- ШКОЛЬНИКИ


Доп.точки доступа:
Лембрик, І.С.; Ходан, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Зміни системи перекисного окислення ліпідів у дітей з хронічним гастродуоденитом, асоційованим з helicobacter pylori [Текст] / І.С. Лембрик, О.В. Тимощук, О.О. Цицюра // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 66-69 : граф.
Рубрики: ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ПРООКСИДНО-АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА -- ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ


Доп.точки доступа:
Тимощук, О.В.; Цицюра, О.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Психосоціальні механізми адаптації студентів-іноземців до навчання в медичному вузі [Текст] / І.С. Лембрик, А.Б. Волосянко, О.Б. Синоверська, Іванишин Л.Я. // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 95-96
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   АДАПТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Лембрик, І.С.; Волосянко, А.Б.; Синоверська, О.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Особливості кліничного перебігу хронічного панкреатиту у дітей (за даними метааналізу та власних кліничних спостережень) [Текст] / І.С. Лембрик // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 2. - С. 31-34 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ
Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- МЕТААНАЛИЗ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Характеристика адапційного синдрому у дітей з хронічним панкреатитом в поєднанні з хронічним гастродуоденітом [Текст] / І.С. Лембрик // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 135-138 : табл.
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Волосянко, А. Б.
    Клініко-параклінічна характеристика хронічного холецистохолангіту в поєднанні з ураженням печінки [Текст] / А.Б. Волосянко, І.С. Лембрик, В.В. Ходан // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 266
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ШКОЛЬНИКИ

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ -- ГЕПАТОБИЛИАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА


Доп.точки доступа:
Лембрик, І.С.; Ходан, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Функціональний стан вегетативної нервової системи у дітей з хронічним панкреатитом [Текст] / І.С. Лембрик // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 3. - С. 21-24 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ
   ПАНКРЕАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Динаміка вмісту про- та протизапальних цитокінів у дітей з патологією панкреатобіліарної зони [Текст] / І.С. Лембрик // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2010. - N 2. - С. 32-34 : табл.
Рубрики: ДЕТИ
   ЦИТОКИНЫ

   ПАНКРЕАТИТ--ТЕРАПИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ -- ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГИТ -- ИНТЕРЛЕЙКИН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Антипкін, Ю. Г.
    Функціональний стан органів гастродуоденальної зони у дітей х хронічним панкреатитом в поєднанні з рефлюксною хворобою [Текст] / Ю.Г. Антипкін, А.Г. Ципкун, І.С. Лембрик // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 6. - С. 12-15 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
   ПАНКРЕАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА


Доп.точки доступа:
Ципкун, А.Г.; Лембрик, І.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Терапевтична корекція порушень оксидантної системи у дітей із панкреатитом [Текст] / І.С. Лембрик // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2011. - N2. - С. 28-30 : табл.
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ
   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
АНТИОКСИДАНТЫ -- КВАРЦЕТИН -- ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Антипкін, Ю. Г.
    Корекція порушень функціонального стану підшлункової залози у дітей з панкреатитом [Текст] / Ю. Г. Антипкін, А. Г. Ципкун, І. С. Лембрик // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Том 73, N 6. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10
Рубрики: ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ
   ПАНКРЕАТИТ

   ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

   ФЕРМЕНТЫ

   АНТИОКСИДАНТЫ

   ПАРАСИМПАТОЛИТИКИ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
СПАЗМОЛИТИКИ -- ФИТОФЕРМЕНТ -- КВЕРЦЕТИН -- ДИГЕСТИН


Доп.точки доступа:
Ципкун, А.Г.; Лембрик, І.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Особливості ЛОР-проявів при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у дітей шкільного віку та шляхи їх терапевтичної корекції [Текст] / І. С. Лембрик, О. О. Цицюра, М. Б. Боюк // Соврем. педиатрия. - 2012. - N 1. - С. 114-117
Рубрики: ДЕТИ
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС

   ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

   АНТАЦИДНЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ФОСФАЛЮГЕЛЬ -- ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ЛОР-ОРГАНОВ БОЛЕЗНИ -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Цицюра, О.О.; Боюк, М.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Матейко, Г. Б.
    Діагностика внутрішньоутробної герпетичної цитомегаловірусної інфекції у новонароджених дітей [Текст] / Г.Б. Матейко, І.С. Лембрик, Б.А. Зубик // Арх. клініч. медицини. - 2012. - N1. - С. 48-50. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: HERPESVIRIDAE ИНФЕКЦИИ--HERPESVIRIDAE INFECTIONS
   ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ--CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS

   НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ--INFANT, NEWBORN, DISEASES

Кл.слова (ненормированные):
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ -- НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ -- ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Лембрик, І.С.; Зубик, Б.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Ефективність Риніталу в комплексному лікуванні респіраторних проявів харчової алергії у дітей [Текст] / І.С. Лембрик // Дитячий лікар. - 2012. - N1/2. - С. 57-60
Рубрики: ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ--FOOD HYPERSENSITIVITY
   ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА--ANTI-ALLERGIC AGENTS

   ДЕТИ--CHILD


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Характеристика захворювань підшлункової залози у поєднанні з хронічним холециститом у дітей шкільного віку [Текст] / І. С. Лембрик // Соврем. педиатрия. - 2011. - N 5. - С. 153-155
Рубрики: ДЕТИ
   ХОЛЕЦИСТИТ

   ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Корекція порушень функціонального стану печінки в дітей із панкреатитом [Текст] / І.С. Лембрик // Клініч. та експерим. патологія. - 2011. - Том10, N4. - С. 61-64

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Алгоритм прогнозування розвитку хронічного панкреатиту в дитячому віці [Текст] / І.С. Лембрик, Т.В. Коломійченко // Клініч. та експерим. патологія. - 2012. - Том11, N2. - С. 92-95
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ--PANCREATITIS
   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Коломійченко, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)