Клініко-гемодинамічні особливості особливості серцевої недостатності у дорослих із дефектом міжпередсердної перегородки [Текст] / К.Н. Амосова, Л.Ф. Конопльова, О.О. Гонза, Руденко Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 34-38 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДЕФЕКТЫ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Амосова, К.Н.; Конопльова, Л.Ф.; Гонза, О.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Конопльова, Л. Ф.
    Синкопальні стани: ключі до діагнозу [Текст] / Л.Ф. Конопльова, І.І. Горда // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2009. - N 3. - С. 39-42
Рубрики: ОБМОРОК
   КЛАССИФИКАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СИНКОПЕ -- ОБМОРОКИ -- СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ


Доп.точки доступа:
Горда, І.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Конопльова, Л. Ф.
    Ефективність Полаприлу у хворих на артеріальну гіпертензію [Текст] / Л.Ф. Конопльова, Л.В. Кушнір, І.І. Горда // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2009. - N 9. - С. 56-59
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- СМЕРТНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Кушнір, Л.В.; Горда, І.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив силденафілу на основні клінічні та кардіогемодинамічні показники у хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією [Текст] / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, І.В. Кричинська, Руденко Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 5. - С. 25-28 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ
Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- СИЛДЕНАФИЛ


Доп.точки доступа:
Амосова, К.М.; Конопльова, Л.Ф.; Кричинська, І.В.; Руденко, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Тривала терапія метопрололом хворих на хронічну ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень: вплив на кардіогемодинаміку та бронхіальну прохідність [Текст] / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Д.Ш. Січінава, Сусак І.А. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 3. - С. 29-35 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
   ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
АДРЕНОБЛОКАТОРЫ -- ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ -- ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ -- ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК


Доп.точки доступа:
Амосова, К.М.; Конопльова, Л.Ф.; Січінава, Д.Ш.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Конопльова, Л. Ф.
    Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції у розвитку хронічного легеневого серця бронхолегеневого генезу в поєднанні з ішемічною хворобою серця [Текст] / Л.Ф. Конопльова, С.І. Треумова // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том3, N2. - С. 119-121. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДИСТЫЙ

   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

   АЗОТА ОКСИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- БРОНХОЛЕГОЧНАЯ СИСТЕМА -- ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Треумова, С.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Зміни морфофункціонального стану правого шлуночка, систолічного тиску в легеневій артерії та стану NO-системи в еритроцитах у хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією на тлі тривалого лікування силденафілом [Текст] / К. М. Амосова [и др.] // Укр. кардіол. журнал. - 2012. - N 2. - С. 17-22
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ--Hypertension, Pulmonary
   ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ ИНГИБИТОРЫ--Phosphodiesterase Inhibitors

   ЛЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗ--Treatment Outcome

Кл.слова (ненормированные):
СИЛДЕНАФИЛ


Доп.точки доступа:
Амосова, К.М.; Конопльова, Л.Ф.; Задоріна, О.В.; Задорін, Є.М.; Руденко, Ю.В.; Кричинська, І.В.; Кушнір, Л.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616-085
   А22


   
    Автоматизована комп'ютерна атестаційна система для атестації лікарів-інтернів із спеціальності "терапія" [Текст] : тестові завдання та еталони відповідей : навчальний посібник / М.Ю. Коломоєць, К.М. Амосова, П.М. Боднар та ін.; (за ред. М.Ю. Коломойця, К.М. Амосової) ; МОЗ України, ЦМК. - К. ; Чернівці : [б. и.], 1998. - 270 с. - ISBN 966-573-055-Х : 009.17 грн, 009.17 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Терапия--Тесты
Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Коломоєць, М.Ю.; Амосова, К.М.; Боднар, П.М.; Коновчук, В.М.; Конопльова, Л.Ф.; Парпалей, І.О.; Пелещук, А.П.; Свінцицький, А.С.; Христич, Т.М.; Процюк, Р.Г. та ін; Коломоєць, М.Ю. \ред.\; Амосова, К.М. \ред.\
Экземпляры всего: 45
Наук.Аб. (45)
Свободны: Наук.Аб. (45)   616.12
   С91


   
    Сучасні проблеми кардіології та ревматології [Текст] : матеріали науково-практичної конференції / редколегія: В.Г. Бідний (відп. ред.) та ін. ; Київ. МДА, Центр. МКЛ, Центр кардіології та ревматології м. Києва, Каф. госп. терапії №1 НМУ. - К. : [б. и.], 1998. - 176 с. - 002.00 грн
До 20-річчя Київського міського центру кардіології та ревматології
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Кардиология
   РевматологияДоп.точки доступа:
Бідний, В.Г. \ред.\; Амосова, К.М. \ред.\; Дубінська, Л.М. \ред.\; Паламарчук, К.С. \ред.\; Яременко, О.Б. \ред.\; Конопльова, Л.Ф. \ред.\; Івашківський, О.І. \ред.\; Грицюк, І.О. \ред.\; Прудкий, І.В. \ред.\; Атаманенко, О.А. \ред.\; Конференція науково-практична (1998 ; Київ)
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.1/9
   В60


   
    Внутрішня медицина [Текст] : у 3-х т. : [підручник для студентів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації]. Т. 1. Хвороби системи кровообігу. Хвороби органів травлення. Хвороби крові і кровотвірних органів / відп. ред. К.М. Амосова ; Катерина Миколаївна Амосова, Олег Якович Бабак, Валентина Миколаївна Зайцева та ін. - К. : Медицина, 2008. - 1055 с. : ил. - Предм. покажч.: с. 1041-1055. - ISBN 978-966-8144-64-6. - ISBN 978-966-8144-64-6 : 156.25 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Терапия--Сердечно-сосудистые болезни--Пищеварительной системы болезни--Гематология--Підручник
Аннотация: Фундаментальний підручник "Внутрішня медицина" у трьох томах охоплює такі важливі розділи внутрішніх хвороб, як кардіологія, гастроентерологія, гематологія, нефрологія, ревматологія, пульмонологія (перший і другий томи), розглянуто також диференціальну діагностику при головних симптомах і синдромах у клініці внутрішніх хвороб (третій том).Видання добре проілюстровано, містить тестові запитання до всіх розділів, а також предметний покажчик.Підручник підготовлено провідними фахівцями України відповідно до навчальних програм вищих медичних закладів освіти III—IV рівнів акредитації.Перший том підручника складається з трьох розділів, в яких йдеться про захворювання системи кровообігу, органів травлення, крові і кровотвірних органів. Протягом останніх років у цих галузях внутрішньої медицини з'явилися нові дані з етіології і патогенезу низки захворювань, удосконалювалися методи діагностики та лікування на основі досягнень мікробіології, імунології, генетики, фармакології тощо. Проведено велику кількість масштабних досліджень, що дали змогу отримати цінну інформацію про клінічний ефект багатьох методів лікування і профілактики деяких захворювань. Усе це знайшло відображення в міжнародних і національних рекомендаціях і стандартах ведення хворих з різною патологією і стало підґрунтям відповідних розділів пропонованого підручника


Доп.точки доступа:
Амосова, Катерина Миколаївна; Бабак, Олег Якович; Зайцева, Валентина Миколаївна; Конопльова, Л.Ф.; Мішалов, Володимир Григорович; Пелещук, Анатолій Петрович; Свінціцький, Анатолій Станіславович; Сидорова, Л.Л.; Амосова, Катерина Миколаївна \ред.\
Экземпляры всего: 5
ЧЗ (1), Наук.Аб. (4)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (4)