Коваленко, В. М.
    Застосування мультиспіральної комп'ютерної томографії у діагностиці ішемічної хвороби серця [Текст] / В.М. Коваленко, С.В. Федьків // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N1. - С. 70-80 : рис. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   АТЕРОСКЛЕРОЗ

   ТОМОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ

   КОРОНАРНЫЕ АРТЕРИИ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ТОМОГРАФИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ


Доп.точки доступа:
Федьків, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Рівні ліпідів, гомоцистеїну та стан серцево-судинної системи у хворих на ситемний червоний вовчак та їх динаміка під впливом лікування [Текст] / В.М. Коваленко, С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 62-66 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   ГОМОЦИСТЕИН

   ЛИПИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ВОЛЧАНКА СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ -- ГОМОЦИСТЕИН -- ЛИПИДЫ


Доп.точки доступа:
Шевчук, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Вивчення виживаності та функції ризику смерті у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різного генезу: результати 5-річного проспективного дослідження [Текст] / В.М. Коваленко, О.В. Онищенко, Д.В. Рябенко // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомVII-VIII, N4. - С. 32-36 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   МИОКАРДИТ

   ФАКТОРЫ РИСКА

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- МИОКАРДИТ ХРОНИЧЕСКИЙ


Доп.точки доступа:
Онищенко, О.В.; Рябенко, Д.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Вплив патогенетичної терапії в поєднанні з симвастатином та фолієвою кислотою на тяжкість захворювання, активність запального процесу, стан серцево-судинної системи, рівень ліпідів і гомоцистеїну у хворих на системний червоний вовчак [Текст] / В.М. Коваленко, С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 16-23 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

Кл.слова (ненормированные):
ВОЛЧАНКА СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ -- СИМВАСТАТИН -- ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА


Доп.точки доступа:
Шевчук, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Безпека та особливості ефектів довготривалого лікування високими дозами карведилолу та енаприлом у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різного генезу [Текст] / В.М. Коваленко, Д.В. Рябенко, О.В. Онищенко, Рей Є.С., Солобюкова Н.О. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомIХ-Х, N5. - С. 108-112 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- КАРВЕДИЛОЛ -- ЭНАЛАПРИЛ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Рябенко, Д.В.; Онищенко, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Частота виявлення гіперурикемії та оцінка основних клініко-біохімічних показників у хворих з метаболічним синдромом [Текст] / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Г.Ю. Яковенко // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N5. - С. 83-88 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
   ГИПЕРУРИКЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- ГИПЕРУРИКЕМИЯ -- МОЧЕВАЯ КИСЛОТА


Доп.точки доступа:
Несукай, О.Г.; Яковенко, Г.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Стан кровотоку в легеневих венах у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та в поєднанні з ішемічною хворобою серця [Текст] / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.В. Довганич // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N 6. - С. 13-17 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА


Доп.точки доступа:
Несукай, О.Г.; Довганич, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Профілактика та лікування інфаркту міокарда в Україні [Текст] / В.М. Коваленко // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 7-12 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Кл.слова (ненормированные):
ИНФАРКТ МИОКАРДА -- ПРОФИЛАКТИКА -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Ревматичні захворювання: сучасні тенденції фармакотерапії [Текст] / В.М. Коваленко // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 5-11 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

   ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ -- АНТИРЕВМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Прояви аутоімунізації та її взаємозв'язок із функціональною здатністю мононуклеарних клітин у хворих із кардіомегалією різного генезу [Текст] / В.М. Коваленко, Т.І. Гавриленко, Л.В. Якушко, Рябенко Д.В., Рижкова Н.О., Підгайна О.А. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 48-55 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   КАРДИОМЕГАЛИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КАРДИОМЕГАЛИЯ -- ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- АУТОИММУНИЗАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Гавриленко, Т.І.; Якушко, Л.В.; Рябенко Д.В., Д.В., Рижкова Н.О., Підгайна О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Системний червоний вовчак: патогенетичні особливості клінічної симптоматики,сучасна діагностична і терапевтична тактики ведення хворих [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Білявська Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 13-23 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- РИТУКСИМАБ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.; Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Застосування МРТ і УЗД у діагностиці остеоартрозу [Текст] / В.М. Коваленко, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 55-86 : рис. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ОСТЕОАРТРИТ
   ТОМОГРАФИЯ

   СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ

   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
ТОМОГРАФИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ -- ОСТЕОАРТРОЗ -- СЦИНТИГРАФИЯ РАДИОИЗОТОПНАЯ


Доп.точки доступа:
Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Імовірність розвитку цитокін-медійованого анемічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит [Текст] / В.М. Коваленко, Г.П. Кузьміна, О.Я. Маркова // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 33-38 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
   АНЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- АНЕМИЯ -- ЦИТОКИНЫ


Доп.точки доступа:
Кузьміна, Г.П.; Маркова, О.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Організаційно-методичні аспекти діагностики та попередження ускладнень ревматичних хвороб з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку [Текст] / В.М. Коваленко // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 2-3 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Основні підходи до ведення пацієнтів із ревматоїдним артритом згідно з останніми рекомендаціями Європейської антиревматичної ліги (2010) [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Білявська Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 6-17 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК -- АНТИРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.; Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Виконання Державної програми боротьби з гіпертензіями в Україні [Текст] / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 6. - С. 7-12 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   КРОВООБРАЩЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ -- КРОВООБРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ -- АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Корнацький, В.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив імунного статусу і ліпідних факторів на прогресування субклінічного атеросклерозу і розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із ревматоїдним артритом [Текст] / В.М. Коваленко, Л.В. Хіміон, Г.І. Лисенко, Гармиш О.О. // . - С. 52-59
Рубрики: РЕВМАТОЛОГИЯ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- СОСУДОВ БОЛЕЗНИ -- ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Хіміон, Л.В.; Лисенко, Г.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Атеросклероз і асоційовані з ним хвороби внутрішніх органів: загальна стратегія профілактики та етапність спеціалізованого лікування [Текст] / В.М. Коваленко // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 5. - С. 8-11 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЦА БОЛЕЗНИ
   АТЕРОСКЛЕРОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості оксидантного стресу та його основних компонентів в умовах коронарогенних і некоронарогенних захворювань серця [Текст] / В.М. Коваленко, Л.С. Мхітарян, Н.М. Орлова, Несукай О.Г., Євстратова І.Н., Василинчук Н.М., Чернюк С.В. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2011. - N3. - С. 39-43 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЦА БОЛЕЗНИ
   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Кл.слова (ненормированные):
СТРЕСС ОКСИДАНТНЫЙ -- МИОКАРДИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- КАРДИОМИОПАТИЯ ДИЛАТАЦИОННАЯ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Мхітарян, Л.С.; Орлова, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Оптимізація лікування набрякового та запального синдромів у пацієнтів із ревматичними хворобами суглобів: дані доказової медицини та досвід застосування в Україні [Текст] / В.М. Коваленко // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2011. - N2. - С. 43-47 : граф. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ
   АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОАРТРОЗ -- ЭНЗИМОТЕРАПИЯ -- СУСТАВОВ ВОСПАЛЕНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)