Жукова, В. Б.
    Стан ліпідного обміну у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з helicobacter pylori [Текст] / В.Б. Жукова // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N1. - С. 40-44 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГАСТРИТ
   ЛИПИДЫ

   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- HELICOBACTER PYLORI -- ДИСЛИПИДЕМИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Жукова, В. Б.
    Вплив антигелікобактерної терапії на рівень плазмового гомоцистеїну у хворих на H. Pylori-асоційований хронічний атрофічний гастрит, що перебігає на тлі ішемічної хвороби серця [Текст] / В.Б. Жукова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 5. - С. 21-24 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ
   HELICOBACTER PYLORI

   ГОМОЦИСТЕИН

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ -- helicobacter PYLORI -- АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Жукова, В. Б.
    Показники плазмового гомоцистеїну, ліпідного обміну та стан загальних сонних артерій при Helicobacter Pylori-асоційованому хронічному атрофічному гастриті, що перебігає на тлі шемічної хвороби серця [Текст] / В.Б. Жукова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 4. - С. 29-32 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ

   ГОМОЦИСТЕИН

   СОННЫЕ АРТЕРИИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ -- ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Соломенцева, Т. А.
    Клініко-ендоскопічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім дуоденогастральним рефлюксом [Текст] / Т.А. Соломенцева, І.Е. Кушнір, В.Б. Жукова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 2. - С. 34-37 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
   ЖЕЛЧНЫЙ РЕФЛЮКС

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ЖЕЛЧНЫЙ РЕФЛЮКС -- ДУОДЕНОГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС


Доп.точки доступа:
Кушнір, І.Е.; Жукова, В.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Жукова, В. Б.
    Стан загальних сонних артерій у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з Helicobacter pylori [Текст] / В.Б. Жукова // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N3. - С. 47-51 . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ
Кл.слова (ненормированные):
АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ -- HELICOBACTER PYLORI -- ГОМОЦИСТЕИН -- АТЕРОСКЛЕРОЗ -- СОННЫЕ АРТЕРИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)