Дикан, І. М.
    Стандарти променевої діагностики колоректального раку [Текст] / І.М. Дикан, Г.В. Лаврик, О.О. Колесник // ОНКОЛОГИЯ : Научно-практический журнал (Приложение к журналу " Экспериментальная онкология "). - 2008. - Том10, N1. - С. 130-132 . - ISSN 0204-3564
Рубрики: КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ТОМОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК -- ТОМОГРАФИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ


Доп.точки доступа:
Лаврик, Г.В.; Колесник, О.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Корекція порушень маткової гемодинаміки в ранні терміни вагітності [Текст] / І. Б. Вовк [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2012. - Том 74, N 1. - С. 63-66. - Библиогр.: с. 66
Рубрики: ПЛАЦЕНТАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ
   БЕРЕМЕННОСТЬ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

   ДИДРОГЕСТЕРОН

Кл.слова (ненормированные):
ДОППЛЕРОМЕТРИЯ -- ГЕМОДИНАМИКА МАТОЧНАЯ -- БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Вовк, І.Б.; Трохимович, О.В.; Дикан, І.М.; Волик, Н.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   615.84
   Р15


   
    Радіологія [Текст] : [підручник для студентів вищ. навч. закл. IV рівня акредитації]. Т. 1. Променева діагностика / Михайло Соломонович Каменецький, Марина Борисівна Первак, І.М. Дикан та ін.; за ред. М.С. Каменецького. - Донецьк : Вебер, 2009. - 400 с. : ил. - Бібліогр.: с. 393-394. -Покажч.: с. 395-401. - ISBN 978-966-335-290-9. - ISBN 978-966-335-289-3 (том 1) : 050.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Радиология
   ДиагностикаДоп.точки доступа:
Каменецький, Михайло Соломонович; Первак, Марина Борисівна; Дикан, І.М.; Рогожин, В.О.; Медведєв, В.Є.; Котлубєй О.В.; Каменецький, Михайло Соломонович \ред.\
Экземпляры всего: 10
Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2)   615.84
   Р15


   
    Радіологія [Текст] : [підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації]. Т. 1. Променева діагностика / за ред. М.С. Каменецького ; Михайло Соломонович Каменецький, Марина Борисівна Первак, І.М. Дикан та ін. - Донецьк : Вебер, 2011. - 401 с. : ил. - Бібліогр.: с. 393-394. -Покажч.: с. 395-401. - ISBN 978-966-335-290-9. - ISBN 978-966-335-289-3 (Т. 1) : 050.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Радиология
   ДиагностикаДоп.точки доступа:
Каменецький, Михайло Соломонович; Первак, Марина Борисівна; Дикан, І.М.; Рогожин, В.О.; Медведєв, В.Є.; Котлубєй О.В.; Каменецький, Михайло Соломонович \ред.\
Экземпляры всего: 10
Наук.Аб. (6), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2)
Свободны: Наук.Аб. (6), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2)   616.12
   Д44


   
    Діагностика вроджених вад серця у дітей за допомогою комп`ютерної магнітно-резонасної томографії [Текст] : (методичні рекомендації) / уклад.: Т.А. Ялинська, І.М. Дикан, Н.М. Руденко, Раад Таммо ; установа-розробник : НПМЦДКК МОЗУ ; МОЗ України, УЦНМІПЛР. - К. : [б. и.], 2010 (НМУ). - 27 с. - Бібліогр.: с. 27. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сердца болезни--Магнитного резонанса изображение--Методические рекомендации
   Дети

Кл.слова (ненормированные):
Кардиология -- Педиатрия


Доп.точки доступа:
Ялинська, Т.А. (к.м.н.) \уклад.\; Дикан, І.М. (д.м.н., проф.) \уклад.\; Руденко, Н.М. (д.м.н.) \уклад.\; Таммо , Раад (лікар-рентгенолог) \уклад.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)