Громова, А. М.
    Клініко-лабораторний аналіз випадків смертності,які виникли на фоні тромбогеморагічних ускладнень [Текст] / А.М. Громова, О.М. Сиса, Е.І. Крутікова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N4, ч.2. - С. 83-85
Рубрики: ТРОМБОЗ
   МИОМА

Кл.слова (ненормированные):
ТРОМБОЗ -- МИОМА МАТКИ -- ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Сиса, О.М.; Крутікова, Е.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Громова, А. М.
    Сучасні аспекти лікування гіперпластичних процесів ендометрію [Текст] / А.М. Громова, О.О. Тарановська, О.Є. Афанасьєва // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 2. - С. 147-149. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   ГИПЕРПЛАЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ -- ЭНДОМЕТРИЙ


Доп.точки доступа:
Тарановська, О.О.; Афанасьєва, О.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Медикаментозний аборт як вибір в збереженні репродуктивного здоров'я жінки [Текст] / А.М. Громова, В.К. Ліхачов, Л.М. Добровольська, Дудченко А.А., Макаров О.Г. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 70-72. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: АБОРТ
   РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
АБОРТ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ -- РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ


Доп.точки доступа:
Громова, А.М.; Ліхачов, В.К.; Добровольська, Л.М.; Дудченко А.А., А.А., Макаров О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Сучасні аспекти лікування непліддя, обумовленого ендометріозом [Текст] / А.М. Громова, О.О. Тарановська, В.К. Ліхачов, Нестеренко Л.А., Мартиненко В.Б. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 73-73. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: БЕСПЛОДИЕ ЖЕНСКОЕ
   ЭНДОМЕТРИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
БЕСПЛОДИЕ -- ЭНДОМЕТРИОЗ


Доп.точки доступа:
Громова, А.М.; Тарановська, О.О.; Ліхачов, В.К.; Нестеренко Л.А., Л.А., Мартиненко В.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616-053/2
   М34


    Громова, А. М.
    Внутрішньоутробне інфікування- як причина перинатальної захворюваності і смертності [Текст] : материалы временных коллективов / Громова А.М.; Л.М. Добровольська , В.Б. Мартиненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей". Екологія та дитинство. Полтава 2000. 20-21 вересня. / ред. рада : М.С. Скрипніков та ін. - [Полтава] : [УМСА], [2000]. - С. 33-34
УДК
Рубрики: ПЛОДА СМЕРТЬ
   ПЕРИНАТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВНУТРИУТРОБНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ -- ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ -- ПЛОД


Доп.точки доступа:
Добровольська , Л.М.; Мартиненко , В.Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616-053/2
   М34


    Громова, А. М.
    Захист періоду адаптації немовлят, народжених шляхом кесаревого розтину [Текст] : материалы временных коллективов / А.М. Громова, О.Г. Макаров , К.А. Маєвський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей". Екологія та дитинство. Полтава 2000. 20-21 вересня. . - [Полтава] : [УМСА], [2000]. - С. 34-35
УДК
Рубрики: НОВОРОЖДЕННЫЙ
   ЛАКТАЦИИ НАРУШЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛАКТАЦИЯ -- ГИПОЛАКТИЯ


Доп.точки доступа:
Макаров , О.Г.; Маєвський, К.А.

   
    Оцінка біофізичного профілю плода при внутрішньоутробному інфікуванні [Текст] / А.М. Громова, О.Л. Громова, В.Б. Мартиненко, Мітюніна Н.І., Дорошенко І.І. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 72-75. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИНФЕКЦИЯ
   ПЛОД

Кл.слова (ненормированные):
РОВАМИЦИН -- ВНУТРИУТРОБНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ -- ПЛОД ЧЕЛОВЕКА


Доп.точки доступа:
Громова, А.М.; Громова, О.Л.; Мартиненко, В.Б.; Мітюніна Н.І., Н.І., Дорошенко І.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Дифференцированные подходы к лечению доброкачественных орухолей матки [Текст] / А.М. Громова, Л.А. Нестеренко, В.Б. Мартыненко, Байдо С.В., Дудченко А.А. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 76-78. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   МИОМЭКТОМИЯ

   ГОРМОНЫ

Кл.слова (ненормированные):
НОВИНЕТ -- ДЕПО -- ФИБРОМИОМА -- АГОНИСТЫ


Доп.точки доступа:
Громова, А.М.; Нестеренко, Л.А.; Мартыненко, В.Б.; Байдо С.В., С.В., Дудченко А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Громова, А. М.
    Комбінована резекція ендометрія в лікуванні гіперпластичних процесів ендометрія [Текст] / А.М. Громова, О.Є. Афанасьєва, О.Л. Громова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 166-170 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   ГОРМОНЫ

   ГИПЕРПЛАЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ -- ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ


Доп.точки доступа:
Афанасьєва, О.Є.; Громова, О.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тарасенко, К. В.
    Патогенетичне значення прозапальних цитокінів у розвитку ускладнень вагітності у жінок з ожирінням [Текст] / К. В. Тарасенко, А. М. Громова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2012. - Том 75, N 2. - С. 52-55. - Библиогр.: с. 54-55
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ
   ОЖИРЕНИЕ

   ЦИТОКИНЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЦИТОКИНЫ -- БЕРЕМЕННОСТЬ -- ОЖИРЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Громова, А.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   618.2/.7
   А44


   
    Акушерство і гінекологія [Текст] : [підручник для студ. стомат. фак-тів вищ. мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / Антоніна Макарівна Громова, Володимир Костянтинович Ліхачов, Людмила Миколаївна Добровольська та ін.; за ред. А.М. Громової ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. - Полтава : Дивосвіт, 2000. - 610 с. : іл. - Бібліогр.: с. 602-605. - ISBN 966-573-230-7 : 038.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Акушерство
   Гинекология

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Громова, Антоніна Макарівна; Ліхачов, Володимир Костянтинович; Добровольська, Людмила Миколаївна; Алтуев, Георгій Миколайович; Мітюніна, Ніна Іванівна; Ляховська, Тетяна Юріївна; Мартиненко, Віталій Борисович; Макаров, О.Г.; Удовицька, Н.О.; Громова, А.М. \ред.\; УМСА
Экземпляры всего: 969
ЧЗ (2), Уч.Аб. (966), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (2), Уч.Аб. (966), Наук.Аб. (1)   618
   А44


   
    Акушерство і гінекологія. Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа» ; 7.110104 «Педіатрія» [Текст] : довідник для студента з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) / уклад. : А.М. Громова, Н.І. Мітюніна ; МОЗ України, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 27 с. : табл. - Бібліогр.: с. 25-27. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Акушерство--Навчальний посібник
   Гинекология--Навчальний посібникДоп.точки доступа:
Громова, А.М. (професор) \уклад.\; Мітюніна, Н.І. (доцент) \уклад.\; УМСА
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Уч.Аб. (181)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Уч.Аб. (181)