Тівортін як потужний регулятор судинного тонусу та його місце в патогенетичній терапії прееклампсії [Текст] / О.В. Грищенко, Н.В. Лісіцина, С.М. Коровай, Пак С.О. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 3. - С. 101-106 : граф. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ПРЕЭКЛАМПСИЯ
   АЗОТА ОКСИДЫ

   ЭПИТЕЛИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕЭКЛАМПСИЯ -- ОКСИД АЗОТА -- ТИВОРТИН


Доп.точки доступа:
Грищенко, О.В.; Лісіцина, Н.В.; Коровай, С.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Компенсаторно-пристосовні реакції пуповинного кровоплину у вагітних з прееклампсією [Текст] / О.В. Грищенко, І.В. Лахно, А.Е. Ткачов, Сторчак Г.В. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том 73, N 1. - С. 67-70 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГИНЕКОЛОГИЯ
   БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕМОДИНАМИКА -- РОСТА ЗАДЕРЖКА -- ПРЕЭКЛАМПСИЯ


Доп.точки доступа:
Грищенко, О.В.; Лахно, І.В.; Ткачов, А.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Грищенко, О. В.
    Влияние системного дисбаланса в обмене гликозаминогликанов матрикса у беременніх с преєклампсией на показатели маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинамики [Текст] / О.В. Грищенко, Вей Ли, А.В. Сторчак // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 66-71 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГЕМОДИНАМИКА
   ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

   ПРЕЭКЛАМПСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕЭКЛАМПСИЯ -- ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ -- СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ


Доп.точки доступа:
Ли, Вей; Сторчак, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості технології фахової підготовки слухачів системи післядипломної освіти [Текст] / О.В. Грищенко, В.В. Бобрицька, Л.В. Дудко и др // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N3. - С. 62-64 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ -- ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ


Доп.точки доступа:
Грищенко, О.В.; Бобрицька, В.В.; Дудко, Л.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   618
   Д44


   
    Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я [Текст] : навчально-методичний посібник для викладачів / Юрій Васильович Вороненко, Андрій Ігорович Бойко, Ніна Григорівна Гойда та ін. - К. : Книга-плюс, 2011. - 191 с. - Бібліогр.: с. 189-191. - ISBN 978-966-460-032-7 : 015.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Репродуктивное здоровье--Обучение--Навчальний посібник
   Обучение--Дидактика--Навчальний посібник

   Высшее образование--Обучение--Навчальний посібник

Аннотация: ЗМІСТПЕРЕДМОВА ..............................4СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ............................7НОРМАТІ/ІВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ .............8БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРІВ/ПРОВІЗОРІВ ........16ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ .........26ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ........................38СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ..............47СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ .............53Загальний огляд циклу/заняття (Вступ. Знайомство. Очікування) .......56Ілюстрована лекція ..........................58Методика запитань ..........................64Дискусія................................66Мозковий штурм...........................74Робота в малих групах ..........................79Рольові ігри ..............................86Ситуаційні задачі...........................94Демонстрація ............................100Практичні заняття ............................104Підведення підсумків .........................111Інші технології навчання ........................114МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООСВІТИ .................117ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ..............126ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА .........................132ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ВИКЛАДАЧУ .......................159ПРИКЛАДИ ВПРАВ .............................167Додаток. Процес розвитку клінічних і консультативних навичок .........188ЛІТЕРАТУРА................................189


Доп.точки доступа:
Вороненко, Юрій Васильович; Бойко, Андрій Ігорович; Гойда, Ніна Григорівна; Грищенко, О.В.; Квашенко, В.П.; Краснов, В.В.; Пирогова, В.І.; Пімінов, О.Ф.; Посохова, С.П.; Сало, Н.Й.; Шманько, О.В.
Экземпляры всего: 5
Наук.Аб. (5)
Свободны: Наук.Аб. (5)   618.2/7
   П27


   
    Перинатологія [Текст] : посібник для акушерів, неонатологів та сімейних лікарів / відп. ред.: Ю.Г. Антипкін, Борис Михайлович Венцковський, Р.О. Моісеєнко, Олена Григорівна Суліма ; Борис Михайлович Венцківський, Я.М. Вітовський, Н.І. Волошина та ін. - Кіровоград : ПОЛІУМ, [2002]. - 567 с. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-8559-07-5 : 095.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Перинатология
Аннотация: Розділ І. "АКУШЕРСТВО"Ведення вагітності Моніторинг внутрішньоутробного стану плода Затримка розвитку плодаЗахворювання серцево-судинної системи у вагітних Хвороби крові Цукровий діабет Гіпертензивні розлади під час вагітності Інфекції та вагітність Вагітність та захворювання печінки Хронічний гломерулонефрит Пієлонефрит ВІЛ-інфекція і вагітністьПренатальна діагностика вродженої та спадкової патологіїВедення вагітності у жінок з імунними конфліктами Фізіологія пологів. Ведення нормальних пологів Аномалії пологової діяльності Кровотечі в акушерствіПередчасне відшарування нормально розташованої плаценти Кровотеча у послідовому та післяпологовому періодахДистрес плода? Переношена вагітність Тазове передлежання плода Передчасні пологи Кесарський розтин у сучасному акушерстві?315?Розділ II. "НЕОНАТОЛОПЯ"Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною Парентеральне харчування новонароджених Вигодовування недоношених та хворих новонародженихЗагальний підхід до діагностики і лікування дихальних розладів у новонародженогоЛікування респіраторного дистрес-синдрому новонароджених Лікування бронхолегеневої дисплазії новонароджених Лікування синдрому аспірації меконію (САМ) Протокол лікування пневмотораксу в новонародженихПротокол застосування препаратів екзогенного сурфактанту для лікування РДСПологова травмаЛікування асфіксії новонароджених Ультразвукові ознаки захворювань головного мозку у новонароджених Внутрішньошлуночковий (нетравматичний) крововилив у плода і новонародженого Протокол лікування вродженого гіпотиреозу Протокол лікування вродженого гіпертиреозуПротокол лікування гострої надниркової недостатності (ГНН) Протокол лікування вродженої гіпоплазії кори надниркових залоз 476Протокол лікування ВродженоЇ гіперплазії надниркових залоз 478Протокол лікування тромбоцитопеній? 481Протокол лікування гемофілії? ?485Протокол лікування геморагічної хвороби новонароджених 488Протокол лікування транзиторної ішемії міокарда 491Лікування гіпотермії у новонароджених 494Шок у новонароджених 499Судоми у новонароджених 504Протокол лікування порушень калієвого балансу в новонароджених 509Лікування порушень натрієвого балансу в новонароджених 512Протокол лікування неонатальної гіпомагніємії ?516 Протокол лікування неонатальної гіпокальціємії ?518Протокол лікування гіпоглікемії у новонароджених ?521Ендокринопатії у новонароджених. Діабетична фетопатія?526Гемолітична хвороба новонародженого 529Неонатальна жовтяниця від інгібіторів грудного молока?544Протокол лікування синдрому неонатальної легеневої гіпертензії 547Протокол лікування персистуючої відкритої артеріальної протоки Діагностика та лікування бактеріального менінгіту новонародженого Протокол лікування вродженої герпетичної інфекції?565


Доп.точки доступа:
Венцківський, Борис Михайлович; Вітовський, Я.М.; Волошина, Н.І.; Голяновський, О.В.; Гордієнко, І.Ю.; Грищенко, О.В.; Гутман, Л.Б.; Друпп, Ю.Г.; Дашкевич, В.Є.; Дубоссарська, З.М. та ін.; Антипкін, Ю.Г. \ред.\; Венцковський, Борис Михайлович \ред.\; Моісеєнко, Р.О. \ред.\; Суліма, Олена Григорівна \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.2
   Д44


   
    Діагностика та шляхи корекції клініко-метаболічних порушень у жінок з остеопенічним синдромом під час вагітності і пологів [Текст] : (методичні рекомендації) / уклад.: О.В. Грищенко, Г.В. Сторчак, І.Г. Амро; установа-розробник: ХМАПО ; МОЗ, УЦНМІПЛР. - К. : [б. и.], 2008 (Харків. Стиль-іздат). - 30 с. - Бібліогр.: с. 29-30. - ISBN Зам. 035-08 : Б. ц.
УДК
Рубрики: Вагітність
   Пологи

   ОстеопорозДоп.точки доступа:
Грищенко, О.В. \уклад.\; Сторчак, Г.В. \уклад.\; Амро, І.Г. \уклад.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   618.1
   С91


   
    Сучасна тактика комплексного лікування хронічних запальних захворювань органів малого тазу в стадії загострення [Текст] : (методичні рекомендації) / уклад.: А.Я. Сенчук, І.Б. Венцківська, О.В. Грищенко, О.О. Зелінський, В.І. Пірогова, В.О. Потапов, А.В. Чурілов; установи-розробники: МІУАНМ, Дніпропетровський НМУ, Донецький НМУ, ЛНМУ, НМУ ім. О.О. Богомольця, ОДМУ, ХНМУ ; МОЗ, УЦНМІПЛР. - Київ : [б. и.], 2009. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 20. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Гинекология


Доп.точки доступа:
Сенчук, А.Я. \уклад.\; Венцківська, І.Б. \уклад.\; Грищенко, О.В. \уклад.\; Зелінський, О.О. \уклад.\; Пірогова, В.І. \уклад.\; Потапов, В.О. \уклад.\; Чурілов, А.В. \уклад.\
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)