614.2
   П 78


   
    Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров'я [Текст] : посібник для студ. ВМНЗ III-IV рівнів / Під ред. Ю.В. Вороненка. - 2-е вид., переробл. та доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 315 с. - Бібліогр.: с. 312-313. - ISBN 966-7364-47-Х : 008.36 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров'я

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Вороненко, Юрій Васильович; Гульчій, О.П.; Дяченко, М.О.; Кухленко, Г.В.; Назарова, О.Г.; Прус, Л.О.; Полянський, О.А.; Тонковид, О.Б.; Чуйко, А.П.; Зоріна, С.М.; Вороненко, Ю.В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2(075.8)
   С 69


   
    Соціальна медицина та організація охорони здоров'я [Текст] : підручник для студ. ВНЗ III-IV рівнів / Юрій Васильович Вороненко, Віталій Федорович Москаленко, О.Г. Процек та ін.; під ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 677 с. - Бібліогр.: с. 669-673. - ISBN 966-7364-81-Х : 026.00 грн, 050.00 грн
УДК
Рубрики: Социальная медицина
   Здравоохранение

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Вороненко, Юрій Васильович; Москаленко, Віталій Федорович; Процек, О.Г.; Грандо, О.А.; Гойда, Н.Г.; Гульчій, О.П.; Дяченко, М.О.; Журавель, В.І.; Зоріна, С.М.; Криштопа, Б.П. та ін.
Экземпляры всего: 488
ЧЗ (3), Уч.Аб. (485)
Свободны: ЧЗ (3), Уч.Аб. (485)   614.2(076.5)
   П61


   
    Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів / Юрій Васильович Воронько, Любов Олександрівна Прус, Алла Петрівна Чуйко та ін.; за ред. Ю.В. Вороненка. - К. : Здоров'я, 2002. - 359 с. - Библиогр.: с. 357. - ISBN 5-311-01268-4 : 026.00 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров‘я

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Воронько, Юрій Васильович; Прус, Любов Олександрівна; Чуйко, Алла Петрівна; Гульчій, О.П.; Зоріна, С.М.; Вороненко, Юрій Васильович \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   613
   Г46


   
    Гігієна та екологія [Текст] : підручник для студентів ВМНЗ IV рівня / Василь Гаврилович Бардов, Віталій Федорович Москаленко, С.Т. Омельчук та ін.; за ред. В.Г. Бардова ; МОЗ, НМУ. - Ювіл. вид. до 165-річчя НМУ. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 719 с. : ил. - Бібліогр. в темах. - 66 тем. Всі основні розділи загальної гігієни та екології: пропедевтика гігієни, комунальна гігієна, гігієна харчування, гігієна праці, гігієна дітей та підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, радіаційна гігієна, гігієна надзвичайних ситуацій та військова гігієна, тропічна гігієна, особиста гігієна, психогігієна, екологія людини. - ISBN 966-382-023-3 : 120.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гігієна
   ЕкологіяДоп.точки доступа:
Бардов, Василь Гаврилович; Москаленко, Віталій Федорович; Омельчук, С.Т.; Яворовський, Олександр Петрович; Кундієв, Ю.І.; Рахманін, Ю.А.; Рокитський, В.М.; Рум'янцев, Генадій Іванович; Трахтенберг, Ісак Михайлович; Вороненко, Юрій Васильович та ін; Катрушов, Олександр Васильович; Бардов, Василь Гаврилович \ред.\
Экземпляры всего: 51
Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (43)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (43)   378
   В75


    Вороненко, Юрій Васильович
    Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань : принципи, етапи створення, методологія [Текст] : [навчальний посібник для викладачів вищ. мед. навч. закладів] / Юрій Васильович Вороненко, Озар Петрович Мінцер, Володимир Володимирович Краснов ; МОЗУ, НМАПО. - К. : [б. и.], 2009 (Вінниця. НМУ). - 159 с. - Бібліогр.: с. 136-139. - 025.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшая школа
   Медицинские институты

   Обучение

   Учебники

   Компьютерные методы

Аннотация: ЗМІСТ??Список скорочень 4??Вступ 5??Розділ 1. Теоретичні аспекти створення електронних систем навчання 9??1.1. Компетентнісний підхід при забезпеченні якості освіти 9??1.2. Процедурні знання як основа компетентнісного підходу 17??І.З.Процесний підхід 21??1.4. Структура пам'яті людини і відображення інформації у ній в вигляді послідовності дій 29??1.5. Використання принципів процесного підходу в медицині 32??1.6. Електронне навчання лікарів 33??1.7. Проблема відображення знань в процесах навчання за допомогою електронних технологій 37??1.8. Електронні засоби навчання 38??1.9. Поняття гіпертексту 49??1.10. Системи автоматизованого контролю знань в автономних електронних навчальних засобах 48??Розділ 2. Методика побудови електронних навчальних посібників для відображення медичних процедурних знань 54??2.1. Визначення програмного забезпечення та стандарту відображення знань 54??2.2. Розробка дизайну та інтерфейсу посібника 59??2.3. Визначення принципів навігації по посібнику 70??2.4. Мультимедіа елементи 76??2.5. Визначення додаткових компонентів навчального процесу: тезаурус, допомога, пошук, історія 86??2.6. Контроль знань 94??2.7. Визначення основних атрибутів змісту навчального посібника 98??2.8. Визначення зовнішніх атрибутів процесу 1-го рівня 101??2.9. Дефрагментація процесів. Визначення основної структури змісту посібника 105??2.10. Змістовна структура модулю 110??Розділ 3. Оцінка якості електронного навчання 115??Глосарій 127??Література 136??Додатки 140


Доп.точки доступа:
Мінцер, Озар Петрович; Краснов, Володимир Володимирович; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   618
   Д44


   
    Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я [Текст] : навчально-методичний посібник для викладачів / Юрій Васильович Вороненко, Андрій Ігорович Бойко, Ніна Григорівна Гойда та ін. - К. : Книга-плюс, 2011. - 191 с. - Бібліогр.: с. 189-191. - ISBN 978-966-460-032-7 : 015.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Репродуктивное здоровье--Обучение--Навчальний посібник
   Обучение--Дидактика--Навчальний посібник

   Высшее образование--Обучение--Навчальний посібник

Аннотация: ЗМІСТПЕРЕДМОВА ..............................4СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ............................7НОРМАТІ/ІВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ .............8БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРІВ/ПРОВІЗОРІВ ........16ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ .........26ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ........................38СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ..............47СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ .............53Загальний огляд циклу/заняття (Вступ. Знайомство. Очікування) .......56Ілюстрована лекція ..........................58Методика запитань ..........................64Дискусія................................66Мозковий штурм...........................74Робота в малих групах ..........................79Рольові ігри ..............................86Ситуаційні задачі...........................94Демонстрація ............................100Практичні заняття ............................104Підведення підсумків .........................111Інші технології навчання ........................114МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООСВІТИ .................117ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ..............126ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА .........................132ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ВИКЛАДАЧУ .......................159ПРИКЛАДИ ВПРАВ .............................167Додаток. Процес розвитку клінічних і консультативних навичок .........188ЛІТЕРАТУРА................................189


Доп.точки доступа:
Вороненко, Юрій Васильович; Бойко, Андрій Ігорович; Гойда, Ніна Григорівна; Грищенко, О.В.; Квашенко, В.П.; Краснов, В.В.; Пирогова, В.І.; Пімінов, О.Ф.; Посохова, С.П.; Сало, Н.Й.; Шманько, О.В.
Экземпляры всего: 5
Наук.Аб. (5)
Свободны: Наук.Аб. (5)