Борткевич, О. П.
    Прогресування функціональної недостатності у хворих на остеоартроз суглобів кистей і його прогнозування [Текст] / О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомVІ-VIІ, N4. - С. 91-93 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ОСТЕОАРТРИТ
   СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ

   НЕДОСТАТОЧНОСТИ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОАРТРОЗ КИСТЕЙ -- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Борткевич, О. П.
    Важность рациональной индивидуальной фармакотерапии в ревматологической практике [Текст] / О.П. Борткевич, А.П. Викторов // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 76-79 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: РЕВМАТОЛОГИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ФАРМАКОТЕРАПИЯ -- РЕВМАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Викторов, А.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Свищенко, Е. П.
    Эссенциальная артериальная гипертензия [Текст] / Е.П. Свищенко, Л.В. Безродная, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомІІI-IV, N2. - С. 5-34 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ИНГИБИТОРЫ

   АНГИОТЕНЗИН II

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ -- ИНГИБИТОРЫ АПФ -- АНГИОТЕНЗИН ІІ


Доп.точки доступа:
Безродная, Л.В.; Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Борткевич, О. П.
    Сучасні уявлення про терапію у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями суглобів та хребта препаратами, що модулюють структуру хряща [Текст] / О.П. Борткевич, Ю.В. Білявська // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 25-29 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ
   ГЛЮКОЗАМИН

Кл.слова (ненормированные):
ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА -- ГЛЮКОЗАМИН ГИДРОХЛОРИД


Доп.точки доступа:
Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Борткевич, О. П.
    Клініко-діагностичне значення антитіл до циклічного цитрулінового пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту [Текст] / О.П. Борткевич, Ю.В. Білявська // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 58-64 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- АРТРИТ НЕДИФФЕРЕНЦИИРОВАННЫЙ


Доп.точки доступа:
Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Борткевич, О. П.
    Сучасні уявлення про терапію у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями суглобів та хребта препаратами, що модулюють структуру хряща [Текст] / О.П. Борткевич, Ю.В. Білявська // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомIХ-Х, N5. - С. 78-82 . - ISSN 1562-1146
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ГЛЮКОЗАМИН

Кл.слова (ненормированные):
ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ -- ГЛЮКОЗАМИН ГИДРОХЛОРИД -- ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ


Доп.точки доступа:
Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Сучасні аспекти імунологічної діагностики раннього ревматоїдного артриту [Текст] / О.П. Борткевич, Т.І. Гавриленко, Ю.В. Білявська, Рижкова Н.О. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 1. - С. 77-83 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР


Доп.точки доступа:
Борткевич, О.П.; Гавриленко, Т.І.; Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Борткевич, О. П.
    Особливості перебігу ранньої стадії ревматоїдного артриту за даними 12-місячного проспективного спостереження [Текст] / О.П. Борткевич, Ю.В. Білявська // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 40-43 : граф. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
   СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Системний червоний вовчак: патогенетичні особливості клінічної симптоматики,сучасна діагностична і терапевтична тактики ведення хворих [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Білявська Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 13-23 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- РИТУКСИМАБ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.; Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Застосування МРТ і УЗД у діагностиці остеоартрозу [Текст] / В.М. Коваленко, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 55-86 : рис. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ОСТЕОАРТРИТ
   ТОМОГРАФИЯ

   СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ

   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
ТОМОГРАФИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ -- ОСТЕОАРТРОЗ -- СЦИНТИГРАФИЯ РАДИОИЗОТОПНАЯ


Доп.точки доступа:
Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Борткевич, О. П.
    Сучасні уявлення про спектр терапії глюкокортикоїдами при ревматичних хворобах [Текст] / О.П. Борткевич, Ю.В. білявська // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 40-50 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ -- ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ -- МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН


Доп.точки доступа:
білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. Н.
    Исследование распространенности факторов риска остеопороза и поиск оптимальной профилактики переломов у женщин в возрасте старше 50 лет [Текст] / В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 15-20 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОПОРОЗ -- ПЕРЕЛОМЫ -- ЖЕНЩИНЫ


Доп.точки доступа:
Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Основні підходи до ведення пацієнтів із ревматоїдним артритом згідно з останніми рекомендаціями Європейської антиревматичної ліги (2010) [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Білявська Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 6-17 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК -- АНТИРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.; Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Борткевич, О. П.
    Особливості клініки, діагностики та прогнозування перебігу недиференційованого артриту [Текст] / О.П. Борткевич, О.В. Шманько, Ю.В. Білявська // . - С. 84-89 : граф.
Рубрики: РЕВМАТОЛОГИЯ
   АРТРИТ

Кл.слова (ненормированные):
СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ -- ФАКТОРЫ РИСКА -- РИЧИ ИНДЕКС


Доп.точки доступа:
Шманько, О.В.; Білявська, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 1. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N3. - С. 43-50 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ
   ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОПОРОЗ СИСТЕМНЫЙ -- ВИТАМИН Д -- ГЛЮКОКОРТИКОИДНАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Рекалов, Д. Г.
    Ранні інструментальні маркери ревматоїдного артриту як предиктори прогресування хвороби [Текст] / Д.Г. Рекалов, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N4. - С. 104-107 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- СУХОЖИЛИЯ -- ТЕНОСИНОВИТ


Доп.точки доступа:
Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. Н.
    Индивидуализация лечения ревматоидного артрита: курс на достижение оптимальных результатов [Текст] / В.Н. Коваленко, И.Ю. Головач, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2011. - N3. - С. 5-15 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
   РЕВМАТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ -- ИНТЕРЛЕЙКИН -- АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ


Доп.точки доступа:
Головач, И.Ю.; Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Ч.2. Лікування і профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу [Текст] / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N5. - С. 46-53. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ
   РЕВМАТОЛОГИЯ

   ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНАЯ ТЕРАП -- ОСТЕОПОРОЗ -- РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Шуба, Н.М.; Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. Н.
    Курение и развитие ревматоидного артрита: сложение патогенетического пазла [Текст] / В. Н. Коваленко, И. Ю. Головач, О. П. Борткевич // Укр. ревматол. журнал. - 2012. - N 2. - С. 5-13
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ--ARTHRITIS, RHEUMATOID
   КУРЕНИЕ--SMOKING

   ФАКТОРЫ РИСКА--RISK FACTORSДоп.точки доступа:
Головач, И.Ю.; Борткевич, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616-002.77
   П69


   
    Практичні навички в ревматології [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби ; Володимир Миколайович Коваленко, Н.М. Шуба, Віталій Казимирович Казимірко та ін. - К. : МОРІОН, 2008. - 255 с. : ил. - Бібліогр.: с. 253-255. - ISBN 978-966-2066-06-7 : 075.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ревматология
Аннотация: ЗМІСТКласифікація ревматичних хвороб згідно з міжнародною статистичноюкласифікацією хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям.10-й перегляд, проф. В.М. Коваленко 4Класифікація ревматичних хвороб, проф. В.М. Коваленко, проф. Н.М. Шуба. 16 Діагностичні алгоритми в ревматології, проф. Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова 44Діагностичні критерії ревматичних хвороб, проф. В.М. Коваленко,проф. Н.М. Шуба, д-р мед. наук О.П. Борткевич 51Дослідження опорно-рухового апарату, Т.С. Сілантьєва 76Оцінка вираженості болю та функціонального стану суглобів,проф. Н.М. Шуба 93Клінічна оцінка імунологічного стану при ревматичних хворобах,проф. Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова 100Біохімічні методи дослідження при ревматичних хворобах, Т.С. Сілантьєва... 108 Трактування результатів гістологічного дослідження біоптатів шкіри,м'язів, синовіальної оболонки, А.Г. Дубкова 116Інтерпретація результатів аналізу синовіальної рідини, А.Г. Дубкова 117Рентгенологічне дослідження суглобів, А.Г. Дубкова 118Інструментальні методи візуалізації в ревматології, О.П. Борткевич 120Оцінка ЕКГ, проф. В.К. Казимірко 180Оцінка результатів рентгенологічного обстеження серця, А.Г. Дубкова 197Оцінка даних ехоКГ 202Підбір базисних протизапальних препаратів для лікування ревматичниххвороб, проф. Н.М. Шуба 205Підбір адекватних доз глюкокортикоїдів, проф. Н.М. Шуба 216Лікування ревматичних хвороб нестероїдними протизапальнимипрепаратами, проф. Н.М. Шуба 219Методика проведення пульс-терапії, проф. Н.М. Шуба 222Екстракорпоральні методи лікування, Т.С. Сілантьєва 225Методика проведення пункції крупних та дрібних суглобів, Л .М. Іваницька. 230 Локальна терапія при ревматичних хворобах, Л.М. Іваницька 233Методика проведення терапії невідкладних станів при ревматичниххворобах, проф. Н.М. Шуба 237Основи проведення лікарсько-трудової експертизи пацієнтів зревматичними хворобами 245Показання до проведення фізіотерапевтичного лікування, механотерапії 246Профілактика ревматичних хвороб, проф. В.К. Казимірко 247Показання для санаторно-курортного лікування в санаторіях різногопрофілю 251Оформлення облікової та звітної документації 252Література 253


Доп.точки доступа:
Коваленко, Володимир Миколайович; Шуба, Н.М.; Казимірко, Віталій Казимирович; Борткевич, О.П.; Дубкова, А.Г.; Сілантьєва, Т.С.; Іваницька, Л.М.; Воронова, Т.Д.; Коваленко, Володимир Миколайович \ред.\; Шуба, Н.М. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)