Якість життя у інвалідів хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму [Текст] / Д.М. Бойко, М.Г. Бойко, Л.Є. Бобирьова, Жабо Т.М., Бойко О.С. // СВІТ МЕДИЦИНИ ТА БІОЛОГІЇ : Головний редактор Ю.Б.Чайковський. - 2008. - N3. - С. 6-11 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ
   ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ -- ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ -- ИНВАЛИДНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Бойко, Д.М.; Бойко, М.Г.; Бобирьова, Л.Є.; Жабо Т.М., Т.М., Бойко О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Ефективність та безпечність застосування формотеролу фумарату в комплексній терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів [Текст] / Д.М. Бойко, М.Г. Бойко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 3. - С. 115-119 : диаграмма
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ -- ФОРМОТЕРОЛА


Доп.точки доступа:
Бойко, М.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Диференційна діагностика саркоїдозу легень, пневмонії та хронічного обструктивного захворювання легень з використанням методики визначення ДНК мікобактерії туберкульозу [Текст] / Д.М. Бойко, М.Г. Бойко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 261
Рубрики: МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА
   САРКОИДОЗ

   ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА -- САРКОИДОЗ ЛЕГКИХ


Доп.точки доступа:
Бойко, М.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи на основі функціональних тестів [Текст] / Д.М. Бойко, М.Г. Бойко, Л.Є. Бобирьова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 2. - С. 10-13 : граф.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
   ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Кл.слова (ненормированные):
РУФФЬЕ ИНДЕКС -- ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ -- ЗДОРОВЬЕ


Доп.точки доступа:
Бойко, М.Г.; Бобирьова, Л.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Стан розповсюдженості паління та ранніх симптомів хронічного обструктивного захворювання легень серед молоді [Текст] / Д.М. Бойко, М.Г. Бойко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 3. - С. 109-113 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КУРЕНИЕ
   ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
МОЛОДОЙ ВОЗРАСТ -- ЛЕГОЧНАЯ ФУНКЦИЯ -- КУРЕНИЯ СТАЖ -- КАШЕЛЬ -- ОДЫШКА


Доп.точки доступа:
Бойко, М.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Динаміка розповсюдженості паління серед молоді - результати тривалого спостереження [Текст] / Д.М. Бойко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N Матеріали Всеукраїнської конф."Медична наука. - С. 29
Рубрики: КОНФЕРЕНЦИИ
   КУРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ТАБАКОКУРЕНИЕ -- МОЛОДОЙ ВОЗРАСТ -- СТУДЕНТЫ -- ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Динаміка клінічного стану хворих на саркоїдоз легень в залежності від ступеня активності патології у співставленні з рівнем про- та протизапальних цитокінів сироватки крові [Текст] / Д.М. Бойко, М.Г. Бойко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 114-120 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: САРКОИДОЗ
   ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ

   ЦИТОКИНЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЦИТОКИНЫ -- АКТИВНОСТЬ ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ -- РЕМИССИЯ


Доп.точки доступа:
Бойко, М.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Модель хронічного обструктивного захворювання легень [Текст] / Д.М. Бойко, М.Г. Бойко, О.С. Бойко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 109-112 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ
   БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

   МИКРОСКОПИЯ

Кл.слова (ненормированные):
БРОНХОЛЕГОЧНАЯ СИСТЕМА -- МИКРОСКОПИЯ -- ЭМФИЗЕМА ЛЕГКОГО -- ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ


Доп.точки доступа:
Бойко, М.Г.; Бойко, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Аналіз макро-та мікроскопічних змін легень щурів з єкспериментальним моделювання хронічного обструктивного захворювань легень [Текст] / Д. М. Бойко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2012. - Том 2, N 2. - С. 49-53 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ--Lung Diseases, Obstructive
   ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ--Pulmonary Emphysema


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Порівняння макро- та мікроскопічних змін легень щурів з експериментальним відтворенням фіброзу легень за різних варіантів корегуючого лікування [Текст] / Д. М. Бойко, М. Г. Бойко, Д. Є. Ніколенко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2012. - Том 1, N 3. - С. 169-173 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ФИБРОЗ--Fibrosis
   АЛЬВЕОЛИТ ЛУНОЧКОВЫЙ ПОСТЭКСТРАКЦИОННЫЙ--Dry SocketДоп.точки доступа:
Бойко, М.Г.; Ніколенко, Д.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойко, Д. М.
    Аналіз методики експериментального моделювання блеоміцин-індукованого фіброзу легень [Текст] / Д. М. Бойко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2012. - Том 2, N 3. - С. 61-63 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ФИБРОЗ--Fibrosis
   ЛЕГКИЕ--Lung

Кл.слова (ненормированные):
ФИБРОЗ ЛЕГКИХ -- БЛЕОМИЦИН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   615.82
   Ф50


   
    Фізична реабілітація та спортивна медицина (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) [Текст] : довідник для студента з вивчення дисципліни / укл.: Людмила Єгорівна Бобирьова, Лариса Іванівна Котова, Д.М. Бойко ; МОЗ, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2008 (РВВ УМСА). - 14 с. - Бібліогр.: с. 14. - ISBN Зак. 301
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Физическая культура лечебная--Навчальний посібник
   Спортивная медицина--Навчальний посібникДоп.точки доступа:
Бобирьова, Людмила Єгорівна (Завідувач кафедри ендокринології з ЛФК та спортивною медициною, д. мед. н., професор) \укл.\; Котова, Лариса Іванівна (Асистент кафедри ендокринології з ЛФК та спортивною медициною, к. мед. н.) \укл.\; Бойко, Д.М. (Асистент кафедри ендокринології з ЛФК та спортивною медициною, к. мед. н.) \укл.\; УМСА
Экземпляры всего: 199
ЧЗ (1), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Наук.Аб. (5), Уч.Аб. (189)
Свободны: ЧЗ (1), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Наук.Аб. (5), Уч.Аб. (189)   616.82
   Ф50


   
    Фізична реабілітація, спортивна медицина. Спеціальність: 7.110106 "Стоматологія" [Текст] : довідник для студента з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) / укл.: Д.М. Бойко, К.В. Шепітько, Є.Ю. Старшко ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : РВВ УМСА, 2011. - 11 с. - Бібліогр.: с. 12. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Физическая культура лечебная--Навчальний посібник
   Спортивная медицина--Навчальний посібникДоп.точки доступа:
Бойко, Д.М. \сост.\; Шепитько, К.В. \сост.\; Старшко, Є.Ю. \сост.\; Українська медична стоматологічна академія
Экземпляры всего: 190
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Уч.Аб. (181)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Уч.Аб. (181)