Вимоги до вищої медичної освіти з огляду на перебудову галузі охорони здоров’я [Текст] / УМСА // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 129-131. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

   ОБРАЗОВАНИЯ УРОВЕНЬ

   РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Аннотация: Системообразующим фактором в управлении качеством высшего медицинского образования выступают государственные и региеноальные стандарты. Разработка данных стандартов должна быть нацелена на формирование научно-методологических условий становления государственной политики в кочественном реформировании системы высшей медицинской школы


Доп.точки доступа:
Траверсе, Г.М.; Іщейкін, К.Є.; Білаш, С.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Підготовка лікарів-курсантів за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" на кафедрі шкірних і венеричних хвороб [Текст] / М.О. Дудченко, Л.І. Дуденко, К.Є. Іщейкін, Васильєва К.В., Євдошенко К.І., Мартиросян А.М. // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 28
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА


Доп.точки доступа:
Дудченко, М.О.; Дуденко, Л.І.; Іщейкін, К.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Іщейкін, К. Є.
    Вплив комплексної терапії на окремі показники іммунної системи дітей, хворих на дитячу екзему [Текст] / К.Є. Іщейкін // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 75-79 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭКЗЕМА
   КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ИММУННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА -- ЭКЗЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Іщейкін, К. Є.
    Зміни окремих показників стану імунної системи при комплексній терапії дітей, хворих на атопічний дерматит [Текст] / К.Є. Іщейкін // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 3. - С. 132-136. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИММУННАЯ СИСТЕМА
   ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ

   ДЕРМАТОЗЫ

Кл.слова (ненормированные):
ИММУННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА -- АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   61(06)
   А43


    Дудченко, М. О.
    Використання сучасних інтерактивних засобів навчання та контролю знань студентів [Текст] : материалы временных коллективов / М.О. Дудченко, К.Є. Іщейкін, К.В. Васильєва, Б.В. Литвиненко // Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції : матеріали навчально-наукової конференції / за ред. В.П. Пішака, Ю.Т. Ахтемійчука. - Чернівці : Вид-во БДМУ, 2009. - С. 156-157 . - ISBN 978-966-697-314-9
УДК
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДСЕСТРИНСКОЕ, СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА
   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА -- ЛЕКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Іщейкін, К.Є.; Васильєва, К.В.; Литвиненко, Б.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)

   
    Клініко-морфологічні аспекти загоєння шкіри та підшкірної клітковини при гнойній рані щелепно-лицевої ділянки [Текст] / П.І. Ткаченко, К.Є. Іщейкін, С.О. Білоконь, Білоконь Н.П. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 168-171. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ
   РАНЫ И ТРАВМЫ--НАГНОЕНИЕ

   КОЖИ БОЛЕЗНИ ИНФЕКЦИОННЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
КОЖА -- МОРФОЛОГИЯ -- ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ


Доп.точки доступа:
Ткаченко, П.І.; Іщейкін, К.Є.; Білоконь, С.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Злоякісні новоутвори щелепно-лицевої ділянки в дітей: частота, структура і проблеми ранньої діагностики [Текст] / П.І. Ткаченко, К.Є. Іщейкін, С.О. Білоконь, Гуржій О.В. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N4. - С. 52-55 : фото.цв.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ
   ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ОПУХОЛИ -- ПОЛТАВЩИНА -- СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ -- УМСА -- ОНКОСТОМАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Ткаченко, П.І.; Іщейкін, К.Є.; Білоконь, С.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Фізико-хімічні показники як маркери якості загоєння шкіри та підшкірної клітковини при гнійній рані щелепно-лицевої ділянки у дітей [Текст] / П.І. Ткаченко, К.Є. Іщейкін, С.О. Білоконь, Гуржій О.В., Білоконь Н.П. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том3, N2. - С. 231-233 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
   ИММУНИТЕТ

   ЛИМФАДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ЛИМФАДЕНИТ ГНОЙНЫЙ -- РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ


Доп.точки доступа:
Ткаченко, П.І.; Іщейкін, К.Є.; Білоконь, С.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Герпетична інфекція на слизовій оболонці порожнини рота та шкірі обличчя: частота, структура і клінічні прояви [Текст] / К.Є. Іщейкін, С.О. Білокінь, Л.Г. Павленко, Білоконь Н.П. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Nв.3т.3. - С. 69-74 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГЕРПЕС
   РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

   ЛИЦО

Кл.слова (ненормированные):
ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ -- РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПОЛОСТИ Р


Доп.точки доступа:
Іщейкін, К.Є.; Білокінь, С.О.; Павленко, Л.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Іщейкіна, Ю. О.
    Інтегральні соціально-економічні та соціально-психологічні фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань [Текст] / Ю.О. Іщейкіна, К.Є. Іщейкін // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N4 ч.1. - С. 36-39. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ
   ФАКТОРЫ РИСКА

   НАСЕЛЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ФАКТОРЫ РИСКА -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВА -- СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ -- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ


Доп.точки доступа:
Іщейкін, К.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Іщейкін, К. Є.
    Клінічний випадок ефективності комплексного лікування дитячої екземи [Текст] / К. Є. Іщейкін // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2012. - Том 1, N 3. - С. 56-58. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭКЗЕМА--Eczema

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Потяженко, М. М.
    Клінічний перебіг та лікування поєднаної патології: ХОЗЛ і АГ [Текст] / М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Н. М. Люлька // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2012. - Том 12, N 1/2. - С. 140-144. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ХРОНИЧЕСКИЕ ОБСТРУКТИВНЫЕ--Lung Diseases, Obstructive


Доп.точки доступа:
Іщейкін, К.Є.; Люлька, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Іщейкін, К. Є.
    Сучасний стан захворюваності дитячого населення Полтавської області на атопічний дерматит [Текст] / К. Є. Іщейкін // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2012. - Том 2, N 3. - С. 71-76 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ--Dermatitis, Atopic
Кл.слова (ненормированные):
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ -- ДЕТСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ -- АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)