618
   Д44


   
    Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я [Текст] : навчально-методичний посібник для викладачів / Юрій Васильович Вороненко, Андрій Ігорович Бойко, Ніна Григорівна Гойда та ін. - К. : Книга-плюс, 2011. - 191 с. - Бібліогр.: с. 189-191. - ISBN 978-966-460-032-7 : 015.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Репродуктивное здоровье--Обучение--Навчальний посібник
   Обучение--Дидактика--Навчальний посібник

   Высшее образование--Обучение--Навчальний посібник

Аннотация: ЗМІСТПЕРЕДМОВА ..............................4СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ............................7НОРМАТІ/ІВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ .............8БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРІВ/ПРОВІЗОРІВ ........16ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ .........26ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ........................38СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ..............47СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ .............53Загальний огляд циклу/заняття (Вступ. Знайомство. Очікування) .......56Ілюстрована лекція ..........................58Методика запитань ..........................64Дискусія................................66Мозковий штурм...........................74Робота в малих групах ..........................79Рольові ігри ..............................86Ситуаційні задачі...........................94Демонстрація ............................100Практичні заняття ............................104Підведення підсумків .........................111Інші технології навчання ........................114МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООСВІТИ .................117ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ..............126ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА .........................132ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ВИКЛАДАЧУ .......................159ПРИКЛАДИ ВПРАВ .............................167Додаток. Процес розвитку клінічних і консультативних навичок .........188ЛІТЕРАТУРА................................189


Доп.точки доступа:
Вороненко, Юрій Васильович; Бойко, Андрій Ігорович; Гойда, Ніна Григорівна; Грищенко, О.В.; Квашенко, В.П.; Краснов, В.В.; Пирогова, В.І.; Пімінов, О.Ф.; Посохова, С.П.; Сало, Н.Й.; Шманько, О.В.
Экземпляры всего: 5
Наук.Аб. (5)
Свободны: Наук.Аб. (5)