618.1(075.8)
   Х65


    Хміль, Стефан Володимирович
    Гінекологія [Текст] : [підручник для студ. ВМЗО III і IV рівнів акредитації] / за ред. С. В. Хміля ; Стефан Володимирович Хміль, Зінаїда Миколаївна Кучма, Леся Іванівна Романчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 538 с. : ил. - Бібліогр.: с. 531-532. - ISBN 966-7364-40-2 : 025.00 грн, 060.00 грн
На титул. с. - тільки ред.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК


Доп.точки доступа:
Кучма, Зінаїда Миколаївна; Романчук, Леся Іванівна; Хміль, С.В. \ред.\
Экземпляры всего: 46
ЧЗ (2), Уч.Аб. (42), Наук.Аб. (1), Гурт.4 (1)
Свободны: ЧЗ (2), Уч.Аб. (42), Наук.Аб. (1), Гурт.4 (1)   618.1
   Г 49


   
    Гинекология [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по мед. спец. / Лидия Николаевна Василевская, Валентин Иванович Грищенко, Николай Алексанрович Щербина, Валентина Петровна Юровская; . - 4-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 572 с : ил. - (Высшее образование). - . - ISBN 5-222-05316-4 : 040.00 грн
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК


Доп.точки доступа:
Василевская, Лидия Николаевна; Грищенко, Валентин Иванович; Щербина, Николай Алексанрович; Юровская, Валентина Петровна
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1(075.8)
   Б75


    Бодяжина, Вера Ильинична
    Гинекология [Текст] : учебник для студ. мед. ин-тов / Вера Ильинична Бодяжина, Константин Николаевич Жмакин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1977. - 415 с. : ил. - 001.60 р.
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК


Доп.точки доступа:
Жмакин, Константин Николаевич , ЧЗ
Свободных экз. нет   618.1
   Г49


   
    Гинекология [Текст] : учебник [ для студ. мед. вузов] / под ред. Г.М. Савельевой. В.Г. Бреусенко ; Б.И. Баисова, Д.А. Бижанова, Л.Н. Богинская и др. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 474 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-9231-0330-3 : 083.25 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК


Доп.точки доступа:
Баисова, Б.И.; Бижанова, Д.А.; Богинская, Л.Н.; Бреусенко, В.Г.; Голова, Ю.А.; Евсеев, А.А.; Каппушева, Л.М.; Коколина, В.Ф.; Краснова, И.А.; Краснопольская, К.В. и др.; Савельева, Г.М. \ред.\; Бреусенко, В.Г. \ред.\
Экземпляры всего: 48
ЧЗ (2), Уч.Аб. (42), Наук.Аб. (4)
Свободны: ЧЗ (2), Уч.Аб. (42), Наук.Аб. (4)   618.1(075.8)
   Г49


   
    Гинекология [Текст] : [учебник для студ. мед. ин-тов] / Л.Н. Василевская, В.И. Грищенко, Н.В. Кобзева и др.; под ред. Л.Н. Василевской. - М. : Медицина, 1985. - 430 с. : ил. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). - 001.50 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК


Доп.точки доступа:
Василевская, Л.Н.; Грищенко, В.И.; Кобзева, Н.В.; Юровская, В.П.; Хечинашвили, Г.Г.; Кан, Д.В.; Стругацкий, В.М.; Василевская, Л.Н. \ред.\
Экземпляры всего: 79
Уч.Аб. (78), Наук.Аб. (1)
Свободны: Уч.Аб. (78), Наук.Аб. (1)   618.1(075.8)
   М69


    Михайленко, Емельян Трофимович
    Гинекология [Текст] : пособие по программированному обучению / Емельян Трофимович Михайленко, Геновера Михайловна Бублик-Дорняк. - К. : Вища школа, 1979. - 430 с. : ил. - Библиогр.: с. 425-426. - 001.30 р., 001.30 р.
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Бублик-Дорняк, Геновера Михайловна
Экземпляры всего: 75
Уч.Аб. (75)
Свободны: Уч.Аб. (75)   618.1
   М69


    Михайленко, Омелян Трохимович
    Гінекологія [Текст] : [підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів та аспірантів] / Омелян Трохимович Михайленко, Галина Костянтинівна Степанківська. - К. : Здоров'я, 1999. - 520 с. : іл. - ISBN 5-311-01049-5 : 024.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гінекологія
Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Степанківська, Галина Костянтинівна
Экземпляры всего: 187
ЧЗ (2), Уч.Аб. (183), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (2), Уч.Аб. (183), Наук.Аб. (2)   618.1
   Г49


   
    Гінекологія [Текст] : підручник для ВМНЗ III-IV рівнів / Валентин Іванович Грищенко, Микола Олександрович Щербина, Борис Михайлович Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. - К. : Медицина, 2007. - 359 с. : ил, вкл.л. - Бібліогр.: с. 355-356. - ISBN 978-966-8144-69-1 : 070.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология
Аннотация: Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету "Акушерство і гінекологія" із позицій доказової медицини та переходу до Болонського процесу.Кожний підрозділ містить тестові завдання та ситуаційні задачі з відповідями для самостійної перевірки знань студентами. Наприкінці кожного підрозділу наведено перелік практичних навичок, якими повинен володіти студент.


Доп.точки доступа:
Грищенко, Валентин Іванович; Щербина, Микола Олександрович; Венцківський, Борис Михайлович; Потапова, Л.В.; Лазуренко, В.В.; Мерцалова, О.В.; Ліпко, О.П.; Щербина, І.М.; Грищенко, М.Г.; Грищенко, Валентин Іванович \ред.\; Щербина, Микола Олександрович \ред.\
Экземпляры всего: 4
ЧЗ (2), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (2), Наук.Аб. (2)   618.1
   К90


    Кулаков, Владимир Иванович
    Гинекология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов / Владимир Иванович Кулаков, Владимир Николаевич Серов, Александр Сергеевич Гаспаров. - М. : МИА, 2006. - 613 с. : ил. - Библиогр.: с. 612-613. - 28 глав. - ISBN 5-89481-319-0 : 370.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
Женские болезни


Доп.точки доступа:
Серов, Владимир Николаевич; Гаспаров, Александр Сергеевич
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1
   Г49


   
    Гинекология [Текст] : учебник для вузов / под ред. Г.М. Савельевой. В.Г. Бреусенко ; Б.И. Баисова, Д.А. Бижанова, Л.Н. Богинская и др. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 474 с. : ил, цв. ил. - Библиогр.: с. 431. - ISBN 978-5-9704-0957-2 : 240.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК
Аннотация: Учебник создан сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ ВПО РГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию согласно учебной программе и содержит современные сведения по диагностике и врачебной тактике при основных заболеваниях женских половых органов. Представлено описание применяемых в настоящее время дополнительных методов исследования, которые позволяют пересмотреть некоторые положения гинекологии. Большое внимание уделено ультразвуковой диагностике с использованием допплерометрии кровотока в яичниках, матке, а также гидросонографии. Показана значимость эндоскопии (гистеро- и лапароскопии) в гинекологической практике. Учебник иллюстрирован оригинальными фотографиями ^данных УЗИ и эндоскопии


Доп.точки доступа:
Баисова, Б.И.; Бижанова, Д.А.; Богинская, Л.Н.; Бреусенко, В.Г.; Голова, Ю.А.; Евсеев, А.А.; Каппушева, Л.М.; Коколина, В.Ф.; Краснова, И.А.; Краснопольская, К.В. и др.; Савельева, Г.М. \ред.\; Бреусенко, В.Г. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1(075.8)
   Х65


    Хміль, Стефан Володимирович
    Гінекологія [Текст] : [підручник для студ. студ. вищ. мед. закладів освіти I - II рівнів акредитації] / за ред. С. В. Хміля ; Стефан Володимирович Хміль, Зінаїда Миколаївна Кучма, Леся Іванівна Романчук ; МОЗ України, ЦМК, Тернопіл. ДМА. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 328 с. : ил. - Бібліогр.: с. 322. - ISBN 966-7364-44-5 : 045.00 грн
На титул. с. - тільки ред.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология
Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК ДЛЯ I-II РІВНІВ


Доп.точки доступа:
Кучма, Зінаїда Миколаївна; Романчук, Леся Іванівна; Хміль, С.В. \ред.\; тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачеського
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   618.1
   Г49


   
    Гинекология [Текст] : [учебник для студентов высших мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации] / под ред. Б.М. Венцковского, Г.П. Степанковской, В.П. Лакатоша ; Н.П. Бондаренко, О.А. Бурка, И.Б. Венцковская и др. - К. : Медицина, 2011. - 296 с. : ил. - Библиогр.: с. 294-296. - ISBN 978-617-505-156-6 : 160.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология--Учебник
Аннотация: Список сокращений ................. 5Глава 1. Медицинская деонтология ............. 7Глава 2. Методы исследования в гинекологии ........ 13 Анамнез. ........ 13 Объективное обследование .............. 13 Гинекологическое обследование .............. 15 Специальные лабораторные методы исследования . . 16 Инструментальные методы исследования .......... 21 Эндоскопические методы исследования ............ 22 Ультразвуковое исследование ............. 24 Рентгенологические методы исследования ........... 24 Обследование девочек и подростков ............. 25Глава 3. Нарушение менструальной функции . ........ 28Аменорея .................... 28 Первичная аменорея ................ 33 Вторичная аменорея ................ 37Дисфункциональное маточное кровотечение ......... 42Дисменорея. .................. 57 Первичная, или функциональная, дисменорея ......... 58 Вторичная дисменорея .............. 62Глава 4. Нейроэндокринные синдромы. .......... 63 Гиперпролактинемия ................. 63 Предменструальные расстройства ............ 68 Адреногенитальный синдром. ............. 77 Синдром поликистозных яичников. ............. 83 Синдром аменореи-галактореи (Киари-Фроммеля). ....... 87 Синдром послеродового гипопитуитаризма (Шихена) ........ 89 Перименопауза. ................. 91 Посткастрационный синдром. ............. 98Глава 5. Эндометриоз ............... 106Глава 6. Воспалительные заболевания женских половых органов .. 116 Неспецифические воспалительные заболевания ........ 116 Заболевания, передающиеся половым путём. .......... 126 Гонорея. ................... 127 Хламидиоз ................. 129 Микоплазмоз, уреаплазмоз .............. 131 Трихомоноз .................. 132 Генитальный кандидоз ............... 134 Бактериальный вагиноз ............... 136 Генитальный герпес ................ 138 Смешанные инфекции мочевых и половых путей (микст-инфекции). . 140 Глава 7. Бесплодный брак. ............... 141 Женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции ....... 149 Гипоталамо-гипофизарная недостаточность. ......... 150 Гипоталамо-гипофизарная дисфункция ......... 151 Недостаточность яичников .............. 153 Гиперпролактинемия в клинике бесплодия ... . 154 Трубное бесплодие . ......... 156 Женское бесплодие маточного генеза ..... 158 Иммунологическое бесплодие. .... .. 159 Эндометриоз и бесплодие ...... 161 Мужское бесплодие ....... 163 Вспомогательные репродуктивные технологии ........ 166Глава 8. «Острый живот» в гинекологии . 168 Внематочная беременность . 169 Апоплексия яичника ................. 176 Перекрут ножки опухоли яичников и маточных труб . 180 Некроз миоматозного узла. ..... . 182 Перфорация матки ................ 184Глава 9. Доброкачественные и предопухолевые заболевания женских половых органов ................... 186 Предраковые заболевания наружных половых органов ивлагалища186 Фоновые процессы в шейке матки ............. 188 Предраковые состояния шейки матки ..... 193 Гиперпластические процессы в эндометрии ......... 202Глава 10. Опухоли женских половых органов ........ 208 Опухоли наружных половых органов и влагалища ....... 208 Доброкачественные опухоли .............. 208 Злокачественные опухоли. .. .......210 Опухоли внутренних половых органов. ....... . 216 Лейомиома матки ... .... . . 216 Рак шейки матки. .. . . . . 223 Рак тела матки 236 Саркома матки ................ 246 Опухоли и опухолевидные образования яичников . 250 Глава 11. Аномалия и неправильное положение женских половых органов . 262 Аномалия половых органов ..... 262 Неправильное положение половых органов . . 275 Смещение матки по горизонтали........... 276 Смещение матки по вертикали ............. 277 Перегиб тела матки относительно шейки .. 278 Смещение матки и влагалища вниз. ...... 281 Наиболее распространённые виды оперативных вмешательств . . 283 Глава 12. Реабилитация и санаторно-курортное лечение в гинекологии 285 Реабилитация больных. ..... 285 Санаторно-курортное лечение. ...... 288 Список использованной и рекомендуемой литературы . . 294


Доп.точки доступа:
Бондаренко, Н.П.; Бурка, О.А.; Венцковская, И.Б.; Гордеева, Галина Дмитриевна; Гужевская, И.В.; Витовский, Я.М.; Жабицкая, Л.А.; Жегулович, В.Г.; Загородняя, А.С.; Кущ, В.Н. и др.; Венцковский, Борис Михайлович \ред.\; Степанковская, Галина Константиновна \ред.\; Лакатош, В.П. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1
   Г49


   
    Gynecology [Text] : [textbook for students of institutions of higher medical education of the IV level of accreditation] / еd. I.B. Ventskivska ; І.Б. Венцківська, Г.Д. Гордєєва, О.А. Бурка et al. - Kyiv : Medicine Publishing, 2010. - 160 p. : il. - На англ. мові. - ISBN 978-617-505-013-2 : 065.00 грн
Перевод заглавия: Гінекологія : підручник / за ред. І.В. Венцківської
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гинекология(англ)--Підручник(англ)
Аннотация: CONTENTSChapter 1. INVESTIGATION METHODS IN GYNECOLOGY.........51.1. Gynecological Anamnesis ..................................51.2. The Basic Methods of Gynecological Examination................61.3. The Auxiliary Methods of Gynecological Examination .......... 11Chapter 2. PHYSIOLOGY OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM 172.1. The Structure and Function of the Female Reproductive System... 172.2. Normal Menstrual Cycle ..................................212.3. Assessment of the Functional State of the Female Reproductive System 22Chapter 3. MALDEVELOPMENTS AND DYSFUNCTIONSOF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM .....................293.1. Classification of Maldevelopments and Dysfunctionsof the Female Reproductive System...........................29« 3.2. Amenorrhea ............................................303.3. Dysfunctional Uterine Bleedings .............................383.4. Neuroendocrine Syndromes .................................47Chapter 4. ENDOMETRIOSIS ..................................62Chapter 5. INFLAMMATORY DISEASESOF THE FEMALE GENITAL ORGANS .............................755.1. Nonspecific Inflammations of the Lower Female GenitalOrgans..................................................755.2. Nonspecific Inflammations of the Upper FemaleGenital Organs..........................................805.3. Sexually Transmitted Diseases...............................86Chapter 6. MALDEVELOPMENTS AND MALPOSITIONS OF THE FEMALE GENITAL ORGANS ......................946.1. Maldevelopment of the Female Genital Organs and Pubescence Disorder 946.2. Malpesitions of the Female Genital Organs..............101Chapter 7. STERILITY .................................112Chapter 8. BIRTH CONTROL METHODS.................120Chapter 9. BENIGN NEOPLASMS OF THE FEMALE GENITAL ORGANS 1309.1. Benign Uterine Tumors............................1309.2. Ovarian Tumors and Tumor-Like Neoplasms...........134Chapter 10. MALIGNANT NEOPLASMS OF THE FEMALE GENITAL ORGANS 14210.1. Cervical Carcinoma..............................14210.2. Endometrial Carcinoma...........................14710.3. Uterine Sarcoma..................................15110.4. Trophoblastic Disease..............................15110.5. Malignant Ovarian Tumors..........................156


Доп.точки доступа:
Венцківська, І.Б.; Гордєєва, Г.Д.; Бурка, О.А.; Жабицька, Л.А.; Кущ, В.М.; Семенюк, Л.М.; Щуревська, О.Д.; Ventskivska, I.B. \ed.\
Экземпляры всего: 10
ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (6)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (6)