617-089
   П69


    Практикум з оперативної хірургії і топографічної анатомії для студентів стоматологічних факультетів медвузів України [Текст] : [практикум для студ. стомат. фак-тів та лікарів-інтернів стомататологів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації] / Микола Сергійович Скрипніков, Анатолій Миколайович Білич, Олена Миколаївна Проніна та ін.; за ред. М.С. Скрипникова ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. - Полтава : Верстка, 2003.
   Ч. 1. - 2003. - 239 с. - Бібліогр.: с. 238. - ISBN 966-7576-35-3 : 015.00 грн, 020.00 грн, 015.05 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная
   АнатомияДоп.точки доступа:
Скрипніков, Микола Сергійович \ред.\; Скрипніков, Микола Сергійович; Білич, Анатолій Миколайович; Проніна, Олена Миколаївна; Шепітько, Володимир Іванович; Данильченко, Світлана Іванівна; Хілько, Ю.К.; УМСА
Экземпляры всего: 296
ЧЗ (2), Уч.Аб. (293), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (2), Уч.Аб. (293), Наук.Аб. (1)   617-089
   О-60


   
    Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : учебник для студ. мед. вузов / Под ред. В.В. Кованова. - 4-е изд., доп. - М. : Медицина, 2001. - 407 с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). - ISBN 5-225-04710-6 : 104.00 грн, 170.00 грн
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная
   Анатомия топографическая

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК


Доп.точки доступа:
Кованов, В.В.; Аникина, Т.И.; Сычеников, И.А.; Романов, П.А.; Травин, А.А.; Богуславская, Т.Б.; Перельман, М.И.; Николаев, А.В.; Андреев, И.Д.; Симонова, Л.Б. и др.; Кованов, В.В. \ред.\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   617-089
   О-60


   
    Оперативна хірургія та топографічна анатомія [Текст] : [підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації] / за ред. М.П. Ковальського ; Юрій Танасійович Ахтемійчук, Юрій Миколайович Вовк, Станіслав Володимирович Дорошенко та ін. - К. : Медицина, 2010. - 503 с. : ил, вкл. л. - ISBN 978-617-505-058-3 : 170.00 грн, 180.00 грн, 190.00 грн, 210.00 грн
Автор. кол. каф. оператив. хірургії та топограф анатомії НМУ
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная--Підручник
   Анатомия--ПідручникДоп.точки доступа:
Ахтемійчук, Юрій Танасійович; Вовк, Юрій Миколайович; Дорошенко, Станіслав Володимирович; Кобзар, О.Б.; Ковальський, М.П.; Первак, Л.І.; Півторак, В.І.; Прокопець, К.О.; Радомська, Н.Ю.; Радомський, О.А.; Пархомеко, М.В.; Хворостяна, Т.Т.; Ковальський, М.П. \ред.\
Экземпляры всего: 17
ЧЗ (2), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (3), Гурт.4 (3), Уч.Аб. (4)
Свободны: ЧЗ (2), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (3), Гурт.4 (3), Уч.Аб. (4)   617-089
   С32


    Сергиенко, Валерий Иванович
    Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : в 2-х т.: учебник [для студентов мед. вузов]. Т. 1 / Валерий Иванович Сергиенко, Эдуард Арутюнович Петросян, Иван Викторович Фраучи ; под ред. Ю.М. Лопухина. - 3-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 831 с. : ил. - Загл. обл. : Авт. не указ. - При участии: А.А. Агафонова, Ф.В. Баширова, А.Х. Давлетшина, С.Б. Орлова. - ISBN 978-5-9704-1199-5 (т. 1). - ISBN 978-5-9704-1200-8 (общ.) : 650.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургические операции--Учебник


Доп.точки доступа:
Петросян, Эдуард Арутюнович; Фраучи, Иван Викторович; Лопухин, Юрий Михайлович \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   617-089
   С32


    Сергиенко, Валерий Иванович
    Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : в 2-х т.: учебник [для студентов мед. вузов]. Т. 2 / Валерий Иванович Сергиенко, Эдуард Арутюнович Петросян, Иван Викторович Фраучи ; под ред. Ю.М. Лопухина. - 3-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 589 с. : ил. - Загл. обл. : Авт. не указ. - При участии: А.А. Агафонова, Ф.В. Баширова, А.Х. Давлетшина, С.Б. Орлова. - Автор. справочник : с. 539-575. - ISBN 978-5-9704-1201-5 (т. 2). - ISBN 978-5-9704-1200-8 (общ.) : 550.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургические операции--Учебник


Доп.точки доступа:
Петросян, Эдуард Арутюнович; Фраучи, Иван Викторович; Лопухин, Юрий Михайлович \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   617
   Д58


   
    Довідник для студента з вивчення дисципліни "Оперативна хірургія та топографічна анатомія" [Текст] : (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) / Укл.: О.М. Проніна, М.С. Скрипніков, А.М. Білич, С.І. Данильченко, О.Ю. Половик ; МОЗ, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2007 (РВВ УМСА). - 16 с. - Бібліогр.: с. 16. - ISBN Зак. 366 : Б. ц.
УДК
Рубрики: Хірургія оперативна


Доп.точки доступа:
Проніна, О.М. \сост.\; Скрипніков, М.С. \сост.\; Білич, А.М. \сост.\; Данильченко, С.І. \сост.\; Половик, О.Ю. \сост.\; УМСА
Экземпляры всего: 188
ЧЗ (2), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (177)
Свободны: ЧЗ (2), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (177)   617-089
   Д18


    Danilchenko, S. I.
    Methodical Instruction for the 3st year students`of stomatological faculty self-preparation work (at class and at home) in studying topographical anatomy and operative surgery [Text] : методический материал. Pt. 1 / S.I. Danilchenko, E.N. Pronina, A.Yu. Polovik ; UMSA, Chair of operative surgery and topographical anatomy. - Poltava : [s. n.], 2010 (РВВ УМСА). - 239 p. - На англ. мові. - Б. ц.
Перевод заглавия: Данильченко С.І., Проніна О.М, Половик О.Ю. Методичні інструкції для самостійної роботи (в класі і вдома) студентів 3 курсу стоматологічного факультету при вивченні топографічної анатомії і оперативної хірургії. Ч. 1. Полтава, 2010
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная
   АнатомияДоп.точки доступа:
Pronina, E.N.; Polovik, A.Yu.; UMSA. Chair of operative surgery and topographical anatomy
Экземпляры всего: 10
Наук.Аб. (9), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (9), ЧЗ (1)   617-089
   M54


   
    Methodical Instruction for the 2-3st year students`of medical faculty self-preparation work (at class and at home) in studying operative surgery and topographical anatomy [Text] : методический материал. Module 1 / S.I. Danilchenko, E.N. Pronina, A.Yu. Polovik, N.S. Skripnikov ; UMSA, Chair of operative surgery and topographical anatomy. - Poltava : [s. n.], 2009 (РВВ УМСА). - 278 p. - На англ. мові. - Б. ц.
Перевод заглавия: Методичні інструкції для студентів 2-3-го років навчання медичного факультету для самопідготовчих занять (в групі і вдома) у вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії. Модуль 1 / С.І. Данильченко, О.М. Проніна, О.Ю. Половик, М.С. Скрипников. Полтава, 2010
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная
   АнатомияДоп.точки доступа:
Danilchenko, S.I.; Pronina, E.N.; Polovik, A.Yu.; Skripnikov, N.S.; UMSA. Chair of operative surgery and topographical anatomy
Экземпляры всего: 10
Наук.Аб. (9), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (9), ЧЗ (1)   617-089
   M54


   
    Methodical Instruction for the 2-3st year students`of medical faculty self-preparation work (at class and at home) in studying operative surgery and topographical anatomy [Text] : методические рекомендации. Module 2 / S.I. Danilchenko, E.N. Pronina, A.Yu. Polovik, N.S. Skripnikov ; UMSA, Chair of operative surgery and topographical anatomy. - Poltava : [s. n.], 2009 (РВВ УМСА). - 211 p. - На англ. мові. - Б. ц.
Перевод заглавия: Методичні інструкції для студентів 2-3-го років навчання медичного факультету для самопідготовчих занять (в групі і вдома) у вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії. Модуль 2 / С.І. Данильченко, О.М. Проніна, О.Ю. Половик, М.С. Скрипников. Полтава, 2010
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная
   АнатомияДоп.точки доступа:
Danilchenko, S.I.; Pronina, E.N.; Polovik, A.Yu.; Skripnikov, N.S.; UMSA. Chair of operative surgery and topographical anatomy
Экземпляры всего: 10
Наук.Аб. (9), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (9), ЧЗ (1)   617-089
   Д18


    Danilchenko, S. I.
    Methodical Instruction for the 3st year students`of stomatological faculty self-preparation work (at class and at home) in studying topographical anatomy and operative surgery [Text] : методический материал. Pt. 2 / S.I. Danilchenko, E.N. Pronina, N.S. Skripnikov ; UMSA, Chair of operative surgery and topographical anatomy. - Poltava : [s. n.], 2007 (РВВ УМСА). - 146 p. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная
   АнатомияДоп.точки доступа:
Pronina, E.N.; Skripnikov, N.S.; UMSA. Chair of operative surgery and topographical anatomy
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   617-089
   Д18


    Danylchenko, S. I.
    Operative surgery and topographical anatomy [Text] : educational Methodical Handbook for the 2nd year students'of dental faculty self - preparation work. Module 1 / S.I. Danylchenko, E.N. Pronina, D.S. Avetikov ; Ministry of Health, Central Methodological Study of Medical Education, Ukrainian Medical Stomatological Academy = Оперативна хірургія та топографічна анатомія. Модуль 1 : навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу стоматологічного факультету [вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації] / С.І. Данильченко, О.М. Проніна, Д.С. Аветіков ; МОЗУ, УМСА. - Poltava : ИнАрт, 2011. - 239 p. : il. - На англ. мові. - ISBN 978-966-8350-58-0 : 020.00 грн, 045.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная--Учебное пособие


Доп.точки доступа:
Pronina, E.N.; Avetikov, D.S.; UMSA
Экземпляры всего: 21
Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Уч.Аб. (15)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Уч.Аб. (15)   617-089
   Д18


    Danilchenko, S. I.
    Methodical Instruction for the 3st year students`of stomatological faculty self-preparation work (at class and at home) in studying Operative Surgery and Topographical Anatomy [Text]. Pt. II / S.I. Danilchenko, E.N. Pronina, N.S. Skripnikov ; UMSA, Chair of operative surgery and topographical anatomy. - Poltava : [s. n.], 2007. - 146 p. : il. - На англ. мові. - Бiблiогр. в кінці практ. роботи
Перевод заглавия: Методичні вказівки для самостійної роботи (в класі і вдома) студентів 3 курсу стоматологічного факультету при вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії. Ч. II /С.І. Данильченко, О.М. Проніна, М.С. Скрипніков
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная(англ)--Навчальний посібник
   Анатомия(англ)--Навчальний посібникДоп.точки доступа:
Pronina, E.N.; Skripnikov, N.S.; UMSA. Chair of operative surgery and topographical anatomy
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)   617-089
   Д18


    Danilchenko, S. I.
    Methodical Instruction for the 3st year students`of stomatological faculty self-preparation work (at class and at home) in studying Operative Surgery and Topographical Anatomy [Text]. Pt. III / S.I. Danilchenko, E.N. Pronina, N.S. Skripnikov ; UMSA, Chair of operative surgery and topographical anatomy. - Poltava : [s. n.], 2007. - 120 p. : il. - На англ. мові. - Бiблiогр.: с. 146
Перевод заглавия: Методичні вказівки для самостійної роботи (в класі і вдома) студентів 3 курсу стоматологічного факультету при вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії. Ч. III /С.І. Данильченко, О.М. Проніна, М.С. Скрипніков
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная(англ)--Навчальний посібник
   Анатомия(англ)--Навчальний посібникДоп.точки доступа:
Pronina, E.N.; Skripnikov, N.S.; UMSA. Chair of operative surgery and topographical anatomy
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   617-089
   Д18


    Danilchenko, S. I.
    Methodical Instruction for the 3st year students`of stomatological faculty self-preparation work (at class and at home) in studying operative surgery and topographical anatomy [Text]. Pt. 1 / S.I. Danilchenko, E.N. Pronina, N.S. Skripnikov ; UMSA, Chair of operative surgery and topographical anatomy. - Poltava : [s. n.], 2007. - 151 p. : il. - На англ. мові
Перевод заглавия: Методичні вказівки для самостійної роботи (в класі і вдома) студентів 3 курсу стоматологічного факультету при вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії. Ч. I /С.І. Данильченко, О.М. Проніна, М.С. Скрипніков
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия оперативная
   АнатомияДоп.точки доступа:
Pronina, E.N.; Skripnikov, N.S.; UMSA. Chair of operative surgery and topographical anatomy
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)