616.8
   Ш56


   
    Шизофрения [Текст] : мультидисциплинарное исследование / под ред. А.В. Снежневского ; АМН. - М. : Медицина, 1972. - 400 с. : ил. - Авт. - в содерж. - Библиогр.: с. 380-399. - 002.78 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Шизофрения
Кл.слова (ненормированные):
Психиатрия


Доп.точки доступа:
Снежневский, А.В. \ред.\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.895
   Т39


    Тиганов, Александр Сергеевич
    Фебрильная шизофрения : Клиника, патогенез, лечение [Текст] : монография / Александр Сергеевич Тиганов. - М. : Медицина, 1982. - 128 с. - Библиогр.: с. 124-127. - 000.45 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Шизофрения

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.89
   Я 64


    Яновський, Тарас Сергійович
    Сучасний патоморфоз шизофренії (клініко-епідеміологічне та клініко-генетичне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Тарас Сергійович Яновський ; МОЗ України. Укр. НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2007. - 21 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   А 68


    Аннєнков, Олег Олександрович
    Динамика психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Олег Олександрович Аннєнков. ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. - Харків, 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   В 31


    Вербенко, Вікторія Анатоліївна
    Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Вікторія Анатоліївна Вербенко ; МОЗ України, Український НДІ соц. і суд. псих та наркології. - К., 2008. - 34 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   П76


    Прімишева, Олена Миколаївна
    Клініка, перебіг, терапія параноїдної шизофренії, асоційованої зі стресом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Олена Миколаївна Прімишева ; МОЗ України, УНДІ соц. і судової псих. та нарколог. - К., 2009. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   П39


    Плотнікова, Олена Вікторівна
    Клініко-психологічні особливості хворих на шизофренію на тлі антипсихотичної терапії в умовах сучасного патоморфозу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Олена Вікторівна Плотнікова ; УНДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. - К., 2012. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)