616.21
   Б40


    Безшапочний, Сергій Борисович
    Ендоскопічна ринологія [Текст] : навчальний посібник / Сергій Борисович Безшапочний, Валерій Васильович Лобурець. - [Б. м.] : [Б. в.], [2009?]. - 90 с., 4 вкл. л. - Бібліогр.: с. 83-90. - 010.00 грн
Для оториноларингологів
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Носа болезни
Аннотация: ЗМІСТВведення ....5РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ..6ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ ПОРОЖНИНИ НОСАТА НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ ..9Носовий клапан ...9Анатомія переділки носа і її фізіологічна роль ...11Остіомеатальний комплекс ...13Середня носова раковина ...15Ґратчаста кістка ...16Нижня носова раковина ...18Співустя навколоносових пазух ..19Фізіологя носа та навколоносових пазух ...21Роль внутрішньоносових структур у нормі й патології. .22Значення переділки носа у розвитку риносинуситів ...26Значення патологічних змін латеральної стінки порожнини носа ...ЗОДіагностика та передопераційне обстеження ....35Ендоскопічне дослідження ...35Комп'ютерна томографія навколоносових пазух ..38Магнітно-резонансна томографія навколоносових пазух ...40Доброякісні пухлини ...43Ангіофіброма ..43Інвертована папілома ..43Злоякісні пухлини ...43Гематосинус ..44Обстеження попередньо оперованих хворих .44ТЕХНІКА ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ПОЛІСИНУСОТОМІЇ..47ОЩАДЛИВІ МЕТОДИКИ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ .51Техніка втручання на передній групі навколоносових пазух ...52Анестезія..52Методика операції ...53Мікрогайморотомія .57Ендоскопічна хірургія переділки носа .58ВТРУЧАННЯ НА НОСОВИХ РАКОВИНАХ ..59Операції на середніх носових раковинах .59Операції на нижніх носових раковинах ...60Видалення кіст верхньощелепної пазухи ..60ГРИБКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ.-61 Гостра (блискавична) форма грибкового синуситу .61Хронічна форма грибкового синуситу ..62Особливості хірургічного втручання при грибковому синуситі.64Алергічний грибковий синусит ....65Профілактика мікозів порожнини носа та навколоносових пазух . .66ХОАНАЛЬНІ ПОЛІПИ ..66ДАКРІОЦИСТОРИНОСТОМІЯ ..69Методика виконання дакріоцисториностомії ... 69УСКЛАДНЕННЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ ... 70ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТІВ ДО ОПЕРАЦІЇ ... 72ВЕДЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОД.72ВИСНОВОК. 80


Доп.точки доступа:
Лобурець, Валерій Васильович
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)