616.12
   М91


    Мурашко, Владислав Владимирович
    Электрокардиография [Текст] : учебное пособие / Владислав Владимирович Мурашко, Андрей Владиславович Струтынский. - 5-е вид., 6-е вид. - М. : МЕДпресс-информ, 2001, 2004. - 314 с. : ил. - Библиогр.: с.314. - ISBN 5-901712-09-9 : 035.00 грн, 030.00 грн, 032.00 грн, 045.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография
   Диагностика кардиоваскулярная

Кл.слова (ненормированные):
Сердечно-сосудистые болезни


Доп.точки доступа:
Струтынский, Андрей Владиславович
Экземпляры всего: 7
Уч.Аб. (6), ЧЗ (1)
Свободны: Уч.Аб. (6), ЧЗ (1)   616.12
   Б72


    Бобров, Володимир Олександрович
    Ехокардіографія [Текст] : навчальний посібник для лікарів-інтернів, курсантів ін-тів і фак. удосконалення лікарів / Володимир Олександрович Бобров, Леонід Антонович Стаднюк, Володимир Олександрович Крижанівський. - К. : Здоров'я, 1997. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 147-150. - ISBN 5-311-00862-8 : 003.00 грн, 003.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Эхокардиография
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Стаднюк, Леонід Антонович; Крижанівський, Володимир Олександрович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.12
   М91


    Мурашко, Владислав Владимирович
    Электрокардиография [Текст] : учебное пособие для студ. мед. вузов, слушателей учрежд. доп. проф. образования и повыш. квалиф. специалистов / Владислав Владимирович Мурашко, Андрей Владиславович Струтынский. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : МЕДпресс ; Элиста : Джагар, 1998. - 312 с. : ил. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). - Библиогр.: с. 307. - ISBN 5-7102-0187-1 : 020.00 грн, 025.00 грн, 045.00 грн, 065.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография--Учебное пособие
   Диагностика кардиоваскулярная--Учебное пособие

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Струтынский, Андрей Владиславович
Экземпляры всего: 4
ЧЗ (1), Уч.Аб. (2), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (2), Наук.Аб. (1)   616.12
   М91


    Мурашко, Владислав Владимирович
    Электрокардиография [Текст] : учебное пособие для студ. мед. ин-ов / Владислав Владимирович Мурашко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1991. - 288 с. : ил. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). - Библиогр.: с. 285. - ISBN 5-225-00873-9 : 002.50 р., 100000.00крб р.
УДК
Рубрики: Электрокардиография


Доп.точки доступа:
Струтынский, Андрей Владиславович
Экземпляры всего: 1
Уч.Аб. (1)
Свободны: Уч.Аб. (1)   616.12
   Г87


    Громнацкий, Николай Ильич
    Электрокардиографическая диагностика [Текст] : учебное пособие для студентов мед. вузов, интернов, клин. ординаторов, аспирантов, терапевтов, кардиологов и др / Николай Ильич Громнацкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МИА, 2004. - 146 с. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). - Библиогр.: с. 140-141. - ISBN 5-89481-242-9 : 040.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   М91


    Мурашко, Владислав Владимирович
    Электрокардиография [Текст] : учебное пособие: для студентов мед. вузов / Владислав Владимирович Мурашко, Андрей Владиславович Струтынский. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 314 с. : ил. - Библиогр.: с.314. - ISBN 5-98322-504-9 : 090.00 грн, 105.00 грн, 120.00 грн
ЭКГ
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Струтынский, Андрей Владиславович
Экземпляры всего: 9
Уч.Аб. (9)
Свободны: Уч.Аб. (9)   616.12
   Я47


    Яковлев, Виктор Максимович
    Клиническая электрокардиография [Текст] : учебное пособие / Виктор Максимович Яковлев. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 365 с. : ил, вкл. л. - (Медицина). - Библиогр.: с. 358-359. - ISBN 978-5-222-11884-9 : 045.00 грн, 050.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография
Кл.слова (ненормированные):
Кардиология
Аннотация: Авторы использовали модульный стиль изложения информации: приведены основы анатомии, физиологии, биофизики сердца; дана клинико-электрофизиологическая оценка нормальной ЭКГ, детальная интерпретация электрокардиограмм при аритмиях сердца, коронарогенной и некоронарогенной патологии миокарда

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.12
   Ш34


    Швед, Микола Іванович
    Основи практичної електрокардіографії [Текст] : (навчальний посібник) / Микола Іванович Швед, Мар'ян Васильович Гребеник. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 126 с. : ил. - (Лікарська практика). - Бібліогр.: с. 126. - ISBN 966-7364-77-1 : 030.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография
Аннотация: Перелік скорочень, умовних позначень 4Передмова 5Частина ІРозділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ. . 1.1 Провідна система серця 71.2. Схематичне уявлення про формування ЕКГ-сигналу 101.3. Система відведень ЕКГ 121.4. Методика реєстрації ЕКГ 151.5. Параметри нормальної ЕКГ 171.6. Електрична вісь серця 201.7. ЕКГ-діагностичний алгоритм .23Розділ 2. ЕКГ-ДІАГНОСТИКА ГІПЕРТРОФІЙ 262.1. Гіпертрофія лівого передсердя 272.2. Гіпертрофія правого передсердя 272.3. Гіпертрофія обох передсердь 282.4. Гіпертрофія лівого шлуночка 292.5. Гіпертрофія правого шлуночка ЗО2.6. Гіпертрофія обох шлуночків 31Розділ 3. ЕКГ-ДІАГНОСТИКА АРИТМІЙ 323.1. Класифікації аритмій 323.2. Порушення функції автоматизму 383.3. Пасивні ектопічні комплекси і ритми 393.4. Активні ектопічні комплекси і ритми 413.5. Мерехтіння і тріпотіння передсердь та шлуночків 493.6. Диференційно-діагностичний алгоритм при тахіаритміях 52Розділ 4. ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОЇ ПРОВІДНОСТІ 534.1. Класифікація порушень провідності.534.2. Прискорення проведення імпульсів 544.3. Блокади 564.4. Диференційно-діагностичний алгоритм прибрадіаритміях 62Розділ 5. ЕКГ-ДІАГНОСТИКА ІНФАРКТУ МІОКАРДА 63Частина IIНавчально-тренувальний атлас ЕКГ 71Додатки 117


Доп.точки доступа:
Гребеник, Мар'ян Васильович
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.12
   М91


    Мурашко, Владислав Владимирович
    Электрокардиография [Текст] : учебное пособие дл\ студ. мед. ин-тов / Владислав Владимирович Мурашко, Андрей Владиславович Струтынский. - М. : Медицина, 1987. - 255 с. : граф., рис., цв. ил. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). - 000.55 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография
   Диагностика кардиоваскулярная

Кл.слова (ненормированные):
Электрокардиограммы


Доп.точки доступа:
Струтынский, Андрей Владиславович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.12
   М91


    Мурашко, Владислав Владимирович
    Электрокардиография [Текст] : [учебное пособие для студ. мед. вузов, слушателей учреждений доп. проф. образования и повышения квалификации специалистов] / Владислав Владимирович Мурашко, Андрей Владиславович Струтынский. - Изд. 4-е. - М. : МЕДпресс, 2000. - 312 с. : ил. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). - Библиогр.: с.307. - ISBN 5-93059-014-1 : 034.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Электрокардиография
   Диагностика кардиоваскулярная

Кл.слова (ненормированные):
Сердечно-сосудистые болезни


Доп.точки доступа:
Струтынский, Андрей Владиславович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (1), Гурт.2 (1)
Свободны: Наук.Аб. (1), Гурт.2 (1)