616.12
   З-28


    Заноздра, Николай Степанович
    Фармакотерапия гипертонической болезни [Текст] : монография / Николай Степанович Заноздра, Адольф Александрович Крищук. - К. : Здоров'я, 1983. - 111 с. : граф. - (Библиотека практического врача. Терапия). - Библиогр.: с.109-111 . - 000.35 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гипертензия
   Лекарственная терапия

Кл.слова (ненормированные):
Гипотензивные препараты с учетом фармакокинетики и побочного действия


Доп.точки доступа:
Крищук, Адольф Александрович
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)   616.12
   К 50


    Клочко, Олег Вячеславович
    Зміни нейрогуморального стану, системної гемодинаміки та фібринолітичних факторів у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом комбінованого лікування периндоприлом та триметазидином [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Олег Вячеславович Клочко ; МОЗ України. Нац. мед, ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Л 55


    Лизогуб, Ірина Вікторівна
    Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на добовий ритм артеріального тиску, центральну і церебральну гемодинаміку хворих гіпертонічною хворобою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Ірина Вікторівна Лизогуб ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2007. - 22 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Т 48


    Ткаченко, Ольга Віталіївна
    Роль оксидативного стресу і ендотеліальної дисфункції в ремоделюванні лівого шлуночка серця та їх корекція карведілолом у хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Ольга Віталіївна Ткаченко ; МОЗ України. Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Ж87


    Жулінська, Світлана Володимирівна
    Морфофункціональні властивості еритроцитів і стан нейрогуморальної регуляції у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії та їх зміни під впливом комбінованого лікування з включенням гіпокситерапії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Світлана Володимирівна Жулінська ; Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2010. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)